New Age Islam
Tue Jun 25 2024, 11:10 AM

Malayalam Section ( 22 Jan 2021, NewAgeIslam.Com)

Comment | Comment

The Quranic Perspective on Jihad and Greater jihad: SOS to Global Muslim Community ജിഹാദിനെയും ഗ്രേറ്റർ ജിഹാദിനെയും കുറിച്ചുള്ള ഖുറാൻ കാഴ്ചപ്പാട്: ആഗോള മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് എസ്.ഒ.എസ്


By Muhammad Yunus, New Age Islam

16 March 2012

മുഹമ്മദ് യൂനുസ്, ന്യൂ ഏജ് ഇസ്ലാം

മുഹമ്മദ് യൂനുസ്, സഹ-രചയിതാവ് (അഷ്ഫാക്ക് ഉല്ലാ സയ്യിദിനൊപ്പം സംയുക്തമായി), ഇസ്ലാമിന്റെ അവശ്യ സന്ദേശം, അമാന പബ്ലിക്കേഷൻസ്, യുഎസ്എ, 2009. മാർച്ച് 15, 2012

തീവ്രവാദ ജിഹാദിലൂടെ ലോക ആധിപത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സ്വപ്നത്താൽ വഞ്ചിതനായ സിംബോളിസത്തിന്റെയും ആചാരത്തിന്റെയും സ്തംഭനാവസ്ഥയിൽ ഭാഷാബോധം പുലർത്തുന്നു - മുസ്ലിംകൾ ലോക നാഗരികതകൾക്കിടയിൽ തെറ്റായി മാറിയതിനാൽ അവരുടെ മതചിന്തകളിൽ ഒരു വലിയ മാതൃക അടിയന്തിരമായി ഗ്രേറ്റർ ജിഹാദിന്റെ ചലനാത്മകതയിലേക്ക് മാറേണ്ടതുണ്ട്.

എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ, വിവിധ ഭാഷകളിൽ ആളുകളോ പണ്ഡിതരോ ഒരേ പദം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ ഏത് ഭാഷയിലെയും പദത്തിന്റെ അർത്ഥം മാറാൻ ബാധ്യസ്ഥമാണ്. അതിനാൽ, ‘നിലവിലുള്ളത്എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദം, ഒരു നിശ്ചിത നിമിഷത്തിൽ ശാരീരിക സാന്നിധ്യം, ഒരു സമ്മാനം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാം - ആരെയെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ യോഗ്യതാപത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുക; പോരാട്ടം പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിലനിൽപ്പിനായുള്ള പോരാട്ടമോ വിമോചനത്തിനായുള്ള സായുധ പോരാട്ടമോ ഒരു അധിനിവേശ സേനയ്ക്കെതിരെയോ ആകാം. ജിഹാദ് (ക്രിയാ ജഹദ) ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല ഖുറാൻ പദങ്ങളിലും ഇത് ബാധകമാണ്.

മറ്റൊരു ഭാഷയിലെ ഖുറാൻ പദങ്ങളുടെ അർത്ഥം വിവർത്തകന്റെ / വ്യാഖ്യാതാവിന്റെ പദാവലിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈജ്ഞാനിക സാദ്ധ്യതകളും അറിയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഖുറാൻ ആന്തരിക പദാവലി മനസിലാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം - അതായത്, ഖുർആൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്യത്തിലെ ഒരു വാക്ക്, ഖുർആൻ സ്കാൻ ചെയ്യുക, അതിന്റെ വാക്യത്തിലുടനീളം സമാനമായ ഉപയോഗം കണ്ടെത്തുക, തുടർന്ന് യുക്തിപരമായും പ്രമേയപരമായും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ അർത്ഥത്തിന്റെ അർത്ഥത്തിലോ തലത്തിലോ  എത്തിച്ചേരുക എന്നതാണ്. അത്തരമൊരു അഭ്യാസം, താഴെ ശ്രമിച്ചത്, നിയമപരമായ ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിനായി അടങ്ങാത്ത പോരാട്ടത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഖുറാൻ ജഹാദയും അതിന്റെ മറ്റ് വേരുകളും (ജെഎച്ച്ഡി) ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് കാണിക്കുന്നു, അല്ലാമ ഇക്ബാൽ തന്റെ വരിയിൽ പകർത്തിയതുപോലെ: “ജിഹാദെ സിന്ദഗി മി സൂററ്റ് ലദ് പെയ്ഡ ”:“ ജീവിതത്തിലെ ജിഹാദിൽ (പോരാട്ടത്തിൽ) ഉരുക്കിന്റെ ശക്തി വളർത്തുക. ”

