New Age Islam
Sat Jul 20 2024, 12:51 PM

Malayalam Section ( 18 Nov 2020, NewAgeIslam.Com)

Comment | Comment

Quran Prescribes Monogamy As the Social Norm for Humanity മാനവികതയുടെ സാമൂഹിക മാനദണ്ഡമായ ഏകഭാര്യയെ ഖുർആൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുBy Muhammad Yunus, New Age Islam

December 18, 2011

മാനവികതയുടെ സാമൂഹിക മാനദണ്ഡമായ ഏകഭാര്യയെ ഖുർആൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു

അസാധാരണവും നിയമപരമായി ന്യായീകരിക്കാവുന്നതുമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ ബിഗാമി / ബഹുഭാര്യത്വം അനുവദിക്കൂ

മുഹമ്മദ് യൂനുസ്, ന്യൂ ഏജ് ഇസ്ലാം

(സഹ-രചയിതാവ് (അഷ്ഫാക്ക് ഉല്ലാ സയ്യിദിനൊപ്പം സംയുക്തമായി),

ഇസ്ലാമിന്റെ അവശ്യ സന്ദേശം, അമാന പബ്ലിക്കേഷൻസ്, യുഎസ്എ, 2009)

ഡിസംബർ 18, 2011

ഒരു എപ്പോക്കൽ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ (4: 1), എല്ലാ പ്രധാന നാഗരികതകളിലും സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി നീക്കിവച്ചിരുന്ന നിന്ദ്യവും വിവേചനപരവും അടിച്ചമർത്തുന്നതുമായ എല്ലാ നിയമങ്ങളും ആചാരങ്ങളും വിലക്കുകളും ഖുർആൻ ഇല്ലാതാക്കുന്നു:

മനുഷ്യരേ! ഒരൊറ്റ സ്വയത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെ (സൗജ) സൃഷ്ടിക്കുകയും എണ്ണമറ്റ രണ്ട് സ്ത്രീകളിൽ നിന്നും ചിതറിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത നിങ്ങളുടെ നാഥനെ ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന (നിങ്ങളുടെ പരസ്പര അവകാശങ്ങൾ), ഗർഭപാത്രങ്ങളെ (അർഹം) ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുക(4: 1)

ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിലാണ് വാക്യം ആരംഭിക്കുന്നത്, മനുഷ്യരാശിയുടെ പ്രത്യുൽപാദന പ്രക്രിയയെ ഒരു മിന്നലിൽ പകർത്തുന്നു, കൂടാതെ സ്ത്രീകളെ വ്യക്തമായി പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്ന ഗർഭപാത്രങ്ങളോട് (അർഹം) ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള (ഭക്തി കാണിക്കാനുള്ള) ആഹ്വാനത്തോടെ അവസാനിക്കുന്നു. ഇതോടെ, വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അതിന്റെ നിയമങ്ങൾ അതേ സൂറത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നാം വിശദീകരിക്കുന്നു:

 “നിങ്ങൾക്ക് അനാഥർക്ക് നീതി (ക്വിസ്റ്റ്) ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങളെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ വിവാഹം ചെയ്യുക - രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ; നിങ്ങൾക്ക് (അവരെ) നീതിപൂർവ്വം പരിഗണിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഭയപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ (‘ആദിലു), നിങ്ങളുടെ നിയമാനുസൃതമായ വിശ്വാസത്തിന് കീഴിലുള്ള ഒരാളെ മാത്രം വിവാഹം കഴിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അന്യായമായി പ്രവർത്തിക്കില്ല ”(4: 3).

വാക്യത്തിന് നിഷേധിക്കാനാവാത്ത അസ്തിത്വ മാനമുണ്ട്. യുദ്ധത്തിൽ പരിക്കേറ്റതിനാൽ താരതമ്യേന വലിയൊരു കൂട്ടം സ്ത്രീകളെ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ (അച്ഛൻ, ഭർത്താവ്, സഹോദരൻ) സുരക്ഷിതരല്ല. സ്ത്രീകളുടെ രക്ഷാധികാരികൾക്ക് അത്തരം നാല് സ്ത്രീകളെ വരെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഖുർആൻ അനുവദിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, പിന്നീടുള്ള ഒരു വാക്യത്തിൽ, ഒരു പുരുഷന് ഓരോ ഭാര്യയോടും തുല്യ വാത്സല്യം കാണിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഖുർആൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു:

നിങ്ങൾക്ക് (ഒന്നിൽ കൂടുതൽ) ഭാര്യയോട് തുല്യമായി പെരുമാറാൻ കഴിയില്ല (‘ആദിലു), നിങ്ങൾ എത്ര ആകാംക്ഷയുള്ളവരാണെങ്കിലും…” (4: 129).

