New Age Islam
Mon Jul 22 2024, 04:04 PM

Malayalam Section ( 3 March 2021, NewAgeIslam.Com)

Comment | Comment

What Is Wrong With 126 Moderate Ulema's 'Open Letter To 'Khalifa' Abu Bakr Al-Baghdadi’ 120 മിതമായ ഉലമ 'ഖലീഫ' അബുബക്കർ അൽ ബാഗ്ദാദിക്ക് എഴുതിയ തുറന്ന കത്തിൽ എന്താണ് തെറ്റ്What Is Wrong With 120 Moderate Ulema's 'Open Letter To 'Khalifa' Abu Bakr Al-Baghdadi’, And Why It Will Not Work? This Moderate Fatwa Does Not Leave Any Leg For Moderate Islam To Stand On

By Sultan Shahin, Founder-Editor, New Age Islam

1 September 2015

120 മിതമായ ഉലമ 'ഖലീഫ' അബുബക്കർ അൽ ബാഗ്ദാദിക്ക് എഴുതിയ തുറന്ന കത്തിൽ എന്താണ് തെറ്റ്, എന്തുകൊണ്ട് ഇത് പ്രാവർത്തികമല്ല ? മിതമായ ഇസ്‌ലാമിന് നിലകൊള്ളാൻ ഈ മിതമായ ഫത്‌വ ഒരു അവസരവും തരുന്നില്ല.

ന്യൂ ഏജ് ഇസ്‌ലാമിന്റെ സ്ഥാപക എഡിറ്റർ സുൽത്താൻ ഷാഹിൻ

1 സെപ്റ്റംബർ 2015

ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള 120 ഉലമകൾ മിക്ക ചിന്താധാരകളിലെയും ഡോ. ഇബ്രാഹിം അവദ് അൽ-ബദ്രി, അല്ലെങ്കിൽ 'അബുബക്കർ അൽ ബാഗ്ദാദി', ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റന്റെ  സ്വയം പ്രഖ്യാപിതരുടെ പോരാളികൾക്കും അനുയായികൾക്കും ഒരു തുറന്ന കത്ത് അയച്ചിട്ടുണ്ട്.

14,000 ത്തിലധികം വാക്കുകളിൽ എഴുതിയ ഇത് വിലപ്പെട്ട ഒരു രേഖയാണ്. സ്വയം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഖലീഫ ബാഗ്ദാദിയുടെ വിധികളിൽ എന്താണ് തെറ്റ് എന്ന് ഇത് കാണിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ഏറ്റവും പ്രധാനമായി, ഇപ്പോഴത്തെ ഘട്ടത്തിൽ മിതവാദ ഇസ്‌ലാമിന്റെ കുഴപ്പം എന്താണെന്നും ഇത് കാണിക്കുന്നു; എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നിരാകരണം പ്രവർത്തിക്കാത്തത്, അത്തരം മറ്റ് നിരാകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കില്ല; എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ഐസിസിലേക്കും മറ്റ് തീവ്രവാദ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും ഓടിപ്പോകുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ, വരികൾക്കിടയിൽ വായിക്കുക, ഈ മിതമായ ഫത്‌വ മിതവാദ ഇസ്‌ലാമിന് നിലകൊള്ളാൻ ഒരു കാലും വിടുന്നില്ല.

14 വയസുള്ള മുഴുവൻ പ്രമാണവും 16 വയസുകാരൻ വായിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. എന്നാൽ അക്രമാസക്തമായ ഇസ്‌ലാമിക പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ക്ഷമാപണക്കാർ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ഇതുപോലുള്ള ഒരു ബിറ്റ് അവളെ / അവനെ ശക്തമായി സ്വാധീനിക്കും:

"... ഖുർആനിലെ എല്ലാം സത്യമാണ്, ആധികാരിക ഹദീസിലുള്ളതെല്ലാം ദൈവിക പ്രചോദനമാണ്."

തീവ്രവാദ പ്രത്യയശാസ്ത്രജ്ഞർ തങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളോട് പറയുന്നത് ശരിയാണെന്ന് മിതമായ ഉലമയിൽ നിന്നുള്ള സ്ഥിരീകരണമാണിത്. ഇത് കൃത്യമായി അവരുടെ വാദമാണ്. ഖുറാനും ഹദീസും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല; അവ രണ്ടും ദൈവിക പ്രചോദനമാണ്. ഖുർആനിലെ ഒരു വാക്യം മറ്റൊന്നിനെപ്പോലെ മികച്ചതാണ്. നബി (സ) യിൽ നിന്നുള്ളതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഒരു ഹദീസ് വിവരണം മറ്റൊന്നിനെപ്പോലെ മികച്ചതാണ്. വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാലത്തിനും മാറ്റമില്ലാത്ത, സാർവത്രിക, ശാശ്വത മാർഗനിർദേശം. ഫത്‌വ ഒരിടത്ത് പറയുന്നു, “വാക്യം വെളിപ്പെടുത്തി 1400 വർഷത്തിനുശേഷം സംഭവിച്ച ഒരു സംഭവത്തിന് ഖുർആനിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രത്യേക വാക്യം പ്രയോഗിക്കുന്നത് അനുവദനീയമല്ല.എന്നാൽ ഇതല്ല തീവ്രവാദ പ്രത്യയശാസ്ത്രജ്ഞർ ഊന്നിപ്പറയുന്നത്. ഖുറാനും ഹദീസും (ശേഖരിച്ച സ്കോറുകളും പ്രവാചകന്റെ നിര്യാണത്തിനുശേഷം നൂറുകണക്കിനു വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും) ദൈവിക പ്രചോദനവും എല്ലാം അത് "സത്യം" പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഇത് ഞങ്ങളുടെ 16/20 വയസുള്ള കുട്ടികൾക്ക് തീവ്രവാദ മാനുവലുകളിൽ പഠിക്കുന്നത് ശരിയാണെന്നും മോഡറേറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ഉലമകളുടെയും സാർവത്രിക സ്വീകാര്യതയാണെന്നും ഉറപ്പുനൽകുന്നു.

അതുപോലെ തന്നെ തുറന്ന കത്തിന്റെ 13-ാ‍ം അധ്യായത്തിൽ - മിതവാദ ഫത്‌വ പറയുന്നു: മതത്തിൽ നിർബന്ധമില്ലഎന്ന വാക്യം മക്ക പിടിച്ചടക്കിയതിനുശേഷം വെളിപ്പെടുത്തിയതായി അറിയാം, അതിനാൽ ആർക്കും അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയില്ല അത് റദ്ദാക്കപ്പെട്ടു. ബാഗ്ദാദിയെ ബലപ്രയോഗം നടത്തിയതിന് ഫത്‌വ വിമർശിക്കുന്നു. എന്നാൽ പ്രധാന കാര്യം, മിതമായ ഫത്‌വ പോലും ബാഗ്ദാദിയുടെ അടിസ്ഥാന ആശയം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മക്ക പിടിച്ചടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വെളിപ്പെടുത്തിയ സമാധാനപരമായ മക്കാനിലെ വാക്യങ്ങൾ റദ്ദാക്കപ്പെട്ടുവെന്നോ,

ചുരുങ്ങിയത്, റദ്ദാക്കപ്പെട്ടിരിക്കാം, യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീവ്രവാദ വാക്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കേണ്ടത്.

എന്തുതന്നെയായാലും, "മതത്തിൽ യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല" എന്ന വാക്യം മക്ക പിടിച്ചടക്കിയതിനുശേഷം വെളിപ്പെടുത്തി എന്നത് തെറ്റാണ്. മദീനയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് ചില മുസ്ലീങ്ങൾ തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ യഹൂദരുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെടുത്ത് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോഴാണ് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടത്. അതിനാൽ ഈ മിതമായ ഉലമകൾ അനുസരിച്ച്, യഥാർത്ഥ ഷെയ്ൻ ന്യൂസൂൾ (സന്ദർഭം) അറിയുന്നവർക്ക്, ഈ വാക്യവും റദ്ദാക്കപ്പെടുന്നു. മിതവാദ ഇസ്‌ലാമിന് ഇനിമേൽ നിൽക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കാലുണ്ടോ?

