New Age Islam
Sat May 25 2024, 11:32 AM

Malayalam Section ( 24 Jul 2021, NewAgeIslam.Com)

Comment | Comment

A Complete Agenda for Reform in Islamic Theology ഇസ്ലാമിക ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ പരിഷ്കരണത്തിനുള്ള സമ്പൂർണ്ണ അജണ്ട

By Naseer Ahmed, New Age Islam

31 May 2016

നസീർ അഹമ്മദ്, ന്യൂ ഏജ് ഇസ്ലാം

31 മെയ് 2016

പരിഷ്കരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്, നവീകരണം എന്നാൽ എന്താണ്? ഖുറാൻ ദൈവവചനമാണ്. ഒരു മുസ്‌ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഖുറാനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് മാറ്റാനോ അതിന്റെ അർത്ഥത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താനോ കഴിയില്ല. ഖുറാനിലെ ദൈവവചനം ശരിയായി മനസ്സിലായോ അതോ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലൂടെഅർത്ഥം വളച്ചൊടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നതാണ് ചോദ്യം. അത് വളച്ചൊടിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഖുറാൻ തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് കർശനമായ പ്രക്രിയയിലൂടെ ശരിയായ അർത്ഥം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ,അങ്ങനെ സ്ഥാപിതമായ ശരിയായ അർത്ഥം ഇന്ന് നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, പരിഷ്കരണം കേവലം വികലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ശരിയായ അർത്ഥം സ്വീകരിക്കുക എന്നതാണ്. പരിഷ്കരണം പിന്നീട് ഖുറാനിലെ പഴയ ഇസ്‌ലാമിലേക്ക് പോകുന്നു. ദൗർഭാഗ്യവശാൽ, കർക്കശമായ ഒരു പ്രക്രിയയിലൂടെ സ്ഥാപിതമായ ശരിയായ അർത്ഥത്തിന് മുസ്‌ലിംകൾ സമ്മതിച്ചാൽ പരിഷ്കരണം എളുപ്പമാക്കുന്നു.

എന്തുകൊണ്ടാണ് പരിഷ്കരണം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് ? ഇസ്ലാമിക സമൂഹങ്ങൾ രോഗാവസ്ഥയിലാണ്. ഇസ്‌ലാം മുസ്‌ലിംകളെ യൂറോപ്പിനെക്കാൾ ആയിരം വർഷങ്ങൾ മുന്നിലെത്തിച്ചു.

 യൂറോപ്പ് തുടക്കത്തിൽ മുസ്‌ലിംകളിൽ നിന്ന് പഠനം ആരംഭിക്കുകയും മുസ്‌ലിംകളെ മികവുറ്റതാക്കുകയും ചെയ്ത എല്ലാത്തിനും കാരണം പ്രയോഗിക്കുകയും തുടർന്ന് എല്ലാ മേഖലകളിലും മുസ്‌ലിംകളെ മറികടക്കുകയും കുറഞ്ഞത് അമ്പത് വർഷമെങ്കിലും മുന്നേറുകയും ചെയ്യുന്നു. വ്യക്തിഗത സ്വാതന്ത്ര്യം, ലിംഗസമത്വം, മനുഷ്യാവകാശം, ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യ, പെരുമാറ്റ ശാസ്ത്രം എന്നിവയിൽ വികസിത ലോകം മുന്നിലാണ്. ഈ അവസ്ഥ അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ മുസ്‌ലിംകളെ അവരുടെ വലിയ ഇടിവിന് കാരണങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. സ്വമേധയാഅല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിലൂടെ അവർ കീഴടങ്ങുന്ന യുഎസിനോടുള്ള അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ വിധേയത്വവും അതിനൊപ്പം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. മഹത്തായ ഒരു ഭൂതകാലവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ നിലവിലെ യാഥാർത്ഥ്യവും തമ്മിലുള്ള ആഴത്തിലുള്ള വിടവ്, ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശരിയായ പെരുമാറ്റം സ്വീകരിക്കുന്നതിനുപകരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാജയങ്ങൾക്ക് കാരണമായ പെരുമാറ്റരീതികളോട് കൂടുതൽ മുറുകെ പിടിക്കാൻ അവനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു:

13:11 ഒരു ജനത സ്വയം മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ലാഹു അവരുടെ അവസ്ഥ മാറ്റില്ല.