ഒരുമിച്ച് നോക്കിയാൽ, 4: 3, 4: 129 എന്നീ വാക്യങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഖുർആനിന്റെ പ്രാഥമിക ശുപാർശ ഏകഭാര്യത്വത്തിനുള്ളതാണെന്നാണ്. ധാരണയെ ശരിവയ്ക്കുന്നതിനായി ഖുർആൻ ധാരാളം ചിത്രീകരണങ്ങൾ നൽകുന്നു.

i) അബ്രഹാമിന്റെ (11:71, 51:29), നോഹ (66:10), ലോത്ത് (11:81, 15:60, 29:33) പോലുള്ള മറ്റ് പ്രവാചകന്മാരുടെ ഭാര്യമാരെ ഖുർആൻ പരാമർശിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം, 66:10), ഇമ്രാൻ (3:35), ഇയ്യോബ് (38:44), സക്കറിയ (3:40, 21:90), ഓരോ പ്രവാചകനും ഒരു ജീവനുള്ള ഭാര്യ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ii) ഇണയ്ക്കുള്ള സൗജ എന്ന ഖുറാൻ പദം ഒരു ജോഡിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു: എതിർലിംഗത്തിൽ ഓരോരുത്തരും. അങ്ങനെ, ആദമിന്റെ ജീവിതപങ്കാളിയെ ഏകവചനത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നു (2:35, 7:19, 20: 117), അവർ രണ്ടുപേരെയും ഒരു ജോഡി എന്ന് വിളിക്കുന്നു (2:36, 7: 20-22, 20: 121 ).

iii) ഫറവോൻ (28: 9, 66:11), ജോസഫിനെ വാങ്ങിയ ഈജിപ്ഷ്യൻ കുലീനൻ (12:21, 12: 23-26), അബു ലഹബ് തുടങ്ങിയ മറ്റ് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെക്കുറിച്ചുള്ള ഖുർആൻ പരാമർശം (111: 4) ഓരോരുത്തർക്കും ജീവനുള്ള ഭാര്യ ഉണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

iv) ഒരു ഭർത്താവും ഒരു ഭാര്യയും തമ്മിലുള്ള ഖുർആൻ അനന്തരാവകാശ നിയമങ്ങളുടെ പരസ്പരബന്ധം (4:12) ആൺമക്കളുടെയും പെൺമക്കളുടെയും (4:11), രണ്ടോ അതിലധികമോ പെൺമക്കളുടെ (4:11) ഓഹരികളിലെ ബാഹുല്യത്തിന് വിരുദ്ധമായി. സഹോദരങ്ങൾ (4: 176), രണ്ട് സഹോദരിമാർ (4: 176), രണ്ടിൽ കൂടുതൽ സഹോദരങ്ങൾ (4:12).

v) ഭർത്താവിനെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീക്ക്, ഒരു വർഷത്തെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും മരണപ്പെട്ട ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നതിനും (2: 240) ഖുർആനിന്റെ അനുമതി ഒരു പുരുഷൻ ഒരു വിധവയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഖുർആൻ ഏകഭാര്യത്വത്തെ ഒരു സാമൂഹിക മാനദണ്ഡമായി അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്ന് ഖുർആൻ ചിത്രീകരണങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇസ്ലാമിന്റെ മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കാഴ്ചപ്പാട് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. പല പ്രമുഖ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാരും, പ്രത്യേകിച്ച് യൂസഫ് അലി [1], അമീർ അലി [2] എന്നിവർ ഇത് പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. മുഹമ്മദ് ആസാദും ഹുസൈൻ ഹയ്ക്കലും 4: 3 വാക്യത്തിലെ സോപാധികമായ ഉപവാക്യം പരാമർശിക്കുകയും അത്തരം ബഹുവചന വിവാഹങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നത്അസാധാരണമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണെന്നും നിരീക്ഷിക്കുന്നു  [3,4]

ശുപാർശഏകഭാര്യത്വത്തിലേക്കാണ് എങ്കിൽ, എന്തുകൊണ്ട് ഇത് വ്യക്തമായി എഴുതിയിട്ടില്ല?

