New Age Islam
Thu Jun 13 2024, 11:20 PM

Malayalam Section ( 6 Dec 2021, NewAgeIslam.Com)

Comment | Comment

The Myth of Quranic Preservation ഖുർആനിക സംരക്ഷണത്തിന്റെ മിത്ത്

By Arshad Alam, New Age Islam

30 November 2021

അർഷാദ് ആലം, ന്യൂ ഏജ് ഇസ്ലാം

30 നവംബർ 2021

ആദ്യകാല മുസ്ലിംകൾ ഖുറാൻ ഒരൊറ്റ പുസ്തകമാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല എന്നത് കൗതുകകരമാണ്.

പ്രധാന പോയിന്റുകൾ:

1.    ഖുറാൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണെന്നും അതിനാൽ എല്ലാ കാലത്തും മാറ്റാൻ കഴിയില്ലെന്നും മുസ്ലീങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.

2.    മുസ്ലീം പാരമ്പര്യം തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്, റജ്മിലെ വാക്യം പോലെയുള്ള ചില വാക്യങ്ങൾ ഖുറാനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

3.    ആദ്യകാല ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ, ഖുറാൻ സംരക്ഷിക്കാനും സമാഹരിക്കാനും ഒരു വ്യവസ്ഥാപിത ശ്രമവും നാം കാണുന്നില്ല.

4.    ആദ്യകാല വിശ്വാസികളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഖുർആൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത്ര പ്രധാനമായിരുന്നോ?

-----

എല്ലാ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഖുർആന് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ട്. യഹൂദമതവും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയും തങ്ങളുടെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സർവ്വശക്തനാൽ പ്രചോദിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ, ഖുറാൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണെന്ന് മുസ്ലീങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. നൂറ്റാണ്ടുകളായി വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലെ ഒരു വാക്ക് പോലും പരിഷ്കരിക്കപ്പെടുകയോ മാറ്റുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൈവം തന്റെ പുസ്തകം സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അതിനാൽ വാചകത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് അസാധ്യമാണെന്ന് അവർ വാദിക്കുന്നു.

ഇക്കാരണത്താൽ, ചരിത്രത്തിന്റെ സ്വന്തം പതിപ്പിനോട് അന്ധമായ വിധേയത്വം കാരണം, പല മുസ്ലീങ്ങളും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ലോകങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. ഖുറാൻ മിത്തോളജിയുടെ ലോകത്ത്, ഭൂമി പരന്നതാണെന്നും സൂര്യനും നക്ഷത്രങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങളും ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്നുവെന്നും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് തുടരുന്നു, അതേസമയം അവരുടെ സ്കൂളുകളിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി വ്യത്യസ്തമായ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കുന്നു. അതുപോലെ, അവർ സൃഷ്ടിവാദത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു, അതേസമയം അവരുടെ ശാസ്ത്ര ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കുന്ന തെളിവുകൾ പരിണാമവാദത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു.

ഖുർആനിലെ ഓരോ പ്രസ്താവനകളും ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിൻബലമുള്ളതാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ പരിഹാസ്യമായ ഏതറ്റം വരെ പോകാനും  മുസ്ലിംകളുണ്ട്. എന്നാൽ ഭൂരിഭാഗം മുസ്ലീങ്ങളും  രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാതെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ലോകങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നു. ഖുറാൻ ദൈവത്തിന്റെ അക്ഷരീയ വചനമാണെന്ന വിശ്വാസമായതിനാൽ, ഓരോ മുസ്ലീമും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകാത്ത ഒരാളുടെ മതവിശ്വാസത്തിൽ വേദനാജനകമായ വിട്ടുവീഴ്ചയിലൂടെ മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ എന്നതിനാൽ, വാചകത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും വാദത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല. ക്വുർആനിലെ ചില അനുമാനങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ സൂക്ഷ്മമായ മനസ്സുകൾ അവരുടെ സ്വാഭാവിക അന്വേഷണാത്മകതയെ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കുമെന്ന് മാത്രമേ ഇത്തരമൊരു ദ്വിമുഖമായ ലോകവീക്ഷണം അർത്ഥമാക്കൂ. ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മുസ്ലീം രാജ്യങ്ങൾ പിന്നിലായതിൽ അതിശയിക്കാനില്ല.

