New Age Islam
Sat Jun 22 2024, 02:51 AM

Malayalam Section ( 15 Apr 2021, NewAgeIslam.Com)

Comment | Comment

Is Music Prohibited In Islam? ഇസ്‌ലാമിൽ സംഗീതം നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

By Naseer Ahmed, New Age Islam

03 August, 2015

നസീർ അഹമ്മദ്, ന്യൂ ഏജ് ഇസ്ലാം

03 ഓഗസ്റ്റ്, 2015

സംഗീതത്തെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയോ നിരോധിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു വാക്യവും ഖുർആനിൽ ഇല്ല, എന്നിട്ടും പരസ്പര വിരുദ്ധമായ നിരവധി അഹാദീസ്‌കളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, സംഗീതം പരിമിതമായ രീതിയിലും പ്രത്യേക അവസരങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ ഇസ്‌ലാമിൽ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നതുമായി മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ എന്ന് പൊതുവെ വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. എന്താണ് യഥാർത്ഥ സ്ഥാനം? നമ്മൾ അഹാദീസ്‌നടുത്താണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ, നിരവധി അഹാദീസ്‌കൾ ഒന്നിച്ച് അവ്യക്തമായ ഒരു ചിത്രം നൽകുന്നു, പക്ഷേ സംഗീതത്തെ നിരോധിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസും ഇല്ല.

അതിനാൽ നാം ഖുറാനിൽ ആശ്രയിക്കണം, ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു വാക്യം പോലും ഇല്ലാത്തതിനാൽ, ഖുറാൻ സംഗീതത്തെ നിരോധിക്കുകയോ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും അഹാദീസ്‌ന്റെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവരെ ഇത് തൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയില്ല. അതിനാൽ ഖുർആൻ നിശബ്ദമായിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഖുറാനിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഉത്തരം ലഭിക്കുമെന്ന് നാം കാണണം.

ചില മൃഗങ്ങളുടെ മാംസം കഴിക്കാൻ ഖുർആൻ പ്രത്യേകമായി ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു എന്നതിന് പുറമെ, സസ്യാഹാരത്തിനായി വാദിക്കുന്നവർക്കെതിരെയും മൃഗങ്ങളുടെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നതിനെതിരെയും വാദിക്കുന്ന ഒരു നല്ല വാദം പ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നമുക്ക് ദഹനവ്യവസ്ഥ നൽകിയിട്ടുണ്ട് വെജിറ്റേറിയൻ, വേവിച്ച നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണം എന്നിവ ദഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയും പൊടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കൂട്ടം പല്ലുകളും മാംസം കീറാൻ കഴിയുന്ന പല്ലുകളുടെ ഒരു കൂട്ടവും. സസ്യങ്ങളോ മാംസമോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കഴിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ പല്ലുകൾ മൃഗങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട്. ഇലകൾ പൊടിക്കുന്നതിന് നിർമ്മിച്ച ശക്തമായതും പരന്നതുമായ മോളറുകളാണ് സസ്യഭുക്കുകളിലുള്ളത്. മാംസഭോജികൾക്ക് മാംസം കീറാൻ പല്ലുകൾ ഉണ്ട്, കാരണം അവർ മാംസവും സസ്യങ്ങളും കഴിക്കുന്നു; മൂർച്ചയുള്ള ഫ്രണ്ട് പല്ലുകളും മോളറുകളും ചേർത്ത് പൊടിക്കുക. മനുഷ്യർ സർവ്വശക്തരാണ്, അതിനാൽ പ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ചെടിയും മാംസവും കഴിക്കാനാണ്.

മുകളിലുള്ള വാദത്തിന് സംഗീതവുമായി എന്ത് ബന്ധമുണ്ട്? എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഇടയിൽ സംഗീത ശേഷി തുല്യമായി കാണപ്പെടുന്നില്ല. ചിലത് ടോൺ ബധിരരായി ജനിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവർക്ക് തികഞ്ഞ പിച്ച് എന്ന് പേരുനൽകാം. കേവലം പരിശീലനത്തിനു സംഗീതത്തിന് കഴിവില്ലാതെ ജനിക്കുന്ന ഒരാളെ നല്ല ഗായകനോ സംഗീതജ്ഞനോ ആക്കാനാവില്ലെന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഗീതത്തിനായുള്ള കഴിവുകൾ ജനിച്ചതാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നൽകിയ സമ്മാനം ആണെന്നോ ബാലപ്രതിഭകളുടെ യഥാർത്ഥ കഥകളിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാം. ജനിതക ഘടകങ്ങൾ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്രം കൂടുതൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു. പരിശീലനവും സ്ഥിരോത്സാഹവും സാങ്കേതിക കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു, അതിൽ കൂടുതലൊന്നും ഇല്ല. ഒരു സംഗീത സ്കോർ കളിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് സ്വയം നേടാനാകും, പക്ഷേ അത് സംഗീതപരമായോ പ്രകടമായോ പ്ലേ ചെയ്യാൻ കഴിവുകൾ ആവശ്യമാണ്. സംഗീതം, കവിത, കല, ഗണിതം അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രം എന്നിങ്ങനെയുള്ളവ, സ്വാഭാവിക കഴിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ജനിതക ഘടകങ്ങൾ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ഗണിതം, യുക്തി, കല, സംഗീതം, ഒരു പ്രത്യേക കായിക അല്ലെങ്കിൽ അത്‌ലറ്റിക്സ് എന്നിവയിൽ എല്ലാവർക്കും കഴിവില്ല. സംഗീത പ്രതിഭയുള്ളവരുടെ തലച്ചോർ വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് കോഗ്നിറ്റീവ് ന്യൂറോ സയൻസ് കൂടുതൽ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവ മാത്രം ഞങ്ങൾ കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നു, ഒപ്പം നാം കാണുന്ന, കേൾക്കുന്ന, മണക്കുന്ന, അനുഭവപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആസ്വദിക്കുന്ന തീവ്രതയോ മൂർച്ചയോ ആണ് നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത കഴിവുകൾ നൽകുന്നത്. ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനോ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള നമ്മുടെ കഴിവ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വൈജ്ഞാനിക കഴിവുകളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിന് ഉത്തേജകങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനോ ആണ്.