ചോദ്യം ചില ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായേക്കാം,അതിന്  ഉത്തരം നൽകേണ്ടതുണ്ട്.

കർശനമായ ഏകഭാര്യത്വം വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ ഉടനടി പശ്ചാത്തലത്തിലും വിശാലമായ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തിലും സ്ത്രീകളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളും ചൂഷണവും വർദ്ധിക്കുമായിരുന്നു.

I)  വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഏകഭാര്യത്വം ഒരൊറ്റ ഘട്ടത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പുതിയ ബഹുഭാര്യത്വ പരിവർത്തനം അവരുടെ ഭാര്യമാരിൽ ഒരാളൊഴികെ മറ്റെല്ലാവരുമായും പങ്കുചേരേണ്ടതായിരുന്നു, ഒരു ഭർത്താവിന്റെ സാമൂഹിക പരിരക്ഷയില്ലാതെ ധാരാളം സ്ത്രീകളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു - അത് ഫലത്തിൽ നിയമപരമായ ഐഡന്റിറ്റി ഇല്ലാത്തതാണ്. ഇത് സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥ, മുൻതൂക്കം, ഉപജീവനമാർഗം, ഭാവി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമായിരുന്നു. അവരുടെ മുൻ ഭർത്താക്കന്മാരിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞതിനുശേഷം അവർക്ക് ജനിച്ച കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണവും പരിപാലനവും.

ii) ചരിത്രപരമായ വീക്ഷണകോണിൽ, പുരുഷന്മാർ മാത്രമാണ് ട്രേഡിംഗ് മിഷനുകളിലോ മറ്റ് സിവിൽ, രാഷ്ട്രീയ, സൈനിക നിയമനങ്ങളിലോ പങ്കെടുത്തത്. വിദൂര സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്ര അപകടകരവും ദീർഘനേരം എടുത്തതുമായതിനാൽ അവർ ഒഴിവായല്ല. മാസങ്ങളോളം ചിലപ്പോൾ വർഷങ്ങളോളം ഭാര്യമാരിൽ നിന്ന് അകന്നു കഴിയുന്ന പുരുഷന്മാർക്ക് അവരുടെ ശാരീരികവും വൈകാരികവും ജീവശാസ്ത്രപരവുമായ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് സ്ത്രീകൾ ആവശ്യമായിരുന്നു. അത്തരമൊരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ കർശനമായ ഏകഭാര്യത്വം അനിവാര്യമായും അത്തരം യാത്രക്കാരെ വിവാഹബന്ധം ഇല്ലാതെ സ്ത്രീകളെ ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുമായിരുന്നു, ഇത് സ്ത്രീകളെ മൊത്തത്തിൽ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിനും സാമൂഹിക ദുഖങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നു.

iii) ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു സാർവത്രിക വസ്തുതയെന്ന നിലയിൽ, അനാരോഗ്യം, അപകടം മുതലായവ കാരണം ഒരു പുരുഷന്റെ ഭാര്യക്ക് അവളുടെ വൈവാഹിക പങ്ക് നിർവഹിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ശാശ്വതമായി വൈകല്യമുണ്ടാകാം. കർശനമായ ഏകഭാര്യത്വം അത്തരമൊരു പുരുഷന്റെ രണ്ടാം വിവാഹത്തെ തടയും, കഴിവില്ലാത്ത ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിച്ച് പുനർവിവാഹം ചെയ്യുന്നതിനോ വൈവാഹിക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു യജമാനത്തിയെ നിലനിർത്തുന്നതിനോ അനിവാര്യമായും അവനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. രണ്ടായാലും, സ്ത്രീകൾക്കും സമൂഹത്തിനും മൊത്തത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന അനീതി, പുരുഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയെ എടുക്കുന്നതിനേക്കാളും, ആദ്യത്തെ വികലാംഗയായ ഭാര്യയെ പരിപാലിക്കുന്നതിനേക്കാളും വളരെ വലുതായിരിക്കും.

iv) ആജീവനാന്ത ദിവ്യമായി നിയുക്ത ഏകഭാര്യബന്ധം ഒരു വിധവയ്ക്ക് വളരെ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും, അവർ ഒരിക്കലും വിവാഹം കഴിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല, സമീപകാല നൂറ്റാണ്ടുകൾ വരെ, പല സംസ്കാരങ്ങളിലും അത്തരം വിധവകൾക്ക് ഭയാനകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടായി.

