New Age Islam
Fri Apr 19 2024, 02:47 PM

Malayalam Section ( 5 Jun 2021, NewAgeIslam.Com)

Comment | Comment

The Noble Persona of Prophet Muhammad (Pbuh) As Mirrored In the Quran ഖുർആനിൽ പ്രതിഫലിച്ച മുഹമ്മദ് നബി (സ) യുടെ ഉത്തമ വ്യക്തിത്വം

By Muhammad Yunus, New Age Islam

(Co-author (Jointly with Ashfaque Ullah Syed), Essential Message of Islam, Amana Publications, USA, 2009)

13 September 2012

മുഹമ്മദ് യൂനുസ്, ന്യൂ ഏജ് ഇസ്ലാം

(സഹ-രചയിതാവ് (അഷ്ഫാക്ക് ഉല്ലാ സയ്യിദിനൊപ്പം സംയുക്തമായി), ഇസ്‌ലാമിന്റെ അവശ്യ സന്ദേശം, അമാന പബ്ലിക്കേഷസ്, യുഎസ്എ, 2009)

മുസ്‌ലിംകളും അമുസ്‌ലിം പണ്ഡിതന്മാരും തങ്ങളുടെ പാണ്ഡിത്യം പ്രവാചകന്റെ സ്ഥാപനചരിത്രത്തിനായി നീക്കിവയ്ക്കുന്നത് മിക്കവാറും പ്രവാചകന്റെ ക്ലാസിക്ക ജീവചരിത്ര വിവരണങ്ങളി (സിറ) വരച്ചുകാട്ടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ക്ലാസിക്ക സിറ ഏതാണ്ട് പൂണ്ണമായും പ്രവാചക മരിച്ച് 125 ഷത്തിലേറെയായി ഇബ്നു ഇഷാഖ് (ക്രി.വ. 151 എ.എച്ച് / 768) സമാഹരിച്ച ആദ്യകാല ജീവചരിത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഏകദേശം അമ്പത് വഷങ്ങക്ക് ശേഷം ഇബ്നു ഹിഷാം (ഡി.218/834). പ്രചാരത്തിലുള്ള ജനപ്രിയ വാമൊഴി അക്കൗണ്ടുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഈ കൃതി പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിരുചിയും സ്വഭാവവും നിറവേറ്റുന്നതിനായി ഊഹക്കച്ചവടവും സംവേദനാത്മകവും വൈകാരികവുമായ അടിത്തറകളാ മതിയാകും [1]. കൂടാതെ, ആ കാലഘട്ടത്തിലെ സാഹിത്യശൈലി അനിവാര്യമായും അറിയിച്ചിരുന്നത് അതിശയോക്തി ഒരു അലങ്കാരത്തിന്റെ സവിശേഷതയായിരുന്നു [2]. അതനുസരിച്ച് ഇത് സാങ്കപ്പിക അനുമാനങ്ങളും കൃത്യതകളും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നൂറ്റാണ്ടുകളായി എണ്ണമറ്റ ആവത്തനങ്ങളിലൂടെ, ഇബ്നു ഹിഷാമിന്റെ കൃതിയുടെ സാങ്കപ്പിക അനുമാനങ്ങളും കൃത്യതകളും സ്ഥാപനവക്കരിക്കപ്പെടുകയും പ്രവാചകന്റെ വ്യക്തിജീവിതത്തിന്റെയും ദൗത്യത്തിന്റെയും പ്രാതിനിധ്യമായി കണക്കാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. എന്നിരുന്നാലും, ഖു കുറഞ്ഞത് നൂറു 175 ഷമെങ്കിലും മുകൂട്ടി പ്രവചിക്കുകയും ചരിത്രത്തിന്റെ പൂണ്ണ വെളിച്ചത്തി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതിനാ, അത് നകുന്നതോ ഒഴിവാക്കുന്നതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതോ ആയ ഡാറ്റ ചരിത്രപരമായി കൃത്യമായി കണക്കാക്കാം [3]. കൂടാതെ, മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവവചനവും കൈയിലുള്ള വാചകവും എന്ന നിലയി, അതിന്റെ റെക്കോഡ് പ്രവാചകന്റെ ക്ലാസിക്ക ജീവചരിത്രത്തെക്കാ ആധികാരികവും യോഗ്യതയില്ലാത്തതുമായ പദവിയായി കണക്കാക്കണം. അതിനാലാണ് ഈ വ്യായാമം!

