New Age Islam
Mon Jul 15 2024, 07:28 AM

Malayalam Section ( 3 Sept 2021, NewAgeIslam.Com)

Comment | Comment

Modern Education, Taliban and the Muslim World ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം, താലിബാനും മുസ്ലീം ലോകവും

By Arshad Alam, New Age Islam

31 August 2021

അർഷാദ് ആലം, ന്യൂ ഏജ് ഇസ്ലാം

31 ഓഗസ്റ്റ് 2021

ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ മുസ്ലീങ്ങൾ എപ്പോഴും അസ്വസ്ഥരാണ്; താലിബാൻ ഈ തെറ്റായ യുക്തിയുടെ  അങ്ങേയറ്റത്തെ ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ്

പ്രധാന പോയിന്റുകൾ:

•        താലിബാൻ ഇടക്കാല ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി അബ്ദുൽ ബാഖി ഹഖാനി പറഞ്ഞു, അഫ്ഗാൻ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ സഹ വിദ്യാഭ്യാസവും ഇസ്ലാം വിരുദ്ധ വശങ്ങളും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന്.

•        പെൺകുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പുരുഷന്മാർ അനുവദിക്കില്ല, അത് സ്‌കൂളുകളിൽ നിന്നും കോളേജുകളിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെടും എന്നാണ്.

•        ദു:ഖകരമെന്നു പറയട്ടെ, ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തോടുള്ള ഈ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ എതിർപ്പ് താലിബാനിൽ മാത്രമായി പരിമിതമല്ല, ഇസ്ലാമിക ലോകമെമ്പാടും വ്യാപകമായി പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടുന്നു എന്നതാണ്.

----

താലിബാൻ 2.0 മിതവും, കൂടുതൽ സ്വീകാര്യവുമായ മുഖം ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ  കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര പിന്തുണയ്ക്കായി  തുടക്കത്തിൽ ഇത്  സ്ത്രീകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് അനുരഞ്ജന ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. എന്നാൽ അതിലെ ചില നേതാക്കളുടെ സമീപകാല പ്രസ്താവനകളും പ്രവൃത്തികളും അർത്ഥമാക്കുന്നത് അവയിൽ കഠിനമായി മാറ്റിയവ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്നാണ്. താലിബാൻ പരമ്പരാഗതമായി വളരെ യാഥാസ്ഥിതികമായ രീതിയിൽ ഇസ്ലാമിക അധ്യാപനത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ദയോബന്ദി മദ്രസകളുടെ ഉത്പന്നങ്ങളാണ്. ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ദയോബന്ദ് സ്ഥാപിതമായ അടിസ്ഥാന തത്വശാസ്ത്രം പാശ്ചാത്യ വിജ്ഞാന സമ്പ്രദായം എന്ന് അവർ വിളിക്കുന്നതിനെ തള്ളിക്കളയുന്നു.

ഇസ്ലാമിലെ മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും പോലെ, ഈ യുക്തിബോധവും നൂറ്റാണ്ടുകളായി 'ഭരണാധികാരികളായി' കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലീങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു ഉൽപ്പന്നവുമായിരുന്നു. മറ്റെല്ലാ വഴികളിലൂടെയും  അവർ ശ്രമിച്ചിരുന്നു: 1857 ൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ അബ്ദാലിയെ ഇന്ത്യ ആക്രമിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചതിൽ നിന്നും ഒടുവിൽ ഇത് വരെ അത് ഉയർന്നുവന്നു. അത്തരം ശ്രമങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് ആശയങ്ങളുടെയും ബുദ്ധിയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് മേധാവിത്വത്തെ ചെറുക്കാൻ ദയോബന്ദ് സ്ഥാപിതമായത്.

ദയോബന്ദ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രചോദനം ഷാ വലിയുള്ളയുടെ രചനകളിലെ ശക്തമായ ഒരു ആശയത്തിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം സാഹിരി (ബാഹ്യ), ബാതിനി (ആന്തരിക) ഖിലാഫ (ഖിലാഫത്ത്/അധികാര മേഖല) എന്നിവയിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചു, മുസ്ലീങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടതിനാൽ സാഹീരി ഖിലാഫത്ത് പോലും നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു, അദ്ധ്യാപനത്തിലൂടെയും ഉലമകൾക്ക് ആന്തരിക ഖിലാഫത്തിന്റെ ചാമ്പ്യന്മാരാകാം.

അതിനാൽബ്രിട്ടീഷുകാർ ബാഹ്യമായി കോളനിവത്കരിച്ചെങ്കിലും, ദയോബന്ദ് വ്യാഖ്യാനിച്ചതുപോലെ, മുസ്ലീങ്ങളുടെ ആന്തരികത എല്ലായ്പ്പോഴും ഇസ്ലാമിന് ഉത്തരവാദികളാണ്. അതിനാൽ, മദ്രസ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണ്; ഇത് അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു രാഷ്ട്രീയ സ്ഥാപനമാണ്, പാശ്ചാത്യ മേധാവിത്വത്തെ ചെറുക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇത്.

