New Age Islam
Wed Jun 19 2024, 06:49 AM

Malayalam Section ( 16 Oct 2020, NewAgeIslam.Com)

Comment | Comment

Flogging of Women for Sex outside Marriage Stands Brutal and Un-Islamic Today വിവാഹത്തിന് പുറത്തുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ സ്ത്രീകളെ അടിക്കുന്നത് ക്രൂരവും ഇസ്ലാമികമല്ലാത്തതുമാണ്

By Muhammad Yunus, New Age Islam

 മുഹമ്മദ് യൂനുസ്, ന്യൂ ഏജ് ഇസ്ലാം

(ജോയിന്റ് രചയിതാവ്), ഇസ്ലാമിന്റെ അവശ്യ സന്ദേശം,

അമാന പബ്ലിക്കേഷൻസ്, യുഎസ്എ, 2009

ഒരു ഭൂതകാലത്തിൽ വളരെ അകലെയല്ല, പാശ്ചാത്യ ലോകത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് വ്യഭിചാരത്തിന്റെ ചെറിയ സംശയത്തിൽ ഏറ്റവും കഠിനമായ ശിക്ഷകൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. അപരിചിതനോടൊപ്പം കിടക്കയിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട ഭർത്താവിന് അവളെ നിയമപരമായി കൊല്ലാൻ കഴിയും. വ്യഭിചാരപരമായ പെരുമാറ്റത്തിൽ സംശയം തോന്നിയാൽ, അവളെ ജീവനോടെ ചുട്ടുകൊല്ലുകയോ മറ്റ് മനുഷ്യത്വരഹിതമായ രീതികളാൽ കൊല്ലപ്പെടുകയോ ചെയ്യാം, അത് ഇൻറർനെറ്റിൽ എളുപ്പത്തിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും [1] മാത്രമല്ല ഇത് വളരെ നന്നായി അറിയപ്പെടുന്നതും വിപുലീകരണത്തിന് തീർത്തും അരോചകവുമാണ്. മറ്റ് പ്രധാന നാഗരികതകളിലെ സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥ മെച്ചപ്പെട്ടതായിരുന്നില്ല. ഇന്ന്, പാപമോചനം, കരുണ, വൈവാഹിക ക്ലേശങ്ങൾ [2] എന്നിവയുടെ ഖുർആൻ ആശയങ്ങൾ ആഗോള മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ വ്യാപിച്ചതിനാൽ, ലോകം സ്ത്രീകളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതിനും വധിക്കുന്നതിനുമുള്ള രീതികളെ വലിയ തോതിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയും മൃദുവായ ശിക്ഷാ രീതികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിരുന്നാലും, ഇസ്ലാമിന്റെ ചില കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർഭത്തിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട മാതൃകാപരമായ ശിക്ഷയിൽ (പരസ്യമായി ചമ്മട്ടികൊണ്ട്) ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു, അത് അതിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ കഠിനമായിരുന്നില്ല, എന്നാൽ ലോകത്തിലെ ഇന്നത്തെ മാറിയ ശിക്ഷാ പ്രോട്ടോക്കോളുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമിതവും ക്രൂരവുമായവയാണ് അവ. സ്ത്രീകളോടുള്ള ക്രൂരതയും പീഡനവും വർഷങ്ങളെ മാറ്റിമറിച്ചു. ഇതുപയോഗിച്ച്  പുതിയ ഉൾക്കാഴ്ചയ്ക്കായി നാം ഖുർആൻ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

