New Age Islam
Fri Jul 19 2024, 08:39 PM

Malayalam Section ( 7 Oct 2020, NewAgeIslam.Com)

Comment | Comment

Notions of Male Superiority, Domination and Beating of Wife Stand un-Islamic Today പുരുഷ മേധാവിത്വം, ആധിപത്യം, ഭാര്യയെ അടിക്കുക എന്നിവ ഇസ്ലാമിക നിലപാടല്ല


By Muhammad Yunus New Age Islam

പുരുഷ മേധാവിത്വം, ആധിപത്യം, ഭാര്യയെ അടിക്കുക  എന്നിവ ഇസ്ലാമിക നിലപാടല്ല

മുഹമ്മദ് യൂനുസ്

26.10.2011

(ജോയിന്റ് രചയിതാവ്), ഇസ്ലാമിന്റെ അവശ്യ സന്ദേശം, അമാന പബ്ലിക്കേഷൻസ്, യുഎസ്എ, 2009.

അടിക്കുറിപ്പ്, സ്ത്രീകൾക്ക് മേൽ ദൈവം തങ്ങളുടെ പദവികൾ ഉയർത്തിയെന്നും ഒരുവിമത അല്ലെങ്കിൽഅനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്ന ഭാര്യയെ മർദ്ദിക്കാനുള്ള അവകാശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന മിക്ക മുസ്ലീം പുരുഷന്മാരെയും ഞെട്ടിച്ചേക്കാം. 4:34, 2: 229 എന്നീ വാക്യങ്ങളുടെ ഉറുദു, ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഭാഷയിലെ ഏതെങ്കിലും ഖുറാൻ വിവർത്തനം അത്തരം ആശയങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കും. എന്നിരുന്നാലും, ആദ്യകാല വിവർത്തകരുടെ (മുഫാസിരിൻ) തഫ്സീർ കൃതികളിലാണ് പരമ്പരാഗത വിവർത്തനങ്ങൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. അടിച്ചമർത്തുന്ന പുരുഷാധിപത്യം എല്ലാ പ്രധാന നാഗരികതകളെയും ചിത്രീകരിച്ച ഒരു യുഗത്തിലാണ് (ഇസ്ലാമിന്റെ മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട്) പയനിയറിംഗ് കൃതികൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് [1] മതപരിവർത്തനങ്ങളിലൂടെ നാഗരികതകളുമായി അതിർവരമ്പുകൾ പങ്കിട്ടതിനാൽ ഇസ്ലാമിനെ സ്വാധീനിക്കുകയും അങ്ങനെ അനിവാര്യമായും കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സ്കോളർഷിപ്പിനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. നൂറ്റാണ്ടുകളായി, അടിക്കുറിപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ, ആദ്യകാല മുഫാസിറിൻ കാവൽ നിന്നു വ്യാഖ്യാനിച്ചതുപോലെ, മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് മറ്റ് നാഗരികതകളിലെ അവരുടെ എതിരാളികളേക്കാൾ മികച്ച കരാർ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു, അവരെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നിരുന്നാലും, സമീപകാലത്ത് സ്ത്രീകളുടെ ശാക്തീകരണത്തോടെ, സങ്കൽപ്പങ്ങളും മറ്റ് ലിംഗ സംബന്ധിയായ വാക്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവയും ലിംഗ പക്ഷപാതപരമായി കാണപ്പെടുകയും പുതിയ വായനയ്ക്കായി ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല, “ആദ്യകാല വ്യാഖ്യാതാക്കൾ ഖുർആനിലെ നിർണായക വാക്യങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ നിരവധി ഓപ്ഷണൽ വാദങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. പിൽക്കാല വ്യാഖ്യാതാക്കൾ പലപ്പോഴും വാദങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ദുർബലമായവ തിരഞ്ഞെടുത്തു. അതിനാൽ, പിന്നീടുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ, തഫ്സീർ മാത്രമേ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ദത്തെടുക്കലിനും പ്രശസ്തി നേടിയിട്ടുള്ളൂ, അത് പൂർവ്വികരുടെ (വാദിച്ച) സൗന്ദര്യത്തെ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കി ”[2]. ഇസ്ലാമിന്റെ പരമ്പരാഗത സ്കോളർഷിപ്പ് പോലും ഖുർആൻ പുതുതായി വായിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആദ്യകാല മുഫാസിസ്രിന്റെ കൃതികളെ അസാധുവാക്കാൻ ഒരു പണ്ഡിതനും അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ, ലിംഗ സംവേദനാത്മകവും ഖുർആനിലെ മറ്റ് നിർണായക വാക്യങ്ങളും പുനർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യാനുള്ള ഏക മാർഗം ഖുർആനിന്റെ ചിത്രങ്ങളും ചിത്രീകരണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് തന്നിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുക എന്നതാണ്. ഖുറാൻ പാഠത്തിലുടനീളമുള്ള പൊതു തീമിന്റെ വാക്യങ്ങൾ ക്രോസ് റഫറൻസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, അതായത്, പ്രധാനമായും ഖുർആനിലൂടെ ഖുർആൻ വിശദീകരിക്കുക - തഫ്സീറിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ഉറവിടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു രീതിശാസ്ത്രമാണത് [3].