ഭാഷ, ശാസ്ത്രീയ അവകാശവാദങ്ങൾ, ചരിത്രപരമായ അവകാശവാദങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഖുറാൻ ഒരു അസാധാരണ ഗ്രന്ഥമാണെന്ന് പറയാനാവില്ലെന്ന് പേജുകൾക്കുള്ളിലെ ചർച്ചകൾ വാദിക്കുന്നു. എന്നാൽ കൂടുതൽ അടിസ്ഥാന തലത്തിൽ പോലും, ഖുറാൻ സമാഹാരത്തിന്റെ കഥയിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, വാചകം മനുഷ്യ മധ്യസ്ഥതയിൽ നിന്ന് മുക്തമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. പ്രവാചകന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പതിഞ്ഞ വെളിപാട് (വഹ്യ്) ഖുർആനെന്ന് ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കപ്പെട്ടതിന് തുല്യമാണെന്ന് വാദിക്കുന്നത് അതിശയോക്തിപരമായ കാര്യമാണ്.

എന്നാൽ അതിലും പ്രധാനമായി, എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകൻ തന്നെ ഖുർആൻ ക്രോഡീകരണത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകാത്തത് എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു വെളിപാട് സംഭവിക്കുമ്പോഴെല്ലാം അത് എഴുതാൻ പ്രവാചകനു ചുറ്റും ഖത്തീബുമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് മുസ്ലീം കഥ. ചില പാരമ്പര്യങ്ങൾ നമ്മോട് പറയുന്നത് പ്രവാചകൻ തന്നെ ചില സമയങ്ങളിൽ കടലാസ്, മൃഗങ്ങളുടെ അസ്ഥികൾ എന്നിവയിൽ എഴുതിയത് തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ, വെളിപാടുകൾ ഒരൊറ്റ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ക്രോഡീകരിക്കണമെന്ന് പ്രവാചകന് ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ല. മുസ്ലീം അവകാശവാദമനുസരിച്ച്, മുഹമ്മദ് നബിമാരിൽ അവസാനത്തെ ആളായിരുന്നു, മുസ്ലീങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല, മുഴുവൻ മനുഷ്യരാശിക്കും ഒരു വഴികാട്ടിയായി അയക്കപ്പെട്ടു. ഖുറാൻ സമാനമായി ശാശ്വതമായ മാർഗനിർദേശത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥമാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു, അത് അന്ത്യദിനം വരെ സത്യത്തിന്റെ പാത പ്രകാശിപ്പിക്കും. അതിനാൽ, ഇസ്ലാമിനെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഖുർആനിന്റെ കേന്ദ്ര പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട്, അത് പ്രവാചകന്റെ ജീവിതകാലത്ത് ഒരിക്കലും സമാഹരിച്ചിട്ടില്ലെന്നത് വളരെ കൗതുകകരമാണ്.

ഖുറാൻ പോലെയുള്ള സുപ്രധാനമായ ഒരു ഗ്രന്ഥം വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ എഴുതേണ്ടതായിരുന്നു. അതിനുപകരം, പാരമ്പര്യത്തിനുള്ളിൽ നാം കണ്ടെത്തുന്നത് അത് ഒരു കാവലിയർ ഫാഷനിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം, മൃഗങ്ങളുടെ അസ്ഥികളിലും ഇലകളിലും എന്തിനാണ് ഇത് എഴുതിയതെന്ന് അർത്ഥമില്ല, അവയിൽ ചിലത് മൃഗങ്ങൾ പോലും തിന്നു. ഖുർആൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ലോകമായി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, പ്രവാചകന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദൗത്യം അത് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് സുരക്ഷിതമായി കൈമാറേണ്ടതായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഹജ്ജ് കാലത്തെപ്പോലെ അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നൽകിയ നിരവധി കൂട്ടായ ചടങ്ങുകളിലൊന്നിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ചെയ്യാമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇസ്ലാമിക പാരമ്പര്യങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒന്നും സംഭവിക്കുകയോ പ്രവാചകൻ അതിനെക്കുറിച്ച് സൂചന നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല.

ഒന്നാം ഖലീഫ അബൂബക്കറിന്റെ കാലത്താണ് ഖുർആൻ ക്രോഡീകരിച്ചതെന്ന് ചില സുന്നി പാരമ്പര്യങ്ങൾ നമ്മോട് പറയുന്നു, മറ്റുള്ളവർ അത് മൂന്നാം ഖലീഫ ഉസ്മാന്റെ ഭരണകാലത്താണ് നടത്തിയതെന്ന് നമ്മോട് പറയുന്നു. പ്രവാചകൻ മരിച്ച് ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹം സമാഹരിച്ച ഖുർആനിന്റെ പൂർണ്ണമായ പകർപ്പ് അലിയുടെ പക്കലുണ്ടെന്ന് ഷിയാക്കൾ  വിശ്വസിക്കുന്നു. ഖുർആനില്ലാതെ ഇസ്ലാം അസാധ്യമാണെന്ന് എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്ന വസ്തുത കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥം എപ്പോൾ സമാഹരിച്ചുവെന്ന കാര്യത്തിൽ മുസ്ലിംകൾക്കിടയിൽ ഏകാഭിപ്രായമില്ല. ഇസ്ലാമിന്റെ ആദ്യ വർഷങ്ങളിൽ ഗ്രന്ഥത്തിന് നൽകിയ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇത് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ?

