New Age Islam
Mon Mar 04 2024, 04:33 AM

Malayalam Section ( 15 Jul 2019, NewAgeIslam.Com)

Comment | Comment

How Islamic Is Instant Triple Talaq? ഇസ്ലാമിൽ മുത്തലാഖ് എങ്ങനെയാണ്?

By Sultan Shahin, Founder-Editor, New Age Islam

സുത്താ ഷാഹി , ഫൗണ്ട എഡിറ്റ , ന്യൂ ഏജ് ഇസ്ലാം

02 മാച്ച് 2017

             ഒരു സാധാരണ സിവി കോഡിന്റെ വലിയ ചോദ്യങ്ങളി നിന്നും മുസ്‌ലിംകക്കിടയി ഉള്ള മുത്തലാക്കി നിന്നും ഒഴിവാകുവാ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി നന്നായി പ്രവത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് വിഷമകരമായ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും അഖിലേന്ത്യാ മുസ്‌ലിം പേഴ്സണ ലോ ബോഡ്‌ (എ.ഐ.എം.പി.എ.ബി) മുസ്ലിം പിന്തുണ നേടുന്നതി നിന്ന് തടയുകയും ചെയ്യുന്നു.

    മുസ്ലിം സ്ത്രീക അടക്കമുള്ള ധാരാളം പേ ഇസ്ലാമിക നിയമ സംഹിതകളെ കുറച്ച് ബോധവാന്മാ അല്ലാത്തതിനാ ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാം പരിപൂണ്ണമായും സ്വീകരിക്കേണ്ടതും അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കേണ്ടതുമാണ് എന്നവ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉരുത്തിരിയുന്നത് എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളി നിന്നുള്ള ഇന്ത്യ പണ്ഡിതന്മാ തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ ഭത്താക്കമാരുടെ ആധിപത്യം കാണിക്കുവാനുള്ള അടിമകളായി പരിഗണിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്.

പണ്ഡിതന്മാ മതപരമായ ചെറിയ  വിഷയങ്ങളി പരസ്പരം തക്കിക്കുമ്പോഴും ഈ വിഷയത്തി തികഞ്ഞ ഐക്യം പുലത്താറുണ്ട്. പ്രസ്തുത വിഷയത്തെ അംഗീകരിക്കാത്ത ഇസ്ലാമിക ധാരയി ഉള്ള പണ്ഡിതന്മാ പോലും എ ഐ എം പി എ ബി യുടെ ഇസ്ലാമിക നിലപാടിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, സൗദിയിലെ ഹമ്പലി മദ്ഹബുകാരായ അഹ്‌ലെ  ഹദീസുകാ ഒറ്റത്തവണ മുത്തലാഖ് ചൊല്ല സാധൂകരിക്കുന്നില്ല. എന്നാ അഹ്‌ലെ ഹദീസിന്റെ ജനറ സെക്രട്ടറിയായ മൗലാനാ അസ്ഗ അലി ഇമാം മഹ്ദി, കേന്ദ്രവും കോടതിയും മുസ്ലിംകളുടെ മത സ്വാതന്ത്ര്യത്തി കൈകടത്തരുതെന്ന് നിബന്ധം പിടിക്കുന്ന ആളാണ്. ഈ അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് ഇ എം പി പി യുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റും ഷിയാ വിഭാഗത്തിന്റെ  നേതാവുമായ മൗലാന കബെ സാദിഖിന്റേതും. ഷിയാക്ക പിന്തുടരുന്ന ജാഫരി ചിന്താഗതി തക്ഷണ മുത്തലാക്കിന്റെ പരിശീലനത്തെ അസാധുവാക്കുന്നുണ്ട്.

    ശിയാക്കളും മുത്തലാക്കിനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഈ വിഷയം പുനവിചിന്തനം ചെയ്യാ മൗലാന സാദിഖ് സുന്നികളോട് ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും എ ഐ എം പി എ ബി സുപ്രീം കോടതിയെ സമപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തി അംഗീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്.

     ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു പ്രമുഖ മുസ്‌ലിം പണ്ഡിതന്മാരും ഈ വൈരുദ്ധ്യം നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് ജമാഅത്തെ ഉലമയുടെ നേതാവായ മൗലാനാ അബ്ദു ഹമീദ് നുഅമാനി ഒരു ചാനച്ചയി പറഞ്ഞത്, ത്വലാഖ് ചൊല്ലിയാ അവ ഹറാം ചെയ്തവനെ പോലെയാണ് എന്നാണ്.

ഇന്ത്യ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ അധിക മുസ്ലിമുകളും പിന്തുടരുന്നത് ഇമാം അബൂഹനീഫ തങ്ങളാ സ്ഥാപിതമായ ഹനഫി ചിന്താധാരയെ ആണ്. അദ്ദേഹം മുത്തലാഖിനെ ഹറാമായ പ്രവത്തി ആയാണ് കാണുന്നത്.ആംഗ്ലോ-മുഹമ്മദ നിയമത്തിലെ മറ്റ് ഇസ്ലാമിക ഇതര സമ്പ്രദായങ്ങക്കൊപ്പം, ഈ സമ്പ്രദായം നിത്തലാക്കാ പാകിസ്ഥാ നടപടിക സ്വീകരിച്ചതി അതിശയിക്കാനൊന്നുമില്ല.

എ.ഐ.എം.പി.എ.പി യുടെ സ്ഥാനം പരസ്പര വിരുദ്ധമല്ല മറിച്ച് തികച്ചും വിചിത്രമായതാണ്.ഇത് അംഗീകരിക്കുമ്പോ, ക്ഷണ മുത്വലാഖിനെ വെറുപ്പുളവാക്കുന്നതും നിരോധിച്ചതുമായ ഒരു സമ്പ്രദായമെന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അതിന്റെ ലേവ്യപുസ്തകമായ മജ്മൂഎ ഖവാനീനിലെ ലേഖനത്തി പറയുന്നത്, മുത്വലാഖ്‌ ബിദ്അതും കുറ്റകരവും ഒഴിവാക്കേണ്ടതുമാണ്. ഇനി ആരെങ്കിലും അപ്രകാരം ചെയ്താ ത്വലാഖ് സാധുവാകുന്നതും ത്വലാഖ് ചൊല്ലിയ ആ കുറ്റക്കാര ആവുന്നതും ആണ്.

പ്രസ്തുത വിവരങ്ങ ഖാനൂനിന്റെ 269 മത് ലേഖനത്തി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.ഒരു ശരാശരി മുസ്‌ലിം മനസ്സിലാക്കുന്നതുപോലെ, ഇസ്‌ലാമി  നിയ്യത്ത് പ്രധാനമാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കി തന്നെ, ഒരു മുസ്ലിം നിസ്കരിക്കാ വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റു നിന്നാ തന്നെ അവ അതിലൂടെ എല്ലാകാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നില്ല. അവ നിസ്കരിക്കാ നിക്കുന്നു എന്ന് അവ കരുത നിബന്ധമാണ്.ട്രിപ്പി ത്വലാഖിന്റെ കാര്യത്തി AIMPLB- യുടെ നിയമപുസ്തകം പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്, തലാഖ്  ശരിഅത്ത് അഥവാ ഒരാ വിവാഹമോചനം നടത്തണം അല്ലെങ്കി വേണ്ട എന്നൊന്നും കരുതാതെ മൊഴിയുടെ വാക്കുക വ്യക്തമായും കൃത്യമായും പറഞ്ഞാ അത് സാധുവാകുന്നതാണ്.