[ഖുർആൻ തഫ്‌സീർ ഇബ്നു-കതിറിൽ നിന്നുള്ള ഈ വാക്യത്തിന്റെ സന്ദർഭം: "ഈ ആയയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് അൻസാർ കാരണമാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുചെയ്‌തു, അതിന്റെ സൂചന പൊതുവായ അർത്ഥത്തിലാണെങ്കിലും. ഇബ്‌നു അബ്ബാസ് പറഞ്ഞത് ഇസ്‌ലാമിന് മുമ്പ് " എപ്പോൾ (ഒരു അൻസാർ) സ്ത്രീ ജീവിക്കുന്ന കുട്ടികളെ പ്രസവിക്കില്ല, ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചാൽ അവനെ ഒരു യഹൂദനായി വളർത്തുമെന്ന് അവൾ ശപഥം ചെയ്യും. അൽ മദീനയിൽ നിന്ന് ബാനു അൻ-നാദിറിനെ (ജൂത ഗോത്രം) ഒഴിപ്പിച്ചപ്പോൾ, അൻസാറിലെ ചില മക്കൾ അവരുടെ ഇടയിൽ വളർന്നുവരികയായിരുന്നു, അൻസാർ പറഞ്ഞു, 'ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല.' അല്ലാഹു വെളിപ്പെടുത്തി, ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِى الدِّينِ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ

(മതത്തിൽ ഒരു നിർബ്ബന്ധവുമില്ല. തീർച്ചയായും, ശരിയായ പാത തെറ്റായ പാതയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്.) '']

പോയിന്റ് 16. ഹുദൂദ് (ശിക്ഷ), ഓപ്പൺ ലെറ്ററിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള മിതമായ ഫത്‌വ ഒരു പൊതുനിയമം സ്ഥാപിക്കുന്നു: "ഹുദൂദ് ശിക്ഷകൾ ഖുർആനിലും ഹദീസിലും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ ഇസ്ലാമിക നിയമത്തിൽ സംശയമില്ല." ബാഗ്ദാദി ഗോത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ആശയം അംഗീകരിച്ച ഇസ്‌ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന പേരിൽ ഇത് നടപ്പാക്കുന്നതിനെ വിമർശിക്കുന്നു. അതിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: "എന്നിരുന്നാലും, വ്യക്തത, മുന്നറിയിപ്പ്, ഉദ്‌ബോധനം, തെളിവുകളുടെ ഭാരം നിറവേറ്റാതെ അവ പ്രയോഗിക്കരുത്; അവ ക്രൂരമായി പ്രയോഗിക്കാൻ പാടില്ല." ഇത്യാദി. ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഹുദൂദിന്റെ (ശിക്ഷ) അടിസ്ഥാന ആശയം നിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, ബെഡൂയിൻ ഗോത്ര അറബ് മോറുകൾ "ഇസ്ലാമിക നിയമത്തിൽ സംശയമില്ലാതെ ബാധ്യസ്ഥനാണ്" എന്നത് മിതത്വവും തീവ്രവാദവും തമ്മിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്.

പോയിന്റ് 20, മിതമായ ഉലമ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ നാശത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു. ഓപ്പൺ ലെറ്ററിൽ നിന്ന് ഇനിപ്പറയുന്നവ വായിക്കുക:

"നിങ്ങളുടെ മുൻ നേതാവ് അബു ഒമർ അൽ ബാഗ്ദാദി പറഞ്ഞു: 'ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ശിർക്ക് (വിഗ്രഹാരാധന) യുടെ എല്ലാ പ്രകടനങ്ങളും നശിപ്പിക്കുകയും നീക്കം ചെയ്യുകയും അത് മുസ്ലീമിന്റെ സാഹിഹിലെ വിവരണം കാരണം അതിലേക്ക് നയിക്കുന്ന എല്ലാ മാർഗങ്ങളും നിരോധിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്: അബു അൽ ഹിയാജ് അൽ അസദിയുടെ അധികാരം, 'അലി ഇബ്നു അബി താലിബ് പറഞ്ഞു: അദ്ദേഹം [അതായത് പ്രവാചകൻ കണ്ടത്] ചെയ്യാൻ എന്നെ അയച്ച കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയേണ്ടതല്ലേ: ഒരു പ്രതിമ ഇല്ലാതാക്കാതെ ഉയർത്തുകയോ ശവക്കുഴി ഉയർത്തുകയോ ചെയ്യരുത്. അത്. ”'എന്നിരുന്നാലും, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സത്യമാണെങ്കിലും, പ്രവാചകന്റെയോ സ്വഹാബികളുടെയോ ശവകുടീരങ്ങൾക്ക് ഇത് ബാധകമല്ല, കാരണം നബി (സ) യെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് സ്വഹാബികളായ അബുബക്കറിനെയും ഒമറിനെയും അടക്കം ചെയ്യുന്നതിൽ സ്വഹാബികൾ സമവായത്തിലായിരുന്നു. പ്രവാചക പള്ളിയോട് ചേർന്നുള്ള ഒരു കെട്ടിടം.

"പ്രവാചകന്മാരുടെയോ സ്വഹാബികളുടെയോ ശവകുടീരങ്ങൾ" നശിപ്പിക്കുന്നതിനെ മാത്രമേ മിതവാദികളായ ഉലമ എതിർക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന ധാരണ വ്യക്തമല്ല, മാത്രമല്ല ശിർക്കിന്റെ (വിഗ്രഹാരാധന) എല്ലാ പ്രകടനങ്ങളും നശിപ്പിക്കാനും നീക്കം ചെയ്യാനുമുള്ള ബാധ്യതയല്ല. എല്ലാ നാഗരിക രാജ്യങ്ങളും തങ്ങളുടെ മതം ആചരിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെ പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കുന്ന സമകാലിക ലോകത്ത് പരസ്പര വിശ്വാസ ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള നല്ല സൂചനയല്ല ഇത്.

 ഓപ്പൺ ലെറ്ററിന്റെ 22-ാം സ്ഥാനത്ത്, ദി കാലിഫേറ്റ്, മിതമായ ഉലേമ വീണ്ടും ബാഗ്ദാദി സംഘത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന നിർദ്ദേശവുമായി യോജിക്കുന്നു: "ഒരു കാലിഫേറ്റ് ഉമ്മയുടെ മേൽ ഒരു ബാധ്യതയാണെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ ധാരണയുണ്ട് (ഇത്തിഫാക്ക്). ഉമ്മയ്ക്ക് കുറവുണ്ടായി. 1924 മുതൽ ഒരു കാലിഫേറ്റ് " മുസ്ലീങ്ങളിൽ നിന്ന് സമവായത്തിന്റെ അഭാവം മുതലായവയെ ബഗ്ദാദിയെ വിമർശിക്കുകയും രാജ്യദ്രോഹം, ഫിറ്റ്ന മുതലായവയെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ ആരോപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ പ്രശ്നം ഒന്നുതന്നെയാണ്. ഒരു കാലിഫേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കാനുള്ള ഉമ്മയുടെ ബാധ്യതയുടെ അടിസ്ഥാന അടിസ്ഥാനത്തിൽ മിതമായ ഉലമ ബാഗ്ദാദിയുമായി യോജിക്കുന്നു. ഈ ദിവസത്തിലും പ്രായത്തിലും ഇത് അസംബന്ധമാണ്. വ്യക്തമായും ബാഗ്ദാദി ഗ്രൂപ്പും മിതമായ ഉലമയും കാലഹരണപ്പെട്ടവയാണ്, എ.ഡി ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇത് തുടരുന്നു.