അങ്ങനെ, വ്യക്തിപരമായ തലത്തിൽ, ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസങ്ങളെയും വെല്ലുവിളികളെയും ക്ഷമയോടും നിശ്ചയദാർഡ്ഡ്യത്തോടെ  അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നിരന്തരമായ പോരാട്ടമാണ് ജിഹാദ്, അല്ലെങ്കിൽ നിയമാനുസൃതമായ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള നിരന്തരമായ ശ്രമം. കമ്മ്യൂണിറ്റി തലത്തിൽ, അക്കാലത്തെ സാമൂഹികവും ധാർമ്മികവും ഭൗതികവും ബൗദ്ധികവും ആത്മീയവുമായ അഭാവങ്ങളെ മറികടക്കുന്നതിനുള്ള നിരന്തരമായ പോരാട്ടമാണിത്, അതിൽ അധിനിവേശ അല്ലെങ്കിൽ അധിനിവേശ സൈന്യത്തിനെതിരായ സായുധ പോരാട്ടവും ഉൾപ്പെടാം. ജിഹാദ് എന്ന സങ്കല്പത്തിന്റെ പരിണാമം വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും മക്കാനിലെയും മധ്യകാലഘട്ടങ്ങളിലെയും രാഷ്ട്രീയ ചലനാത്മകതയുടെ മാറ്റത്തിലൂടെയും ഞങ്ങൾ ഇത് അവലോകനം ചെയ്യുന്നു.

1.1. മക്കയിലെ പ്രവാചകന്റെ അനുയായികളുടെ ജിഹാദ്

മക്കാൻ കാലഘട്ടത്തിൽ, മുസ്ലിംകൾ എണ്ണത്തിൽ കുറവുള്ളവരും സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവരുമായിരുന്നപ്പോൾ, ഖുർആൻ ജെ.എച്ച്.ഡിയുടെ മൂലത്തെ 'അഹിംസാത്മക പോരാട്ട'വുമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു (25:52, 29: 6, 29:69), അതുപോലെ തന്നെ 'ധാർമ്മിക സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുക' - മാതാപിതാക്കൾ മക്കളിൽ 'സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നു' (29: 8, 31:15).

 “എങ്കിൽ അവിശ്വാസികളെ അനുസരിക്കരുത്, അവർക്കെതിരെ (ജാഹിദൂം) തീവ്രമായ പോരാട്ടം (ജിഹാദാൻ കബീറ) [ഖുറാൻ] ഉപയോഗിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യുക” (25:52).

 “ജഹദ) സമരം ചെയ്യുന്ന ഏതൊരാളും തന്റെ ആത്മാവിനു വേണ്ടി മാത്രം പോരാടുന്നു (യുജാഹിദു), കാരണം ദൈവം എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും ആവശ്യകതയെക്കാൾ ഉപരിയാണ്” (29: 6).

 “മാതാപിതാക്കളോട് മാനവികത കാരുണ്യത്തിന് ഞങ്ങൾ കൽപിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിവില്ലാത്ത, എന്നോട് സഹവസിക്കാൻ അവർ (ജഹാദ) സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നുവെങ്കിൽ - അവരെ അനുസരിക്കരുത് (മതത്തിൽ). (ഓർക്കുക) നിങ്ങൾ (ഒടുവിൽ) എന്റെ അടുക്കലേക്കു മടങ്ങിവരും, നിങ്ങൾ ചെയ്തതെന്തെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയും ”(29: 8).

 “നമുക്കായി പരിശ്രമിക്കുന്നവരെ (ജഹാദു) ഞങ്ങളുടെ പാതകളിൽ നയിക്കും. തീർച്ചയായും ദൈവം അനുകമ്പയുള്ളവനോടൊപ്പമുണ്ട് ”(29:69).

 “നിങ്ങൾക്ക് അറിവില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് സഹകരിക്കാൻ അവർ (നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ) അമർത്തിയാൽ, അവരെ ശ്രദ്ധിക്കരുത് (മതത്തിൽ) എന്നാൽ അവർക്ക് ലോകത്ത് മാന്യമായി സഹവസിക്കുക…” (31:15).