അഥവാ

8:53 ഒരു ജനത തങ്ങളിലുള്ളത് മാറ്റുന്നതുവരെ അല്ലാഹു താൻ നൽകിയ കൃപയെ മാറ്റില്ല.

8:53 വാക്യത്തിൽ നിന്ന് മുസ്‌ലിംകൾക്ക് വ്യക്തമായിരിക്കേണ്ടത്, മുൻകാലങ്ങളിൽ അല്ലാഹു അവർക്ക് നൽകിയിരുന്ന കൃപയിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്, കാരണം അവർ തങ്ങളിലുള്ളത് മാറ്റി എന്നാണ്. ഇസ്‌ലാമിക ദൈവശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആസൂത്രിതമായ അഴിമതിയിലൂടെ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഈ മാറ്റം ക്രമേണ വന്നു. ഖുറാനിലെ പ്രാചീന ഇസ്‌ലാമിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെ പോയതിനാലാണ് മുസ്‌ലിംകൾ അവരുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥയിലുള്ളത് എന്നത് ശരിയാണ്. ആദ്യകാല മുസ്‌ലിംകളെ മതപരമായ സഹിഷ്ണുത പുലർത്തുകയും തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ജനങ്ങളെ മുൻ ഭരണകാലത്ത് അനുഭവിച്ച മതപരമായ പീഡനങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് ഇസ്ലാം ആണ്. ഇന്ന് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെയും മതപരമായ ഉപദ്രവകരെയും അടിച്ചമർത്തുന്നവരായിത്തീർന്നത് മുസ്‌ലിംകളാണ്. മതപരമായ പീഡനം അവസാനിപ്പിക്കാൻ മാത്രമാണ് നബി (സ) പോരാടിയത്. ഖുറാൻ അടിച്ചമർത്തുന്നവരെയും മതപരമായ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരെയും കാഫിർഎന്ന് മാത്രമേ പരാമർശിക്കുന്നുള്ളൂ, ഈ പദം പൊതുവെ ഏതെങ്കിലും വിശ്വാസികൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഉപദ്രവം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇന്ന് മുസ്‌ലിംകൾക്കെതിരെ പോരാടേണ്ടതുണ്ട്, അവർ ഈ യുഗത്തിലെ കാഫിർആയി മാറിയിരിക്കുന്നു. വിജയികളുടെ മാതൃക നമുക്ക് മുമ്പിലാണ്. അവരുടെ മാതൃകയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാമോ? അതെ, നമുക്ക് മനസ്സ് അടച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിയും.

ഖുർആൻ ഏറ്റവും വ്യാപകമായി വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് മനസ്സിലാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഖുർആനാണ്. ഖുർആൻ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് മനസിലാക്കാൻ വളരെ കുറച്ച് മുസ്‌ലിംകളാണുള്ളത്‌ . പാരിതോഷികംനേടുന്നതിനായി ആരാധനാക്രമത്തിനായി മാത്രമാണ് മിക്കവരും ഇത് വായിക്കുന്നത്. വായിക്കുന്നവർ, അവരുടെ മുന്നിലുള്ള വാക്കുകളുടെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുപകരം, മനസിലാക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം അവരുടെ ചിന്തയെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രധാന ഖുറാൻ പദങ്ങളെയും ഭാഗങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ഗ്രാഹ്യം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഇത് വ്യക്തമാകും. മദ്രസകളിലോ പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെയോ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലൂടെയോ മനസിലാക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അവർ മനസ്സിലാക്കൂ. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഖുറാനെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ഗ്രാഹ്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഖുർആൻ പറയുന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതല്ല, മറിച്ച് ഖുർആൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.

ഖുർആനിന്റെ അർത്ഥം സ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ

(27: 1) ഇവ ഖുർആനിലെ വാക്യങ്ങളാണ്, ഖുർആൻ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ്;

(18:28) (ഇത്) അറബിയിൽ ഒരു വക്രതയുമില്ലാതെയാണ്, (അതിൽ)  അവർ തിന്മയിൽ നിന്ന് ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ വേണ്ടിയാണത്

(4:82) അവർ ഖുർആനെ  (ശ്രദ്ധയോടെ) പരിഗണിക്കുന്നില്ലേ? അല്ലാഹുവിൽ നിന്നല്ലാതെ മറ്റാരെങ്കിലുനിന്നുമായിരുന്നെങ്കിൽ, തീർച്ചയായും അവർ അതിൽ വളരെയധികം പൊരുത്തക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തുമായിരുന്നു.

