New Age Islam
Sun Jul 14 2024, 12:11 AM

Malayalam Section ( 19 Aug 2020, NewAgeIslam.Com)

Comment | Comment

Blasphemy Law has NO Quranic Basis മതനിന്ദ നിയമത്തിന് ഖുർആനിക അടിസ്ഥാനങ്ങളൊന്നുമില്ല

By Muhammad Yunus, New Age Islam

19 August 2020

(Joint Author), Essential Message of Islam

അമാന പബ്ലിക്കേഷൻസ്, യുഎസ്എ, 2009.

ഇത് ഖുർആനിന്റെ സുപ്രധാന നീതിയുടെ തത്വമാണ്, ഇസ്‌ലാമിനെ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുകയും പൈശാചികവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്, മുസ്‌ലിം സമൂഹത്തെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നു, അത് പിൻവലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഒരു മതം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹം പവിത്രമായി കരുതുന്ന ദൈവത്തെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവാചകനേയോ  ശപിക്കുന്നതിനോ ശകാരിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തി, സംസാരം, അല്ലെങ്കിൽ ആംഗ്യം, ഇവ എന്തും മതനിന്ദയാണ്. സാങ്കേതികമായി, ഒരു മനുഷ്യനെ ശകാരിക്കുന്നതിലുള്ള വിദ്വേഷ ഭാഷണം  മതനിന്ദയാണ്, അത് ദൈവത്തിന്റെ ചില ശാസനത്തിന്റെ സ്വീകർത്താവ് എന്ന നിലയിൽ (ഖുർആൻ 15:29, 32: 9, 38:72) പവിത്രമാണ്. ഇസ്ലാമിക നിയമത്തിൽ, ദൈവദൂഷണം എന്ന ആശയം ദൈവത്തിനും ഖുർആനിനും മുഹമ്മദ് നബിക്കും മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ഖുർആനിന്റെ പ്രഖ്യാപനം “ദൈവത്തെക്കൂടാതെ മറ്റുള്ളവരെ (ലിറ്റ്,‘ അവർ ’) വിളിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ അപമാനിക്കരുത്” (6: 108), മറ്റ് ആളുകൾ പവിത്രമായി കരുതുന്ന ഏതെങ്കിലും ദേവതയെയോ വിഗ്രഹത്തെയോ ചിഹ്നങ്ങളെയോ അശുദ്ധമാക്കുന്നതിനെതിരെയുള്ള വ്യക്തമായ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഇത്. എന്നിരുന്നാലും, കുറ്റവാളികൾക്ക് ഒരു ശിക്ഷയും ഖുർആൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ചുവടെ ആയത്തുകൾ  കൂടുതൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു:

അങ്ങനെ നാം ഓരോ ദൂതനും ശത്രുവായിത്തീർന്നു - മനുഷ്യരുടെയും ജിന്നുകളുടെയും സാത്താൻമാർ, അവയിൽ ചിലത് മറ്റുള്ളവരെ വശീകരിക്കാൻ (അവരെ) വഞ്ചിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ കർത്താവ് പ്രസാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അത് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു. അതിനാൽ അവയെയും അവർ കെട്ടിച്ചമച്ചതിനെയും ഉപേക്ഷിക്കുക (6: 112), പരലോകത്ത് വിശ്വസിക്കാത്തവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ അതിലേക്ക് ചായ്‌വുള്ളതാകട്ടെ. അവർ അതിൽ ആനന്ദിക്കുകയും അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെല്ലാം സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ ”(6: 113). “ഇപ്രകാരം നാം എല്ലാ ദൂതന്മാർക്കും കുറ്റവാളികൾക്കുമിടയിൽ ശത്രുവായിത്തീർന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കർത്താവ് (മുഹമ്മദ്) വഴികാട്ടിയും സഹായിയും ആകാൻ  മതി” (25:31). പ്രവാചകനെ വശീകരിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഖുർആൻ മനുഷ്യർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് (6: 113) അല്ലെങ്കിൽ അവനോട് ശത്രുത പുലർത്തുന്നവർ (25:31) വിനോദത്തിനോ കപടതയ്‌ക്കോ വേണ്ടി അവഗണിക്കാൻ വിശ്വാസികളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഖുർആൻ മതനിന്ദയെ ഒരു ധാർമ്മിക ഉപദ്രവമായി കണക്കാക്കുന്നു, മാത്രമല്ല ഇത് ശിക്ഷാർഹമായ ക്രിമിനൽ കുറ്റമായി കണക്കാക്കുന്നില്ല.