1.2. മെഡിനൈറ്റ് മുസ്ലിംകളുടെ ജിഹാദ്

 മെഡിനൈറ്റ് കാലഘട്ടത്തിൽ വളർന്നുവരുന്ന മുസ്ലിം സമൂഹം തങ്ങളുടെ ശക്തരായ മക്കാനിൽ നിന്നും പുറജാതീയ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും ആവർത്തിച്ചുള്ള ആക്രമണത്തിന് വിധേയരായി, മുസ്ലിംകൾക്ക് സ്വയം പ്രതിരോധിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ലായിരുന്നു. അവരുടെ സമ്പത്തും ജീവിതവുമായി പോരാടാൻ ഖുർആൻ അവരോട് കൽപ്പിക്കുന്നു (8:72, 49:15, 61:11) - ആയുധമെടുക്കാനുള്ള ആഹ്വാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പൊതു നിർദ്ദേശം, പ്രവചനാതീതമായി, പ്രവാചകന്റെ അനുയായികളിൽ സമ്പന്നർ മുൻഗണന നൽകി പിന്നോട്ട് നിൽക്കാൻ (9:86).

 “(ജഹാദു) വിശ്വസിക്കുകയും തങ്ങളുടെ സമ്പത്തോടും ജീവിതത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ വഴിയിൽ കുടിയേറുകയും പോരാടുകയും ചെയ്തവരെയും, അവരെ അഭയം പ്രാപിച്ച് സഹായിച്ചവരെയും - അവർ തന്നെയാണ് പരസ്പരം സംരക്ഷകർ. ”(8:72).

 “ഒരു സൂറ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ, (പറയുക: 'ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക, അവന്റെ റസൂലിനോട് (ജാഹിദു) പോരാടുക' എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അവരിൽ സമ്പന്നർ നിങ്ങളോട് (മുഹമ്മദ്,) നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയും (ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു) പറയുക: ' ഇരിക്കുന്നവരോടൊപ്പം (വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുക) '” (9:86).

 “ദൈവത്തിലും അവന്റെ ദൂതനിലും വിശ്വസിക്കുന്നവർ മാത്രമാണ് വിശ്വാസികൾ; അപ്പോൾ അവർ സംശയിക്കാതെ തങ്ങളുടെ സമ്പത്തോടും ജീവിതത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ വഴിയിൽ പോരാടുന്നു (സത്യം ചെയ്യുന്നവർ തന്നെയാണ്’ (49:15).

 “വിശ്വാസികളേ, കഠിനമായ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വിലപേശലിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ നയിക്കും (61:10): നിങ്ങൾ ദൈവത്തിലും അവന്റെ ദൂതനിലും വിശ്വസിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തും ജീവിതവുമായി ദൈവത്തിന്റെ വഴിയിൽ പോരാടുകയും ചെയ്യുക (തുജാഹിഡു); നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും” (61:11).

അവരുടെ മെക്കാനിലെ എതിരാളികളെപ്പോലെ, വാക്യങ്ങളും അക്രമത്തെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല. സായുധപോരാട്ടം ഒരേയൊരു പ്രവർത്തന ഗതിയായിരുന്നെങ്കിൽ, ഖുർആൻ ഹാർബ് (യുദ്ധം), സിറ (യുദ്ധം), മാരക (യുദ്ധം) അല്ലെങ്കിൽ ക്വിറ്റൽ (കൊല്ലൽ) തുടങ്ങിയ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കാം, പകരം താഴ്ന്നതും നിന്ദ്യവുമാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽപ്പോലും ശാരീരിക അധ്വാനത്തിലൂടെ ഉപജീവനമാർഗം നേടുക (9:79) സാമൂഹികവും ധാർമ്മികവുമായ പരിഷ്കരണത്തിനായുള്ള നിരന്തരമായ പോരാട്ടം (22:78); സമൂഹം വളരുന്നതിനനുസരിച്ച്, ദൈവത്തിന്റെ വഴിയിൽ ഒരു ജിഹാദ് ഏറ്റെടുത്തു (2: 218, 5:35).

 “(വിശ്വസിക്കുന്നവരും) ദൈവത്തിന്റെ വഴിയിൽ കുടിയേറിപ്പാർത്തവരും (ജഹാദു) പോരാടിയവരുമാണ് - അവർ തന്നെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ കരുണയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കാരണം, ദൈവം തീർച്ചയായും ക്ഷമിക്കുകയും കരുണയുള്ളവനുമാണ്” (2: 218) ).