ഇത് അബൂബക്കറോ ഉസ്മാനോ അലിയോ സമാഹരിച്ചതായാലും, ഖലീഫമാരുടേതെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഖുർആന്റെ ഒരു കോപ്പിയും നമ്മുടെ കൈവശം ഇല്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? എല്ലാത്തിനുമുപരി, ഇസ്ലാം, അവർ പറയുന്നതുപോലെ, ചരിത്രത്തിന്റെ മുഴുവൻ വെളിച്ചത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് നാഗരികതയുടെ ഉദയത്തിലെ ഒരു വാചകത്തെക്കുറിച്ചല്ല, മറിച്ച് ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ലോകത്തിൽ വന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്. ആദ്യകാല മുസ്ലീങ്ങൾക്ക് ഖുർആന് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കണോ? ഇല്ലെങ്കിൽ, ആദ്യകാല ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഒരു പകർപ്പും മുസ്ലിംകൾ സംരക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെന്ന വസ്തുത എങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെടുത്തണം? വിവിധ മ്യൂസിയങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ചിതറിക്കിടക്കുന്നത് ചില ശകലങ്ങളാണ്, അതും പിന്നീടുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന്.

ഉസ്മാൻ ഖുറാൻ സമാഹരിച്ചപ്പോൾ, വളർന്നുവരുന്ന സാമ്രാജ്യത്തിലുടനീളം ചിതറിക്കിടക്കുന്ന മറ്റെല്ലാ പകർപ്പുകളും നശിപ്പിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടതായി മുസ്ലീം പാരമ്പര്യം നമ്മോട് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യം എന്തായിരുന്നു? അവരുടെ കോഡിക്കുകൾ ഔദ്യോഗിക ഖുർആനിന്റെ ഭാഗമാകാത്തതിനാൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കലാപങ്ങളുണ്ടായി. അലിയുടെ ഖുറാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെന്ന് ഷിയാ വിഭാഗക്കാർ ഇപ്പോഴും പരാതിപ്പെടുന്നു. ഖുർആനിന്റെ ശരിയായ പതിപ്പ് ഉസ്മാൻ മാത്രമാണെന്ന് മുസ്ലീങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അത്തരമൊരു സമാഹാരത്തിനെതിരെ കലാപം നടത്തിയ ആദ്യകാല മുസ്ലീങ്ങളുടെ കാര്യമോ? മുമ്പ് ഖുർആനിന്റെ ഭാഗമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു വാക്യവും ഉസ്മാന്റെ സമാഹാരത്തിൽ ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗമുണ്ടോ? തീർച്ചയായും ഇല്ല. റജ്മിലെ സൂക്തം ഖുർആനിന്റെ ഭാഗമായിട്ടില്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം. ആത്യന്തികമായി ഉസ്മാന്റെ ഖുർആനിലെ സമവായം വിശ്വാസത്തേക്കാൾ രാഷ്ട്രീയമാണ് എന്നാണോ ഇതിനർത്ഥം?

സമുദായത്തിനുള്ളിലെ ഭിന്നതകൾ ലഘൂകരിക്കാൻ ഒരൊറ്റ ഔദ്യോഗിക ഖുർആനിനോട് കൂറ് കാണിക്കാൻ മുസ്ലിംകൾ ബുദ്ധിമാനായിരിക്കാം. എന്നാൽ, മുഹമ്മദിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് ഖുറാൻ എന്ന അവരുടെ അവകാശവാദത്തെ ഇത് ഇല്ലാതാക്കുന്നു.

----

ന്യൂ ഏജ് ഇസ്ലാം ഡോട്ട് കോമിലെ കോളമിസ്റ്റാണ് അർഷാദ് ആലം

English Article:    The Myth of Quranic Preservation

URL:   https://www.newageislam.com/malayalam-section/myth-quranic-preservation/d/125905


New Age IslamIslam OnlineIslamic WebsiteAfrican Muslim NewsArab World NewsSouth Asia NewsIndian Muslim NewsWorld Muslim NewsWomen in IslamIslamic FeminismArab WomenWomen In ArabIslamophobia in AmericaMuslim Women in WestIslam Women and Feminism

Loading..

Loading..