ഇപ്പോൾ ദൈവമോ പ്രകൃതിയോ ചില ആളുകൾക്ക് സംഗീത ശേഷിയും മികച്ച പ്രകൃതി കഴിവുകളും നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ദൈവമോ പ്രകൃതിയോ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ദൈവം നിരോധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ സ്വയം നിരോധിക്കുന്ന ആളുകളോട് ഖുർആൻ വ്യക്തമായി പ്രതിഷേധിക്കുന്നു. ഇനിപ്പറയുന്ന വാക്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കുക:

(3:93) എല്ലാ ഭക്ഷണം ഇസ്രായീൽ സന്തതികൾക്ക് അനുവദനീയമായിരുന്നു, സ്വയം ഉണ്ടാക്കിയ നിയമപരമല്ലാത്ത ഒഴികെ (മോശെയുടെ) നിയമം ബോധനം മുമ്പ് ആയിരുന്നു. പറയുക: "നിങ്ങൾ സത്യപുരുഷനാണെങ്കിൽ ന്യായപ്രമാണം കൊണ്ടുവന്ന് പഠിക്കുക." (94) ഇതിനുശേഷം ആരെങ്കിലും ഒരു നുണ കണ്ടുപിടിച്ച് അത് അല്ലാഹുവിന് ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, അവർ തീർച്ചയായും അന്യായമായ അക്രമികളാണ്.

ദൈവം സംഗീതത്തെ വിലക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, മനുഷ്യൻ അത് സ്വയം നിരോധിക്കുകയും ദൈവത്തിന് വിലക്ക് ആരോപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരു സലീം അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നയാൾ ആയിത്തീരുന്നു.

(5:87) വിശ്വസിക്കുന്നവരേ! അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്കു നിയമാനുസൃതമാക്കിയ സൽപ്രവൃത്തികളെ നിയമവിരുദ്ധമാക്കരുതു; എന്നാൽ അതിരുകടന്നതു ചെയ്യരുതു.

(16: 116) എന്നാൽ പറയരുത് - നിങ്ങളുടെ നാവുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾക്കായി -അല്ലാഹുവിന് തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിന് "ഇത് നിയമാനുസൃതമാണ്, ഇത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു". അല്ലാഹുവിന്‌ വ്യാജ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നവർ ഒരിക്കലും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുകയില്ല.

സംഗീതത്തിന്റെ സ്വയം നിരോധനം, സംഗീത ശേഷിയും കഴിവും വ്യക്തമായി ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സമ്മാനമാണെങ്കിൽ, ഖുർആൻ അത് നിരോധിക്കുന്നില്ല, അത് ദൈവത്തോട് കള്ളം പറയുന്നതിനു തുല്യമാണ്, ഒപ്പം ഒരാളെ ഒരു സലീം (തെറ്റ് ചെയ്യുന്നയാൾ) ആക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അതിനാൽ ഒരിക്കലും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടാത്ത ഒരാൾ . നമ്മെ മനുഷ്യരാക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ഭാഗം എക്‌സൈസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നാം ആ പരിധി വരെ ഉപ-മനുഷ്യരായിത്തീരുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ, ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ മനുഷ്യരെന്ന നിലയിൽ അവരുടെ മുഴുവൻ കഴിവും നേടാനുള്ള അവസരം അവരുടെ ജനങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന സംഗീതത്തെ നിരോധിച്ച സംസ്കാരങ്ങളും സമൂഹങ്ങളും രാജ്യങ്ങളും നമുക്കുണ്ട്.

ഐഐടി കാൺപൂരിൽ നിന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദധാരിയായ നസീർ അഹമ്മദ് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ പൊതു, സ്വകാര്യ മേഖലകളിൽ ഉത്തരവാദിത്ത സ്ഥാനങ്ങളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ശേഷം സ്വതന്ത്ര ഐടി കൺസൾട്ടന്റാണ്. ന്യൂ ഏജ് ഇസ്‌ലാം ഡോട്ട് കോമിൽ പതിവായി സംഭാവന ചെയ്യുന്നയാളാണ് അദ്ദേഹം.

English Article:  Is Music Prohibited In Islam?

URL:    https://www.newageislam.com/malayalam-section/is-music-prohibited-islam-/d/124695


New Age IslamIslam OnlineIslamic WebsiteAfrican Muslim NewsArab World NewsSouth Asia NewsIndian Muslim NewsWorld Muslim NewsWomen in IslamIslamic FeminismArab WomenWomen In ArabIslamophobia in AmericaMuslim Women in WestIslam Women and Feminism

Loading..

Loading..