 “വിശ്വസിക്കുന്നവരേ, ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരേ, നിങ്ങൾ അവനോടു വഴികൾ തേടുകയും നിങ്ങൾ വിജയിക്കാനായി അവന്റെ വഴിയിൽ (ജാഹിദു) പോരാടുകയും ചെയ്യുക” (5:35).

 “സ്വമേധയാ ദാനം നൽകുന്ന വിശ്വാസികളോടും അവരുടെ (ശാരീരിക) അധ്വാനത്തെയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കണ്ടെത്താത്തവരോടും അവഹേളിക്കുന്നവരോടും [കപടവിശ്വാസികൾ] അവരെ പരിഹസിക്കുന്നു - ദൈവം അവരെ പരിഹാസത്തോടെ തിരിച്ചയക്കും, കഠിനമായ ശിക്ഷയും അവർക്കുവേണ്ടി” (9:79).

  “ദൈവത്തിന്റെ വഴിയിൽ (ജാഹിദു) സമരം ചെയ്യുക - അവൻ നിമിത്തം പരിശ്രമിക്കുന്ന (ജിഹാദ്). അവൻ നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു (അവന്റെ സന്ദേശം അറിയിക്കാൻ), മതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മേൽ ഒരു പ്രയാസവും വരുത്തിയിട്ടില്ല - നിങ്ങളുടെ പൂർവ്വികനായ അബ്രഹാമിന്റെ വിശ്വാസം. മുമ്പും ഇവിടെയും അവൻ നിങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിംകൾ എന്ന് പേരിട്ടു, അതിനാൽ ദൂതൻ നിങ്ങളുടെ സാക്ഷിയായും നിങ്ങൾ മനുഷ്യരാശിയുടെ സാക്ഷികളായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ”” (22:78).

 ജിഹാദിന്റെ വിശാലമായ ആശയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനായി, സൈനിക പ്രചാരണത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ ശേഷം പ്രവാചകൻ തന്റെ അനുയായികളോട് പറഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്: “ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ ജിഹാദിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രധാന ജിഹാദിലേക്ക് മടങ്ങിയിരിക്കുന്നു,” “ഇതിലൂടെ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിൽ നിന്ന് മടങ്ങുകയാണ് ആത്മനിയന്ത്രണത്തിനും മെച്ചപ്പെടുത്തലിനുമുള്ള സമാധാനപരമായ പോരാട്ടത്തിലേക്കുള്ള സായുധ പോരാട്ടം, ”അതാണ് ബൗദ്ധികവും ആത്മീയവുമായ പുനരുജ്ജീവനവും സാമൂഹികവും ധാർമ്മികവുമായ ദുഷിച്ച ഉന്മൂലനം.

ജിഹാദിന്റെ വികലമായ ധാരണ, പൂർണ്ണമായും ഒരു തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനമാണ്

 മുകളിൽ അവലോകനം ചെയ്ത ജിഹാദിനെക്കുറിച്ചുള്ള മെഡിനൈറ്റ് വാക്യങ്ങൾ അതിന്റെ വിശാലമായ പരിധിക്കുള്ളിൽ സായുധപോരാട്ടം (9:86) ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്നതിനാൽ, ജിഹാദിന് ചരിത്രപരമായും ആക്രമണാത്മക അല്ലെങ്കിൽ അധിനിവേശ സൈന്യത്തിനെതിരെ ആയുധമെടുക്കാൻ മതപരമായ നിയമസാധുത നൽകാനും കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും, ഖുർആൻ അഹിംസാത്മകവും മഹത്തായതുമായ ജിഹാദിൽ നിന്ന് (ജിഹാദാൻ കബീറ) മക്കാന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രവാചകന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മെഡിനൈറ്റ് കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രതിരോധപരവും കോർപ്പറേറ്റ് ജിഹാദിലേക്ക് മാറ്റിയതും അടിസ്ഥാനമാക്കി, ഒരു പോരാട്ട ജിഹാദിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യണം. ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ സമുദായത്തിന്റെ നിയമാനുസൃത നേതാവ് - രാഷ്ട്രത്തലവൻ അല്ലെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നേതാവ് നൽകണം, അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും തീവ്രവാദിയുടെയോ പിളർപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെയോ സ്വയം നിയമിതനായ നേതാവല്ല. അതിനാൽ, ഖുർആനിന്റെ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ, ജിഹാദിന്റെ ഉത്തമമായ വിശേഷണം ചാവേർ ബോംബിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കാരണമാകില്ല, സംശയാസ്പദമായ സിവിലിയന്മാർക്കെതിരെ അവരുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്ന സ്പ്ലിന്റർ ഗ്രൂപ്പുകളിലെ അംഗങ്ങൾ - ഒരു രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം നേടാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് നിയമാനുസൃതം ആരുടേയും സഹായം വേണ്ട.