താൽക്കാലിക ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി അബ്ദുൽ ബാഖി ഹഖാനി ഇസ്ലാമിക അധ്യാപനങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായ ഒന്നും അഫ്ഗാൻ പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകില്ലെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചപ്പോൾ താലിബാൻ അവരുടെ പഅധ്യാപനങ്ങളോട് യോജിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇപ്പോഴത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം 'അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം' (പാശ്ചാത്യ ശക്തികൾ ) വരച്ചതാണെന്നും 'ഇസ്ലാമിക തത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ' പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, 'വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിലെ ഇസ്ലാമിനെതിരായ എല്ലാ ഇനങ്ങളും നീക്കംചെയ്യപ്പെടും' എന്ന്. ഈ ഇസ്ലാമിക പാഠ്യപദ്ധതി ശരീഅത്ത് നിയന്ത്രിക്കുകയും   'പുരുഷന്മാരെയും സ്ത്രീകളെയും മിശ്രണം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുകയുമില്ല'.

ഇപ്പോൾ, ഏതൊരു രാജ്യത്തിനും സ്വന്തം വിദ്യാഭ്യാസ പാഠ്യപദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്, അത് ദേശീയ ആശങ്കകളും പ്രതിബദ്ധതകളും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതാകണം. എന്നിരുന്നാലും, ഈ വ്യായാമം ജനസംഖ്യയുടെ ഏതെങ്കിലും വിഭാഗത്തിന്റെ വികസനത്തിന് തടസ്സമാകണമെന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ല. തങ്ങൾ ശരീഅത്താൽ നയിക്കപ്പെടുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ താലിബാൻ അവരുടെ സ്ത്രീകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ഭാവിയെ വലിയതോതിൽ അപകടത്തിലാക്കി. ശരീഅത്ത് നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നതിനാൽ 'സ്ത്രീകളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പുരുഷന്മാരെ അനുവദിക്കില്ല' എന്ന താലിബാൻ പ്രസ്താവന പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും വേണ്ടത്ര വനിതാ അധ്യാപകർ ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ ഇത് സാധ്യമാകൂ. ഈ നയത്തിന്റെ ഒരേയൊരു ഫലം സ്ത്രീകളെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുക എന്നതാണ്, അങ്ങനെ അവർ നേടിയ ചെറിയ നേട്ടങ്ങളെ നിഷേധിക്കുന്നു.

ഇത് നമ്മെ അതിശയിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല, കാരണം അവ അവരുടെ തത്ത്വചിന്തയോട് സത്യസന്ധത പുലർത്തുന്നു. എല്ലാത്തിനുമുപരി, സ്ത്രീകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ആവശ്യമാണെന്ന് ദയോബന്ദ് ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ല, ചില പ്രമുഖ ദയോബന്ദികൾ അത്തരമൊരു ആശയത്തോട് ക്രിയാത്മകമായി ശത്രുത പുലർത്തുന്നുമുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ മുസ്ലീങ്ങൾ, താലിബാനെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ, ദയോബന്ദിനെ സമാനമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്ക് വിമർശിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നു.

അതിനും പുറമെ, ദയോബന്ദിന്റെ സ്ഥാപകരിൽ ഒരാളായ ഖാസിം നാനോത്വി പറഞ്ഞു, പാശ്ചാത്യ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു ഗുണവുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത്, അത് നിഷേധിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ മാത്രമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഒന്നും ഇസ്ലാമിന് എതിരാവരുതെന്ന താലിബാൻറെ നിർബന്ധം ഈ ആശയത്തിന്റെ ആവർത്തനമാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ, അത്തരം കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉള്ള ഒരേയൊരു ഗ്രൂപ്പല്ല താലിബാൻ. വാസ്തവത്തിൽ, അത്തരം കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മുസ്ലീം ഗ്രൂപ്പുകൾ വ്യാപകമായി പങ്കിടുക മാത്രമല്ല, അത്തരം ആശയങ്ങൾക്ക് ഗുരുതരമായ വെല്ലുവിളി പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ബോക്കോ ഹറാം പരിഗണിക്കുക, ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അംഗങ്ങളാണ്, പാശ്ചാത്യ വിദ്യാഭ്യാസം നിരസിക്കൽ, ഇത് ഒരൊറ്റ ആശയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.