ഖുആനിന്റെ ചിത്രീകരണങ്ങളി നിന്നുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലിന് മുമ്പായി പ്രവാചകന്റെ വ്യക്തിത്വം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതി പലപ്പോഴും നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം, ജനനം മുത വെളിപ്പെടുത്ത ആരംഭം വരെയുള്ള പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിശബ്ദതയാണ്. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കളെ, ഭാര്യമാരെ, സന്താനങ്ങളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ അല്ലെങ്കി പരിചയക്കാരെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരവും നകുന്നില്ല, പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യകാല ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഇനിപ്പറയുന്ന ലാക്കോണിക് പരാമശങ്ങ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും:

അല്ലാഹു നിങ്ങളെ ഒരു അനാഥനായി കണ്ടെത്തി അഭയം നകിയില്ലേ (93: 6)? നിങ്ങ അലഞ്ഞുതിരിയുന്നതായി അവ കണ്ടു, മാഗനിദേശംകി (7); അവ നിങ്ങളെ ദരിദ്രനാക്കി, പര്യാപ്തത നകി ”(93: 8)

എന്നിരുന്നാലും, ഖു പ്രവാചകന്റെ അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങ വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ ചുരുളഴിയുന്നു. ഈ അഭിപ്രായങ്ങ - കൂടുതലും നിഗൂഡവും കടന്നുപോകുമ്പോഴും പ്രവാചകന്റെ വ്യക്തിത്വം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് സ്കാ ചെയ്യാ കഴിയും.

വാമൊഴിയായി സ്വീകരിച്ചതുപോലെ പ്രവാചക വെളിപ്പെടുത്തലുക ചൊല്ലാ തുടങ്ങിയപ്പോ, അവ (മക്കക്കാ) മുഹമ്മദിനെ ഒരു തമാശയായി സ്വീകരിച്ചു: അവ അവന്റെ അനുയായികളെ നോക്കി ചിരിച്ചു, അവ കടന്നുപോകുമ്പോ പരസ്പരം ചിരിച്ചു, വീട്ടിലെത്തുമ്പോ അവരെ കളിയാക്കി (21: 36, 25:41, 83: 29-31). അവ മുഹമ്മദിനെ വഞ്ചക, ഭ്രാന്ത (30:58, 44:14, 68:51), ഒരു ഭ്രാന്ത കവി ”(37: 3) മുഹമ്മദിന് അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും കാണിക്കാ കഴിയാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അവ ചോദിച്ചു (6:37, 11:12, 13 : 7, 17: 90-93, 21: 5, 25: 7/8, 29:50), എന്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് നഗരങ്ങളി നിന്നും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരാക്ക് ഖു വെളിപ്പെടുത്താത്തത് ”(43:31). മറ്റുള്ളവ അവനെ പരിശീലിപ്പിച്ചതായും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും അദ്ദേഹത്തോട് കപിച്ചതായും അവ പ്രഖ്യാപിച്ചു (25: 5, 44:14).

ഈ ആരോപണങ്ങളെല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തലിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു; അവ ഒരിക്കലും പ്രവാചകന്റെ ധാമ്മിക സ്വഭാവത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല. സാമൂഹ്യവും ധാമ്മികവും രാഷ്‌ട്രീയമോ ധാമ്മികമോ ആയ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ദുഖങ്ങക്ക് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും വഴങ്ങാത്ത, ധാമ്മിക സ്വഭാവമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം അദ്ദേഹം ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത്, അദ്ദേഹം ശാന്തനും തടസ്സമില്ലാത്തവനുമാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ആരുടെയും കാര്യങ്ങളി ഒരിക്കലും ഇടപെടുന്നില്ല. ഖുആനിലേക്ക് കടന്നുകയറുന്നത്, ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ചില്ലെങ്കി പ്രവാചക തന്റെ സദസ്സിനു വെളിപ്പെടുത്ത പാരായണം ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കി ദൈവം അവരെ പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നില്ല - ഇത് അദ്ദേഹം തന്റെ ജീവിതത്തോട് പ്രതിഫലിപ്പിക്കാ പ്രേക്ഷകരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. വെളിപ്പെടുത്ത ആരംഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് അവ ജീവിതകാലം മുഴുവ (10:16, 12: 3, 42:52). വെളിപ്പെടുത്തലിന് മുമ്പ് പ്രവാചക തന്റെ ജീവിതത്തിലുടനീളം ഒരു സാഹിത്യ, കാവ്യ പ്രതിഭയോ ഏതെങ്കിലും ദാശനിക, മാനസിക, രാഷ്ട്രീയ, ദൈവശാസ്ത്രപരമായ ഉക്കാഴ്ചയോ പ്രദശിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, പ്രവാചകന് തന്റെ ജീവിതാവസാനം വരെ അറേബ്യയിലെ മുഴുവ വിച്വ ഭരണാധികാരിയാകട്ടെ, ഒരു വിശ്വാസം കണ്ടെത്താനോ വിശ്വാസ സമൂഹത്തെ നയിക്കാനോ ഉള്ള അഭിരുചിയോ ചമയമോ ആഗ്രഹമോ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദാനങ്ങ, വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ ശക്തി കൂടാതെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്തമമായ വ്യക്തിപരമായ ഗുണങ്ങളായിരുന്നു.