വിവാഹിതരായ സ്ത്രീകളെ അപരിചിതരുമായി സഹവസിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമായപൊതു വ്യഭിചാരം അല്ലെങ്കിൽസിന എന്നതിനായി ഖുർആൻ ചാട്ടവാറടി നിർദ്ദേശിച്ചു. കച്ചവടം, റെയ്ഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ദൗത്യങ്ങളിൽ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ വീടുകളിൽ നിന്ന് അകലെയായിരിക്കുമ്പോൾ (24: 2). പിതൃരേഖകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ ഇത് വിവാദമുണ്ടാക്കി, വിവാഹത്തിന് പുറത്ത് ജനിച്ച കുട്ടിയുടെ രൂപവും സവിശേഷതകളും മറ്റ് പിതാക്കന്മാരുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇത് തീരുമാനിച്ചത് [3]. ഒരു സാമൂഹ്യ മാനദണ്ഡമായി സ്ഥാപിതമായ സമ്പ്രദായം, അവർ സംസാരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ സഹവസിച്ച സ്ത്രീകളോടും അവരുടെ സന്തതികളോടുമുള്ള എല്ലാ സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന പുരുഷന്മാർ, സ്ത്രീകളെ വാണിജ്യ വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് നിർബന്ധിതരാക്കി, അത്തരം യൂണിയനുകളിൽ നിന്ന് ജനിച്ച കുട്ടികളെ സമൂഹത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു . ഖുർആൻ കുടുംബ നിയമങ്ങൾക്ക് ഇത് തികച്ചും വിരുദ്ധമാണ്. I) അവരുടെ ലൈംഗിക, സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക ലൈസൻസുകളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിപ്പിക്കുക, ii) സ്ഥാപനവൽക്കരിച്ച വ്യഭിചാരം ഇല്ലാതാക്കുക, iii) നിയമപരവും സാമ്പത്തികവും അനന്തരാവകാശവും വ്യക്തിപരമായ അവകാശങ്ങളുമുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ പ്രത്യുൽപാദന ഘട്ടത്തിൽ സാമ്പത്തിക പരിരക്ഷ നൽകുന്നു. അതിനാൽ അടിയന്തിര നടപടിയായി ഖുർആനിന് നികൃഷ്ടമായ സമ്പ്രദായം നിർത്തേണ്ടിവന്നു, അതിന് ഒരു പ്രത്യേക പദം ഉപയോഗിക്കുന്നുസീന (25:68, 17:32) അതുപോലെ തന്നെഫാഹിഷാ (4:15) എന്ന പൊതുവായ പദവും. അതനുസരിച്ച്, ശിശുഹത്യ, മോഷണം തുടങ്ങിയ പതിവ് ദുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുമെന്ന് വിശ്വാസം പണയം വയ്ക്കാൻ തന്നോട് വന്ന സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുക്കാൻ ഖുർആൻ പ്രവാചകനോട്           ആവശ്യപ്പെടുന്നു,            (‘സിന 60:12).

; നബീ, അല്ലാഹുവോട് യാതൊന്നിനെയും പങ്കുചേര്ക്കുകയില്ലെന്നും, മോഷ്ടിക്കുകയില്ലെന്നും, വ്യഭിചരിക്കുകയില്ലെന്നും, തങ്ങളുടെ മക്കളെ കൊന്നുകളയുകയില്ലെന്നും, തങ്ങളുടെ കൈകാലുകള്ക്കിടയില് വ്യാജവാദം കെട്ടിച്ചമച്ചു കൊണ്ടുവരികയില്ലെന്നും, യാതൊരു നല്ലകാര്യത്തിലും നിന്നോട് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുകയില്ലെന്നും നിന്നോട് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തുകൊണ്ട് സത്യവിശ്വാസിനികള് നിന്റെ അടുത്ത് വന്നാല് നീ അവരുടെ പ്രതിജ്ഞ സ്വീകരിക്കുകയും, അവര്ക്കു വേണ്ടി പാപമോചനം തേടുകയും ചെയ്യുക. തീര്ച്ചയായും അല്ലാഹു ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനും കരുണാനിധിയുമാകുന്നു (60:12).

ഖുർആൻ മരണം വരെ (4:15) വീട്ടുതടങ്കലിൽ ഇടക്കാല ശിക്ഷയോടെ ആരംഭിക്കുന്നു, ഇത് നാല് വ്യക്തികൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു (4:15):

നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളിലാരെങ്കിലും ലൈംഗിക ചൂഷണം (ഫഹിഷ) ചെയ്താൽ, നിങ്ങൾ നാലുപേരിൽ നിന്നും തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുക. അവർ (അങ്ങനെ) സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുവെങ്കിൽ, മരണം അവകാശപ്പെടുന്നതുവരെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം അവർക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നതുവരെ അവരെ അവരുടെ വീടുകളിൽ ഒതുക്കുക (4:15).