1.3. വലിയ പോരാട്ടത്തിന്റെ പങ്കും മരണവും (ജിഹാദാൻ കബീറ)

സ്വാതന്ത്ര്യം, നീതി, അവകാശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സാർവത്രിക സങ്കൽപ്പങ്ങൾ ഇനിയും വികസിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സമയത്താണ് ഖുർആൻ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഭരണാധികാരികൾ, ഫ്യൂഡൽ പ്രഭുക്കന്മാർ, ഗോത്രത്തലവന്മാർ, പുരോഹിതന്മാർ എന്നിവർ സാധാരണക്കാരുടെ മേൽ പരിധിയില്ലാത്ത അധികാരം പ്രയോഗിച്ചു, സ്ത്രീകളെ കേവലം ലൈംഗികതയുടെയും പുരുഷന്മാരുടെയും (പിതാക്കന്മാർ, സഹോദരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താക്കന്മാർ) കൈവശമുള്ള വസ്തുക്കളായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്, അവർക്ക് നിയമപരമായ അവകാശങ്ങളില്ല [1], രോഗികളും വിദഗ്ധരും ദൈവത്തിന്റെ ശപിക്കപ്പെട്ട സൃഷ്ടികളായി പുറത്താക്കപ്പെട്ടു, സമ്പന്നർ ദരിദ്രരുടെ ചെലവിൽ സമ്പത്ത് പങ്കുവയ്ക്കാനോ വിതരണം ചെയ്യാനോ യാതൊരു ധാരണയുമില്ലാതെ സമ്പാദിച്ചു, അടിമകളെ യജമാനന്മാർ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കുകയും ജീവിതത്തിന്റെ അടിമയായി തുടരുകയും ചെയ്തു - കാലഘട്ടത്തിലെ ചില പ്രധാന ദു ices ഖങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുക. ഇസ്ലാം ഭരണവർഗത്തെ അതിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് ഉന്മൂലനം ചെയ്യുകയും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട വർഗ്ഗങ്ങളെ ശാക്തീകരിക്കുകയും സമൂഹത്തിലെ പ്രധാന ദു ices ഖങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ആദ്യകാല ഇസ്ലാമിക സമൂഹങ്ങൾ നീതി, സമത്വം, അനുകമ്പ, സഹിഷ്ണുത, പ്രബുദ്ധത എന്നിവയുടെ മാതൃകകളായി വേറിട്ടു നിന്നു; വിവിധ മതവിശ്വാസികളെ ഇത് അതിന്റെ മടക്കിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയും ക്രമേണ ഇസ്ലാമിന്റെ വ്യാപനത്തിനും ഇസ്ലാമിക നാഗരികതയുടെ പൂച്ചെടികൾക്കും കാരണമാവുകയും ചെയ്തു.