എന്നാൽ ഒരു വിഷയത്തിൽ, ബാഗ്ദാദി ഈ മിതമായ ഉലമകളേക്കാൾ മാനുഷികവും പരിഷ്കൃതവുമായി ഉയർന്നുവരുന്നു, സാധ്യമെങ്കിൽ. പോയിന്റ് 23 - ദേശീയ അഫിലിയേഷനുകളിൽ, ബാഗ്ദാദിക്കുള്ള തുറന്ന കത്ത് പറയുന്നു: "നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു: 'സിറിയ സിറിയക്കാർക്ക് വേണ്ടിയല്ല, ഇറാഖ് ഇറാഖികൾക്കല്ല.' 'അതേ പ്രസംഗത്തിൽ നിങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മുസ്‌ലിംകളെ വിളിച്ചു. ഇറാഖിലെയും ലെവാന്റിലെയും 'ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിന്റെ' നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ദേശങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറുന്നതിന്.അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളും വിഭവങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കുകയും ആ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണെങ്കിലും ആ രാജ്യങ്ങളിൽ അപരിചിതരായ ആളുകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. പലസ്തീനിലേക്ക് കുടിയേറാനും ഫലസ്തീനികളെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കാനും അവരുടെ പൂർവ്വിക അവകാശങ്ങളും ഭൂമിയും കവർന്നെടുക്കാനും വിദേശത്തുള്ള ജൂത കുടിയേറ്റക്കാരെ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ചെയ്തത് ഇതാണ്. ഇതിൽ നീതി എവിടെ? "

ഇസ്രായേൽ അത് ചെയ്യുന്നതിനാൽ എന്തോ തെറ്റായി മാറുന്നില്ല. വാസ്തവത്തിൽ ഇസ്രായേൽ പലതും ശരിയായി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മുസ്ലീങ്ങൾ അത് പിന്തുടരുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഇസ്രായേൽ മാത്രമല്ല, മുഴുവൻ നാഗരിക ലോകവും, അവരുടെ രാജ്യങ്ങളുടെ "അവകാശങ്ങളും വിഭവങ്ങളും" പങ്കിടുകയും "ആ ദേശങ്ങളിൽ അപരിചിതരായ ആളുകൾക്കിടയിൽ" വിതരണം ചെയ്യുകയും എന്നാൽ സാമ്പത്തിക കുടിയേറ്റക്കാരോ രാഷ്ട്രീയ അഭയാർഥികളോ ആയി കുടിയേറുകയും ചെയ്യുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, വിദ്യാർത്ഥികൾ പോലും ചില രാജ്യങ്ങളിൽ രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥിരമായ താമസാനുമതി നേടുന്നു, സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് ഒന്നും സംഭാവന ചെയ്യാതെ. മറുവശത്ത്, സദി അറേബ്യ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന "പ്യൂരിറ്റൻ ഇസ്‌ലാമിന്റെ" ദേശം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്രൂരമായ അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ, നിങ്ങൾ അരനൂറ്റാണ്ടായി രാജ്യത്തെ സേവിച്ചാലും ഒരു ഗ്രീൻ കാർഡോ സ്ഥിരമായ താമസ പദവിയോ ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാനാവില്ല. എന്നിട്ട്, നിങ്ങൾ അവരുടെ ആവശ്യത്തിന്റെ കാലഹരണപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ പുറത്താക്കും. ബാഗ്ദാദി റസിഡൻഷ്യൽ പദവി നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് വിലമതിക്കുന്നതെന്തും, അയാൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനോ പോരാടാനോ വിളിക്കുന്നവർക്ക്, അദ്ദേഹം ഒരു അറബ് ഭരണാകാരിയാണെന്നും ഇസ്‌ലാമിസ്റ്റ്, മതേതര, ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിഷ്‌കൃത പെരുമാറ്റത്തിന് ഇടതുപക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയവാദി അറിയപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ മിതമായ ഉലമകൾ അദ്ദേഹത്തെ വിമർശിക്കുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ അവർ അറബ് ക്രൂരതയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

ഓപ്പൺ ലെറ്റർ പൂർണ്ണമായും ഉപയോഗശൂന്യമോ അല്ലെങ്കിൽ തികച്ചും ഉൽ‌പാദനക്ഷമമോ ആണെന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. അത് പോകുന്നിടത്തോളം നല്ലതാണ്. ഇസ്‌ലാമിക തത്ത്വങ്ങൾ തെറ്റായി നടപ്പിലാക്കിയതിന് ബാഗ്ദാദിയേയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഘത്തേയും ഇത് വിമർശിക്കുന്നു, നിരവധി മേഖലകളിലെ അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും. ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് പിന്തുണ ശേഖരിക്കുന്ന വേലിയേറ്റം തുറന്ന കത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നിരർഥകമാണ്.

ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഇസ്‌ലാമിൽ തീവ്രവാദം നിലനിൽക്കുന്നു. ഹദീസും ശരീഅവും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുമുമ്പുതന്നെ മുസ്‌ലിംകൾ പരസ്പരം പോരടിച്ചു, അവർ ഇപ്പോൾ ദൈവികമെന്ന് കരുതുന്നു. ഖുർആനിലെ തീവ്രവാദ വാക്യങ്ങളുടെ മറുമരുന്ന് മുസ്‌ലിംകൾ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. ഖുർആനിലെ എല്ലാ വാക്യങ്ങളെയും ശാശ്വത മൂല്യമായി വിളിക്കുന്നത് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഹദീസിനെയും ശരീഅയെയും ദൈവിക പ്രചോദനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അന്നത്തെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമല്ല.

അക്രമത്തിലേക്കും മേധാവിത്വത്തിലേക്കും നയിക്കുന്ന ദൈവശാസ്ത്രത്തെ മുസ്‌ലിംകൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരു പുതിയ ദൈവശാസ്ത്രം, സമാധാനത്തിന്റെയും ബഹുസ്വരതയുടെയും സമന്വയ ദൈവശാസ്ത്രം, ഇസ്‌ലാമിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകളുമായി എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സ്ഥിരത പുലർത്തുന്നതും സമകാലികവും ഭാവിയിലുള്ളതുമായ സമൂഹങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യവുമാണ്.

Related Articles:

Open Letter to Dr. Ibrahim Awwad Al-Badri, alias ‘Abu Bakr Al-Baghdadi’, And To the Fighters and Followers of the Self-Declared ‘Islamic State’

URL of Part One: http://www.newageislam.com/radical-islamism-and-jihad/open-letter-to-dr-ibrahim-awwad-al-badri,-alias-‘abu-bakr-al-baghdadi’,-and-to-the-fighters-and-followers-of-the-self-declared-‘islamic-state’-–-part-one/d/104327

URL of Part Two: http://www.newageislam.com/radical-islamism-and-jihad/open-letter-to-dr-ibrahim-awwad-al-badri,-alias-‘abu-bakr-al-baghdadi’,-and-to-the-fighters-and-followers-of-the-self-declared-‘islamic-state’-–-part-2/d/104339

URL of Part Three:  http://www.newageislam.com/radical-islamism-and-jihad/120-leading-religious-scholars-and-academics/open-letter-to-dr-ibrahim-awwad-al-badri,-alias-‘abu-bakr-al-baghdadi’,-and-to-the-fighters-and-followers-of-the-self-declared-‘islamic-state’-–-concluding-part/d/104348

URL: http://newageislam.com/debating-islam/sultan-shahin,-editor,-new-age-islam/what-is-wrong-with-120-moderate-ulema-s--open-letter-to--khalifa--abu-bakr-al-baghdadi’,-and-why-it-will-not-work?-this-moderate-fatwa-does-not-leave-any-leg-for-moderate-islam-to-stand-on/d/104435

---

എട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പരയിൽ ഖുർആൻ പ്രഗൽഭനായ മുഹമ്മദ് യൂനുസ് മുകളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു

 1: ഹദീസ് ദിവ്യമായി പ്രചോദനം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്ന ആശയം ഒരു മിഥ്യയാണ്

ഹദീസ് ദൈവിക പ്രചോദനമാണെന്ന ധാരണ ഒരു മിഥ്യയാണ്, എന്റെ ഇനിപ്പറയുന്ന പരാമർശിച്ച ലേഖനത്തിൽ താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു:

ഹദീസ് ദിവ്യമായി വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ മേൽപ്പറഞ്ഞ ചിത്രീകരണങ്ങൾ പര്യാപ്തമാണ് - ലേഖനം അവകാശപ്പെടുന്നതുപോലെ സമാന്തരമോ പൂരകമോ ഖുറാനുമായി വിദൂരമായി സമന്വയിപ്പിക്കുന്നതോ ആണ്. കൂടുതൽ‌ വിശദീകരണങ്ങൾ‌ ചേർ‌ക്കാൻ‌ കഴിയാത്തതിൽ‌ സംശയമില്ല, എന്നിരുന്നാലും, പേടിപ്പെടുത്തുന്നവനെ കൊന്ന് വായനക്കാർ‌ക്ക് നികുതി ചുമത്തുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കും. പ്രാർത്ഥന, ഉപവാസം, ഹജ്ജ് തുടങ്ങിയ ഇസ്‌ലാമിക ആചാരങ്ങൾ പ്രവാചകൻ നിർവഹിച്ച രീതികൾ അറിയാൻ തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഹദീസ് ആവശ്യമാണ്, എന്നാൽ നമുക്ക് അതിനെ ദൈവികമോ പരോക്ഷമോ ആയ വെളിപ്പെടുത്തൽ (വാഹി) ആയി കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല, കാരണം തെറ്റായതും ചരിത്രപരമായി ഉരുത്തിരിഞ്ഞതുമായ കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു വലിയ തെറ്റ് വരുത്തും. , ദിവ്യത്വത്തിന്റെ നിലവാരത്തിന് പ്രത്യേകമായ യുഗം - ഒരു തുറന്ന ശിർക്ക്.

ഹദീസ് ഇസ്‌ലാമിന്റെ ദൈവിക തിരുവെഴുത്തല്ല - ഒരു ലാ ഖുറാൻ

http://www.newageislam.com/islamic-ideology/hadith-is-not-a-divine-scripture-of-islam-–-a-la-qur’an/d/100996

അതിനാൽ സമാന്തരമായി ഹദീസിന്റെ ദിവ്യത്വം അവകാശപ്പെടുന്നവർ

ഖുർആൻ ദിവ്യ കോടതിയിൽ മുഷ്‌രിക്കിനായി നിൽക്കുക - ദൈവത്തിന് നന്നായി അറിയാമെങ്കിലും

---

2: ഹുദൂദ് ശിക്ഷകൾ നിർബന്ധമാണ്

““ ഹുദൂദ് ശിക്ഷകൾ ഖുർആനിലും ഹദീസിലും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്, സംശയമില്ലാതെ നിർബന്ധമാണ് എന്ന പ്രസ്താവന രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ തെറ്റാണ്:

1. ഖുർആനിൽ ഹുദൂദ് ശിക്ഷ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ശിക്ഷാ സൗകര്യത്തിന് അനുവദിക്കുന്ന പാപമോചന ക്ലോസ് ഉള്ള മാതൃകാപരമായ ശിക്ഷയായി മാത്രമാണ്. അതനുസരിച്ച് ഖലീഫ ഉമർ ചെറിയ കുറ്റങ്ങൾക്ക് ജയിലിൽ അടയ്ക്കുകയും വലിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഹുദൂദ് ശിക്ഷ നൽകുകയും ചെയ്തു.

2. ഹുദൂദ് ശിക്ഷയുടെ മാതൃകാപരമായസ്വഭാവം താഴെപ്പറയുന്ന പ്രാമാണീകരിച്ച എക്സെജെറ്റിക് സൃഷ്ടികളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ പ്രവാചകന്റെ കാലഘട്ടത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തിയ അധാർമ്മികതയുടെ ഒരു കാലാവസ്ഥയെ അടിവരയിടുന്നു:

     “വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ സാമൂഹിക ക്രമീകരണം സുരക്ഷിതമല്ല. സിവിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, പോലീസ് സേന, കോടതി, കുറ്റത്തിന് വിചാരണ, ജയിൽ, കുറ്റവാളിയെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥാപനമില്ല. അതിനാൽ കുറ്റവാളികൾക്ക് പരിധിയില്ലാത്ത അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു. സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ഏതൊരു ആത്മാവിനെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്താനും തല്ലാനും കൊള്ളയടിക്കാനും വലിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും സമൂഹത്തിൽ ഭീകരത പ്രചരിപ്പിക്കാനും പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ കറങ്ങാനും മരുഭൂമിയിലെ മരുഭൂമിയിൽ അപ്രത്യക്ഷമാവാനും അവർക്ക് കഴിയും - അവരുടെ കുലത്തിന്റെ സ്വാധീനം അനുസരിച്ച്. ഖുർആനിന് ഈ പ്രകോപനം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടിവന്നു. ഭരണാധികാരികൾ തങ്ങളെ ധിക്കരിച്ചവർക്കും അവരുടെ തെറ്റായ വഴികൾ കാരണം ഭയങ്കര ശിക്ഷകൾ അനുഭവിക്കുന്നവർക്കും കടുത്ത ശിക്ഷ നൽകുന്നതിന്റെ മുൻ ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. ഈ ശിക്ഷകളെക്കുറിച്ച് ഖുർആൻ അതിന്റെ പ്രേക്ഷകരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു (5:33), മോഷ്ടിച്ചതിന് കൈ വെട്ടിച്ചുരുക്കാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു (5:39) മാതൃകാപരമായ ശിക്ഷയായി. എന്നിരുന്നാലും, ഇത് ഒരു പാപമോചന ക്ലോസ് (5:39) നൽകുന്നു, അതുവഴി ശിക്ഷാരീതിയിൽ വഴക്കം അനുവദിക്കുന്നു. [അധ്യായം 41.1, ഇസ്‌ലാമിന്റെ അവശ്യ സന്ദേശം]

3: ശിർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വിഗ്രഹാരാധനയുടെ എല്ലാ പ്രകടനങ്ങളും നശിപ്പിക്കുകയും നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ടത് നിർബന്ധമാണോ?

ശിർക്ക് (വിഗ്രഹാരാധന) യുടെ എല്ലാ പ്രകടനങ്ങളും നശിപ്പിക്കുകയും നീക്കം ചെയ്യുകയും അത് നയിക്കുന്ന എല്ലാ മാർഗങ്ങളെയും നിരോധിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്എന്ന അഭിപ്രായം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ ഇമാം മുസ്ലീമിനെ ഉദ്ധരിക്കുന്നവർക്ക് ഖുർആനിന് വിരുദ്ധമായ ഇനിപ്പറയുന്ന ഗുരുതരമായ പാരമ്പര്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളും പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കഴിയും. സന്ദേശം പക്ഷേ ഇമാം ബുഖാരി സാഹിഹ് ഹദീസുകളായി റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നു:

ആഴത്തിലുള്ള മിസോണിസ്റ്റിക് സമ്പ്രദായങ്ങൾ:

ഒരു വസ്ത്രം പോലും നൽകി ഒരു സ്ത്രീയെ താൽക്കാലികമായി വിവാഹം കഴിക്കാൻ പുരുഷനെ അനുവദിക്കുന്നത് [ഹദീസ് നമ്പർ .139 / വാല്യം 6], കോയിറ്റസ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം യുദ്ധത്തിലെ ബന്ദികളായ സ്ത്രീകളുമായുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധത്തിനും അനുവദിക്കുന്നു [ഹദീസ് നമ്പർ .137 / വാല്യം 7], ഫോണ്ട്ലിംഗ് എ പെൺ ഗർഭിണിയായ അടിമ [അധ്യായം 113 / വാല്യം 3], (പ്രവാചകൻ) ശലോമോൻ, ഒരു രാത്രിയിൽ നൂറ് സ്ത്രീകളുമായി (ഭാര്യമാരുമായി) ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു [ഹദീസ് നമ്പർ .169 / വാല്യം 7]. ഭർത്താവിനൊപ്പം ഉറങ്ങാനുള്ള ക്ഷണം നിരസിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ മാലാഖമാർ രാവിലെ വരെ ശപിക്കുന്നു. [ഹദീസ് നമ്പർ .121, 122 / വാല്യം 7]. നരകാഗ്നിയിൽ വസിക്കുന്നവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും സ്ത്രീകളായിരിക്കും, അവർ പതിവായി ഭർത്താക്കന്മാരെ ശപിക്കുകയും ബുദ്ധിയുടെയും മതത്തിന്റെയും അപര്യാപ്തത കാരണം അവരോട് നന്ദികേട് കാണിക്കുകയും ജാഗ്രത പുലർത്തുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ അധികാരമുണ്ടാകുകയും ചെയ്യും [ഹദീസ് നമ്പർ 28, 301 / വാല്യം .1, ഹദീസ് നമ്പർ 541 / വാല്യം 2]. ഒരു സ്ത്രീ (`അത് അണുവിമുക്തമോ അസംതൃപ്തിയോ വിവേകശൂന്യമോ ആണ്) ഒരു മോശം ശകുനമാകാം [Vo.7 / Hadith No.649, 666.]

ലൈംഗിക ചൂഷണമുള്ള വ്യക്തിയായി പ്രവാചകനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു:

പ്രവാചകൻ തന്റെ ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് ഭാര്യമാരെ രാവും പകലും ചുറ്റിക്കറങ്ങി (ഹദീസ് നമ്പർ 268, 270, 282 / വാല്യം 1, ഹദീസ് നമ്പർ 34 / വാല്യം 3, ഹദീസ് നമ്പർ 6, 142 / വാല്യം 7 ). ഒരൊറ്റ കലത്തിൽ നിന്ന് തന്റെ ഇളയ ഭാര്യ ഐഷയുമായി (ഹദീസ് നമ്പർ 272, 298 / വാല്യം 1) അദ്ദേഹം കുളിച്ചു, ഭാര്യമാർ ആർത്തവത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവരെ ഇസാർ (അരയ്ക്ക് താഴെ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രം) ധരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. (ഹദീസ് നമ്പർ 298, 299, 300 / വാല്യം 1).

തീവ്രവാദത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന പാരമ്പര്യങ്ങൾ.

മോഷണം, കൊലപാതകം, വിശ്വാസത്യാഗം എന്നിവയ്ക്ക് ഇസ്‌ലാം വിട്ട് ഇസ്ലാം വിട്ട് ബാനി അൽ നാദിറിന്റെ ഈന്തപ്പനകൾ കത്തിച്ച് വെട്ടിമാറ്റിയതിന് കൊലപാതകം, കൊലപാതകം, വിശ്വാസത്യാഗം എന്നീ കുറ്റങ്ങൾക്ക് പ്രവാചകൻ ഏറ്റവും ക്രൂരമായ ശിക്ഷ നൽകാൻ ഉത്തരവിട്ടു. പുരുഷന്മാർ ബാനു ഖുറൈസയുടെ സ്ത്രീകൾ, കുട്ടികൾ, സ്വത്ത് എന്നിവ മുസ്‌ലിംകൾക്കിടയിൽ വിതരണം ചെയ്തു (ഹദീസ് നമ്പർ 280 / വാല്യം 1), എല്ലാ ജൂതന്മാരെയും മദീനയിൽ നിന്ന് നാടുകടത്തി (ഹദീസ് നമ്പർ 280 / വാല്യം 1, 362 / വാല്യം 5).

പാരമ്പര്യങ്ങൾ വിദ്വേഷത്തെ വളർത്തുന്നു.

പ്രവാചകന്മാരുടെ ശവകുടീരങ്ങളിൽ ആരാധനാലയങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചതിനാൽ പ്രവാചകൻ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന മണിക്കൂറുകളിൽ യഹൂദന്മാരെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും ശപിച്ചു [വാല്യം 1 / ഹദീസ് നമ്പർ 427], യഹൂദന്മാർ ഉരുകുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ അവൻ അവരെ ശപിച്ചു. മൃഗങ്ങളുടെ കൊഴുപ്പ് [വാല്യം 6 / ഹദീസ് നമ്പർ 156], കൊഴുപ്പ് വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നതും കഴിക്കുന്നതും അവർക്ക് വിലക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും [വാല്യം 3 / ഹദീസ് നമ്പർ 426,427,438].

ശാസ്ത്രീയമായി അംഗീകരിക്കാനാവാത്ത പാരമ്പര്യങ്ങൾ

(ദൈവത്തിന്റെ) സിംഹാസനത്തിൻ കീഴിൽ സൂര്യൻ എല്ലാ ദിവസവും അസ്തമിക്കുകയും വീണ്ടും ഉദിക്കാൻ അനുമതി വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു [വാല്യം 4 / ഹദീസ് നമ്പർ 421]. ഒരു മനുഷ്യനെ നാൽപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു, തുടർന്ന് അയാൾ സമാനമായ ഒരു കാലത്തേക്ക് കട്ടിയുള്ള രക്തം കട്ടയായി മാറുന്നു, തുടർന്ന് സമാനമായ ഒരു കാലത്തേക്ക് മാംസം കഷണം ... [വാല്യം 4 / ഹദീസ് നമ്പർ 430 ], പനി നരകത്തിന്റെ ചൂടിൽ നിന്നാണ് [വാല്യം 7 / ഹദീസ് നമ്പർ 619, 620, 621, 622 / വാല്യം 7], കപ്പിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാൻഡിംഗ് (ക uter ട്ടറൈസേഷൻ) മുറിവുകൾ ഭേദമാക്കുന്നതിന് മികച്ചത് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു [വാല്യം 7 / ഹദീസ് നമ്പർ. 584, 585, 587, 605], ഒരാൾ സിംഹത്തിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുമ്പോൾ കുഷ്ഠരോഗിയിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകണം. [വാല്യം 7 / ഹദീസ് നമ്പർ 608 /], ദൈവത്തിന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ പകർച്ചവ്യാധികളൊന്നും മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിക്കപ്പെടുന്നില്ല, സഫാർ മാസത്തിലോ ഹമായിലോ ഒരു ദുഷ്ട ശകുനവുമില്ല. [വാല്യം 7 / ഹദീസ് നമ്പർ 665 (എ)], വാല്യം 4 / ഹദീസ് നമ്പർ 518, 527, 528.

കാലഘട്ടം / ലൊക്കേഷൻ നിർദ്ദിഷ്ട അഹാദിത്:

ഖുർആൻ ശത്രുതാപരമായ ദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ നിന്ന് മുസ്ലീങ്ങളെ വിലക്കുന്നു [വാല്യം 4, ഹദീസ് നമ്പർ 233], കാർഷികോപകരണങ്ങൾ വീടുകളിൽ സൂക്ഷിക്കുക [വാല്യം 3, ഹദീസ് നമ്പർ 514], ഒരു നായയുടെ വില എടുക്കുക [വാല്യം 3, ഹദീസ് നമ്പർ 439, 440], അല്ലെങ്കിൽ പഴങ്ങൾ പഴുത്തതും ചുവപ്പുമാകുന്നതുവരെ വിൽക്കുക [വാല്യം 1, ഹദീസ് നമ്പർ 565].