ഉഹുദ് പര്യവേഷണത്തി പരാജയപ്പെട്ടതിനുശേഷവും പ്രവാചക തന്റെ ആളുകളോട് സൗമ്യനായിരുന്നുവെന്ന് ഖു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു (3: 159). തബൂക്ക് പര്യവേഷണത്തി പങ്കെടുക്കുന്നതി നിന്ന് അദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവരെ ഒഴിവാക്കി (9:43). ക്ഷണിക്കപ്പെടാത്ത അതിഥികക്ക് അദ്ദേഹം ഭക്ഷണം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു, സാമൂഹ്യവക്കരണത്തിനായി ഭക്ഷണത്തിനു ശേഷം തുടരുന്നതിലൂടെ അവ അവനെ ശല്യപ്പെടുത്തിയാലും (33:53). ശത്രുക്കളുടെ പാപമോചനത്തിനായി പ്രാത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവാചക ഏറ്റവും ഔദാര്യത്തിന്റെ രൂപം പ്രകടിപ്പിച്ചു (9: 80/84/113). അതനുസരിച്ച്, ഖു അദ്ദേഹത്തെ വിശിഷ്ടമായ ഒരു സന്ദേശവാഹകനായി (81:19) വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു, അതിമനോഹരമായ സ്വഭാവവും (68: 4), അചഞ്ചലമായ സ്ഥിരതയുമാണ് ശത്രുക്കളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതി നിന്ന് ചില വിട്ടുവീഴ്ചക (17:74 ) .അദ്ദേഹം തന്റെ വിശ്വാസത്തി വിശ്വസ്തനായിരുന്നു (അമി, 81:21), (ദൈവത്തിന്റെ പ്രകടനമാണ്) വിശ്വാസികളോടുള്ള കരുണയും (9:61), എല്ലാ മനുഷ്യരോടും അപ്രകാരമാണ് (21: 107).

കൂടാതെ, ഖലീഫ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരും പഠിച്ചവരുമായ കൂട്ടാളികളുടെ പേരുക ഒഴിവാക്കി, പിന്നീട് ഖലീഫമാ, ഗവമാ, ജനറമാ എന്നിവരായിത്തീന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തെ ഏറ്റവും വിനീതവും അനുസരണയുള്ളതുമായ അനുയായികളായി അംഗീകരിച്ച എല്ലാവരും, സമൂഹത്തിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സവിശേഷവും അസാധാരണവുമായ സ്ഥാനം വ്യക്തമായി കാണിക്കുന്നു . ആദ്യകാല റിപ്പോട്ടുക അനുസരിച്ച്, പ്രവാചകന്റെ സാന്നിധ്യത്തി തന്നെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ആകഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വം ചില മനോഹരമായ സ്വഭാവസവിശേഷതകളും പ്രഭാവലയവും (കിരാമാത്) തന്റെ കമ്പനിയി ഉണ്ടായിരുന്നവക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാ കഴിയൂ. ഈ അസാധാരണമായ സദ്‌ഗുണങ്ങളുടെയും സവിശേഷതകളുടെയും ഫലമായി, സമകാലികരായ എല്ലാ നിരീക്ഷകരെയും ആകഷിക്കുകയും അന്നുമുത തന്റെ എതിരാളികളെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുകയും ചെയ്ത പ്രവാചക തന്റെ കൂട്ടാളികളുമായി വളരെ പ്രത്യേക ബന്ധം വളത്തിയെടുത്തു. പ്രവാചകനുവേണ്ടി അവന്റെ കൂട്ടാളിക എന്തിനാണ് ധിക്കാരവും ത്യാഗവും ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇത് വിശദീകരിക്കുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും, വ്യക്തിപരമായ തലത്തി, പ്രവാചക മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെ ഒരു മത്യനായിരുന്നു (3: 144, 18: 110, 41: 6). തന്നി നിന്ന് ദോഷം ഒഴിവാക്കാനോ സ്വയം പ്രയോജനം ചെയ്യാനോ മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കാനോ നയിക്കാനോ അവന് അധികാരമില്ല (7: 180, 10:49, 72:21). മിക്ക സഹ മക്കന്മാരെയും പോലെ, അദ്ദേഹത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്തവനായിരുന്നു (7: 157/158), ഒരു പുസ്തകം വായിക്കാ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല - കാരണം അങ്ങനെയായിരുന്നുവെങ്കി, തമാശക്കാ സംശയത്തിലാകുമായിരുന്നു (29:48). അവ ഒരു ദൈവദൂതനായിരുന്നു, അവന്റെ ഏക ദ mission ത്യം (ദൈവത്തിന്റെ സന്ദേശം) (5:99, 7: 158,13: 40, 42:48) വ്യക്തതയോടെ അറിയിക്കുക (5:92, 16:82, 24:54); അവ മനുഷ്യനെ അന്ധകാരത്തി നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വിടുവിക്കുവാ കഴിവുള്ളവനാണ്. (14: 1, 57: 9).