എന്നിരുന്നാലും, ഖുർആൻ പ്രമാണങ്ങൾ കാലഘട്ടത്തിലെ സ്ഥാപിത മാനദണ്ഡങ്ങളുമായി നേരിട്ട് പൊരുത്തക്കേടിലായിരുന്നു. ആധുനിക പാർലറിൽ, അവർ തീവ്ര തീവ്രവാദികളായിരുന്നു. അതിനാൽ, അത്തരം ചലനങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നതുപോലെ, പ്രവാചകന്റെ മരണശേഷം (632) പിന്തിരിപ്പൻ ഘടകങ്ങൾ സജീവമായി. അടുത്ത മുപ്പതു വർഷത്തിനുള്ളിൽ, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കാലിഫേറ്റിനു പകരം ഒരു രാജവംശ നിയമം (662) നൽകി. രാജവംശത്തിലെ ഭരണാധികാരികൾ (ഉമയാദ്, 663-750, അബ്ബാസിഡുകൾ, 750-1258) പഴയ ഫ്യൂഡലിസ്റ്റിക് മൂല്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും സാമൂഹിക പരിഷ്കരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഖുർആനിന്റെ ആജ്ഞകൾ ക്രമേണ സാമൂഹികവും ധാർമ്മികവുമായ തകർച്ചയിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്തു. ടാറ്റർമാരുടെ കൈകളിലേക്ക് അധികാരം കൈമാറിയതോടെ (പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട്) അധപതിച്ച പ്രക്രിയയ്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടി. [2] അവർദൈവിക കൽപ്പനയുടെ ഇസ്ലാമിക സിദ്ധാന്തത്തെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും അങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ ഇച്ഛയെ നിരാശപ്പെടുത്തുകയും പ്രവർത്തനത്തിനായി പരിശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ശ്വാസം മുട്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുതങ്ങളുടെ മതത്തെ നേരിട്ട് വിരുദ്ധമാക്കുകയും അതിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തത്ത്വങ്ങൾ അന്നത്തെ നിയമമായിത്തീർന്നു, കൂടാതെ അവ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു മടി. ” [3]. കാലക്രമേണ ഇത് ഗ്രേറ്റർ ജിഹാദിന്റെ ചൈതന്യം ഇല്ലാതാകുകയും ഇസ്ലാമിന്റെ വിശ്വാസംഇസ്ലാമിക ആചാരമായ പ്രാർത്ഥന, ഉപവാസം, തീർത്ഥാടനം, അതുപോലെ ചില വാക്യങ്ങൾഎന്നിങ്ങനെ ചുരുക്കുകയും ചെയ്തു. ”[4]

ഒരു നീണ്ട ചരിത്ര കാലയളവിലാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്, ഏത് ചർച്ചയും വായനക്കാരന് നികുതി നൽകുകയും തീമിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ, ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള കുതിച്ചുചാട്ടം, ജിഹാദൻ കബീറ (മഹത്തായ പോരാട്ടം) എന്ന സങ്കല്പം, കാലക്രമേണ ഇസ്ലാമിക ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു [4], പ്രതീകാത്മകതയുടെ കട്ടിയുള്ള ഒരു അഗ്രം പൂർണ്ണമായും മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. താടി, ബുർഖ, ഡ്രസ് കോഡ്, അറബ് രീതി എന്നിവ പോലുള്ള ഇസ്ലാമിക് പ്രശ്നങ്ങൾ.

മനുഷ്യചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാമൂഹികവും ബൗദ്ധികവുമായ വിപ്ലവം ഒരു കൂട്ടം ആചാരങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ആരാധനാകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സാർവത്രിക മതത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ സ്ഥിരമായ പരിവർത്തനമാണ് ഇതിന്റെ ഫലം, അതിനാൽ രാജ്യങ്ങൾക്കും നാഗരികതകൾക്കും ഇടയിൽ ഒരു തെറ്റായ യോഗ്യത വലിയ ജിഹാദിന്റെ തത്ത്വങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ലോകം (തീർച്ചയായും അറിയാതെ): വ്യക്തിഗത തലത്തിൽ പ്രകടനത്തിൽ മികവ് കൈവരിക്കാനുള്ള നിരന്തരമായ പോരാട്ടം, അറിവിന്റെ പുരോഗതി, ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക മേഖലയിലെ മുന്നേറ്റങ്ങൾ, മെഡിക്കൽ, കാർഷികം ആശയവിനിമയ മേഖലകൾ, സാധാരണ പൗരന്മാരുടെ ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയരുക തുടങ്ങിയ ആഗോള പ്രശ്നങ്ങൾ  ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് തലത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുക.

മരണത്തിന്റെ ശവപ്പെട്ടിയിലെ അവസാനത്തെ നഖം എന്ന നിലയിൽ, ഗ്രേറ്റർ ജിഹാദിന്റെ ആശയം ഒരു ക്യാൻസർ വളർച്ചയെ ബാധിച്ചതിലൂടെ വൈകിപ്പോയി - രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടതും പുരാതനവും ശൂന്യവുമായ സലഫി ഇസ്ലാം ആഗോളതലത്തിൽ സമൂലവൽക്കരണത്തെ പോഷിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ കൈകളിൽ കളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ, ഇപ്പോൾ പാശ്ചാത്യർക്ക് വലിയ ഭീഷണിയാണ്, മുസ്ലീം ഭൂരിപക്ഷവും ന്യൂനപക്ഷ രാജ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ ലോകത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ വലിയ ഭീഷണിയാണ്.

