New Age Islam
Wed Feb 21 2024, 09:10 PM

Malayalam Section ( 12 Feb 2022, NewAgeIslam.Com)

Comment | Comment

On The Historical Approach to Reforming Islam ഇസ്ലാമിനെ നവീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ചരിത്രപരമായ സമീപനത്തെക്കുറിച്ച്

By Naseer Ahmed, New Age Islam

12 August 2017

നസീർ അഹമ്മദ്, ന്യൂ ഏജ് ഇസ്ലാം

12 ഓഗസ്റ്റ് 2017

ഈ ലേഖനം ഗുലാം റസൂൽ ദെഹ്‌ൽവിയുടെ "ചരിത്രവാദം അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രപരമായ രീതിശാസ്ത്രം പുരോഗമന ഇസ്ലാമിക ദൈവശാസ്ത്രത്തിന്റെ പരിണാമത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്" എന്ന ലേഖനത്തോടുള്ള പ്രതികരണമാണ്. ഖുർആനിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടെന്താണെന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു. തെറ്റ് പറ്റാത്ത ദൈവവചനമാണോ കിതാബും മുബീൻ എന്ന പുസ്തകമാണോ? അതെ എന്ന്  അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞു. മറ്റൊരു കമന്റേറ്ററോട് പ്രതികരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അദ്ദേഹം ഇത് വീണ്ടും സ്ഥിരീകരിച്ചു.

എന്നിരുന്നാലും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലേഖനം നിർഭാഗ്യവശാൽ വിപരീത മതിപ്പ് നൽകി. ക്വുർആൻ തികഞ്ഞതും തെറ്റുപറ്റാത്തതുമായ ദൈവവചനമാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാരും ഉലമകളും എന്താണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് ചരിത്രപരമായ സമീപനം ഉപയോഗിച്ച് അവലോകനം ചെയ്യുകയും അതിൽ കടന്നുകൂടിയ അനഭിലഷണീയമായതെല്ലാം ഒഴിവാക്കുകയും വേണം. നവീകരണ പ്രക്രിയ പിന്നീട് പരിണാമമല്ല, മറിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഗ്രന്ഥത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഗ്രാഹ്യത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മുടെ ദൈവശാസ്ത്രത്തെ ഖുർആനിന്റെ ആദർശത്തിലേക്ക് പുനഃക്രമീകരിക്കുകയാണ്. ലോകത്തെയും മനുഷ്യപ്രകൃതിയെയും കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ അറിവിൽ നാം വളർന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ ഖുർആനിലെ പല വാക്യങ്ങളും ഇന്ന് നമുക്ക് നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതിനാൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഗ്രാഹ്യം പരിണാമപരമാണ്. ഈ പരിമിതമായ അർത്ഥത്തിൽ, ഈ പ്രക്രിയയെ പരിണാമം എന്ന് വിളിക്കാം.