ദിവ്യ മാഗനിദേശത്തിന്റെ ഉപദേഷ്ടാവ്, ഖുആനിന്റെ മാതൃക (33:21) എന്ന നിലയി പ്രവാചക വ്യക്തിപരമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും ചെയ്യരുതാത്ത കാര്യങ്ങളും യാഥാത്ഥ്യമാക്കിയിരിക്കണം. അതിനാ, അവ മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിച്ചുവെന്നും അറിവില്ലാത്തവരുമായുള്ള വാദങ്ങ ഒഴിവാക്കി എന്നും അനുമാനിക്കുന്നത് ന്യായമായേക്കാം (7: 199); ചങ്ങാത്ത അയക്കാരെയും (4:36, 42:40) മുമ്പ്‌ തന്നെ ഉപദ്രവിക്കാ ശ്രമിച്ചവരെയും (5: 2) സഹായിച്ചു; വ്യക്തിപരമായ ത്യാഗങ്ങ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവ ദുഷ്ട സമയങ്ങളി പോലും ദരിദ്രക്കുവേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു (3: 134, 108: 2); അവ കോപത്തെ അടിച്ചമത്തുകയും കോപത്തിന്റെ അവസ്ഥയി പോലും മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്തു (3: 135, 42:37); മറ്റുള്ളവക്ക് ആശംസക അറിയിക്കുന്നതി അദ്ദേഹം മര്യാദയുള്ളവനായിരുന്നു (4:86); മറ്റുള്ളവരെ മോശമായി സംസാരിക്കുന്നതി നിന്ന് അവ വിട്ടുനിന്നു (4: 148); സമൂഹത്തി / കുടുംബത്തിലെ സംഘഷങ്ങ ഒഴിവാക്കാ സഹായിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവരോട് നല്ല രീതിയി സംസാരിച്ചു (17:53). ആരാധനാലയങ്ങളി അവ ദയയോടെ പെരുമാറി (7:31), വിവരമില്ലാത്തവരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോ താഴ്മയോടെ നടക്കുകയും സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു (25:63); അവ പാഴായിപ്പോയി, മോശമായിരുന്നില്ല, അതിനിടയി ഒരു സ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചു (25: 6); നീതിയും പ്രസക്തവും (സദിദ) (33:70), ന്യായവും ന്യായയുക്തവും (മ'റൂഫ്) (4: 5) നല്ല രീതിയി (ഹസാന) (2:83) മൃദുവായ സ്വരത്തിലും (31:19) അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു. . ഹൃദയത്തി ഉള്ളത് അവ വായകൊണ്ട് പറഞ്ഞു (3: 167).