പ്രവാചകന്റെ മക്കാ ശത്രുക്കൾ അദ്ദേഹത്തെ വഞ്ചകൻ, ഭ്രാന്തൻ (30:58, 44:14, 68:51), ഒരു ഭ്രാന്തൻ കവി (37:36) എന്ന് വിളിക്കുകയും ഖുറാൻ വെളിപ്പെടുത്തലിനെ പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്തു (18:56, 26: 6 , 37:14, 45: 9), 7 വിചിത്രവും അവിശ്വസനീയവുമാണെന്ന് അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു (38: 5, 50: 2), സ്വപ്നങ്ങളുടെ ഒരു ചൂഷണം (21: 5) 9, പൂർവ്വികരുടെ ഇതിഹാസങ്ങൾ (6:25, 23 : 83, 25: 5, 27:68, 46:17, 68:15, 83:13)എന്നും അവർ പറഞ്ഞു. വ്യാജവും മന്ത്രവാദവും കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്നും പറയുകയും  (34:43, 38: 4), ദൈവത്തിനെതിരെ കള്ളം പറഞ്ഞതായും വ്യാജമാണെന്നും കഥകൾ ഉണ്ടാക്കിയതായും അവർ ആരോപിച്ചു (11:13, 32: 3, 38: 7, 46: 8), മന്ത്രവാദം (21: 3, 43:30, 74:24), വിസ്മയാവഹമായ വ്യക്തമായ മന്ത്രവാദം (10: 2, 37:15, 46: 7), ജിന്നിനെ വഞ്ചിക്കുകയോ കൈവശം വയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുക (17:47, 23:70, 34: 8) എന്നും അവർ ആരോപിച്ചു. നിർവചനം അനുസരിച്ച്, ഈ ആരോപണങ്ങളെല്ലാം മതനിന്ദയായിരുന്നു. ഈ മതനിന്ദ ചെയ്തവർക്ക് ഖുറാൻ അതിന്റെ പാഠത്തിൽ ഒരിടത്തും ശിക്ഷ നൽകുന്നില്ല. മതനിന്ദ നിയമത്തിന്റെ വക്താക്കൾ ഇനിപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചേക്കാം:

1.    മക്കാ കാലഘട്ടം മുതൽ (610-622) ഉള്ള  വാക്യങ്ങൾ , പ്രവാചകന്റെ അനുയായികൾ ശത്രുക്കളെക്കാൾ കവിഞ്ഞവരായിരുന്നു, കൂടുതലും സമൂഹത്തിലെ താഴേത്തട്ടിൽ നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു, അവർ ദുർബലരും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരുമായിരുന്നു (8:25, 85:10) കൂടാതെ മേൽപ്പറഞ്ഞ വാക്യങ്ങൾ സന്ദർഭ നിർദ്ദിഷ്ടമായിരുന്നു. 

2.    കോർഡോവയിലെ പുരോഹിതരെപ്പോലെ (സ്പെയിൻ, 851-859) സമാധാനവും ഐക്യവും അസ്വസ്ഥമാക്കാൻ പ്രവാചകന്റെ അപവാദത്തിനും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തലിനും കഴിയും [1]. 