സീന (പൊതു വ്യഭിചാരം) ന്റെ രണ്ട് പങ്കാളികൾക്കും ചാട്ടവാറടി നൽകാനുള്ള ശിക്ഷ ഖുർആൻ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുന്നു.

വ്യഭിചാരിണിയെയും വ്യഭിചാരിണിയെയും (സാനി) ഓരോരുത്തരെയും നൂറു ചാട്ടവാറടികളാൽ അടിക്കുക, അവരോടുള്ള അനുകമ്പ നിങ്ങളെ ദൈവത്തിലും അന്ത്യദിനത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തടയാൻ അനുവദിക്കരുത്. ഒരു കൂട്ടം വിശ്വാസികൾ അവരുടെ ശിക്ഷയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കട്ടെ (24: 2). വ്യഭിചാരിയായ പുരുഷന് വ്യഭിചാരിണിയെയോ ബഹുദൈവവിശ്വാസിനിയെയോ അല്ലാതെ വിവാഹം കഴിക്കാറില്ല. വ്യഭിചാരിണിയെ വ്യഭിചാരിയോ ബഹുദൈവവിശ്വാസിയോ അല്ലാതെ വിവാഹം കഴിക്കാറുമില്ല. സത്യവിശ്വാസികളുടെ മേല് അത് നിഷിദ്ധമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

പവിത്രയായ സ്ത്രീയുടെ തെറ്റായ ആരോപണം ഒഴിവാക്കാൻ, തെറ്റായ സാക്ഷ്യം ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നു (24: 5).

പവിത്രരായ സ്ത്രീകളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും നാലു സാക്ഷികളെ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുകയും എൺപത് ചാട്ടവാറടികളാൽ അടിക്കുകയും അവരുടെ സാക്ഷ്യം ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യാത്തവർ വികലമായവരാണ് (24: 4), അതിനുശേഷം അനുതപിക്കുകയും (സ്വയം) പരിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരൊഴികെ; അല്ലാഹു ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനും കരുണാനിധിയുമാണ് (24: 5).

എന്നിരുന്നാലും, ഭർത്താവ്  ഭാര്യയുടെ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ ഏക സാക്ഷിയാണെങ്കിൽ പലതവണ ശപഥം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭാര്യയുടെ ശിക്ഷ ഒഴിവാക്കാൻ ഭാര്യക്ക് കഴിയും (24: 6-9).

തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുടെ മേല് ( വ്യഭിചാരം ) ആരോപിക്കുകയും, അവരവര് ഒഴികെ മറ്റു സാക്ഷികളൊന്നും തങ്ങള്ക്ക് ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാരോ അവരില് ഓരോരുത്തരും നിര്വഹിക്കേണ്ട സാക്ഷ്യം തീര്ച്ചയായും താന് സത്യവാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലാകുന്നു എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ പേരില് നാലു പ്രാവശ്യം സാക്ഷ്യം വഹിക്കലാകുന്നു. അഞ്ചാമതായി, താന് കള്ളം പറയുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണെങ്കില് അല്ലാഹുവിന്റെ ശാപം തന്റെ മേല് ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് (പറയുകയും വേണം.) തീര്ച്ചയായും അവന് കളവ് പറയുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലാകുന്നു എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ പേരില് അവള് നാലു പ്രാവശ്യം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന പക്ഷം, അതവളെ ശിക്ഷയില് നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ്. അഞ്ചാമതായി അവന് സത്യവാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലാണെങ്കില് അല്ലാഹുവിന്റെ കോപം തന്റെ മേല് ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് (പറയുകയും വേണം.)(24:6,7,8,9)