ഖുആനിന്റെ പ്രവാചകനെ പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വ്യത്ഥവും നിഷ്കളങ്കവുമായ കാര്യങ്ങളി നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു (23: 3); അവ നടക്കുകയോ സംസാരിക്കുകയോ അഹങ്കാരത്തോടെ പെരുമാറുകയോ ചെയ്തില്ല (17:37, 31: 18/19); അവ വഞ്ചനാപരമായും വാചാലമായും സംസാരിച്ചില്ല (22:30); അവ മോശമായിരുന്നില്ല, മറ്റുള്ളവരെ മോശമായിരിക്കാ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചില്ല (4:37); ദരിദ്രരുമായി പങ്കുവെക്കാതിരിക്കാ തന്റെ പക്കലുള്ളതെല്ലാം അവ മറച്ചുവെച്ചില്ല (4:37); സമ്പത്ത് പങ്കിടലി അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു - തന്റെ വരുമാനത്തി ഒരു പങ്ക് മാത്രമേ തനിക്കുള്ളൂ (4:32) ദരിദ്രക്ക് അതി ഒരു പങ്കുണ്ട് (70:24). സമൂഹത്തിലെ ദരിദ്രക്കുവേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നതി നിന്ന് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും പിന്മാറിയില്ല (47:38) ധനികനായപ്പോ അവ ദയനീയമായിരുന്നില്ല (92: 8-11); അവ ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരെ പരിഹസിക്കുകയോ (49:11) മറ്റുള്ളവരി തെറ്റ് കണ്ടെത്തുകയോ (49:11) അവരെ അപമാനിക്കുകയോ (അപമാനിക്കുന്ന) വിളിപ്പേരുക (49:11); അവ മറ്റുള്ളവരെ അമിതമായി സംശയിച്ചിരുന്നില്ല (49:12), മറ്റുള്ളവരെ പിന്തിരിപ്പിച്ചില്ല, സമ്പത്ത് സ്വരൂപിച്ചിട്ടില്ല (104: 2).

ആനിന്റെ ഇണകളെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമശങ്ങ ഏതാനും വാക്യങ്ങളിലും ഭാഗങ്ങളിലും മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിനാ പ്രവാചകന്റെ സംയോജിത ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഏതൊരു പരാമശവും സംഗ്രഹം ഒഴിവാക്കുന്നു, എന്നിരുന്നാലും ആദ്യകാല / ക്ലാസിക്ക ജീവചരിത്രകാരന്മാ വളരെ വണ്ണാഭമായതും മനോഹരവുമായ രീതിയി വ്യാഖ്യാനിച്ചു.

ചുരുക്കത്തി, ഇത് എഴുതുന്നത് പ്രവാചകന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ വ്യക്തിത്വത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുകയും പൊതുവേ വായനക്കാക്ക് ഉറപ്പുനകുകയും ചെയ്യട്ടെ, പ്രചാരക സാഹിത്യം എന്തുതന്നെയായാലും, ഇസ്‌ലാം ക്രിട്ടിക്ക, റിവിഷനിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയക്കാ അവകാശപ്പെടുന്നു, കാട്ടൂണിസ്റ്റുക വരയ്ക്കുന്നു, അല്ലെങ്കി ചലച്ചിത്ര നിമ്മാതാക്ക നിമ്മിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ദൂത എന്ന ബഹുമതി അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും മുഹമ്മദ് തീച്ചയായും ഒരു കുലീനനായിരുന്നു. പ്രവാചകന്റെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യമാരുടെയോ വിവാഹങ്ങളുടെയോ അനുകമ്പയില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും വിവരണത്തിന് മുസ്‌ലിംക തുറന്നുകാട്ടിയാ, ഇവ പ്രവാചകന്റെ ആദ്യകാല ജീവചരിത്ര വിവരണങ്ങളി നിന്ന് വേതിരിച്ചെടുക്കുന്നതാണെന്ന് അവ മനസ്സിലാക്കണം.അവ പ്രധാനമായും അലങ്കാരവും ഊഹക്കച്ചവടവുമാണ്, ചില സമയങ്ങളി അതിശയകരവും വിചിത്രവും അതി വിചിത്രവുമാണ് [4].

തന്ത്രപരവും ക്ഷുദ്രകരവുമായ പ്രകോപനക്കാരെയും ഇസ്‌ലാം ക്രിട്ടിക്ക മുസ്‌ലിംകളെയും അമുസ്‌ലിംകളെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, പ്രവാചകന്റെ സ്വഭാവത്തെ വധിക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യമാരെക്കുറിച്ചുള്ള വണ്ണാഭമായ കഥക അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭംഗിയുള്ള ജീവചരിത്രങ്ങ വരച്ചുകാട്ടുകയോ ചെയ്താ, മുസ്‌ലിംക അവരുടെ തന്ത്രങ്ങളെ അവഗണിക്കണം ഇനിപ്പറയുന്ന ഖു പ്രഖ്യാപനങ്ങളി.