പരിഷ്കരണത്തിന് ചരിത്രപരമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിൽ, പ്രൊഫ. മുഹമ്മദ് ഫാദൽ (ടൊറന്റോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഇസ്ലാമിക് ലോയുടെ നിയമത്തിനും സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള റിസർച്ച് ചെയർ) ഉദ്ധരിച്ചു. അക്കാദമിക്‌ വിദഗ്ധർ സ്വയം പരിഷ്‌കർത്താക്കളാണ്, അവരുടെ പഠനം ഉപയോഗപ്രദമാകുമെങ്കിലും പരിഷ്‌കരണം ഒരിക്കലും അവരുടെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യമല്ല. അവർ പേപ്പറുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും പിഎച്ച്‌ഡികൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനുമായി അക്കാദമിക് ഗവേഷണത്തിന് മതിയായ സാധ്യത നൽകുന്നതെന്തും പിന്തുടരുന്നു. ചരിത്രപരമായ സമീപനം ഗവേഷണത്തിനും അവരുടെ വകുപ്പിന് ഗവേഷണ ഗ്രാന്റുകൾ നേടുന്നതിനുമുള്ള ഒരു വലിയ മേഖല അവതരിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ദൈവശാസ്ത്രം ഇന്ന് എങ്ങനെ ആയിത്തീർന്നുവെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ചരിത്ര ഗവേഷണം ആവശ്യമാണ്. പ്രേരണകൾ അവിശുദ്ധവും തീർത്തും രാഷ്ട്രീയപരവുമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയാൽ, അത് ഇല്ലാതാക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇതിന് പരിമിതമായ ഉപയോഗമുണ്ട്. ഇസ്‌ലാം ആയിത്തീർന്ന കുഫ്‌റിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രത്തെ ഇല്ലാതാക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും നവീകരണത്തിന്റെ ആവശ്യകതയും മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ചരിത്രപരമായ സമീപനത്തിന്റെ ഉപയോഗം. വേരുറപ്പിച്ച ഉലമക്കെതിരെ പ്രയോഗിക്കാനുള്ള ആയുധമാണത്. നമ്മുടെ ദൈവശാസ്ത്രം എങ്ങനെ, എന്തുകൊണ്ട് ആയിത്തീർന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രപരമായ വിവരങ്ങൾ ഇതിനകം ഞങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അക്കാദമിക് വിദഗ്ധരുടെ പ്രയത്‌നങ്ങൾ സ്വാഗതാർഹമാണ്, എന്നാൽ അവരുടെ അക്കാദമിക് താൽപ്പര്യങ്ങൾ നാം നേടാനാഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ താക്കോലാണെന്നും പ്രധാന ദൗത്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വ്യതിചലിപ്പിക്കുമെന്നും വിശ്വസിക്കാൻ ഞങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കരുത്.

GRD സാബ് അർഷാദ് ആലമിനെ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് മറ്റ് മതങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഇസ്‌ലാം ചരിത്രത്തിന്റെ പൂർണ്ണ വെളിച്ചത്തിലാണ് ജനിച്ചതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു എന്നാണ്. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ മതത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ചും ആദിമകാലത്തെക്കുറിച്ചും ഇത്രയധികം കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളത്? ചരിത്ര സ്രോതസ്സുകൾ എന്ന പേരിൽ നമുക്കുള്ളത് മുസ്ലീങ്ങൾ തന്നെ എഴുതിയ ഹാജിയോഗ്രാഫിക്കൽ മെറ്റീരിയലുകളാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്‌ലാമികേതര സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള മെറ്റീരിയലുകളാൽ ഈ മെറ്റീരിയൽ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടാത്തത്? ഇത് മുസ്‌ലിംകൾക്ക് തന്നെ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുകയും ഈ അന്വേഷണത്തിൽ അവർ മുൻനിരയിലുണ്ടാകുകയും വേണം. എന്നിട്ടും ഇസ്‌ലാമിന്റെയും ഖുറാൻ ദൈവിക ഉത്ഭവത്തിന്റെയും തെറ്റായ വായന കാരണം, ഇസ്‌ലാമിനെ ഒരു ചരിത്ര പുരാവസ്തു എന്ന നിലയിൽ പരീക്ഷിക്കാനും ഗവേഷണം നടത്താനും മുസ്‌ലിംകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വളരെ കുറച്ച് ശ്രമങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ.

അത് അർഷാദ് പറഞ്ഞതിനുള്ള അംഗീകാരമാണോ? അർഷാദ് പറയുന്നത് GRD സാബ്  തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കാം. അർഷാദിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഇസ്‌ലാം ഒരു മനുഷ്യനിർമ്മിത മതമാണ്, അത് നിലനിൽക്കുന്ന സാമൂഹിക, രാഷ്ട്രീയ, സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങളോടുള്ള പ്രതികരണമായി അതിന്റെ ചരിത്രപരമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നന്നായി മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നു. ഇന്നത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്, ഖുറാൻ അതിന്റെ പ്രയോജനത്തെ അതിജീവിച്ചിരിക്കുന്നു, ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മുഹമ്മദ് നബി (സ) യുടെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ലോകം എത്രമാത്രം വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ന വിലയിരുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാം മാറേണ്ടതുണ്ട്. ഖുർആനെ ദൈവിക ഉത്ഭവമായി കണക്കാക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതുന്നു. ഇസ്‌ലാം കേവലം ഒരു "സാമൂഹ്യ പദ്ധതി" മാത്രമായിരുന്നു, അത് അതിന്റെ പ്രയോജനത്തെ അതിജീവിച്ച ഒരു മതമാക്കി മാറ്റി. തെളിവുകളൊന്നും നൽകേണ്ട ആവശ്യമില്ലാതെ അർഷാദ് ഇസ്‌ലാമിനെക്കുറിച്ച് അങ്ങേയറ്റം പിടിവാശി പുലർത്തുന്നു, കാരണം അദ്ദേഹത്തെപ്പോലുള്ള ആളുകൾക്ക്; ഇത് ഒന്നുകിൽ സ്വയം വ്യക്തമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകം തെളിയിക്കപ്പെട്ടതും നന്നായി അംഗീകരിച്ചതുമാണ്.