പുരുഷന്മാര് സ്ത്രീകളുടെ മേല് നിയന്ത്രണാധികാരമുള്ളവരാകുന്നു. മനുഷ്യരില് ഒരു വിഭാഗത്തിന് മറു വിഭാഗത്തേക്കാള് അല്ലാഹു കൂടുതല് കഴിവ് നല്കിയത് കൊണ്ടും, ( പുരുഷന്മാര് ) അവരുടെ ധനം ചെലവഴിച്ചതുകൊണ്ടുമാണത്. അതിനാല് നല്ലവരായ സ്ത്രീകള് അനുസരണശീലമുള്ളവരും, അല്ലാഹു സംരക്ഷിച്ച പ്രകാരം (പുരുഷന്മാരുടെ ) അഭാവത്തില് ( സംരക്ഷിക്കേണ്ടതെല്ലാം ) സംരക്ഷിക്കുന്നവരുമാണ്. എന്നാല് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുമെന്ന് നിങ്ങള് ആശങ്കിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ നിങ്ങള് ഉപദേശിക്കുക. കിടപ്പറകളില് അവരുമായി അകന്നു നില്ക്കുക. അവരെ അടിക്കുകയും ചെയ്ത് കൊള്ളുക. എന്നിട്ടവര് നിങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്ന പക്ഷം പിന്നെ നിങ്ങള് അവര്ക്കെതിരില് ഒരു മാര്ഗവും തേടരുത്. തീര്ച്ചയായും അല്ലാഹു ഉന്നതനും മഹാനുമാകുന്നു. ഇനി, അവര് (ദമ്പതിമാര് ) തമ്മില് ഭിന്നിച്ച് പോകുമെന്ന് നിങ്ങള് ഭയപ്പെടുന്ന പക്ഷം അവന്റെ ആള്ക്കാരില് നിന്ന് ഒരു മദ്ധ്യസ്ഥനെയും അവളുടെ ആള്ക്കാരില് നിന്ന് ഒരു മദ്ധ്യസ്ഥനെയും നിങ്ങള് നിയോഗിക്കുക. ഇരു വിഭാഗവും അനുരഞ്ജനമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കില് അല്ലാഹു അവര്ക്കിടയില് യോജിപ്പുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. തീര്ച്ചയായും അല്ലാഹു സര്വ്വജ്ഞനും സൂക്ഷ്മജ്ഞനുമാകുന്നു.(4:34/35)

പുരുഷൻമാർ അവരുടെ ഭാര്യമാരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരാണ് (ഖവാമ) നീതിമാന്മാരായ സ്ത്രീകൾ ഭക്തരാണ് (ഖാനിതാറ്റൂൺ), ദൈവം അവരെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുമെന്ന് അദൃശ്യമായ കാവൽ നിൽക്കുന്നു. വ്യഭിചാരപരമായ പെരുമാറ്റത്തെ (നുഷുസ്) നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്ന (സ്ത്രീകളെ) ഉപദേശിക്കുക, അവരെ (വെറുതെ) അവരുടെ കിടക്കയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് അവരുടെ മേൽ ഉറപ്പിക്കുക (വാദ്രിബു); അവർ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ ഒരു വഴിയും അന്വേഷിക്കരുത്. (ഓർക്കുക) ദൈവം മഹത്വമുള്ളവനാണ്. നിങ്ങൾ (കമ്മ്യൂണിറ്റി) ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ലംഘനത്തെ ഭയപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ, അവന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മദ്ധ്യസ്ഥനെയും അവളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മദ്ധ്യസ്ഥനെയും നിയമിക്കുക. അവർ അനുരഞ്ജനം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദൈവം അവരെ ഒന്നിപ്പിക്കും. തീർച്ചയായും അല്ലാഹു എല്ലാം അറിയുന്നവനും അറിവുള്ളവനുമാണ്