ഈ ആളുകളാണ് ഖുർആനിന്റെ ഉത്തമ മാതൃകകളിൽ നിന്ന് ഒരു വഴി കണ്ടെത്തുകയും ഹദീസ് വഴി മതത്തിൽ തിന്മ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നത്. വാക്കാലുള്ള കണ്ടുപിടിത്തത്തിന് അവരുടെ ധാർമ്മിക അശ്ലീലതയ്ക്കും മതപരമായ വ്യാജത്തിനും യോജിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ കാര്യം ദൈവത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു.

---

4: ഒരു കാലിഫേറ്റ് ഉമ്മയുടെ ബാധ്യതയാണോ?

ഒരു കാലിഫേറ്റ് ഉമ്മയുടെ ബാധ്യതയാണെന്ന്പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിലുള്ള കരാർ (ഇത്തിഫാക്ക്). ഭരണരീതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഖുർആനിക് സന്ദേശവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല, ഇത് എൻ‌എ‌ഐയിൽ പോസ്റ്റുചെയ്യുന്നതിനു കീഴിലുള്ള എന്റെ വിശിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനത്തിൽ ചുവടെ പകർത്തിയിരിക്കുന്നു:

അതിനാൽ, യഥാർത്ഥ അർത്ഥത്തിൽ, ഒരു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ മാതൃകയില്ല. പ്രവാചകന്റെ കൂട്ടാളികൾക്ക് കീഴിലുള്ള ഇസ്ലാമിക കാലിഫേറ്റ് ഒരു മാതൃകയായി കണക്കാക്കാനാവില്ല, കാരണം ഇത് തികച്ചും മതപരമായ രീതിയിലാണ് ഭരിച്ചിരുന്നത്. ഒരു മത-രാഷ്ട്രീയ രാഷ്ട്രത്തെ നയിക്കാൻ പ്രവാചകന്റെ കൂട്ടാളികളും വെളിപാടിന്റെ സാക്ഷികളും ജീവനോടെ വരുന്നത് അസാധ്യമായതിനാൽ ഈ മാതൃക പുന സൃഷ്‌ടിക്കുന്നത് അസാധ്യമാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം, ഇന്നത്തെ ബഹു-മത ലോകത്ത് ഒരു മത-രാഷ്ട്രീയ രാഷ്ട്രം ചരിത്രപരമായ ആവശ്യകതയേക്കാൾ ചരിത്രപരമായ ആവശ്യത്തിന് വിരുദ്ധമാണ്. മുസ്‌ലിം ജനസംഖ്യ കൂടുതലുള്ള പല രാജ്യങ്ങളുടെയും ഇപ്പോഴത്തെ മതപരമായ തലക്കെട്ടും മുസ്‌ലിംയും അമുസ്‌ലിം ലോകവും തമ്മിലുള്ള മത-രാഷ്ട്രീയ വിഭജനം പൂർണ്ണമായും ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു നിർമിതിയാണ്, നൊസ്റ്റാൾജിക്, അനാക്രോണിസ്റ്റിക്, ഖുറാൻ സന്ദേശത്തിൽ വേരൂന്നിയതല്ല . [ച. 42.5, ഇസ്‌ലാമിന്റെ അവശ്യ സന്ദേശം]

5: "അക്രമത്തിലേക്കും മേധാവിത്വത്തിലേക്കും നയിക്കുന്ന ദൈവശാസ്ത്രം മുസ്‌ലിംകൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിവരും"

സുൽത്താൻ ഷാഹിൻ സാഹബിന്റെ സമാപന പരാമർശവുമായി ഞാൻ പൂർണമായും യോജിക്കുന്നു:

"അക്രമത്തിലേക്കും മേധാവിത്വത്തിലേക്കും നയിക്കുന്ന ദൈവശാസ്ത്രത്തെ മുസ്‌ലിംകൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരു പുതിയ ദൈവശാസ്ത്രം, സമാധാനത്തിന്റെയും ബഹുസ്വരതയുടെയും സമന്വയ ദൈവശാസ്ത്രം, ഇസ്‌ലാമിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകളുമായി എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സ്ഥിരത പുലർത്തുന്നതും സമകാലിക, ഭാവി സമൂഹങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായതുമായ ഒരു ജീവശാസ്ത്രം തേടേണ്ടതുണ്ട്."

എന്റെ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട പുസ്തകത്തിന്റെ സമാപന ഭാഗത്തിലെ ഇനിപ്പറയുന്ന പരാമർശങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീക്ഷണങ്ങളെ ഉച്ചത്തിലും വ്യക്തമായും പ്രതിധ്വനിക്കുന്നു:

മുസ്‌ലിംകൾ അവരുടെ ദ്വിതീയ ദൈവശാസ്ത്ര സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച് വസ്തുനിഷ്ഠവും സത്യസന്ധവുമായ വിലയിരുത്തൽ നടത്തുന്നത് വളരെക്കാലമായി കാലഹരണപ്പെട്ടതാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഹദീസ് ശാസ്ത്രം. പ്രവാചകനും ആദ്യകാല മുസ്‌ലിംകളും സലത്ത്, സകാത്ത്, ഹജ്ജ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ ഇസ്‌ലാമിക ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും എങ്ങനെ അനുസരിച്ചുവെന്ന് മനസിലാക്കാൻ അവ അനിവാര്യമാണെന്നതിൽ സംശയമില്ല. എന്നാൽ സത്യം അവശേഷിക്കുന്നു, അവയുടെ പരിണാമം കേവലം ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു നിർമിതിയാണ്, അതനുസരിച്ച് അവ നേരത്തെ വിശകലനം ചെയ്തതുപോലെ ഏകദേശം ഇരുനൂറ്റി മുന്നൂറ് വർഷങ്ങളിൽ ബാധിക്കുന്ന നിരവധി ഘടകങ്ങളാൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യപ്പെടുകയും ദുഷിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു (എൻ. ഇന്ന് നമ്മുടെ കൈകളിലുള്ള കാനോനൈസ്ഡ് ഹദീസ് കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, അവരുടെ യാഥാസ്ഥിതിക പണ്ഡിതന്മാർ വാദിക്കുന്നതുപോലെ ഖുർആനിന് അനുബന്ധവും പരിപൂർണ്ണവുമായ സത്യങ്ങളായി അവരുടെ മുഖമൂല്യത്തെ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക നിയമത്തിന്റെ ക്ലാസിക്കൽ സിദ്ധാന്തം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ പരോക്ഷമായ പ്രചോദനം, 5 ഇനിപ്പറയുന്നവയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം, മുസ്‌ലിം സമുദായത്തിന്റെ വലിയ നാശത്തിന്:

ഭൂരിപക്ഷം മുസ്‌ലിംകൾക്കും, സാധാരണക്കാരായ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാസമ്പന്നരായവർക്ക് അവരുടെ വിശാലമായ ഡൊമെയ്‌നുകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനുള്ള സമയമോ ആവശ്യമായ പുസ്തകങ്ങളോ സ്‌കോളർഷിപ്പോ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല.

വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികൾക്കും ഏജൻസികൾക്കും ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും അവരുടെ ദൈവശാസ്ത്ര സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും പ്രവൃത്തികളും നിയമാനുസൃതമാക്കുന്നതിന് അവരുടെ സമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ശ്രേണിയിലും സൗകര്യപ്രദമായി തിരഞ്ഞെടുക്കാനാകും. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ‌ സാമൂഹികമോ രാഷ്‌ട്രീയമോ ദൈവശാസ്ത്രപരമോ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ‌ സ്റ്റാറ്റ്‌ക്രാഫ്റ്റ്, വിദ്യാഭ്യാസ പാഠ്യപദ്ധതി, സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാകാം. അതുപോലെ, അവർക്ക് വാദപ്രതിവാദത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും അത്തരം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പരസ്പരവിരുദ്ധമായ വീക്ഷണങ്ങൾക്കെതിരെ അവരുടെ പുരോഹിതന്മാർ ഫത്‌വകൾ കൈമാറാനും കഴിയും.