ഉപസംഹാരം: ബഹുഭാര്യത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഖുർആനിന്റെ വാക്യത്തിന്റെ സന്ദർഭ സവിശേഷത (4: 3), അതിന്റെ നിയന്ത്രിത ഉപവാക്യം, 4: 129 വാക്യം എന്നിവയും, മുകളിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതുപോലെ ഏകഭാര്യത്വത്തിന് അനുകൂലമായ മറ്റ് ഖുർആൻ ചിത്രീകരണങ്ങളും, ഏകഭാര്യയെ സാമൂഹിക മാനദണ്ഡമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിന് ഖുർആൻ സന്ദേശത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം.

ഇസ്ലാമിനെ ബഹുഭാര്യത്വമെന്ന് മുദ്രകുത്തണമെന്ന് വിമർശിക്കുന്നവർ നിരവധി ഭാര്യമാരെ സ്വീകരിച്ച പ്രവാചകന്റെ ഉദാഹരണം ഉദ്ധരിക്കാം. വസ്തുത അവശേഷിക്കുന്നു, പ്രവാചകൻ തന്റെ ആദ്യ ഭാര്യ ഖാദിജയോടൊപ്പം ഏകഭാര്യത്വത്തിൽ മരിക്കുന്നതുവരെ ഏകദേശം 25 വർഷത്തോളം ജീവിച്ചിരുന്നു, പിന്നീടുള്ള വിവാഹങ്ങൾ അസാധാരണമായ സാഹചര്യങ്ങളുടെ ഫലമായിരുന്നു. മാത്രമല്ല, വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവാചകന് അതുല്യമായ പദവികളും നിയന്ത്രണങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഖുർആൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു (33:50, 33:52) അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതൃക മുസ്ലിംകൾക്ക് മാനദണ്ഡമല്ല. കൂടാതെ, മുസ്ലീങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതൃക പിന്തുടരണമെങ്കിൽ, 15 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള ഒരു വിധവയെ വിവാഹം കഴിച്ച് അവരുടെ പ്രൈമറി ജീവിതം ആരംഭിക്കാനും അടുത്ത 25 വർഷത്തേക്ക് അവളോടൊപ്പം സത്യസന്ധമായ ഏകഭാര്യത്വത്തിൽ ജീവിക്കാനും അവർ ആശ്ചര്യപ്പെടുമായിരുന്നു.

മുസ്ലീം ജൂറിസ്റ്റുകളും നിയമ ഡോക്ടർമാരും അവരുടെ പുരുഷാധിപത്യപരമായ ആശയങ്ങൾ ചൊരിയുകയും ക്ലാസിക്കൽ ശരീഅത്ത് ഇസ്ലാം പരിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട സമയമാണിത്. നിയമപരമായി ന്യായീകരിക്കാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലൊഴികെ, രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയെ എടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു പുരുഷനെ തടയുന്നതിന്, നിലവിലുള്ള ഭാര്യ സമ്മതം നൽകിയാലും - മുസ്ലിം സ്ത്രീക്ക് ഖുർആനിന്റെ നിയമം ലംഘിക്കാൻ കഴിയില്ല. ജൂറിസ്റ്റുകൾ ഇസ്ലാമിക വിവാഹത്തിന്റെ കരാർ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ഊന്നിപ്പറയുന്നു, എന്നാൽ വിവാഹ കരാറിലെ ഏതെങ്കിലും ഉപാധികൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇണകൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹവും കാരുണ്യവും ഒരു സാമൂഹിക മാനദണ്ഡമെന്ന നിലയിൽ ഏകഭാര്യത്വത്തിന്റെ ഖുറാൻ തത്ത്വം ലംഘിക്കാൻ വിവാഹ പങ്കാളിയെ അനുവദിക്കാനാവില്ല:

അവന്റെ അടയാളങ്ങളിൽ അവൻ നിങ്ങൾക്കായി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളികൾ (അസ്വാജ്), നിങ്ങൾക്ക് അവളിൽ സമാധാനവും ആശ്വാസവും (തസ്കുനു) [5] അനുഭവപ്പെടാനും (അവൻ) നിങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്നേഹവും (മവാദ്ദയും) കരുണയും (റഹ്മ) സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ജനതയ്ക്ക് ഇതിൽ അടയാളങ്ങളുണ്ട് ”(30:21).