(18:69) നാം കവിതയിൽ (പ്രവാചകനോട്) നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടില്ല, അത് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടുമുട്ടുന്നില്ല: ഇത് ഒരു സന്ദേശത്തിനും ഖുർആനിനും ഒട്ടും കുറവല്ല.

(39:23) ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഏറ്റവും മനോഹരമായ സന്ദേശം അല്ലാഹു (കാലാകാലങ്ങളിൽ) വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, അവയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു, (എന്നിട്ടും അതിന്റെ പ്രബോധനം പല രൂപത്തിൽ) ആവർത്തിക്കുന്നു, തങ്ങളുടെ നാഥനെ ഭയപ്പെടുന്നവരുടെ തൊലികൾ വിറയ്ക്കുന്നു; അല്ലാഹുവിന്റെ സ്തുതി ആഘോഷത്തിൽ അവരുടെ തൊലികളും ഹൃദയങ്ങളും മയപ്പെടുത്തുന്നു. അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗനിർദേശം ഇതാണ്: അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ അവൻ നയിക്കുന്നു, എന്നാൽ അല്ലാഹു വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്നവർക്ക് വഴികാട്ടാൻ ആരുമില്ല.

(10:82) "അല്ലാഹു തന്റെ വചനത്താൽ തന്റെ സത്യം തെളിയിക്കുകയും സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, പാപികൾ അതിനെ എത്രമാത്രം വെറുക്കുന്നുവോ!"

(9: 125) എന്നാൽ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ - അത് അവരുടെ സംശയത്തിന് സംശയം ജനിപ്പിക്കും, അവർ അവിശ്വാസത്തോടെ മരിക്കും.

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ഇവയാണ്:

ഖുറാൻ കവിതാ പുസ്തകമല്ല. കവികൾ‌ പ്രധാന പദങ്ങൾ‌ അത്തരം രീതിയിൽ‌ ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഈ വാക്കിന് അതിൻറെ അനേകം അല്ലെങ്കിൽ‌ നിരവധി അർ‌ത്ഥങ്ങൾ‌ എടുക്കാൻ‌ കഴിയും, എന്നിട്ടും ഈ വാക്യം ബുദ്ധിപരമായി തുടരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ‌ ഒരേ വാക്യം വ്യത്യസ്ത അർ‌ത്ഥങ്ങളുള്ള ഒരൊറ്റ വാക്യത്തിൽ‌ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് കവിതയുടെ സ്വഭാവമാണ്. ഇത് കവിതാസമാഹാരമല്ലെന്നും അതിനാൽ അർത്ഥം വ്യക്തമാക്കുന്നതിനും വ്യത്യസ്ത വ്യാഖ്യാനങ്ങളെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കാനോ അനുവദിക്കാനോ അല്ലെന്നും ഖുറാൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കവിതയെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ വാക്യത്തിന് എടുക്കാവുന്ന വ്യത്യസ്ത അർത്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരാൾ വ്യാഖ്യാനിക്കരുത്, പക്ഷേ അത് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതും പുസ്തകത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതുമായ ലളിതവും നേരായതുമായ അർത്ഥം സ്വീകരിക്കണം എന്നതാണ് ഇവിടെ പ്രധാന കാര്യം. ശരിയായ രീതിയിലോ പെരുമാറ്റത്തിലോ ഒരു മുസ്‌ലിമിനെ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മുഹ്കാമത്ത്വാക്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും. സാങ്കൽപ്പിക വാക്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഒരു മുസ്ലീമിന് തന്റെ കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ ആവശ്യമായ രീതിയെ ബാധിക്കാതെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കൽപ്പികമായി എടുക്കാൻ ഇവ പ്രാപ്തമാണ്.

ഉദ്ദേശിച്ച സന്ദേശമോ വാക്യങ്ങളുടെ അർത്ഥമോ മനസിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന നിരവധി രൂപങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സന്ദേശം ആവർത്തിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഒരു വാക്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതിലെ ഏത് തെറ്റും എളുപ്പത്തിൽ ശരിയാക്കപ്പെടും.