എന്നിരുന്നാലും, ഒരു പുരുഷൻ തന്റെ ഭാര്യയെ വ്യഭിചാരം ചുമത്താൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അയാൾ നാല് ദൃക്സാക്ഷികളെ കൊണ്ടുവരണം (4:15), അത് മിക്കവാറും എല്ലാ കേസുകളിലും കണ്ടെത്താനാവില്ല - വ്യഭിചാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രഹസ്യസ്വഭാവം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ. കള്ളസാക്ഷികളെ നിയോഗിക്കുന്നത് തെറ്റായ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലിനുള്ള ശിക്ഷയുടെ തീവ്രതയാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടും (മുകളിൽ 24: 4). അതിനാൽ ഒരു പുരുഷന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും മികച്ചത് അവളെ വിവാഹമോചനം ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുകയോ ചെയ്യുക എന്നതാണ്. അതിനാൽ, വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ സമയത്ത്, നിലവിലുള്ള പരസ്യമായ വ്യഭിചാര സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ (സീന) പൂർണ്ണമായ ബ്രേക്ക് ഇടാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള അടിയന്തിര നടപടി (പബ്ലിക് ഫ്ലോഗിംഗ്) ആചാരപരമായ രഹസ്യ വ്യഭിചാരത്തിനായുള്ള കൗൺസിലിംഗ് കം ആര്ബിട്രേഷൻ പ്രോട്ടോക്കോളാക്കി മാറ്റി (നുഷുസ്, 4: 34).

അടിക്കുന്നത് ശാശ്വതമായി വിധിക്കപ്പെട്ട ശിക്ഷാ രീതിയാണോ - ഒരു വാക്കാണോ?

ശിക്ഷയുടെ ഉപകരണമായി ഫ്ലോഗിംഗ് നിലവിലുള്ള കോഡിലേക്ക് ആകർഷിച്ചു. ചാട്ടവാറടി ഉപകരണം (ചൂരൽ അല്ലെങ്കിൽ വിപ്പ്), ശാരീരിക രീതി, ചാട്ടവാറടി എടുക്കുന്നതിനുള്ള അവയവം, അതിന്റെ തീവ്രത എന്നിവ ഖുർആൻ വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ, ഖുർആനിൽ (24: 2) സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെചമ്മട്ടികൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒരു ശിക്ഷയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു - കല്ലെറിഞ്ഞുകൊല്ലുന്നതിനുപകരം ശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയ ഒരേയൊരു മാർഗ്ഗമാണിത്. ദിവ്യനിയമത്തിന്റെ ചലനാത്മക സ്വഭാവം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ (ഷിർഅ വാ മിൻഹാജ്, 5:48) മനുഷ്യർക്ക് അതിന്റെ മോഡിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയും - മുമ്പത്തെ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കിയതുപോലെ ഖുർആനിന്റെ അസ്തിത്വപരമായ പല സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കും വേണ്ടി അവർ ചെയ്തതുപോലെ [2].

അതിനാൽ, ശിക്ഷയുടെ സ്വഭാവം (ചാട്ടവാറടി) ഒറ്റപ്പെടുത്തൽ - മറ്റ് അനുരഞ്ജന ഖുർആൻ വാക്യങ്ങളെ (4: 34/35, 24: 8/9) അവഗണിക്കുകയും അതിന്റെ ചരിത്രപരമായ സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് കഠിനമോ ക്രൂരമോ ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഖുർആൻ ഇറക്കിയത് മനുഷ്യരാശിയെ ശിക്ഷിക്കാനല്ല, മറിച്ച് മാനവികതയെ - പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകളെയും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട വർഗ്ഗങ്ങളെയും - “അവരുടെ മേൽ (മുമ്പും) ഉണ്ടായിരുന്ന ഭാരങ്ങളും ചങ്ങലകളും അവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്താനാണ് (7: 157), നേട്ടം അതിന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് ചില ഹ്രസ്വകാല കഠിന നടപടികൾ അനിവാര്യമായും അനിവാര്യമാണ്, കാരണം ഉറച്ച സാമൂഹിക ക്രമത്തിൽ പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റം കൈവരിക്കുന്നതിന് അനിവാര്യമാണ്.