രീതി സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു സമീപകാല പ്രസിദ്ധീകരണം [4] ഉദ്ധരിച്ച വാക്യങ്ങളെ ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു:

4:34. “പുരുഷൻമാർ അവരുടെ ഭാര്യമാരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരാണ് (ഖവാമ) നീതിമാന്മാരായ സ്ത്രീകൾ ഭക്തരാണ് (ഖാനിറ്റാറ്റൂൺ), ദൈവം അവരെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുമെന്ന് അദൃശ്യമായ കാവൽ നിൽക്കുന്നു. വ്യഭിചാരപരമായ പെരുമാറ്റത്തെ (നുഷുസ്) നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്ന (സ്ത്രീകളെ) ഉപദേശിക്കുക, അവരെ (വെറുതെ) അവരുടെ കിടക്കയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് അവരെ അടിക്കുക (വളാരിബു); അവർ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ ഒരു വഴിയും അന്വേഷിക്കരുത്. (ഓർക്കുക) ദൈവം ശ്രേഷ്ഠനും മഹത്തരവുമാണ് ”(4:34).

മിക്ക കമന്റേറ്റർമാരും വാക്യത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ചത് i) ഒരു പുരുഷന്റെ ശ്രേഷ്ഠവും കമാൻഡിംഗ് റോളും, വിവാഹത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ താഴ്ന്നതും കീഴ്പെടുന്നതുമായ പങ്ക് അംഗീകരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ്. വാക്യത്തിലെ വിമർശനാത്മക പദങ്ങളും ശൈലികളും അവർ ഇനിപ്പറയുന്ന പരമ്പരാഗത വരികളിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു:

ക്വാവാമയെചുമതലക്കാരൻ (മർമഡ്യൂക്ക് പിക്താൽ), ‘സംരക്ഷകരും പരിപാലകരും (യൂസഫ് അലി).

ബഅദഹും അലാ ബഅള്  ഒരു മുൻഗണനാ താരതമ്യമായി - ദൈവം സ്ത്രീകളേക്കാൾ പുരുഷന്മാർക്കാണ് കൂടുതൽ അനുഗ്രഹം നൽകുന്നത്.

അനുസരണമായി ഖാനിതൂൻ  (ഭർത്താവിനോട്).

അവിശ്വസ്തത, മോശം പെരുമാറ്റം എന്നിവയായി നുഷുസ്.

വളാരിബു  അടിക്കുന്നതുപോലെ (ഭാര്യമാർ).

അതിനാൽ, പരമ്പരാഗത കൃതികൾക്ക് സമാനമായ വാക്യത്തിന്റെ അബ്ദുല്ല യൂസഫ് അലിയുടെ [5] വിവർത്തനം ഇപ്രകാരമാണ്:

പുരുഷൻമാർ സ്ത്രീകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നവരും പരിപാലിക്കുന്നവരുമാണ്, കാരണം ദൈവം ഒന്നിനെ മറ്റൊന്നിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ശക്തി നൽകി, അവരുടെ മാർഗങ്ങളിൽ നിന്നും അവരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. അതിനാൽ നല്ലവരായ സ്ത്രീകൾ അനുസരണശീലമുള്ളവരും, അല്ലാഹു സംരക്ഷിച്ച പ്രകാരം തന്നെ (പുരുഷൻമാരുടെ) അഭാവത്തിൽ കാക്കും. അവിശ്വസ്തതയെയും മോശമായ പെരുമാറ്റത്തെയും ഭയപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അവരെ ഉപദേശിക്കുക (ആദ്യം), (അടുത്തത്), കിടക്കകൾ പങ്കിടാൻ വിസമ്മതിക്കുക, (അവസാനമായി) അവരെ തല്ലുക (ലഘുവായി); എന്നാൽ (തേടരുത്) അനുസരിക്കുന്ന പക്ഷം പിന്നെ നിങ്ങൾ അവരുടെ നേരെ അന്വേഷിക്കും എന്നാണ്: ദൈവം ഉന്നതനും  (നിങ്ങൾ മുകളിൽ എല്ലാത്തിന്റെയും)വലിയവനുമാണ് "(4:34)