എല്ലാത്തരം ചിത്രീകരണങ്ങളോടും വിശദീകരണങ്ങളോടും കൂടി കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന ജ്ഞാനപുസ്തകമാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടിട്ടും, ശരിയും തെറ്റും സംബന്ധിച്ച മാർഗനിർദേശങ്ങളുടെയും ദൈവിക മാനദണ്ഡങ്ങളുടെയും ഒരു ഫോണ്ടായി അവർ ഖുർആനിന്റെ പൂർണതയെ ചോദ്യം ചെയ്യും (കുറിപ്പുകൾ 7-10 /ആമുഖം).

അവരുടെ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇസ്‌ലാമിന്റെ ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ മാനദണ്ഡമാക്കിയ ചിന്താപ്രക്രിയ, സ്കോളാസ്റ്റിക് സ്വഭാവം, മാതൃകകൾ എന്നിവ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും, കൂടാതെ അവർ ബഹുമാനിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഹദീസ് സാഹിത്യത്തിന്റെ സ്വഭാവവും ആ മുസ്‌ലിംകളെ അവരുടെ നേരിട്ടുള്ള സ്വാധീനത്തിൽ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. , ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളോടെ, ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ബുദ്ധിപരമായി വേരൂന്നിയതാണ്.

ഇസ്‌ലാമിന്റെ ആധുനിക ഖാരിജൈറ്റ്സ് 6, ഖരാമൈറ്റ്സ് 7 - അക്രമാസക്തരായ തീവ്രവാദികൾ, ലോകത്തിന്റെ പല രാജ്യങ്ങളിലും സജീവമാണ്, ഇസ്‌ലാമിനെ കുറയ്ക്കും, അമുസ്‌ലിംകൾ പക്ഷപാതപരമായി പക്ഷപാതപരമായ ഒരു മാധ്യമത്തിന് മുന്നിൽ തുറന്നുകാട്ടുന്നു, 8 തീവ്രവാദത്തിനും ചാവേർ ബോംബാക്രമണത്തിനും, പ്രധാനമായും മതേതര, അമുസ്ലിം സമൂഹങ്ങളിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ മുസ്ലീങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും നിയമപാലകർക്കും വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

അതിനാൽ, ചില പ്രമുഖ മുസ്‌ലിം പണ്ഡിതന്മാർ നിർദ്ദേശിച്ചതുപോലെ, ഖുർആനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് മാർഗനിർദേശം സ്വീകരിക്കാൻ മുസ്‌ലിംകൾ ശ്രമിക്കണം. 9 ഖുർആൻ വാദിക്കുന്നതുപോലെ ഇത് നിർവഹിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുക എന്നതാണ്, [10] മികച്ച അർത്ഥം, 11 ഈ സൃഷ്ടിയിൽ ശ്രമിച്ചതുപോലെ.

കൂടാതെ, മുസ്‌ലിംകൾ തങ്ങളുടെ നബി (33: 21 / ച. 15) ന്റെ പൈതൃകത്തോട് പൂർണ നീതി പുലർത്തുന്നതിനും മാതൃകാപരമായ ധാർമ്മിക പെരുമാറ്റവും പെരുമാറ്റവും (ഉസ്വതുൻ ഹസാന) വളർത്തിയെടുക്കാനും എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളിലും മികവ് പുലർത്താനും ശ്രമിക്കണം (അതിൽ നിയമപരമായ പിന്തുടരലുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു) ഖുർആൻ നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം (2: 148 / ച. 16; 5: 48 / ച. 9.4).

പരമ്പരാഗത മതപാഠശാലകളുടെ (മദ്രസ) പാഠ്യപദ്ധതിയിലെ പ്രധാനമായും ദൈവശാസ്ത്രപരമായ ഉള്ളടക്കം ഖുർആനിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പഠനത്തിലൂടെയും സാർവത്രിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ എക്കാലത്തേയും വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മേഖലകളെക്കുറിച്ചും വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന വൈദഗ്ധ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും സമഗ്രമായ പഠനത്തിലൂടെയും മാറ്റിസ്ഥാപിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ട്. ഇസ്ലാമിക, ഇസ്ലാമികേതര ഡൊമെയ്‌നുകൾക്കിടയിൽ വിഭജിക്കാൻ കഴിയാത്ത ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകളുടെ (കലിമാത്) (18: 109, 31: 27 / ച. 2.1) പ്രകടനങ്ങളല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല (ഖണ്ഡിക സമാപനം, ച. 10.2).

ദൈവശാസ്ത്ര പ്രഭാഷണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, പ്രത്യേകിച്ച് ഹദീസ് സാഹിത്യത്തിൽ, മുസ്‌ലിംകൾ അവരുടെ പശ്ചാത്തലവും വർഗ്ഗീകരണവും അറിയാതെ അവയെ അന്ധമായി അംഗീകരിക്കരുത്, സ്വതന്ത്രമായി ഉദ്ധരിക്കരുത്. 12 ഹദീസ് ഇസ്‌ലാമിക മതത്തിന്റെ നിർണായക ഭാഗമായി തുടരുന്നു, അത് പാരമ്പര്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നിടത്തോളം നബി (സ്വ) യുടെ കൂട്ടാളികൾ. എന്നിരുന്നാലും, ഇത് വളരെ സാങ്കേതിക മേഖലയായതിനാൽ, ദുർബലവും വിശ്വസനീയവുമായ ഹദീസുകളെ വേർതിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടത്ര പക്വതയും അറിവും പരിശീലനവും നേടിയ പ്രബുദ്ധരായ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾക്കായി ഇത് നീക്കിവച്ചിരിക്കണം, മാത്രമല്ല അവരെ ദൈവവചനവുമായി ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കരുത്.

6: ബാഗ്ദാദി, ‘നിങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാം മതത്തോടുള്ള അവകാശവാദം നഷ്ടപ്പെട്ടു’!

മുസ്ലീം ഉലമ ബുള്ളറ്റ് കടിക്കണം, മുൾപടർപ്പിനെക്കുറിച്ച് അടിക്കരുത്, ഈ വാക്കുകളിൽ ഇതിനകം തന്നെ മറ്റൊരു ത്രെഡിൽ അഭിപ്രായമിട്ടത്:

 “മുസ്‌ലിം ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള മതപണ്ഡിതന്മാർക്കും അക്കാദമിക് വിദഗ്ധർക്കും ഐസിസിന്റെ അതിക്രമങ്ങളുടെ വിവിധ വശങ്ങളെ ഇസ്ലാമികമല്ലാത്തതോ ഖുറാൻ സന്ദേശത്തെ തികച്ചും എതിർക്കുന്നതോ ആയി ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് അഭിനന്ദനീയമായ ഒരു ജോലി ചെയ്തു. എന്നാൽ ഐസിസിന്റെ ഉലമകൾക്കും പ്രത്യയശാസ്ത്രജ്ഞർക്കും അവരുടെ സ്വന്തം കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, അവരുടെ ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കുന്നതിനുള്ള യുക്തിയും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും. കൂടാതെ, വിശദമായതും വളരെ സാങ്കേതികവുമായ കത്ത്, "രാജാവിന് വസ്ത്രമില്ല" എന്ന ക്ലാസിക്കൽ കെട്ടുകഥയിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ പൊട്ടിത്തെറിയുടെ അമ്പരപ്പും ഇടിമിന്നലും ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഉയരമുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ മേൽക്കൂരയിൽ നിന്ന് ഒരു കുഞ്ഞിനെ എറിയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിരോധനത്തിൻെറ ആദ്യത്തെയാളായ ഒരു സ്ത്രീയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയോ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ ആളുകൾ ഒരു പള്ളിയിലോ പള്ളിയിലോ ബോംബ് വയ്ക്കുന്നു. ഒരു മനുഷ്യന് (ജീവനോടെ കത്തുന്ന) ഒരു ശിക്ഷ, അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവത്തിന് നൽകാൻ കഴിയൂ, അദ്ദേഹത്തോട് മുൻ‌കൂട്ടി പറയണം: മിസ്റ്റർ നോക്കൂ ... 'ഇസ്‌ലാം മതത്തോടുള്ള നിങ്ങളുടെ അവകാശവാദം നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു'! ‘നിങ്ങൾ ഒരു കഹ്രിജൈറ്റ്! നിങ്ങളെ അനുഗമിക്കുന്നവർ ദൈവക്രോധം സമ്പാദിക്കാൻ നിലകൊള്ളുന്നു, ആനന്ദമല്ല, ഇസ്‌ലാമിന്റെ ആദ്യകാല ഖാരിജികളെപ്പോലെ നശിച്ചുപോകും.