3.    ഏതെങ്കിലും മതം, മതനേതാവ്, വാചകം തുടങ്ങിയവയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നത് ഫലത്തിൽ പൈശാചികവൽക്കരിക്കാനും മനുഷ്യത്വരഹിതമാക്കാനും ഉദ്ദേശിക്കുകയും വിദ്വേഷം, മത വർഗീയത, ശത്രുത എന്നിവയ്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിനെതിരായ ധാർമ്മിക ആക്രമണമാണ്, ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇസ്ലാമോഫോബിയയെയും ഇസ്ലാമോഫാസിസത്തെയും പോഷിപ്പിക്കുക. വാദങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതായി തോന്നുമെങ്കിലും അവഗണിക്കാൻ കഴിയാത്ത കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയമായ പോയിന്റുകൾ ഉണ്ട്. 

1. ‘കുറ്റം’ (മതനിന്ദ) യുടെ വളരെ സൂക്ഷ്മവും ആത്മനിഷ്ഠവുമായ സ്വഭാവം മുസ്‌ലിം സമുദായത്തിനുള്ളിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം, കാരണം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പാകിസ്ഥാനിൽ നടക്കുന്നതുപോലെ മറ്റാരെങ്കിലും മതനിന്ദ ആരോപിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയും എന്നതാണ്.

2. അജ്ഞാതനായ ഒരു പൗരന് ഒരു അമുസ്ലിം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുസ്ലീം അയൽവാസിയുമായി ഒരു സ്കോർ തീർപ്പാക്കാനോ മതനിന്ദ ആരോപിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി സാമ്പത്തികമായി ചൂഷണം ചെയ്യാനോ കഴിയും.

3. വിമതരുടെ രാഷ്ട്രീയ അടിച്ചമർത്തലിനായി ഒരു ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിന് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും.

4. വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ മതനിന്ദ നിയമം കർശനമായി പ്രയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, പ്രവാചകന്റെ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ - ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഖലീഫമാർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മായിയപ്പൻ (അബുബക്കർ, ഉമർ) അല്ലെങ്കിൽ മരുമകൻ (ഉഥ്മാൻ) എന്നിവർക്കെതിരായ അന്വേഷണത്തിന് ഒരു സുന്നി ശരീഅത്ത് കോടതിക്ക് മുഴുവൻ ഷിയ സമുദായത്തെയും മതനിന്ദ ആരോപിക്കാം.

5. ഇസ്‌ലാമിക ഹൃദയഭൂമിയിലെ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് എണ്ണമറ്റ ഇസ്‌ലാമിന്റെ തലവന്മാർക്ക് അനന്തമായ ഫത്‌വകൾ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കഴിയും, പണ്ഡിതന്മാരെയും എഴുത്തുകാരെയും തകർക്കുന്നു, അവരുടെ സംസാരവും എഴുത്തും പ്രതീകാത്മകതയും ചിലപ്പോൾ മതനിന്ദയായി കണക്കാക്കാം.

6. മതനിന്ദയ്‌ക്കായി ഒരാളെ കൊല്ലുക എന്ന ആശയം സഹമനുഷ്യർക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുമായി മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ട നീതിയുടെ ഖുർആൻ കാർഡിനൽ തത്വത്തിന് വിരുദ്ധമാണ്.

ഈ കാരണങ്ങളാലാണ് മുകളിൽ ഉദ്ധരിച്ച 6: 112/113, 25:31 വാക്യങ്ങളുടെ നിഷ്ക്രിയത്വത്തെ മറികടക്കാൻ പിൽക്കാല കാലഘട്ടത്തിലെ ഖുർആൻ വാക്യം ഇല്ലാതായത്. മാത്രമല്ല, ഏതെങ്കിലും ശിക്ഷ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനുപകരം, ഖുർആൻ മുസ്‌ലിംകളോട് “അതിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നതോ ശകാരിക്കുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും സംഭാഷണത്തിൽ നിന്നും പ്രസംഗത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കാനും (4: 140), ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെ അശുദ്ധമാക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് അകന്നുനിൽക്കാനും ആവശ്യപ്പെടുന്നു (7: 180).