മുകളിൽ അവതരിപ്പിച്ച പുതിയ റെൻഡിഷൻ ഒരു ഭർത്താവിൻറെ ശ്രേഷ്ഠതയെയോ ഭാര്യയുടെ കീഴ്വഴക്കത്തെയോ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കാരണമില്ലാതെ ഭർത്താവിനെ അടിക്കുന്നതിനോ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല, മാത്രമല്ല ഖുർആനിന്റെ ചിത്രീകരണത്തിലെ വിമർശനാത്മകമായ വാക്കുകളുടെയും വാക്യങ്ങളുടെയും വ്യാഖ്യാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. പരാമർശിച്ച പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ കാണാം [4], അവയുടെ സാങ്കേതിക സ്വഭാവവും ബൾക്കും കാരണം ഉപന്യാസത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി.

അടിക്കുറിപ്പ് നൽകിയ ആശയങ്ങളെ നിരാകരിക്കുന്ന ഖുർആനിക  ചിത്രീകരണങ്ങൾ.

I) 4:34 വാക്യത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയുള്ള 4:35 വാക്യം സംയോജിത പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വ്യവഹാരത്തെ വാദിക്കുന്നു:

നിങ്ങൾ (സമൂഹം) ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ലംഘനത്തെ ഭയപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ, അവന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മദ്ധ്യസ്ഥനെയും അവളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മദ്ധ്യസ്ഥനെയും നിയമിക്കുക. അവർ അനുരഞ്ജനം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദൈവം അവരെ ഒന്നിപ്പിക്കും. തീർച്ചയായും അല്ലാഹു എല്ലാം അറിയുന്നവനും അറിവുള്ളവനുമാണ് ”(4:35).

ഇപ്രകാരം, 4:34, 4:35 എന്നീ വാക്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വായിക്കുക (4: 34/35 ഭാഗം) വിവാഹിതരായ പുരുഷന്മാരുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും പങ്ക് മാത്രമല്ല വിവരിക്കുന്നത് - എന്നാൽ നിർബന്ധിത നടപടികളല്ല ഒരു സ്ത്രീ ദാമ്പത്യ അവിശ്വാസം കാണിക്കുന്നത് തുടരുകയാണെങ്കിൽ  അനുനയിപ്പിക്കുന്നതും ധാർമ്മികമായി ഉറപ്പിക്കുന്നതുമാണ്.

ii) വെളിപാടിന്റെ സമാപന ഘട്ടത്തിലെ 9:71 വാക്യം പുരുഷന്മാരെയും സ്ത്രീകളെയും പരസ്പരം രക്ഷാധികാരികളായി (അവ്ലിയ) വിവരിക്കുന്നു, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, സംയോജിത കാര്യങ്ങൾ ഖുർആനിന് പുരുഷന്മാർക്ക് നിർണ്ണായക മേൽക്കൈ നൽകുന്നത് അല്ല.

വിശ്വസിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരും (മുഅമിനിൻ) വിശ്വാസികളായ സ്ത്രീകളും (മുഅമിനാറ്റ്) പരസ്പരം സംരക്ഷകരാണ് (അവ്ലിയ): അവർ നല്ലത് കൽപ്പിക്കുകയും തിന്മയെ തടയുകയും ചെയ്യുന്നു; അവർ പ്രാർത്ഥന തുടരുകയും ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ദൈവത്തെയും അവന്റെ ദൂതനെയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവർക്ക് ദൈവം കരുണ കാണിക്കുന്നവരാണ്. (ഓർക്കുക) ദൈവം സർവശക്തനും ജ്ഞാനിയുമാണ് ”(9:71).

