New Age Islam
Fri Jul 19 2024, 08:10 PM

Malayalam Section ( 21 Oct 2021, NewAgeIslam.Com)

Comment | Comment

An Exposition of the Verse of Light (Ayat al-Nur) പ്രകാശ വാക്യത്തിന്റെ ഒരു വിവരണം (അയത് അൽ-നൂർ)

By Naseer Ahmed, New Age Islam

29 September 2016

നസീർ അഹമ്മദ്, ന്യൂ ഏജ് ഇസ്ലാം

29 സെപ്റ്റംബർ 2016

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونِةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

അല്ലാഹു ആകാശങ്ങളുടെയും ഭൂമിയുടെയും പ്രകാശമാകുന്നു. അവന്റെ പ്രകാശത്തിന്റെ ഉപമയിതാ: (ചുമരില് വിളക്ക് വെക്കാനുള്ള) ഒരു മാടം(17) അതില് ഒരു വിളക്ക്. വിളക്ക് ഒരു സ്ഫടികത്തിനകത്ത് . സ്ഫടികം ഒരു ജ്വലിക്കുന്ന നക്ഷത്രം പോലെയിരിക്കുന്നു. അനുഗൃഹീതമായ ഒരു വൃക്ഷത്തില് നിന്നാണ് അതിന് (വിളക്കിന്) ഇന്ധനം നല്കപ്പെടുന്നത്. അതായത് കിഴക്ക് ഭാഗത്തുള്ളതോ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുള്ളതോ അല്ലാത്ത ഒലീവ് വൃക്ഷത്തില് നിന്ന്.(18) അതിന്റെ എണ്ണ തീ തട്ടിയില്ലെങ്കില് പോലും പ്രകാശിക്കുമാറാകുന്നു. (അങ്ങനെ) പ്രകാശത്തിന്മേല് പ്രകാശം.(19) അല്ലാഹു തന്റെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് താന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ നയിക്കുന്നു. അല്ലാഹു ജനങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടി ഉപമകള് വിവരിച്ചുകൊടുക്കുന്നു. അല്ലാഹു ഏത് കാര്യത്തെപ്പറ്റിയും അറിവുള്ളവനത്രെ (24/35).

ഖുർആനിലെ ഏറ്റവും മനോഹരവും വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നതുമായ ഒരു വാക്യം വെളിച്ചത്തിന്റെ വാക്യമാണ് (ആയത്ത് അൽ-നൂർ), ഇത് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവരും നിഗഡ രും തത്ത്വചിന്തകരും എല്ലാം ചർച്ച ചെയ്തു, അതിനെക്കുറിച്ച് അവർ അവരുടെ ധാരണ അനുസരിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങൾ നൽകി.

ഭാഷയുടെ അപര്യാപ്തമായ പദാവലി ഉപയോഗിച്ച് വിവരണാതീതമായ എന്തെങ്കിലും ആശയവിനിമയം നടത്തുന്ന രീതി ഉപമ, രൂപകം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാണ്; മുകളിലുള്ള വാക്യവും ഉപമകളുടെ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഖുറാനിലെ മറ്റൊരു വാക്യമുണ്ട്, അത് വാക്യത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന രൂപകങ്ങൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു.

ആകാശങ്ങളുടെയും ഭൂമിയുടെയും പ്രകാശമാണ് അല്ലാഹു;

നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള യാഥാർത്ഥ്യത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും അത് നമ്മെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ അറിവിന്റെ മറ്റൊരു വാക്കാണ് വെളിച്ചം.