ഖുർആനിലെ ഏതെങ്കിലും വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് സംശയവും ഖുറാനിലെ മറ്റ് വാക്യങ്ങളെ പരാമർശിച്ച് പരിഹരിക്കാനാകും. ഖുർആൻ അതിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ചതും സമഗ്രവുമായ വ്യാഖ്യാനമാണ്.

ഖുർആൻ കാണിക്കുന്ന സ്ഥിരത, വ്യക്തത, പൊരുത്തക്കേടുകളുടെ അഭാവം എന്നിവ അസാധാരണമാണ്. ഇത് 6000-ലധികം ശ്ലോകങ്ങളുടെ ഒരു പുസ്തകമാണ്, എന്നിട്ടും ഈ 6000+ വാക്യങ്ങളിൽ രണ്ടോ അതിലധികമോ അർത്ഥങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഏതെങ്കിലും വാക്ക് കണ്ടെത്താൻ ഒരാൾ പ്രയാസപ്പെടും. അതിനാൽ സ്ഥിരത ഒരു വാക്യത്തിനോ സൂറത്തിനോ ഉള്ളതല്ല, മറിച്ച് പുസ്തകത്തിലുടനീളം. അത്തരം സ്ഥിരതയോടെ, അശ്രദ്ധനായ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ തെറ്റ് പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിൽ രോഗമുള്ളഒരാൾക്ക് വഴിതെറ്റാൻ കഴിയും, അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാനിലെ ജ്ഞാനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ശരിയായ അർത്ഥം പകരം വയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മികച്ച അർത്ഥമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതുന്നു!

എന്നിരുന്നാലും, പണ്ഡിതന്മാർ ഖുറാനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുഎന്നത് പുസ്തകത്തെ വളരെയധികം പൊരുത്തക്കേടുകളുള്ള ഒരു പുസ്തകമാക്കി മാറ്റി. വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ നേരിടാൻ, അവ റദ്ദാക്കൽ സിദ്ധാന്തം തെറ്റായി പ്രയോഗിക്കുന്നു, അത് ഖുർആനിന് ബാധകമല്ല, അത് മുമ്പത്തെ വെളിപ്പെടുത്തൽ പുസ്തകങ്ങളല്ലാതെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിനും വെളിപ്പെടുത്തിയ ഒരു പുസ്തകമായിരുന്നു (13:38)”.

(2: 106) നമ്മുടെ  വെളിപ്പെടുത്തലുകളൊന്നും നാം റദ്ദാക്കുകയോ മറക്കാൻ ഇടയാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല, എന്നാൽ മെച്ചപ്പെട്ടതോ സമാനമായതോ ആയ എന്തെങ്കിലും നാം പകരം വയ്ക്കുന്നു: അല്ലാഹു എല്ലാറ്റിനും മേൽ അധികാരമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ?

ഖുർആനിൽ റദ്ദാക്കിയ വാക്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് പൊരുത്തക്കേടില്ലാത്ത, വക്രതയില്ലാത്ത, തന്നോട് യോജിക്കുന്ന, എല്ലാം വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണെന്ന വാദം തെറ്റായ അവകാശവാദമായി മാറുന്നു. അതിനാൽ റദ്ദാക്കൽ സിദ്ധാന്തത്തിന് ഖുർആനിന് ബാധകമല്ല.

എല്ലാ വാക്യങ്ങളുടെയും യഥാർത്ഥ അർത്ഥം അവ്യക്തതയില്ലാതെ വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ ആവശ്യകത ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ഖുർആൻ. കേവലം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവർ, ആവശ്യമായ അച്ചടക്കത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോകുന്നു, കാരണം യഥാർത്ഥ അർത്ഥത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനാകുമെന്ന് അവർക്കറിയില്ല. മറ്റേതൊരു വാക്യത്തിന്റെയും വ്യക്തമായ അർത്ഥത്തിന് വിരുദ്ധമല്ലാത്ത അർത്ഥമോ വ്യാഖ്യാനമോ ആണ് ഏതെങ്കിലും വാക്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം. ഏതെങ്കിലും വാക്യത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം മറ്റൊരു വാക്യത്തിന്റെ വ്യക്തമായ അർത്ഥത്തിന് വിരുദ്ധമാണെങ്കിൽ, അത് തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനമാണ്, പക്ഷേ വാക്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥമല്ല.