അദ്ദേഹത്തിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അക്കാദമിക് സമൂഹത്തിനും ചരിത്രം പ്രധാനമാണ്. ഇത്രയും കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇത്രയും മോശമായ വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മുഹമ്മദ് (സ) എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയധികം നേട്ടങ്ങൾ നേടിയതെന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ ഇപ്പോഴും കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. വളരെ ചെറിയ പ്രാധാന്യമുള്ളതും കേന്ദ്ര അധികാരമില്ലാത്ത ഒരു ഗോത്ര സമൂഹവുമായിരുന്ന ഹെജാസിന് എങ്ങനെയാണ് അന്നത്തെ രണ്ട് സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളെ പെട്ടെന്ന് കീഴടക്കാൻ കഴിഞ്ഞതെന്ന് ചരിത്രം ഇപ്പോഴും കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ചരിത്രത്തിലൊരിക്കലും ഇത്രയധികം വേഗത്തിലുള്ളതും താരതമ്യേന രക്തരഹിതവുമായ വിജയങ്ങൾ നേടിയിട്ടില്ല. റോമൻ സാമ്രാജ്യം അതിന്റെ വലുപ്പത്തിലേക്ക് വളരാൻ ആയിരം വർഷമെടുത്തു, തുടർന്ന് ഏകദേശം 100 വർഷത്തിനുള്ളിൽ പെട്ടെന്ന് തകർന്നു. ഇസ്‌ലാമിക സാമ്രാജ്യം റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തേക്കാൾ വലിയ വലുപ്പത്തിലേക്ക് വളരാൻ 100 വർഷമെടുത്തു, അതിന്റെ വ്യവസ്ഥയുടെ സ്ഥിരതയും ശക്തിയും കാണിക്കുന്ന ആയിരത്തിലധികം വർഷങ്ങൾ നീണ്ടുനിന്നു. ചരിത്രകാരന്മാർക്കും സാമൂഹിക ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കും ധാരാളം ജോലിയുണ്ട്, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും വേണ്ടിയല്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വിഷമിക്കട്ടെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വിശദീകരണമൊന്നും ഇല്ലാത്തതെന്ന് ഞങ്ങളോട് പറയുക.

GRD Sb തുടർന്നു പറയുന്നു: ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, ഇസ്ലാമിക പഠനങ്ങളിലെ ചരിത്രവാദം കൃത്യമായ വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകുന്നതിനായി ഖുറാൻ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ സന്ദർഭോചിതമാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ബൗദ്ധിക സമീപനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഖുർആനിലെ എന്റെ എല്ലാ ലേഖനങ്ങളും ഖുർആനിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നതിന് പുറത്തുള്ള ഒരു സന്ദർഭത്തെയും പരാമർശിക്കാതെയുള്ളതാണ്, അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സന്ദർഭോചിതമായ വിവരങ്ങൾ അനിവാര്യമല്ലെങ്കിലും കഥ പൂർത്തിയാക്കുന്നു. പുറത്ത് നിന്ന് സന്ദർഭം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക എന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥത്തെ സ്വാധീനിക്കുക എന്നതാണ്. കിതാബും മുബീൻ എന്നതിന് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യരുത്. അതിന്റെ നേരായ അർത്ഥമല്ലാതെ മറ്റൊരു അർത്ഥം എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യുന്നത്. ചില വിശേഷണങ്ങളുള്ളവർക്കുള്ള മാർഗദർശന ഗ്രന്ഥവും ചില വിശേഷണങ്ങളാൽ മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥവുമാണെന്ന് ഖുർആൻ തന്നെ പറയുന്നു. ക്വുർആൻ പരാമർശിക്കുന്ന ആ വിശേഷണങ്ങൾ ആവശ്യവും പര്യാപ്തവുമാണ്. ഒരു ബുദ്ധിപരമായ വായന, അതെ, എന്നാൽ എന്താണ് ബൗദ്ധികവാദം? ബൗദ്ധികവാദത്തിന്റെയും സാന്ദർഭികവൽക്കരണത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യങ്ങൾ നാം സ്വീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അർത്ഥങ്ങൾ എടുക്കുകയും ഇസ്‌ലാമിൽ അല്ലാഹുവിനെ വണങ്ങുന്ന ഒരാളുടെ വിപരീതമായ അർത്ഥം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ ലക്ഷ്യം ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ ദൈവവചനം മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണ്.