കുറിപ്പുകൾ

അബ്ദുല്ല യൂസഫ് അലി, ഹോളി ഖുറാൻ, ലാഹോർ 1934, പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചു, മേരിലാൻഡ് 1983, കുറിപ്പ് 509.

സയ്യിദ് അമീർ അലി, സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഇസ്ലാം, ദില്ലി 1923, 1990 പുന rin പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു, പേ. 229.

മുഹമ്മദ് ആസാദ്, ഖുറാന്റെ സന്ദേശം, ജിബ്രാൾട്ടർ 1980, അധ്യാ.4, കുറിപ്പ് 4.

മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ ഹയ്ക്കൽ, മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതം, ഇസ്മായിൽ രാഗിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ, എട്ടാം പതിപ്പ്, കറാച്ചി 1989, പേ. 293.

വാക്ക് സാകിനയുടെ ഒരു വ്യുൽപ്പന്ന രൂപമാണ്, അത് ദൈവിക ആനന്ദവുമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അത് വളരെ ദു and ഖത്തിൻറെയും നിരാശയുടെയും നിമിഷങ്ങളിൽ ദൈവം പ്രവാചകനെയും കൂട്ടാളികളെയും ഇറക്കുന്നു.

പ്രവാചകനും അബുബക്കറും മദീനയിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേ മക്കയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരു ഗുഹയിൽ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് (9:40).

പ്രവാചകന്റെ നിരായുധരായ കൂട്ടാളികൾ ഹുദൈബിയയുടെ വിമാനങ്ങളിൽ കടുത്ത നിരാശയിലും വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന അനിശ്ചിതത്വത്തിലും കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ, ഉംറ നിർവഹിക്കുന്നതിന് മക്കയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള അനുമതിക്കായി (48: 4)

ഹുദൈബിയയിലെ പ്രവാചകന്റെ നിരായുധരായ കൂട്ടാളികൾ മക്കാൻ സൈന്യത്തിൽ നിന്നുള്ള ഏത് ആക്രമണത്തിനെതിരെയും പ്രതിരോധിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തിയിരുന്നു (48:18)

മുസ്ലിംകൾ മക്കയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഖുറൈശികളിലെ ഏറ്റവും മതഭ്രാന്തൻ അവരെ ചെറുക്കാനും പ്രകോപിപ്പിക്കാനും ശ്രമിച്ചു (48:26).

മാർച്ച് ചെയ്യുന്ന മുസ്ലിം സേനയെ ഹവാസിനുകൾ പതിയിരുന്ന് ആക്രമിച്ച് ചിതറിച്ചതുപോലെ (9:26)

ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിൽ നിന്ന് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദധാരിയും വിരമിച്ച കോർപ്പറേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവുമായ മുഹമ്മദ് യൂനുസ് 90 കളുടെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഖുർആനിനെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള പഠനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു, അതിന്റെ പ്രധാന സന്ദേശത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. 2002 കെയ്റോയിലെ അൽ-അസ്ഹർ അൽ-ഷെരീഫിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ച റഫർ ചെയ്ത എക്സെജെറ്റിക് സൃഷ്ടിയുടെ സഹ-രചയിതാവാണ് അദ്ദേഹം. തുടർന്ന് പുനസംഘടനയും പരിഷ്കരണവും യുസിഎൽഎയിലെ ഡോ. ഖാലിദ് അബൂ എൽ ഫാദൽ അംഗീകരിക്കുകയും പ്രാമാണീകരിക്കുകയും ചെയ്തു, അമാന പബ്ലിക്കേഷൻസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു , മേരിലാൻഡ്, യുഎസ്എ, 2009.

English Article:  The Qur’an Prescribes Monogamy, the Social Norm for Humanity

URL:   https://www.newageislam.com/malayalam-section/quran-prescribes-monogamy-social-norm/d/123500

New Age IslamIslam OnlineIslamic WebsiteAfrican Muslim NewsArab World NewsSouth Asia NewsIndian Muslim NewsWorld Muslim NewsWomen in IslamIslamic FeminismArab WomenWomen In ArabIslamophobia in AmericaMuslim Women in WestIslam Women and Feminism

 

Loading..

Loading..