അങ്ങനെ ഞങ്ങ ഓരോ ദൂതനും ശത്രുവായിത്തീന്നു - മനുഷ്യരി നിന്നും ജിന്നുകളി നിന്നുമുള്ള സാത്താമാ, അവരി ചില മറ്റുള്ളവരെ വശീകരിക്കാ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാ അവയെയും അവ കെട്ടിച്ചമച്ചതിനെയും ഉപേക്ഷിക്കുക ”(6: 112)

ഇപ്രകാരം ഞങ്ങ എല്ലാ ദൂതന്മാക്കും കുറ്റവാളികക്കിടയി ശത്രുവായിത്തീന്നു - എന്നാ നിങ്ങളുടെ കത്താവ് (മുഹമ്മദ്) ഒരു വഴികാട്ടിയും സഹായിയും  ആവാനും മതി” (25:31)

കുറിപ്പുക

1. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതിയി നിന്നുള്ള ഇനിപ്പറയുന്ന ചിത്രീകരണങ്ങളാ ഇത് വ്യക്തമായി കാണിക്കാ കഴിയും:

കൃതിയുടെ ഒരു ഭാഗം ഖബീബ് നബിയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വമുള്ള ഒരു കൂട്ടുകാരനെ തൂക്കിലേറ്റുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് തൂക്കുമരത്തിലിരുന്ന് കാവ്യാത്മകമായ ഒരു ഇമേജറിയി തന്റെ ആഴത്തിലുള്ള വേപിരിയ വികാരങ്ങ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു [5]. മറ്റൊരു വിഭാഗം ഈ ഇമേജറിക്ക് വിരുദ്ധമാണ്, രക്തസാക്ഷി തൂക്കുമരത്തി നിക്കുമ്പോ ഇടതടവില്ലാതെ കരയുന്നു [6].

പ്രചാരണകവി കവി കാബ് ഇബ്നു അഷ്‌റഫും ഭാര്യയും തമ്മിലുള്ള വേപിരിയ സംഭാഷണം ഈ കൃതി ഉദ്ധരിക്കുന്നു, അബു നെയ്‌ലയെ വിളിച്ച് 'കൊല്ലാ വീട്ടി പോയിരുന്ന' പുതപ്പിനടിയി നിന്ന് 'പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ തന്നെ [7] . കവി പെട്ടെന്നു കൊല്ലപ്പെട്ടു, കൊല്ലപ്പെട്ട ഭത്താവിനോട് വേപിരിഞ്ഞ വാക്കുക അയാളുടെ വിധവ പറയുമെന്ന് കരുതാനാവില്ല. ഉദ്ധരിച്ച വാക്കുക ഊഹക്കച്ചവടമായിരുന്നു.

2. സമകാലിക റിപ്പോട്ടുക സോളമ രാജാവ് തന്റെ നൂറു ഭാര്യമാരുമായി ഒരു രാത്രിയിച്ചേത്തതായി വിവരിക്കുന്നു [8], രാജാവിന്റെ കോടതിയിലെ സ കീ 'പശുവിനേക്കാ വലുത്' ഒരു കല്ല് എറിയുന്നത് 'അപരിചിതനെ' പുറത്താക്കാ ഒരു മരത്തിന്റെ മുകളി, ഒരൊറ്റ പരിധിക്കുള്ളി ഇരുനൂറു മുഴം ഉയരമുണ്ട് [9].

3. പ്രവാചകന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശസ്തി നേടിയ ജീവചരിത്രകാരനായ മാക്സിം റോഡിസനെ ഉദ്ധരിക്കുക, അല്ലാത്തപക്ഷം വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ ദൈവത്വത്തെക്കുറിച്ച് സംശയമുണ്ട്: “ഖു“ നിസ്സംശയമായ ആധികാരികതയുടെ ഉറച്ച അടിത്തറ നകുന്നു. ”[മുഹമ്മദ്, ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ, രണ്ടാം പതിപ്പ്, ലണ്ട 1996, px, മുഖവുര