7: നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ തിരയുക; മതത്തിൽ നിർബന്ധിതരാകാൻ ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുമോ?

ഈ അഭിപ്രായങ്ങൾ വായിച്ചേക്കാവുന്ന ന്യൂ ഏജ് ഇസ്‌ലാമിലെ എല്ലാ വായനക്കാരും അവരുടെ ആത്മാക്കളെ തിരയാനും ഈ അടിസ്ഥാന ചോദ്യം ചോദിക്കാനും ആവശ്യപ്പെടുന്നു: വാളിന്റെ ഭീഷണിയെത്തുടർന്ന് അമ്മമാരെ ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്ത മുസ്ലീങ്ങളുടെ ഒരു തലമുറയിൽ നിന്നാണോ അവർ വന്നത്? ഈ വാക്കുകളിൽ ഖുർആൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഇസ്‌ലാമിനെ സ്വീകരിക്കാനോ നിരസിക്കാനോ പ്രവാചകന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നു:

നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരിൽ ആരെങ്കിലും വിജാതീയരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകേണ്ടിവന്നാൽ, നിങ്ങളുടെ turn ഴമുണ്ടെങ്കിൽ (മക്കാനിലെ വിജാതീയരുടെ പല ഭാര്യമാരും തങ്ങളുടെ പുറജാതീയ ഭർത്താക്കന്മാരെ ഉപേക്ഷിച്ച് മദീനയിലേക്ക് വന്നതുപോലെ), തുടർന്ന് ഭാര്യമാർ തുല്യരായി ഉപേക്ഷിച്ചവർക്ക് പണം നൽകുക അവർ ചെലവഴിച്ചതിന്റെ (അവരുടെ ദന്തത്തിൽ) നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ”(60:11).

കുറിപ്പ്: ചുരുക്കത്തിൽ, ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച പുരുഷന്മാർക്ക് അവരുടെ പുറജാതീയ ഗോത്രങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ അനുവദിച്ചവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന് ഈ വാക്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. മതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, പുറജാതീയ ഭാര്യമാർക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ഓപ്ഷൻ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയില്ല. അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ അവരെ വിട്ടുപോകുന്നതിനുപകരം പരസ്പരം ദു .ഖത്തിലേക്കു മാറാൻ നിർബന്ധിതരാകുമായിരുന്നു.

മുസ്ലീം ഇതര സ്ത്രീകളെ ഇസ്‌ലാമിന് ഭീഷണിയാക്കാനുള്ള ഐസിസ് നയം അത്തരം സ്ത്രീകളെ ഇസ്‌ലാമിനെ നിർബന്ധിതമാക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്, അങ്ങനെ അവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ഇസ്‌ലാമിൽ പ്രവേശിച്ച അമ്മയുടെ നിർബന്ധിത വിവാഹങ്ങൾ / ഗർഭധാരണത്തിനുശേഷം ജനിച്ച മുസ്‌ലിംകളുടെ ഒരു തലമുറയ്ക്ക് ഇത് കാരണമാകുന്നു. ഇസ്‌ലാമിന്റെ മേലങ്കിയിൽ കുട്ടികളെ ഉൽ‌പ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനോ സൈനികരുടെ ലൈംഗിക ആവശ്യം നിറവേറ്റുന്നതിനോ ഒരു പങ്കാളിയെ എടുക്കാൻ നിർബന്ധിതനാകുന്നു.

8: അക്രമാസക്തരായ തീവ്രവാദികൾ ചരിത്രത്തിലെ വിഷ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മാത്രമല്ല

എന്റെ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട jt യുടെ സമാപന ഖണ്ഡികയിൽ വ്യക്തമാക്കിയ സത്യം. പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ഇവയാണ്:

"... അക്രമാസക്തരായ തീവ്രവാദികൾ - ആധുനിക ഖാരിജൈറ്റ്സ് 6, ഖരാമൈറ്റ്സ്, 7 ഇസ്‌ലാമിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ വിഷ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഏതാണ്ട് ഒരു സഹസ്രാബ്ദത്തിനുമുമ്പുള്ള അവരുടെ എതിരാളികളെപ്പോലെ, അവർ കൂടുതൽ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയും ഒടുവിൽ ലോകത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇസ്ലാമിന്റെ.

അതിനാൽ മുമ്പത്തെ മുസ്‌ലിം പണ്ഡിതന്മാരും ഇന്റലിജന്റ്‌സിയയും ഇനിപ്പറയുന്നവയെ മികച്ചതാക്കുന്നു:

ഇസ്‌ലാമിന്റെ പേരിൽ നിരപരാധികളെ കൊന്നൊടുക്കണമെന്ന് വാദിക്കുന്ന തീവ്രവാദികളെ ആദ്യകാല ഇസ്‌ലാമിലെ ഖാരിജികളെപ്പോലെതീവ്രവാദ വിശ്വാസത്യാഗികൾ എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ അന്താരാഷ്ട്ര ഫത്‌വകളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുക.” - ഒക്ടോബർ 2013.

http://www.newageislam.com/islam,terrorism-and-jihad/muhammad-yunus,-new-age-islam/call-for-international-fatwas-to-declare-the-terrorists-who-advocate-wanton-killing-of-innocent-people-in-the-name-of-islam-as-%E2%80%98terrorist-apostates%E2%80%99,-like-the-kharijites-of-early-islam/d/14090

നിയോ ക്വാരിജൈറ്റിന് (വിദ്വേഷത്തിന് പ്രചോദനവും ഭീകരതയും) പാക്കിസ്ഥാനിലെ ഉലമകൾ - ടിടിപിയുടെയും ജയ്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെയും അവരുടെ ഇഷ്ടക്കാരുടെയും പ്രത്യയശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് കടുത്ത നാശത്തിന്റെ തുറന്ന മുന്നറിയിപ്പ്. ” - ജൂൺ 2014.

ഇനിപ്പറയുന്ന വളരെ സെൻ‌സിറ്റീവും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതുമായ സമാപന പരാമർശങ്ങൾ‌ ഉള്ളതിനാൽ‌ ഈ ലേഖനം അപരനാമത്തിൽ‌ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

 Declare The ISIS As The Kharijites (Those Who Seceded From Islam) As This Article Demonstrates And Declares: Global SOS To The Ulama, Muftis, Intellectuals And Scholars Of Islam

 http://www.newageislam.com/radical-islamism-and-jihad/muhammad-yunus,-new-age-islam/declare-the-isis-as-the-kharijites-(those-who-seceded-from-islam)-as-this-article-demonstrates-and-declares--global-sos-to-the-ulama,-muftis,-intellectuals-and-scholars-of-islam/d/101373


URL:   https://www.newageislam.com/malayalam-section/wrong-with-120-moderate-ulema/d/124442


New Age IslamIslam OnlineIslamic WebsiteAfrican Muslim NewsArab World NewsSouth Asia NewsIndian Muslim NewsWorld Muslim NewsWomen in IslamIslamic FeminismArab WomenWomen In ArabIslamophobia in AmericaMuslim Women in WestIslam Women and Feminism

Loading..

Loading..