ഉപസംഹാരം: വ്യക്തിപരവും സാമുദായികവും വിഭാഗീയവും അന്തർദ്ദേശീയവുമായ തലങ്ങളിൽ ‘മതനിന്ദ’ എന്നതിന്റെ നിർവചനത്തിലെ ആപേക്ഷികതയ്ക്കും സുഷിരത്തിനും സംശയാസ്പദമല്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്കും മുസ്‌ലിം വിഭാഗങ്ങൾക്കും ഇസ്‌ലാം ക്രിട്ടിക്കൽ പണ്ഡിതന്മാർക്കും എഴുത്തുകാർക്കുമെതിരെ മതനിന്ദാ ആരോപണങ്ങളുടെ ഒരു പ്രവാഹം തുറക്കാൻ കഴിയും.

ഖുർആൻ, ഈ മുന്നറിയിപ്പുകളെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ളതിനാൽ, ദൈവദൂഷണത്തിന് ഒരു ശിക്ഷയും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ, മതനിന്ദ നിയമം റദ്ദാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

മതനിന്ദ എന്നത് അതിനെതിരായ ഏത് നിയമവും പരിഗണിക്കാതെ വിദ്വേഷത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുകയും വ്യകതമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അത് അനിവാര്യമായും വിദ്വേഷത്തെ വളർത്തുന്നു. ഇത് തീവ്രവാദത്തെ പോഷിപ്പിക്കാനും തീവ്രവാദം വളർത്താനും സാമുദായിക കലാപത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. ഉറച്ച സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ലഭിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നതിലൂടെ മുസ്‌ലിം ജൂറിസ്റ്റുകൾ മികച്ചരീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കും. വധശിക്ഷ നിയമനിർമ്മാണത്തിനുപകരം അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റവാളിയുടെ മനോഭാവത്തെയും കുറ്റവാളിയുടെ ചിന്തയെയും ആശ്രയിച്ച് മതനിന്ദയ്‌ക്കുള്ള പരിമിതമായ ശിക്ഷയായിരിക്കാം ഇത്. മതനിന്ദയ്ക്കുള്ള ശിക്ഷ - ഇത് ദുരാചാരത്തിന്റെയും ധാർമ്മിക വ്യതിയാനത്തിന്റെയും ഒരു പോറസ് പ്രവൃത്തിയായി തുടരുന്നു. കുറ്റവാളികളെ അവഗണിക്കുന്നതിനെതിരെ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച (6: 113, 25:31) ഖുറാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മതനിന്ദയുടെ ഏതെങ്കിലും വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് അവരുടെ പത്രപ്രവർത്തകരെയും മാധ്യമങ്ങളെയും സംക്ഷിപ്തമാക്കാം.

851 നും 859 നും ഇടയിൽ, ഇപ്പോൾ തെക്കൻ സ്പെയിനിലെ കോർഡോവയിലെ ചില പുരോഹിതന്മാർ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ വധശിക്ഷ ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രവാചകനെതിരെ വളരെ അപമാനകരവും അധിക്ഷേപകരവുമായ പരാമർശങ്ങൾ നടത്താറുണ്ടായിരുന്നു. ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിനും അമീറിനും ഒരു നാണക്കേടായിരുന്നു അവർ. പൊതുവേ വളരെ പ്രകോപനപരമായ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്ന് അവരെ തടയാനുള്ള ഒരേയൊരു മാർഗ്ഗമായതിനാൽ ശരീഅത്ത് നിയമം പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ട്  അവരെ വധിക്കപ്പെട്ടു.

English Article:   Blasphemy Law has NO Qur’anic Basis


URL:  https://www.newageislam.com/malayalam-section/blasphemy-law-no-quranic-basis/d/122662


New Age IslamIslam OnlineIslamic WebsiteAfrican Muslim NewsArab World NewsSouth Asia NewsIndian Muslim NewsWorld Muslim NewsWomen in IslamIslamic FeminismArab WomenWomen In ArabIslamophobia in AmericaMuslim Women in WestIslam Women and Feminism

Loading..

Loading..