2: 256 എന്ന വാക്യം എടുക്കുക. ഈ വാക്യത്തിന് വിരുദ്ധമായ രീതിയിൽ മറ്റൊരു വാക്യത്തെയും വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയില്ല, മാത്രമല്ല ഈ വാക്യത്തെ നിരാകരിക്കുന്ന മറ്റൊരു വാക്യം ഉണ്ടാകാനും കഴിയില്ല. അത്തരമൊരു ശിക്ഷണം പാലിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, വ്യാഖ്യാനങ്ങളെയോ സന്ദർഭത്തെയോ ആശ്രയിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകന്റെ ആരോപണവിധേയമായ വാക്യങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാതെ ഖുർആൻ മുഴുവനും സ്വയം മനസിലാക്കാൻ കഴിയും. ഖുർആൻ സ്വയം മനസിലാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറയുന്നത്, കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണിതെന്ന ആവർത്തിച്ചുള്ള അവകാശവാദത്തെ നിഷേധിക്കുക എന്നതാണ്.

മക്കൻ ഖുറാൻ സന്ദേശം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും സഹിഷ്ണുത പുലർത്തുന്നതുമാണെന്ന് പറയാം, എന്നാൽ മദനിയൻ ഖുറാന്റെ സന്ദേശം യുദ്ധസമാനമാണ്, മദനിയൻ ഖുറാൻ മക്കൻ ഖുറാനുമായി വിരുദ്ധമാണെന്ന് പറയുന്നതിന് അസഹിഷ്ണുതയും എക്സ്ക്ലൂസീവും തുല്യമാണ്. ഖുർആനിൽ ഒരു വൈരുദ്ധ്യവുമില്ല. മതപരമായ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ മക്കൻ ഖുറാനിൽ വ്യക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ, മുഹമ്മദിന്റെ (സ) പ്രവാചക ദൗത്യം മുഴുവൻ മക്കൻ, മദനിയൻ  കാലഘട്ടങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ആദ്യകാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു വാക്യത്തെ പിന്നീടുള്ള കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു വാക്യത്തിന് വിരുദ്ധമായി സന്ദേശത്തിൽ നിർത്തലാക്കാനാവില്ല.  താഴെയുള്ള  ലിങ്കുകളിൽ പൂർണ്ണ സീരീസ് വായിക്കാം:

1.The Story of the Prophetic mission of Muhammad (pbuh) from the Qu’ran (part 1): The early opposition

2. The Story of the Prophetic Mission of Muhammad (pbuh) From the Qu’ran (Part 2): The Clear Warning to the Meccan Pagans

3. The Story of the Prophetic Mission of Muhammad (Pbuh) In the Qu’ran (Part 3): Important Pointers from the Stories of the Prophets

4. The Story of the Prophetic Mission of Muhammad (Pbuh) In the Qu’ran (Part 4): The Medinian Period

5. The Story of the Prophetic Mission of Muhammad (pbuh) in the Qu’ran (Concluding Part) Summary

6. The Story of the Prophetic Mission of Muhammad (pbuh) From the Qu’ran (Part 6): The People of the Book and Jiziya

 

ഇസ്ലാമിക ദൈവശാസ്ത്രത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥാപരമായ അഴിമതി

നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ ഇസ്‌ലാമിക ദൈവശാസ്ത്രത്തെ ആസൂത്രിതമായി ദുഷിപ്പിച്ചതെങ്ങനെയെന്ന് ദയവായി വായിക്കുക:

1. What Is Kufr And Who Is A Kafir In The Quran? (Full and Revised Text of the New Age Islam Series on the Subject)

2. The Much discussed and debated Medinian Verses Relating to Fighting

3. The Politics of Religion and the Changing Concept of Shuhuda over the Years

നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ എന്ത് പാതയാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്?