ഈ മസ് അല പ്രകാരം ദയൂബന്തിലെ ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരന്  വിധിച്ചത്, പുതുതായി വിവാഹിതയായ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുമായി ഓലൈനി ചാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങ മൂന്ന് തവണ തമാശയി തലാഖ് എന്ന വാക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, നിങ്ങളുടെ വിവാഹമോചനം അന്തിമമാണ, പിന്നീട് അനുവദനീയമാക അവ മറ്റൊരു പുരുഷനെ വിവാഹം ചെയ്യുകയും, അതി അവ ഒരുമിച്ചുകൂടുകയും അവരെ തലാഖ്  ചൊല്ലുകയും അതിന്റെ ഇദ്ധ കഴിയുകയും ചെയ്താലാണ്.

കാശ്മീരി ഷിയാ സ്ത്രീക

ഇന്ത്യ മുസ്‌ലിംകക്കിടയി ഏറ്റവും അശ്ലീലമായ സാമൂഹിക രീതിയാണ് ഹലാല. എല്ലാ വിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാരുടെയും അനുഗ്രഹമുണ്ടതിന്. മുത്വലാഖിനെ അസാധുവാക്കുകയോ അല്ലെങ്കി ഖുആനിക ത്വലാഖായി സൗദി അറേബ്യ, പാകിസ്ഥാ, ബംഗ്ലാദേശ്, ഈജിപ്ത്, സിറിയ, ജോദാ, ഇറാക്ക്, സുഡാമൊറോക്കോ, കുവൈറ്റ്, യെമ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാ, ലിബിയ, കുവൈറ്റ്, ഖത്ത, ബഹ്‌റൈ, യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളി കണക്കാണുന്നത് പോലെ കാണുന്നതാണ്.

ജനസംഖ്യയി 10 ശതമാനത്തി താഴെയുള്ള മുസ്‌ലിംകളുള്ള ശ്രീലങ്കയി പോലും മുസ്‌ലിം വ്യക്തിഗത നിയമം പരിഷ്‌ക്കരിക്കാനും കൂടുത ലിംഗഭേദം വരുത്താനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ത്യക്ക് മാത്രം മുന്നോട്ട് പോകാ കഴിയുകയില്ല.

ഒറ്റത്തവണയുള്ള മുത്വലാഖിന്റെ സമ്പ്രദായം ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയി പിന്തുടരുന്നതിനാ, 1961 ലെ പാക്കിസ്ഥാന്റെ മുസ്ലീം കുടുംബ നിയമ ഓഡിനസി നിന്ന് നകുന്ന ഏറ്റവും ഉചിതമായ ഉദാഹരണം വിവാഹമോചനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ വിഭാഗമായിരിക്കും:

സെക്ഷ 07, ത്വലാഖ്

1) ഭാര്യയെ വിവാഹമോചനം ചെയ്യാ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു പുരുഷനും, ഏത് രൂപത്തിലും ത്വലാഖ് പ്രഖ്യാപിച്ചയുടനെ, ചെയമാന് അങ്ങനെ ചെയ്തതായി രേഖാമൂലം അറിയിപ്പ് നകുകയും അതിന്റെ ഒരു പകപ്പ് ഭാര്യക്ക് നകുകയും ചെയ്യണം.

2) ഉപവകുപ്പ് (1)ലെ വ്യവസ്ഥക‌ ലംഘിക്കുന്ന ഏതൊരാ‌ക്കും ഒരു വഷം വരെ നീണ്ടുനി‌ക്കുന്ന ഒരു കാലാവധിയോ അല്ലെങ്കി‌ അയ്യായിരം രൂപ വരെ പിഴയോ അല്ലെങ്കി‌ രണ്ടും കൂടിയോ ശിക്ഷിക്കാം.

3)  ഉപവകുപ്പ് (5) ത്വലാഖികിയിട്ടുള്ളതുപോലെ സംരക്ഷിക്കുക, നേരത്തെ റദ്ദാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കി, വ്യക്തമായി അല്ലെങ്കി മറ്റൊരുവിധത്തി, ഉപവകുപ്പ് (1) പ്രകാരം നോട്ടീസ് ചെയമാന് കൈമാറുന്ന ദിവസം മുത തൊണ്ണൂറ് ദിവസം കഴിയുന്നത് വരെ പ്രാബല്യത്തി വരില്ല.