ഇസ്ലാമിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിനാശകരമായ സംഭവവികാസങ്ങൾ ഗ്രേറ്റർ ജിഹാദിന്റെ മനോഭാവത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനുള്ള മുസ്ലിംകൾക്ക് വളരെയധികം ആവശ്യം സൃഷ്ടിച്ചു, ഘട്ടത്തിൽ അവർക്ക് പ്രവചിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരും.

 ഉപസംഹാരം: പ്രധാനമായും അമുസ്ലിം അല്ലെങ്കിൽ മതേതര രാജ്യങ്ങളിലെ ന്യൂനപക്ഷ മുസ്ലിം സമുദായങ്ങളുടെ അവസ്ഥ - പല തരത്തിൽ, പ്രവാചക കാലഘട്ടത്തിലെ മക്കാൻ മുസ്ലിംകളുടേതിന് സമാനമാണ്. മതേതര ലോകത്തിലെ പൗരന്മാരെന്ന നിലയിൽ സ്ഥാപനപരമായി ശാരീരികമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുകയോ അടിച്ചമർത്തപ്പെടുകയോ ചെയ്യേണ്ടതില്ലെങ്കിലും, ആസ്തി / റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഉടമസ്ഥാവകാശം, അക്കാദമിക് പ്രകടനം, ഭരണനിർവ്വഹണം, സിവിൽ സർവീസ്, സായുധ സേന, തൊഴിലുകൾ, ഉന്നതതലങ്ങൾ കോർപ്പറേറ്റ് ബിസിനസ്സ് ലോകം, കല, കായിക മേഖല എന്നിവ വെളിപ്പെടുത്തും. തീവ്രമായ ജിഹാദിന്റെ ആവിർഭാവവും സമൂലവൽക്കരണത്തിന്റെ ക്യാൻസർ വളർച്ചയും ആഗോള മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ സമാധാനത്തെയും അഭിവൃദ്ധിയെയും ക്ഷേമത്തെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും ഗ്രേറ്റർ ജിഹാദിന്റെ യഥാർത്ഥ ചൈതന്യം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ചെറുക്കുകയും വേണം. ഖുർആനിന്റെ സമാപന ഘട്ടത്തിലെ പ്രധാന വിശദീകരണങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ, മാതൃകാപരമായ പെരുമാറ്റം, പെരുമാറ്റം, സൽകർമ്മങ്ങളിൽ മികവ് എന്നിവ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിലൂടെയും ആഗോള സമൂഹവുമായുള്ള നല്ല മത്സരത്തിൽ എല്ലാത്തരം നിയമപരമായ പരിശ്രമങ്ങളിലൂടെയും ഇത് നേടേണ്ടതുണ്ട് (49:13, 5: 48), ഖുർആനിന്റെ പ്രവാചക കാലഘട്ടത്തിൽ (മുകളിൽ 25:52) മക്കക്കാരെ നയിച്ചതുപോലെ, സാമൂഹികവും ധാർമ്മികവും ധാർമ്മികവുമായ മാതൃകകളുമായി വിശാലമായി പാലിക്കുക.

  “ജനങ്ങളേ! ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ആണും പെണ്ണുമായി സൃഷ്ടിക്കുകയും പരസ്പരം അറിയുന്നതിനായി നിങ്ങളെ വംശങ്ങളിലേക്കും കമ്മ്യൂണിറ്റികളിലേക്കും ആക്കുകയും ചെയ്തു. നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായവർ നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധാലുക്കളാണ്. തീർച്ചയായും അല്ലാഹു എല്ലാം അറിയുന്നവനും അറിവുള്ളവനുമാണ് ”(49:13). [തക്വ എന്ന വാക്കിന്റെ ഒരു വ്യുൽപ്പന്ന രൂപമാണ് അറ്റ്ക, അത് എല്ലാ അടിസ്ഥാന പ്രേരണകൾക്കും സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിലൂടെയും പെരുമാറ്റത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും മികവ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ഒപ്പം ഒരാളുടെ സാമൂഹിക, ധാർമ്മിക, ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.]