ഇവ അങ്ങേയറ്റത്തെ ഉദാഹരണങ്ങളാണെന്ന് നാം കരുതുന്നുവെങ്കിൽ, മുഖ്യധാരാ മുസ്ലീം ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ, ദയോബന്ദികൾ 'പാരമ്പര്യവാദികൾ' ആണെന്നും അതിനാൽ ആധുനിക പാശ്ചാത്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അസ്വസ്ഥരാണെന്നും ഒരാൾ വാദിച്ചേക്കാം. ജമാഅത്ത്  ഇസ്ലാമിയുടെ സ്ഥാപകൻ മൗദൂദിയും സമാനമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പുലർത്തിയിരുന്നുവെന്നും MAO കോളേജ് പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ 'മുസ്ലീം മനസ്സിന്റെ അറവുശാലകൾ' എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നത് നമ്മൾ മറക്കരുത്. ഇന്ന്, അവർ ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്ന സ്കൂളുകളുടെ ഒരു ശൃംഖല നടത്തുന്നു, പക്ഷേ 'ഇസ്ലാമിക രീതിയിൽ' പഠിക്കുന്നതിൽ ഊന്നൽ നൽകുന്നു എന്നത് പ്രകടമാണ്. ഈ ഇസ്ലാമിക പഠനരീതിയിൽ എന്താണ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്? താലിബാനെപ്പോലെ, സഹ-വിദ്യാഭ്യാസം ഒഴിവാക്കുകയും പെൺകുട്ടികളോട് വളരെ ചെറുപ്പം മുതൽക്ക് തന്നെ  മറയ്ക്കാൻ പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്തരമൊരു സ്കൂളിൽ നിന്ന് ബിരുദം നേടുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാമായിരിക്കും, പക്ഷേ അത് വിശ്വസിക്കില്ല, കാരണം 'ഇസ്ലാമിക പഠന രീതി' അവനോട്/അവളോട് പറയുന്നത് അവർ ആരാധിക്കുന്ന വ്യക്തമായ ഉദ്ദേശ്യത്തിനായി എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചത് അല്ലാഹുവാണെന്ന് അവനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അത്തരം സ്കൂളുകൾ എഞ്ചിനീയർമാരെയും ഡോക്ടർമാരെയും പോലെയുള്ള സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരെ സൃഷ്ടിക്കുമെങ്കിലും അടിസ്ഥാന ഗവേഷകരോ ശാസ്ത്രജ്ഞരോ ആകാൻ ഒരു പ്രോത്സാഹനവും നൽകില്ലെന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

ആധിപത്യ ഇസ്ലാം കാരണം മുസ്ലീം മനസ്സിനെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, മുസ്ലീം ലോകമെമ്പാടും, ശുദ്ധമായ ശാസ്ത്രത്തിലോ സാമൂഹിക ശാസ്ത്രത്തിലോ, അടിസ്ഥാനപരമായ ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനവും നമുക്കില്ല. പർവേസ് ഹുഡ്‌ബോയിയെപ്പോലുള്ളവർ ഇത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മാത്രമല്ല, ഒരു കാലത്ത് ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന്റെ നേതാക്കളായിരുന്ന മുസ്ലീം മനസ്സിന്റെയും വികലതയ്ക്ക് തുല്യമാണെന്ന് വാദിച്ചു.

താലിബാൻ മുസ്ലീം ലോകത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും വിശ്വസിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു വിചിത്രമായ ഉദാഹരണമാണ്. അതേ അസ്വസ്ഥത വിശാല ഇസ്ലാമിക ലോകത്തെ പിടികൂടിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാതെ ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ താലിബാനെ വിമർശിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ താലിബാനും നമ്മുടെ  തൊട്ടടുത്തുള്ള ദിയോബന്ദിയും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മെ തടയുന്നത് എന്താണ്.

ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്രത്തെ ഇസ്ലാമികമായോ പാശ്ചാത്യമെന്നോ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് സംഖ്യ പൂജ്യം എടുക്കുക. ഈ ആശയത്തിന്റെ വികാസവും ഉപയോഗവും ഇന്ത്യക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല, അറബികൾക്കും യൂറോപ്യന്മാർക്കും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പൂജ്യം സംഖ്യയെ തരം തിരിക്കണം: ഇന്ത്യൻ, അറബിക് അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ? 'ഇസ്ലാമിന്റെ സുവർണ്ണ കാലഘട്ടത്തിൽ' അഭിമാനിക്കുന്ന മുസ്ലീങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗ്രീക്കുകാർ ലോകത്തിന് നൽകിയ വിജ്ഞാന സമ്പ്രദായം വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് മറക്കുന്നു.

അറിവ് എല്ലാ മനുഷ്യരാശിക്കും പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന ഒരു കുളമാണെന്ന് വിശാല ലോകം ഇതിനകം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ജൈനനോ ജൂതനോ തങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കേണ്ട ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം വേണമെന്ന് വാദിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലീങ്ങൾ മാത്രം തങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം വിജ്ഞാന സംവിധാനം വേണമെന്ന് നിർബന്ധിക്കുന്നത്?

ന്യൂ ഏജ് ഇസ്ലാം.കോമിലെ ഒരു കോളമിസ്റ്റാണ് അർഷദ് ആലം

English Article:   Modern Education, Taliban and the Muslim World

URL:   https://www.newageislam.com/malayalam-section/modern-education-taliban-muslim/d/125310


New Age IslamIslam OnlineIslamic WebsiteAfrican Muslim NewsArab World NewsSouth Asia NewsIndian Muslim NewsWorld Muslim NewsWomen in IslamIslamic FeminismArab WomenWomen In ArabIslamophobia in AmericaMuslim Women in WestIslam Women and Feminism

Loading..

Loading..