ഉപസംഹാരം: വ്യഭിചാരത്തിന് കല്ലെറിഞ്ഞുകൊല്ലാനുള്ള ശിക്ഷ ഖുർആനിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുകയോ അതിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞതോ അല്ല എന്നതിൽ സംശയമില്ല. ഖുർആൻ കുടുംബ നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ആചാരം നിലകൊള്ളുന്നതിനാൽ, അടിയന്തിര നടപടിയായി സൈനയെ സ്ഥാപനവൽക്കരിച്ച പൊതു വ്യഭിചാരത്തിനായി ഖുർആൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, നിരപരാധിത്വം ശപഥം ചെയ്തുകൊണ്ട് ശിക്ഷ ഒഴിവാക്കാൻ സാക്ഷികളെ വിടാതെ വ്യഭിചാരം (നുഷുസ്) ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ ഇത് പ്രാപ്തമാക്കുന്നു (24: 8/9). അതേ ടോക്കണിൽ, ഒരു കുട്ടിയെ പ്രസവിക്കുന്ന അവിവാഹിതയായ സ്ത്രീയെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാം (സത്യപ്രതിജ്ഞ പ്രകാരം) തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത ഒരു പുരുഷൻ തന്നെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ആവർത്തിച്ച് (സത്യപ്രതിജ്ഞ പ്രകാരം) സമ്മതിക്കുന്നു, സാധാരണ സംഭവിക്കുന്നതുപോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗികമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയോ ആക്രമിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു, ബലാൽസംഗം അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസ വഞ്ചന എന്നിങ്ങനെയുള്ള ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ കാഠിന്യം അനുസരിച്ച് അവളെ ഗർഭം ധരിച്ച പുരുഷൻ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയനാകും ദൈവം ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ മുൻ മലിനീകരണവും രണ്ടാമത്തേത്, ദൈവത്തിന്റെ ഉടമ്പടിയുടെ ലംഘനമാണ് (2: 177, 6: 152, 23: 8, 70:32). പ്രബന്ധത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ, മുസ്ലിം ജൂറിസ്റ്റുകൾ ഖുർആൻ മാതൃകകൾക്ക് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ആധുനിക ശരീഅത്ത് സൃഷ്ടിക്കുകയും വേണം.

ചുരുക്കത്തിൽ, ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അറേബ്യയിലെ ഇസ്ലാമിന് മുമ്പുള്ള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ഒരു സന്ദർഭ നിർദ്ദിഷ്ട അടിയന്തിര നിയമത്തിന്റെ (പൊതു ചമ്മട്ടികൾ, പ്രധാനമായും അതിന്റെ ആഘാതം വഹിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ) അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുകയും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും പ്രത്യേകതയെ ജനറിക് ആയി പരിവർത്തനം ചെയ്യുകയും ഖുർആനെ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നിയമനിർമ്മാണ ചലനാത്മകതയെക്കുറിച്ചുള്ള അനീക്ക് മാൻഡേറ്റ്, കരുണയുടെയും അനുകമ്പയുടെയും മനോഭാവത്തെ മറികടക്കുന്നു, സ്ത്രീകളോടുള്ള അഗാധമായ താത്പര്യം ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നു, ഇസ്ലാമിനെ അതിന്റെ സൗന്ദര്യവും കുലീനതയും ഇല്ലാതാക്കുന്നു, അങ്ങനെ ഇന്ന് ക്രൂരവും ഇസ്ലാമികമല്ലാത്തതുമാണ്.

English Article:  Flogging of Women for Sex Outside Marriage Stands Brutal and Un-Islamic Today

URL:  https://www.newageislam.com/malayalam-section/flogging-women-sex-outside-marriage/d/123160

New Age IslamIslam OnlineIslamic WebsiteAfrican Muslim NewsArab World NewsSouth Asia NewsIndian Muslim NewsWorld Muslim NewsWomen in IslamIslamic FeminismArab WomenWomen In ArabIslamophobia in AmericaMuslim Women in WestIslam Women and Feminism

Loading..

Loading..