നമ്മുടെ യുവാക്കളെ ചാർ‌ലറ്റൻ‌മാർ‌ വഴിതെറ്റിക്കുന്നതിൽ‌ നിന്നും തടയാൻ‌ കഴിയുന്നതെന്താണ്? അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ യുവാക്കളുടെ ആദർശവാദത്തെ ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് നയിക്കാനാകും? ഖുർആനിന്റെ ആധികാരിക സന്ദേശമനുസരിച്ച് ഒരു നല്ല മുസ്‌ലിമായി മാറുന്നത് എന്താണെന്ന് അവരെ അറിയിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഇത് ലേഖനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു:

ഖുർആനിലെ റോൾ മോഡലുകൾ

വളരെ വ്യക്തമായ രണ്ട് വഴികളുണ്ട് - ഒന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗനിർദേശമാണ്, ഈ ലോകത്തിലും പരലോകത്തും അവന്റെ സന്തോഷവും വിജയവും മറ്റൊന്ന് നാശത്തിന്റെ പാതയും. അല്ലാഹുവിന്റെ കൃപയുള്ളവരുടെയും അല്ലാഹുവിന്റെ കോപത്തിൻറെയും വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്നവരുടെയും പാതയല്ല, അല്ലാഹുവിന്റെ കൃപയുള്ളവരുടെ പാതയാണ് അവൻ കാണിക്കണമെന്ന് സൂറ ഫത്തേഹയിൽ ഞങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് (സിറത്ത് അൽ ലസീനാൻഅംത 'അലൈഹിംഘൈറിൽ-മഗ്ദൂബി' അലൈഹിംവ ലാഡ്-ഡാലീൻ). 4:69 വാക്യത്തിൽ അല്ലാഹു വ്യക്തമാക്കുന്നു, ഈ ആളുകൾ ആരാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ കൃപ. മുകളിൽ ഉദ്ധരിച്ച ലേഖനം അല്ലാഹുവിന്റെ കൃപയുള്ള ആളുകളുടെ സവിശേഷതകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

(21:18) അല്ല, നാം സത്യത്തെ അസത്യത്തിനെതിരെ എറിയുന്നു, അത് അതിന്റെ തലച്ചോറിനെ തട്ടിമാറ്റുന്നു, ഇതാ, അസത്യം നശിക്കും! ഓ! നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് പറയുന്ന വ്യാജമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്കു അയ്യോ കഷ്ടം.

എന്റെ ലേഖനങ്ങൾ സത്യം സ്ഥാപിക്കാനും തീവ്രവാദികൾ വളരുന്ന അസത്യത്തെ തട്ടിമാറ്റാനും ശ്രമിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലെയും ഉലമ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ദുഷിച്ച ഇസ്ലാമിക ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് അവരുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം വളരെ വ്യത്യസ്തമല്ല എന്നതാണ് പ്രശ്‌നം. തന്റെ സന്ദേശങ്ങളും തിരുവെഴുത്തുകളും ദുഷിപ്പിച്ചതിനും കുഴപ്പങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചതിനും മുൻകാലങ്ങളിൽ അല്ലാഹു മുഴുവൻ ജനതകളെയും ശിക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. സത്യം കാണാനും തിരുത്തൽ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളാനും നാം പരാജയപ്പെട്ടാൽ, അല്ലാഹുവിന്റെ ക്രോധം ഇറങ്ങിയ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ ചരിത്രം മുസ്‌ലിം ഉമ്മയ്‌ക്കായി ആവർത്തിക്കും.

ഐഐടി കാൺപൂരിൽ നിന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദധാരിയായ നസീർ അഹമ്മദ് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ പൊതു, സ്വകാര്യ മേഖലകളിൽ ഉത്തരവാദിത്ത സ്ഥാനങ്ങളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ശേഷം സ്വതന്ത്ര ഐടി കൺസൾട്ടന്റാണ്. ന്യൂ ഏജ് ഇസ്‌ലാം ഡോട്ട് കോമിൽ പതിവായി സംഭാവന ചെയ്യുന്നയാളാണ് അദ്ദേഹം.

English Article:   A Complete Agenda for Reform in Islamic Theology

URL:   https://www.newageislam.com/malayalam-section/reform-islamic-theology/d/125120


New Age IslamIslam OnlineIslamic WebsiteAfrican Muslim NewsArab World NewsSouth Asia NewsIndian Muslim NewsWorld Muslim NewsWomen in IslamIslamic FeminismArab WomenWomen In ArabIslamophobia in AmericaMuslim Women in WestIslam Women and Feminism

Loading..

Loading..