GRD സാബ് പറയുന്നു: പുരോഗമന ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഉലമാ പാരമ്പര്യം മാറ്റിവെച്ച് ആധികാരിക ശക്തി നേടേണ്ടിവരും. നൂറ്റാണ്ടുകളായി പുരോഹിതന്മാർ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ഇജ്തിഹാദിന്റെ വാതിലുകൾ വീണ്ടും തുറക്കുന്നതിന് ആഗോള ഉമ്മത്തിനെ ഇത് വളരെയധികം സഹായിക്കും.

ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പൂർണ്ണമായും യോജിക്കുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും, അദ്ദേഹം തുടർന്നു പറയുന്നു: "ഒരുപക്ഷേ, അർഷാദ് ആലമിന്റെ ചിന്താഗതിയിൽ ഇത് സൂചിപ്പിക്കാം, അവിടെ "മുസ്ലിംകൾ ഗൗരവമായി എടുക്കേണ്ട വളരെ ആവശ്യമായ രാഷ്ട്രീയ പദ്ധതി" എന്ന നിലയിൽ ഖുർആനിന്റെ പുനർവ്യാഖ്യാനത്തിനായി അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ, അർഷാദ് ആലമിനെപ്പോലുള്ള യുവ പുരോഗമന ചിന്താഗതിക്കാരുടെ സുപ്രധാന പിന്തുണയില്ലാതെ ഈ രാഷ്ട്രീയ പദ്ധതിനേടിയെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വലിയ ദൗത്യമാണ്.

ഖുറാൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനമായോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞപക്ഷം ദൈവദൂതന്റെ വചനമായോ കണക്കാക്കുന്നിടത്തോളം ഇസ്ലാം ഒരു മതമാണ്. അർഷാദ് ആലമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇസ്‌ലാം ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ/സാമൂഹിക പദ്ധതിയായിരുന്നു, അതിൽ കൂടുതലൊന്നുമില്ല. ഇസ്‌ലാം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പദ്ധതിയായി മാറുന്നതിൽ GRD സാബ്  സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടോ? അതിൽ ദൈവികമായി ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ എന്തിന് വിഷമിക്കണം? ലളിതമായി അത് ഉപേക്ഷിച്ച് ചരിത്രം, രാഷ്ട്രീയ, സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക ശാസ്ത്രങ്ങൾ പിന്തുടരുക, ഈ വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാ ഉത്തരങ്ങളും കണ്ടെത്തുക.

ഐഐടി കാൺപൂരിൽ നിന്ന് എൻജിനീയറിങ് ബിരുദധാരിയായ നസീർ അഹമ്മദ് പൊതുമേഖലയിലും സ്വകാര്യമേഖലയിലും മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ശേഷം ഒരു സ്വതന്ത്ര ഐടി കൺസൾട്ടന്റായി സേവനം ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹം www.NewAgeIslam.com-ൽ പതിവായി സംഭാവന ചെയ്യുന്നയാളാണ.

English Article:   On the Historical Approach to Reforming Islam

URL:    https://www.newageislam.com/malayalam-section/historical-approach-reforming-islam/d/126357

New Age IslamIslam OnlineIslamic WebsiteAfrican Muslim NewsArab World NewsSouth Asia NewsIndian Muslim NewsWorld Muslim NewsWomen in IslamIslamic FeminismArab WomenWomen In ArabIslamophobia in AmericaMuslim Women in WestIslam Women and Feminism

Loading..

Loading..