iii) ഇത് ഒരു സ്ത്രീക്ക് (ഭാര്യക്ക്) ഒരു സ്വതന്ത്ര വരുമാനത്തിന് അർഹത നൽകുന്നു, അതിനാൽ കുടുംബത്തിലെ ക്വവാമ (സഹ-തുല്യ പിന്തുണക്കാരൻ) എന്ന നിലയിലുള്ള അവളുടെ പങ്ക് തള്ളിക്കളയുന്നില്ല:

നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും വ്യത്യസ്ത അളവുകളിൽ ദൈവം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആഗ്രഹിക്കരുത് (ബദാകും അല ബാഡിൻ): പുരുഷന്മാർ സമ്പാദിച്ചതിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടായിരിക്കണം, സ്ത്രീകൾ സമ്പാദിച്ചതിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആകയാൽ അല്ലാഹുവിൻറെ അനുഗ്രഹം ചോദിക്കുക. (ഓർക്കുക) ദൈവം എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ്.

iv) വ്യഭിചാരം അല്ലെങ്കിൽ ഒളിച്ചോടൽ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു പുരുഷനെതിരെ സമാനമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ഇത് ഒരു സ്ത്രീയെ പ്രാപ്തനാക്കുന്നു:

ഒരു ഭാര്യ തന്റെ ഭർത്താവിൽ നിന്ന് വ്യഭിചാരപരമായ പെരുമാറ്റം (നുഷുസ്) അല്ലെങ്കിൽ ഒളിച്ചോടൽ (ഐറാഡ്) ഭയപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ, അവർ പരസ്പരം (വിഷയം) രമ്യമായി പരിഹരിച്ചാൽ അവർ രണ്ടുപേർക്കും കുറ്റമില്ല. (നമ്മുടെ) ആത്മാക്കൾ അത്യാഗ്രഹത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും അത്തരം സെറ്റിൽമെന്റ് മികച്ചതാണ് [6]. എന്നാൽ നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്യുകയും ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ (ഓർക്കുക) നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അല്ലാഹു അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ”(4: 128).

 v) ദൈവത്തിനു ശേഷമുള്ള പ്രത്യുത്പാദന പ്രക്രിയയിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ പുരുഷനെ അല്ല, സ്ത്രീയെ ബഹുമാനിക്കുന്നു:

മനുഷ്യരേ! ഒരൊറ്റ സ്വയത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് അതിന്റെ പങ്കാളിയെ സൃഷ്ടിക്കുകയും എണ്ണമറ്റ രണ്ട് സ്ത്രീകളിൽ നിന്നും ചിതറിക്കുകയും ചെയ്ത നിങ്ങളുടെ നാഥനെ ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന (നിങ്ങളുടെ പരസ്പര അവകാശങ്ങൾ), ഗർഭപാത്രങ്ങളെ (അർഹാം) ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുക.

കുറിപ്പ്: ദൈവം ഒരു തുള്ളിയിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിയുടെ പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്നു (35:11, 40:67, 53:46, 75:37, 76: 2, 80:19), സൃഷ്ടിപരമായ പ്രക്രിയ സുരക്ഷിതമായ വിശ്രമ സ്ഥലത്താണ് നടക്കുന്നത് ഇരുട്ടിന്റെ മൂന്ന് പാളികൾക്കുള്ളിൽ (23:13), അതായത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിനുള്ളിൽ. 2: 229

പരാമർശിച്ച പുസ്തകത്തിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയ പുതിയ വായന [4]:

വിവാഹമോചിതരായ സ്ത്രീകൾ മൂന്നുമാസക്കാലം തനിയെ കാത്തിരിക്കണം, കാരണം അവർ ദൈവത്തിലും അന്ത്യദിനത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദൈവം അവരുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ച കാര്യങ്ങൾ മറച്ചുവെക്കുന്നത് അവർക്ക് നിയമപരമല്ല. ( കാലയളവിൽ,) അനുരഞ്ജനം വേണമെങ്കിൽ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ അവരെ തിരികെ കൊണ്ടുപോകാൻ ബാധ്യസ്ഥരാകും (അതേസമയം) (സ്ത്രീകൾ) അവർക്ക് (പുരുഷന്മാർ) സമാനമായ മാന്യമായ (ബാധ്യതകൾ) ഉണ്ട്; എന്നാൽ പുരുഷന്മാർക്ക് (ഉയർന്ന) ബാധ്യതയുണ്ട്. (ഓർക്കുക) ദൈവം സർവശക്തനും ജ്ഞാനിയുമാണ് ”(2: 228).