ഈ ആയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വാക്യം 14 ഭാഗങ്ങളുള്ള സൂറ നൂർ അല്ലെങ്കിൽ ദി ലൈറ്റിൽ സംഭവിക്കുന്നു, ഓരോ വിഭാഗവും നിയമത്തിന്റെ ചില വശങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ധാർമ്മിക ജീവിതരീതിയെക്കുറിച്ചോ സംസാരിക്കുന്നു. ആയത്തിന്റെ ധാർമ്മിക ജീവിതരീതിയുമായുള്ള ബന്ധം വ്യക്തമാണ്. കൂടാതെ, പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം മനുഷ്യവർഗത്തിന് നേരായ പാത കാണിക്കുകയും ദീൻ പൂർത്തിയാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ധാർമ്മികമായ ജീവിതരീതിയായ സമ്പൂർണ്ണ ജീവിതരീതി നൽകുകയോ ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ഇത് എന്റെ ലേഖനത്തിൽ കൂടുതൽ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു:

http://newageislam.com/islam-and-science/science-and-religion/d/108636

ആയത്ത് അൽ-നൂറിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന രൂപകങ്ങളുടെ അർത്ഥം താഴെപ്പറയുന്ന ആയത്ത് വിശദീകരിക്കുന്നു

(10:37) ഈ ഖുർആൻ അല്ലാഹുവല്ലാതെ മറ്റാർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല; നേരെമറിച്ച്, അതിനുമുമ്പ് നടന്ന (വെളിപാടുകളുടെ) സ്ഥിരീകരണവും പുസ്തകത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ വിശദീകരണവുമാണ് - അതിൽ സംശയമില്ല - ലോകങ്ങളുടെ നാഥനിൽ നിന്ന്.

ഖുറാനിൽ വിശദീകരിച്ച ദീൻ-എ  ഇസ്ലാം മനുഷ്യർക്ക് ദൈവം നൽകിയ ആദ്യ ധാർമ്മിക തത്ത്വം എന്താണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാവുന്നതും പൂർണ്ണമായ വിശദീകരണമായി കാണാവുന്നതാണ്.

 "മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളോട് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ അവരോടും ചെയ്യുക"

ആദ്യ ധാർമ്മിക തത്ത്വം സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്നതും മനുഷ്യനെ ഒരു കാട്ടാളനെപ്പോലെ ജീവിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് നാഗരികതയിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിലേക്ക് നയിച്ചതും കാണാൻ എളുപ്പമാണ്. ഈ ധാർമ്മിക തത്വമില്ലാതെ ഒരു നാഗരികതയും സാധ്യമല്ല. ഒരു വിശുദ്ധ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വയം പ്രകാശമാനമായ ഒലിവ് എണ്ണയാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന രൂപകം.

يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ

തീയുടെ അഭാവം അതിനെ സ്പർശിച്ചെങ്കിലും അവരുടെ എണ്ണ നന്നായി പ്രകാശിക്കുന്നു

ധാർമ്മിക ജീവിതരീതി ഖുർആൻ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച സമാനതകളില്ലാത്ത മികവ് പല തലങ്ങളിലാണ്. ആദ്യ നില ധാർമ്മിക തത്വമാണ്, അത് സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്നതാണ്, അല്ലാഹു അതിനെ അനുഗ്രഹിച്ച മരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒലിവ് എണ്ണയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു, കിഴക്കോട്ടോ പടിഞ്ഞാറോ അല്ല സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്ന ധാർമ്മിക തത്വത്തിന്റെ ഉറവിടം ദൈവമാണ്, ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കിഴക്കോ പടിഞ്ഞാറോ നിന്നല്ല.

രണ്ടാമത്തെ തലം വാക്കുകളാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളുടെ ഉപയോഗവും പ്രൈമിംഗ് പോലുള്ള പ്രഭാവവും മനശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് സന്ദേശം ആവർത്തിക്കുന്നതിലൂടെയും വ്യത്യസ്ത രീതിയിലും വ്യത്യസ്ത സന്ദർഭങ്ങളിലും പോയിന്റ് വ്യക്തവും സംശയവും വരുത്തുന്നതുമാണ്. പ്രകാശത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ തലം, ഇതിനകം തന്നെ സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്ന ഒലിവ് ഓയിൽ പ്രകാശിക്കുകയും ജ്വലിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചവുമായുള്ള മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളിലും വെളിച്ചം വീശുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ ലേഖനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്ന ധാർമ്മിക തത്വത്തിന്റെ വിശദമായ വിവരണമാണിത്:

Deen-e-Islam or the Moral Way of Living in Islam

അവന്റെ പ്രകാശത്തിന്റെ സാദൃശ്യം  വിളക്ക് പോലെയാണ്, വിളക്ക് ഒരു ഗ്ലാസിലാണ്, (കൂടാതെ) ഗ്ലാസ് തിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്രം പോലെയാണ്,

ഇപ്പോൾ, വാക്യത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ, ജ്വാലയെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാസിന് എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയുക? സ്ഫടികത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ജ്വാലയെ സ്ഥിരതയോടെയും സംതുലിതയോടെയും നിലനിർത്തുക എന്നതാണ്. ഒരു പ്രകാശവും ആഗിരണം ചെയ്യാതെ ഇത് നേടണം. ഗ്ലാസ് കളങ്കമില്ലാതെ തിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്രം പോലെ വ്യക്തമായിരിക്കണം. ഇത് ഭാഷ നിർവഹിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ്, ഇത് ഖുറാനിലെ ഭാഷാപരമായ മികവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഭാഷയുടെ ഉപയോഗം ആശയവിനിമയത്തിനും അറിവ് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു. ഭാഷാപരമായ മികവ് വ്യക്തമായ ആശയവിനിമയത്തെ സഹായിക്കുകയും വികലതകൾ തടയുകയും ചെയ്യുന്നു. കിതാബം മുബീൻ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം എന്നും വക്രതയില്ലാത്ത പുസ്തകം എന്നും ഈ പുസ്തകത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. മികവിന്റെ മൂന്നാമത്തെ തലം ഭാഷാപരമായ പരിപൂർണ്ണതയാണ്, അത് ഈ വെളിച്ചത്തെ വസ്ത്രം/മൂടുകയും ഗ്ലാസുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു, അത് നക്ഷത്രം പോലെ തിളക്കമുള്ളതാണ്.

ഒരു ദൈവത്തിലുള്ള സമ്പൂർണ്ണവും സ്വയംപര്യാപ്തവുമായ വിശ്വാസ വ്യവസ്ഥയുടെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിലാണ് ഇവയെല്ലാം. ആരാണ് സ്രഷ്ടാവ്, പരിപാലകൻ, സഹായി, നിയമദാതാവ്, എല്ലാ ശക്തിയുടെയും ഉറവിടം, ജ്ഞാനിയും അറിവുള്ളവനും അറിയുന്നവനും നീതിമാനും കരുണയുള്ളവനും പ്രതിഫലം നൽകുന്നവനും ക്ഷമിക്കുന്നവനും വിധിയുടെ നാഥനും തുടങ്ങി ഇനിയും നിരവധി ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ അവന്നുണ്ട്.

نُّورٌ عَلَى نُورٍ

വെളിച്ചത്തിന്മേൽ വെളിച്ചം

പ്രകാശത്തിന്മേലുള്ള പ്രകാശത്തിന്റെ അർത്ഥം ഇപ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമാണ്- ഖുർആനിൽ വിശദീകരിക്കുകയും ഭാഷാപരമായ മികവുകൊണ്ട് മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും പരിരക്ഷിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലൂടെ സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്ന ധാർമ്മിക തത്വം കൂടുതൽ വ്യക്തമാണ്. ഖുർആൻ പല സത്യങ്ങളിലേക്കും വെളിച്ചം വീശുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചും ധാർമ്മിക ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനുള്ള സമ്പൂർണ്ണ മാർഗ്ഗത്തെക്കുറിച്ചും ഈ അറിവിന്റെ/പ്രകാശത്തിന്റെ ഉറവിടം അല്ലാഹു തന്നെയാണ്. ഖുർആൻ തന്നെ മികവ് നന്നായി വിവരിക്കുന്നു.

എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം തന്റെ പ്രകാശത്തെ സൂര്യനുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താതെ ഒരു വിളക്കിനോട് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത്? കാരണം ഒരു വിളക്കിന്റെ വെളിച്ചം, വെളിച്ചം തേടുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ലഭിക്കൂ, സൂര്യന്റെ പ്രകാശം പോലെ എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമല്ല. ദൈവത്തിന്റെ വെളിച്ചം അവന്റെ വെളിച്ചം അന്വേഷിക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. അത് ഇരുട്ടിൽ തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ദൈവത്തിന്റെ വെളിച്ചം ഒഴിവാക്കുന്നവർക്കും വേണ്ടിയല്ല.

ഒരു വ്യക്തി പ്രകാശത്തിന്റെ ഉറവിടത്തോട് അടുക്കുന്തോറും അതിന്റെ പ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പ്രയോജനം നേടാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും.

(24:36) ചില ഭവനങ്ങളിലത്രെ (ആ വെളിച്ചമുള്ളത്.) അവ ഉയര്ത്തപ്പെടാനും അവയില് തന്റെ നാമം സ്മരിക്കപ്പെടാനും അല്ലാഹു ഉത്തരവ് നല്കിയിരിക്കുന്നു.(20) അവയില് രാവിലെയും സന്ധ്യാസമയങ്ങളിലും അവന്റെ മഹത്വം പ്രകീര്ത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

(37) ചില പുരുഷന്മാർ (അവരാണ് ആ മസ്ജിദുകളിലുള്ളത്). അല്ലാഹുവെ സ്മരിക്കുന്നതില് നിന്നും, നമസ്കാരം മുറപോലെ നിര്വഹിക്കുന്നതില് നിന്നും, സകാത്ത് നല്കുന്നതില് നിന്നും കച്ചവടമോ ക്രയവിക്രയമോ അവരുടെ ശ്രദ്ധതിരിച്ചുവിടുകയില്ല. ഹൃദയങ്ങളും കണ്ണുകളും ഇളകിമറിയുന്ന ഒരു ദിവസത്തെ അവര് ഭയപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

(38) അല്ലാഹു അവര്ക്ക് അവര് പ്രവര്ത്തിച്ചതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിഫലം നല്കുവാനും, അവന്റെ അനുഗ്രഹത്തില് നിന്ന് അവര്ക്ക് കൂടുതലായി നല്കുവാനും വേണ്ടിയത്രെ അത്. അല്ലാഹു അവന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവര്ക്ക് കണക്കില്ലാതെ തന്നെ നല്കുന്നു.

ആയത്ത് 24:35 അതിന്റെ സൗന്ദര്യം, സമ്പന്നമായ ഇമേജറി, മിസ്റ്റിസിസം എന്നിവ കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായി തോന്നുന്നത് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ അർത്ഥം ഒരു നിഗൂഡതയായി തുടരുന്നു. ഇസ്ലാമിന് മുമ്പുള്ള സമൂഹം ഒരു നാഗരികത കൂടിയായിരുന്നു, ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളിൽ പലതും ഇതിനകം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു, മുൻ വെളിപ്പെടുത്തലുകളിൽ അവയുടെ ഉത്ഭവം തിരിച്ചറിയാതെ "സാമാന്യബുദ്ധി" എന്ന് കരുതിയിരുന്നു. ഇമാം ഗസാലി ഈ ആയത്തിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രബന്ധം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അവൻ മാളികയെ വാരിയെല്ലിനോടും ഗ്ലാസിനെ മനുഷ്യ ഹൃദയത്തോടും പ്രകാശത്തെ അല്ലാഹുവിൽ നിന്നുള്ള ആത്മീയ അറിവിനോടും ഉപമിക്കുന്നു. ഈ വിശദീകരണം പല തരത്തിൽ പ്രശ്നകരമാണ്.