4. രാത്രി യാത്രയ്ക്കിടെ അഭയകേന്ദ്രത്തിലേക്കുള്ള കയറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവാചക ആദം നബിക്ക് വിവരിച്ചതായി റിപ്പോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇനിപ്പറയുന്ന വിവരണം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് തെളിയിക്കപ്പെടുന്നു, ഖു പറയുന്നതെല്ലാം ഇതാണ്: “തന്റെ ദാസനെ യാത്ര ചെയ്തവന് മഹത്വം രാത്രി, പവിത്രമായ പള്ളി മുത ഏറ്റവും ദൂരെയുള്ള പള്ളി വരെ, നമ്മുടെ അത്ഭുതങ്ങ അവനെ കാണിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങ അനുഗ്രഹിച്ച സ്ഥലങ്ങ. അവ ശ്രോതാവ്, കാണുന്നവ. ”

അപ്പോ ഒട്ടകങ്ങളെപ്പോലെ അധരങ്ങളുള്ള മനുഷ്യരെ ഞാ കണ്ടു. അവരുടെ വായി തീ പന്തുക വായിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയും അവയുടെ വായി നിന്ന് വീണ്ടും വായിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയും ചെയ്തു. ഞാ ചോദിച്ചു, ‘ആരാണ് ഈ ഗബ്രിയേ?’ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, ‘ഇവരാണ് അനാഥരെ കൊള്ളയടിച്ചത്.’…. സ്ത്രീക അവരുടെ മുലകളി തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ഞാ കണ്ടു, ഗബ്രിയേലേ ആരാണ്? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ‘ഇവ സ്വന്തം ഭത്താക്കന്മാരുടെ മക്കളെ ജനിപ്പിച്ച സ്ത്രീകളാണ്, സ്വന്തമല്ല.’… എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്നെ പറുദീസയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി, അവിടെ ചുണ്ടുകളുള്ള സുന്ദരിയായ ഒരു യുവതിയെ ഞാ കണ്ടു. ഞാ അവളെ ആകഷിച്ചപ്പോ, ഞാ ചോദിച്ചു, 'നിങ്ങ ആരുടേതാണ്?' അവ മറുപടി പറഞ്ഞു, 'സായിദ് ഇബ്നു ഹരിതയോട്.' 1989, പി. 143. 197.

6. ഐബിഡ്., വാല്യം. 2, ചാപ് .124, പി. 198.

7. ഐബിഡ്, വാല്യം 2, പി. ചാപ് .109, പി. 35.

8. സാഹിഹ് അ-ബുഖാരി, വാല്യം 7, അക്. 169.

9. മാക്ക് ട്വെയ്, എ കണക്റ്റിക്കട്ട് യാങ്കി, കിംഗ് ആസ് കോട്ട്, യുഎസ്എ 1988, പേജ് 23

ഇന്ത്യസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയി നിന്ന് കെമിക്ക എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദധാരിയും വിരമിച്ച കോപ്പറേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവുമായ മുഹമ്മദ് യൂനുസ് 90 കളുടെ തുടക്കം മുത തന്നെ ഖുആനിനെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള പഠനത്തിപ്പെടുന്നു, അതിന്റെ പ്രധാന സന്ദേശത്തി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. 2002 കെയ്റോയിലെ അ-അസ്ഹ-ഷെരീഫിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ച റഫ ചെയ്ത എക്സെജെറ്റിക് സൃഷ്ടിയുടെ സഹ-രചയിതാവാണ് അദ്ദേഹം. തുടന്ന് പുന സംഘടനയും പരിഷ്കരണവും യു‌സി‌എ‌എയിലെ ഡോ. ഖാലിദ് അബൂ എ ഫാദ അംഗീകരിക്കുകയും പ്രാമാണീകരിക്കുകയും ചെയ്തു, അമാന പബ്ലിക്കേഷസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. , മേരിലാഡ്, യുഎസ്എ, 2009.

English Article:   The Noble Persona of Prophet Muhammad (Pbuh) As Mirrored In the Qur’an

URL:    https://www.newageislam.com/malayalam-section/prophet-muhammad-quran-persona/d/124934


New Age IslamIslam OnlineIslamic WebsiteAfrican Muslim NewsArab World NewsSouth Asia NewsIndian Muslim NewsWorld Muslim NewsWomen in IslamIslamic FeminismArab WomenWomen In ArabIslamophobia in AmericaMuslim Women in WestIslam Women and Feminism  

Loading..

Loading..