4) ഉപവകുപ്പ് (1) പ്രകാരം നോട്ടീസ് ലഭിച്ച് മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളി, കക്ഷികക്കിടയി അനുരഞ്ജനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി ചെയമാ ഒരു ആര്ബിട്രേഷ കൗസി രൂപീകരിക്കും, അത്തരം അനുരഞ്ജനത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും ആര്ബിട്രേഷന് കൗസി എടുക്കും.

5) ത്വലാഖ് ഉച്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭാര്യ ഗഭിണിയാണെങ്കി, ഉപവിഭാഗം (3) സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാലയളവ് അല്ലെങ്കിഭധാരണം പിന്നീട് അവസാനിക്കുന്നതുവരെ തലാഖ് ഫലപ്രദമാകില്ല.

6) മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തിയുമായി ഇടപെടാതെ, അതേ ഭത്താവിനെ പുനവിവാഹം ചെയ്യുന്നതി നിന്ന്, തന്റെ വിഭാഗത്തി പ്രാബല്യത്തി വരുന്ന തലാഖിന്റെ വിവാഹം അവസാനിപ്പിച്ച ഭാര്യയെ ഒന്നും തടയാ കഴിയില്ല, അത്തരം അവസാനിപ്പിക്ക മൂന്നാം തവണയും ഫലപ്രദമല്ലെങ്കി.

Source: (http://lgkp.gov.pk/wp-content/uploads/2014/03/Muslim-Family-Laws-Ordinance-1961.pdf)

പണ്ഡിതന്മാരുടെ അംഗീകാരത്തിനായി സക്കാ കാത്തിരിക്കുകയാണെങ്കി, അത് ഒരിക്കലും നടക്കാ പോകുന്നില്ല. ഖുആനിനെ അവരുടെ മാഗദശിയായി അവ എപ്പോഴും സ്വീകരിക്കാ പോകുന്നില്ല. അറബ് ഗോത്ര ആചാരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള 90 ശതമാനം നിയമങ്ങളുള്ള ശരീഅതാണ് നിയമനിമ്മാണത്തിന്റെ ഉറവിടമായിട്ടുള്ളത്.

നബി (സ) യുടെ നിര്യാണത്തിനുശേഷം 120ഷത്തിനുശേഷം ആദ്യമായി ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ടതും കാലാകാലങ്ങളി സ്ഥലവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും അവ ശരീഅത്തെ ദിവ്യമെന്ന് വിളിക്കുന്നു.  എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും ഇപ്പോ സുപ്രീം കോടതിയിലാണ് ചെന്ന് നിക്കുന്നത്.

ദില്ലി ആസ്ഥാനമായുള്ള പുരോഗമന ഇസ്ലാമിക വെബ്‌സൈറ്റായ ന്യൂ ഏജ് ഇസ്ലാമിന്റെ സ്ഥാപക എഡിറ്ററാണ് സുത്താ ഷാഹി.

ഈ ലേഖനം ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് Mail  today   01 മാച്ച് 2017 നാണ്.

English Article

How Islamic Is Instant Triple Talaq?

http://www.newageislam.com/islamic-sharia-laws/sultan-shahin,-founding-editor,-new-age-islam/how-islamic-is-instant-triple-talaq?/d/110261

URL: https://www.newageislam.com/malayalam-section/how-islamic-instant-triple-talaq/d/119186

New Age IslamIslam OnlineIslamic WebsiteAfrican Muslim NewsArab World NewsSouth Asia NewsIndian Muslim NewsWorld Muslim NewsWomen in IslamIslamic FeminismArab WomenWomen In ArabIslamophobia in AmericaMuslim Women in WestIslam Women and Feminism

Loading..

Loading..