 “… നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഞങ്ങൾ ഒരു (വ്യത്യസ്ത) കോഡും ഒരു തുറന്ന വഴിയും (പ്രവർത്തനത്തിന്റെ) ഉണ്ടാക്കി. ദൈവം അങ്ങനെ പ്രസാദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, അവൻ നിങ്ങളെ (എല്ലാവരേയും) ഒരു സമുദായമാക്കി മാറ്റുമായിരുന്നു. അതിനാൽ, അവൻ നിങ്ങൾക്കു നൽകിയ കാര്യങ്ങളാൽ നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി (പരസ്പരം) നന്മയിൽ മത്സരിക്കുക. (നിങ്ങൾ ഓർക്കുക) എല്ലാവരും (ഒടുവിൽ) ദൈവത്തിലേക്കു മടങ്ങിവരും, നിങ്ങൾ വ്യത്യാസപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ അവൻ നിങ്ങളോട് പറയും ”(5:48).

കുറിപ്പുകൾ

1. റോമൻ നിയമം സ്ത്രീകളെ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ കൈവശമായി കണക്കാക്കി, അങ്ങേയറ്റത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശവും മരണവും അവരുടെ മേൽ പ്രയോഗിച്ചു.

ഏതാണ്ട് നാൽപതുവർഷക്കാലം (1220-1258), മംഗോളിയൻ സൈന്യം മംഗോളിയയിൽ നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് വ്യാപിക്കുകയും ഇസ്ലാമിക കാലിഫേറ്റിന്റെ കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഏഷ്യയുടെ മധ്യ സമതലങ്ങളിൽ തഴച്ചുവളർന്ന ഇസ്ലാമിക നാഗരികതയുടെ വിവിധ മേഖലകളെ പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. കാലിഫേറ്റിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ബാഗ്ദാദിനെ ഹലാഗു ഖാന് (1258) കീഴടക്കിയ ശേഷം മംഗോളിയക്കാർ പിടിച്ചടക്കിയ ഇസ്ലാമിക ഭൂമി ഫലത്തിൽ കൈവശപ്പെടുത്തി. എന്നിരുന്നാലും, താമസിയാതെ അവർ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച് ടാറ്റർ എന്നറിയപ്പെട്ടു. യുദ്ധത്തിൽ സൈനികർക്ക് നഷ്ടമായത് വിശ്വാസം സമാധാനത്തോടെ നേടി.

2. മുഹമ്മദ് അബ്ദുയിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ധരണി, മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ ഹയ്ക്കൽ, മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതം, ഇസ്മായിൽ രാഗിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ, എട്ടാം പതിപ്പ്, കറാച്ചി 1989, പേ. 584

3. ഐബിഡ്. മുഹമ്മദ് അബ്ദുവിന്റെ ഉദ്ധരണി, പി. 585.

എഴുത്തുകാരനെ കുറിച്ച്:

ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിൽ നിന്ന് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദധാരിയും വിരമിച്ച കോർപ്പറേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവുമായ മുഹമ്മദ് യൂനുസ് 90 കളുടെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഖുർആനിനെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള പഠനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു, അതിന്റെ പ്രധാന സന്ദേശത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. 2002 കെയ്റോയിലെ അൽ-അസ്ഹർ അൽ-ഷെരീഫിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ച റഫർ ചെയ്ത എക്സെജെറ്റിക് സൃഷ്ടിയുടെ സഹ-രചയിതാവാണ് അദ്ദേഹം. തുടർന്ന് പുന സംഘടനയും പരിഷ്കരണവും യുസിഎൽഎയിലെ ഡോ. ഖാലിദ് അബൂ എൽ ഫാദൽ അംഗീകരിക്കുകയും പ്രാമാണീകരിക്കുകയും ചെയ്തു, അമാന പബ്ലിക്കേഷൻസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു , മേരിലാൻഡ്, യുഎസ്എ, 2009.

English Article:   The Qur’anic Perspective on Jihad and Greater jihad: SOS to Global Muslim Community

URL:   https://www.newageislam.com/malayalam-section/the-quranic-perspective-jihad-greater/d/124122


New Age IslamIslam OnlineIslamic WebsiteAfrican Muslim NewsArab World NewsSouth Asia NewsIndian Muslim NewsWorld Muslim NewsWomen in IslamIslamic FeminismArab WomenWomen In ArabIslamophobia in AmericaMuslim Women in WestIslam Women and Feminism

Loading..

Loading..