പരമ്പരാഗതമായി, വ്യാഖ്യാതാക്കൾബാധ്യത എന്നതിലുപരിഅഹാക് എന്ന വാക്കിനെശരി എന്നതുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയും വാക്യത്തിന്റെ അടിവരയിട്ട ഭാഗത്തിനായി ഇനിപ്പറയുന്ന സാധാരണ റെൻഡർഷൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു (യൂസുഫ് അലിയിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിച്ചത്):

“… അനുരഞ്ജനത്തിനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, കാലയളവിൽ അവരെ തിരികെ കൊണ്ടുപോകാൻ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് മികച്ച അവകാശമുണ്ട് (അഖാക്). സ്ത്രീകൾക്ക് അവർക്കെതിരായ അവകാശങ്ങൾക്ക് സമാനമായ അവകാശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ പുരുഷന്മാർക്ക് അവരെക്കാൾ ഒരു പരിധിയുണ്ട്. ദൈവം ശക്തിയിലും ജ്ഞാനത്തിലും ഉന്നതനാണ്.

പരമ്പരാഗത വിവർത്തനം പുരുഷാധിപത്യമാണ്. ഇത് പുരുഷന്മാരെ സ്ത്രീകളേക്കാൾ ഉയർന്ന അവകാശമോ നേട്ടമോ ആയി കണക്കാക്കുന്നു. നാം ജീവിക്കുന്നത് നൂറു വർഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ ആണെങ്കിൽ, ആരും ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യില്ല - കാരണം സ്ത്രീകളെ ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിന് പുറത്തുള്ളതിനേക്കാൾ വലിയ അളവിൽ പുരുഷ ആധിപത്യത്തിന് വിധേയമാക്കിയിരുന്നു - മുകളിൽ 4:34 അവലോകനത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തതുപോലെ . ഇന്ന്, ഖുർആൻ സാർവത്രിക സങ്കൽപം ലിംഗസമത്വം (4: 1, 4:32, 9:71) ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിലൊഴികെ ആഗോള മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ വ്യാപിക്കുന്നു. അതിനാൽ, മുകളിൽ അവതരിപ്പിച്ച പുതിയ വായന പരമ്പരാഗത റെൻഡിഷനേക്കാൾ വളരെ മികച്ചതാണ്. ഇതൊരു വിൻഡോ ഡ്രസ്സിംഗ് അല്ല, കൂടാതെ ഇനിപ്പറയുന്ന ഖുർആൻ തത്ത്വങ്ങളും ചിത്രീകരണങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു:

i) 4:34 വാക്യം ഒരു പുരുഷന് ഭാര്യയെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു, 9:71 പരസ്പര ശേഷിയിൽ അവളുടെ രക്ഷാകർതൃത്വം അവനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു; അതിനാൽ ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ കുട്ടിയെ ചുമക്കുകയാണെങ്കിൽ, അനുരഞ്ജനം തേടുകയും അവളെ തിരികെ കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യുന്നത് അവളുടെ ഭർത്താവിന്റെ കടമയായിരിക്കണം.

ii) 2: 233 വിവാഹമോചിതയായ ഭാര്യയുടെയും വിവാഹമോചനത്തിനുശേഷം അവൾ പ്രസവിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെയും ചെലവുകൾ രണ്ടുവർഷത്തെ നഴ്സിംഗ് കാലയളവ് വരെ വഹിക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യനോട് കൽപ്പിക്കുന്നു. അതിനാൽ, കാലയളവിൽ അമ്മയ്ക്ക് വൈകാരിക പിന്തുണ നൽകേണ്ടത് അവന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമോ ബാധ്യതയോ ആയിരിക്കണം, അത് വിവാഹം നിലനിർത്തുന്നതിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും നന്നായി ചെയ്യാൻ കഴിയും.

iii) വാക്യം ഒരു പുരുഷൻ ആരംഭിച്ച വിവാഹമോചനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിനാൽ, ഗർഭധാരണം കണക്കിലെടുക്കാതെ ഭാര്യയെ തിരികെ കൊണ്ടുപോകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണ അവകാശമുണ്ട്, മാത്രമല്ല അത് ഉച്ചരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല.