വാക്യത്തിന്റെ ആരംഭവും വാക്യത്തിന്റെ അവസാനവും അതിനിടയിലുള്ള ഓരോ സാമ്യവും/രൂപകവും പരാമർശിക്കുന്നത് തികഞ്ഞതോ ദിവ്യമോ ആയ കാര്യങ്ങളെ മാത്രമാണ്, അപൂർണ്ണമായവയെയോ മനുഷ്യനെയോ അല്ല. പൂർണതയുടെ വാക്കുകൾ ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യനെ വിവരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കില്ല.

 ഒരു മനുഷ്യ ഹൃദയം തികഞ്ഞ സുതാര്യമായ ഗ്ലാസോ ദൈവിക അറിവിന്റെ മികച്ച സംരക്ഷണമോ അല്ല. തികഞ്ഞതും മനുഷ്യന്റെ ബലഹീനതകളില്ലാത്തതുമായ ഒരു മനുഷ്യനുമില്ല. ഈ സാദൃശ്യം ഖുർആൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല, ഏതെങ്കിലും പ്രവാചകന്മാരുടെ ഹൃദയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പോലും അത് ചെറിയ മനുഷ്യർക്ക് ഉപയോഗിക്കരുത്. അല്ലാഹു വെളിപ്പെടുത്തിയത് പ്രവാചകൻ (സ) തന്നെ ഹൃദയത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചു (33:37). ഒന്നും മറയ്ക്കാത്ത മനുഷ്യഹൃദയത്തിനുള്ള തികഞ്ഞ ഗ്ലാസിന്റെ സാദൃശ്യം ഇവിടെ പരാജയപ്പെടുന്നു.

ഖുറാനിൽ, ഖുർആൻ വായിക്കുന്നതിലൂടെ മലിനമായ ഹൃദയത്തെ ശക്തമാക്കുന്നു. എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനു വിപരീതമായ രഹസ്യങ്ങൾ അത് മറയ്ക്കുന്നു. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു നല്ല ഹൃദയം (സലീമിൽ  ഖൽബ്) കൊണ്ടുവരാം അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു രോഗം (മർസ്) ഉണ്ടായിരിക്കാം. ദാവൂദ് പ്രവാചകൻ തന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ മോഹങ്ങൾ പിന്തുടരരുതെന്ന് ഉപദേശിക്കുന്നു (38:26). ഹൃദയം പാറകൾ പോലെ മൃദുവായതോ കടുപ്പമുള്ളതോ ആണ്, പക്ഷേ ഒരിക്കലും വൃത്തിയുള്ളതും സുതാര്യവുമായ ഗ്ലാസ് മാത്രം അനുവദിക്കരുത്.

يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

അല്ലാഹു താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ തന്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു: അല്ലാഹു മനുഷ്യർക്ക് ഉപമകൾ നൽകുന്നു: അല്ലാഹു എല്ലാം അറിയുന്നു. അല്ലാഹു നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അവന്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിക്കട്ടെ!

അല്ലാഹുവിന് ഏറ്റവും നന്നായി അറിയാം.

നസീർ അഹമ്മദ് ഐഐടി കാൺപൂരിൽ നിന്ന് ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദധാരിയാണ്, മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ഉത്തരവാദിത്ത സ്ഥാനങ്ങളിൽ പൊതു, സ്വകാര്യ മേഖലകളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ശേഷം ഒരു സ്വതന്ത്ര ഐടി കൺസൾട്ടന്റാണ്. ന്യൂ ഏജ് ഇസ്ലാം ഡോട്ട് കോമിൽ അദ്ദേഹം പതിവായി സംഭാവന ചെയ്യുന്നു

English Article:  An Exposition of the Verse of Light (Ayat al-Nur) 

URL:   https://www.newageislam.com/malayalam-section/verse-light-noor-ayat/d/125617


New Age IslamIslam OnlineIslamic WebsiteAfrican Muslim NewsArab World NewsSouth Asia NewsIndian Muslim NewsWorld Muslim NewsWomen in IslamIslamic FeminismArab WomenWomen In ArabIslamophobia in AmericaMuslim Women in WestIslam Women and Feminism

Loading..

Loading..