iv) വിവാഹമോചന അറിയിപ്പിന് കീഴിൽ ഒരു ഭർത്താവ് ഗർഭിണിയായ ഭാര്യയെ തിരികെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒരു വ്യക്തിപരമായഅവകാശം ഓപ്ഷണലാക്കുന്നതിനാൽ, അയാൾ അത് നിരസിച്ചേക്കാം, കാരണം ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസൗകര്യത്തിന് കാരണമാവുകയും വേർപിരിഞ്ഞ ഭാര്യക്ക് ആശ്വാസം നൽകുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ഇത് ഒരു കടമയാണെങ്കിൽ, ഭർത്താവ് ബാധ്യസ്ഥനാകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

അതിനാൽ 2: 229 ലെ അഹക്ക് എന്ന ക്രിയ ഒരുകടമ ആയി വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ അർഹമാണ്, അല്ലാതെ ഒരുഅവകാശം അല്ല. യൂസഫ് അലി വിവർത്തനം ചെയ്ത 2: 180, 2: 236, 2: 241 വാക്യങ്ങളിൽ ഡ്യൂട്ടി സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് ക്രിയ ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഖുർആൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു:

നിങ്ങളിൽ ആരുടെയെങ്കിലും മരണം അടുക്കുമ്പോൾ, ന്യായമായ ഉപയോഗമനുസരിച്ച്, മാതാപിതാക്കൾക്കും അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്കും ഇഷ്ടാനുസരണം എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ അയാൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നു; ഇത് ദൈവഭയത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് (2: 180).

നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ വിവാഹമോചനം നേടുന്നതിനുമുമ്പ് വിവാഹമോചനം ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയോ ഇല്ല അവരുടെ ഡവർ ഉറപ്പിക്കൽ; എന്നാൽ അവർക്ക് നൽകുക (അനുയോജ്യമായ സമ്മാനം), ധനികൻ തന്റെ ഉപാധികൾക്കും ദരിദ്രൻ തന്റെ ഉപാധികൾക്കും അനുസരിച്ച്; ശരിയായ കാര്യം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് (ഹഖാൻ) ന്യായമായ തുകയുടെ സമ്മാനം ലഭിക്കുന്നു (2: 236).

വിവാഹമോചിതരായ സ്ത്രീകൾക്ക് ന്യായമായ (സ്കെയിൽ) പരിപാലനം (നൽകണം). ഇത് നീതിമാന്മാർക്കുള്ള കടമയാണ് ”(2: 241).

ഉപസംഹാരം: സമീപകാലത്തെ ലിംഗപരമായ ചലനാത്മകതയിലെ മാറ്റം കണക്കിലെടുത്ത്, ഖുർആനിന്റെ സാർവത്രിക സന്ദേശത്തിന് അനുസൃതമായി 4:34, 2: 229 എന്നീ വാക്യങ്ങളുടെ വിവർത്തനം / വ്യാഖ്യാനം അവതരിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. മുസ്ലിം ഉലമകൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ, ലിംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് വാക്യങ്ങളിലും ഇതേ തത്ത്വം പ്രയോഗിച്ചാൽ, അടുത്ത കാലം വരെ ഇസ്ലാമിൽ മനോഹരമായിരുന്നത് - നൂറു വർഷം മുമ്പ് പറയുക, ആധുനിക യുഗത്തിൽ വൃത്തികെട്ടതായിത്തീരും, മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ ബാധ്യസ്ഥരാകും അവരുടെ മുസ്ലീം ഇതര എതിരാളികളേക്കാൾ വലിയ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിക്കുക, ഇസ്ലാമിനെ ഇതിനകം ലേബൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മിസോണിസ്റ്റ് വിശ്വാസമായി അപലപിക്കും. അല്ലാമ ഇക്ബാൽ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടതിൽ അതിശയിക്കാനില്ല-

കുറിപ്പുകൾ:

1.       മധ്യകാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ഇസ്ലാമികത്തിനു മുമ്പുള്ള ലോകത്തിലെ പ്രധാന നാഗരികതകളിൽ സ്ത്രീകളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറി എന്നതിന്റെ ഒരു ചിത്രം: സോറോ രാഷ്ട്രിയൻ (പേർഷ്യക്കാർ) അവരുടെ സ്ത്രീകളെ ഷണ്ഡന്മാരുടെ സംരക്ഷണയിൽ പാർപ്പിച്ചു. ഗ്രീക്കുകാർ അവരുടെ മാതൃക പിന്തുടർന്ന് അവരുടെ സ്ത്രീകളെ ഗൈനേഷ്യത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു. ഹിന്ദുക്കൾ അവരുടെ വിധവകളെ അവരുടെ ഭർത്താവിന്റെ മൃതദേഹങ്ങളുടെ ശവസംസ്കാര ചിതയിൽ ജീവനോടെ ചുട്ടുകൊന്നു - രീതി അടുത്ത നൂറ്റാണ്ടുകൾ വരെ തുടർന്നു. ചൈനക്കാർ അവരുടെ ചലനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ഒരു സാംസ്കാരിക മാനദണ്ഡമായി അവരുടെ സ്ത്രീകളുടെ കാലുകൾ ഇരുമ്പ് ഷൂകളിൽ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്ത്യൻ സഭ സ്ത്രീകളെ പുരുഷന്മാരുടെ ആധിപത്യത്തിന് കീഴിലാക്കി. (ബൈബിൾ, ഉല്പത്തി 3.16). വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നതായി കണ്ടെത്തിയാൽ റോമൻ പുരുഷ പൗരന്മാർക്ക് അവരുടെ സ്ത്രീകളെ നിയമപ്രകാരം കൊല്ലാൻ കഴിയും.

2.       അബുൽ കലാം ആസാദ്, ടാർജുമാൻ അൽ-ഖുറാൻ, 1931, ന്യൂഡൽഹി 1989, വാല്യം 1. പി. 43.

3.       അഹ്മദ് വോൺ ഡെൻഫർ, ഉലൂം അൽ-ഖുറാൻ, ഇസ്ലാമിക് ഫൗണ്ടേഷൻ, യുകെ 1983, പേ. 126.

4.       മുഹമ്മദ് യൂനുസ്, അഷ്ഫാക്ക് ഉല്ലാ സയ്യിദ്, ഇസ്ലാമിന്റെ അവശ്യ സന്ദേശം, അമാന പബ്ലിക്കേഷൻസ്, മേരിലാൻഡ് 2009

5.       . യൂസഫ് അലി, ദി ഹോളി ഖുറാൻ, അമാന കോർപ്പറേഷൻ മേരിലാൻഡ്, 1983.

6.       തന്നിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലുള്ള ഒരു പുരുഷൻ തന്റെ ഭാര്യയെ വിവാഹമോചനം നേടാനും നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെടാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അതേസമയം ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ ഭർത്താവിനെ വിവാഹമോചനം നേടാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും വിവാഹ  സ്ത്രീധനം  അവകാശപ്പെടുന്നതിനു പുറമേ അവൾക്ക് നൽകിയ എല്ലാ സമ്മാനങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിൽ നിന്ന് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദധാരിയും വിരമിച്ച കോർപ്പറേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവുമായ മുഹമ്മദ് യൂനുസ് 90 കളുടെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഖുർആനിനെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള പഠനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു, അതിന്റെ പ്രധാന സന്ദേശത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. 2002 കെയ്റോയിലെ അൽ-അസ്ഹർ അൽ-ഷെരീഫിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ച റഫർ ചെയ്ത എക്സെജെറ്റിക് സൃഷ്ടിയുടെ സഹ-രചയിതാവാണ് അദ്ദേഹം. തുടർന്ന് പുനസംഘടനയും പരിഷ്കരണവും യുസിഎൽഎയിലെ ഡോ. ഖാലിദ് അബൂ എൽ ഫാദൽ അംഗീകരിക്കുകയും പ്രാമാണീകരിക്കുകയും ചെയ്തു, അമാന പബ്ലിക്കേഷൻസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു , മേരിലാൻഡ്, യുഎസ്എ, 2009.

English Article:   Notions of Male Superiority, Domination and Beating of Wife Stand un-Islamic Today

URL:   https://www.newageislam.com/malayalam-section/notions-male-superiority-domination-beating/d/123065


New Age IslamIslam OnlineIslamic WebsiteAfrican Muslim NewsArab World NewsSouth Asia NewsIndian Muslim NewsWorld Muslim NewsWomen in IslamIslamic FeminismArab WomenWomen In ArabIslamophobia in AmericaMuslim Women in WestIslam Women and Feminism

Loading..

Loading..