New Age Islam
Fri Jul 19 2024, 07:59 PM

Malayalam Section ( 17 Jul 2020, NewAgeIslam.Com)

Comment | Comment

Can We Ask What is the Need to Convert in Inter-Faith Marriages ലവ് ജിഹാദ് കമ്മ്യൂണിറ്റികളെ ധ്രുവീകരിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണെന്നത് ശരിയാണ്

By Arshad Alam, New Age Islam

17 October 2017

അർഷാദ് ആലം, ന്യൂ ഏജ് ഇസ്ലാം

17 ഒക്ടോബർ 2017

ലവ് ജിഹാദ് കമ്മ്യൂണിറ്റികളെ ധ്രുവീകരിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണെന്നത് ശരിയാണ്, എന്നാൽ അന്തർ-വിശ്വാസ വിവാഹങ്ങളിൽ പരിവർത്തനം ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാമോ?

 

Hadiya, who is now known as Athira

-----

ഇപ്പോൾ ആതിര എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹാദിയ

ഇസ്‌ലാം മതം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം ആതിര  എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹാദിയയുടെ കേസ് നിരവധി പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു. മറ്റെന്തെങ്കിലും വിശ്വാസത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതുപോലുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ പ്രവൃത്തി പൊതു കാഴ്ചയായി മാറിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം. ആരംഭത്തിനായി,ഇത് ഒന്നായി മാറ്റിയതിനാൽ ഇത് ഒരു പ്രശ്നമായി മാറി. ഹിന്ദു വലതുപക്ഷമാണ് ഇതിനെ ഒരു പ്രശ്‌നമാക്കി മാറ്റിയതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആദ്യം കേരളത്തിലും പിന്നീട് ഉത്തർപ്രദേശിലും ഇത് ലളിതമാണ്.

അന്തർ-മതവിവാഹങ്ങളുടെ പ്രതിഭാസം ഏതാണ്ട് എല്ലാ സമുദായങ്ങളെയും ചില സമയങ്ങളിലോ മറ്റേതെങ്കിലുമോ സമയങ്ങളിൽ  എതിർതിട്ടുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ, കേരളത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ക്രിസ്ത്യൻ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് പ്രണയ ജിഹാദിന്റെ വഞ്ചന ആദ്യമായി ഉയർത്തിയത്. ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പെൺകുട്ടികളെ വലിച്ചിഴയ്ക്കാൻ മുസ്‌ലിം പുരുഷന്മാർ നടത്തിയ വിപുലമായ കെണിയാണിതെന്ന് അവർ വാദിക്കാൻ തുടങ്ങി. പ്രണയത്തിന്റെ പേരിൽ മുസ്ലീം പുരുഷന്മാർക്ക് മറ്റ് സമുദായങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പെൺകുട്ടികളെ വശീകരിക്കാൻ പണം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ പെൺകുട്ടിയെ വൈകാരികമായി മതപരിവർത്തനത്തിനും വിവാഹാനന്തരം ഇരയാക്കാനും അവരുടെ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിച്ചുവെന്നും അവർ വിവാഹമോചനം നേടി മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയെ തിരയാൻ തുടങ്ങുമെന്നും അവർ വാദിച്ചു.

ഇത് വഞ്ചനയിലൂടെയുള്ള പരിവർത്തനം മാത്രമാണ് വഞ്ചന അവസാനിപ്പിക്കണം. ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടികളെ ഇസ്‌ലാമിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിൽ മുഴുവൻ സമയവും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിപുലമായ ഒരു ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ മുസ്‌ലിം പുരുഷന്മാർ എന്ന അവകാശവാദമാണ് ഐ ബോൾ റോളിംഗ് ലഭിച്ചത്. അവരുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം ഈ പെൺകുട്ടികളെ ഐസിസ് പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് അയയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം മറ്റ് തീവ്രവാദ സംഘടനകളിൽ അംഗമാകുകയോ ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു. ഹിന്ദു വലതുപക്ഷം ഇതേ വാദങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ഉത്തർപ്രദേശിലെ വിജയകരമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയമാക്കി. ബിജെപി അധികാരത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം, എൻ‌ഐ‌എ ഈ വിഷയം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ, ഈ വിഷയം ദേശീയ ചർച്ചകളിലൊന്നായി മാറിയിരിക്കുന്നു, അവിടെ ആളുകൾ ഒരു വശത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നിലേക്ക് പോകാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നു.

ഹാദിയ കേസുമായി കോടതികൾ ഇതുവരെ പെരുമാറിയ രീതി വളരെയധികം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.കോടതികൾ ഹാദിയയെപ്പോലുള്ള മുതിർന്നവരെ ഒരു ജുവനൈൽ പോലെ പരിഗണിക്കാൻ തുടങ്ങി, പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടും അവളുടെ സാക്ഷ്യം ഗൗരവമായി കാണാനാവില്ലെന്ന് നിരീക്ഷണങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ,അപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇത് മാതാപിതാക്കളെ മുതിർന്നവരുടെ പോലും ഏക രക്ഷാധികാരിയാക്കുകയും ചെറുപ്പക്കാരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം, സ്വാതന്ത്ര്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങുകയും ചെയ്യും. ഈ മുതിർന്നവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പവിത്രമായിരിക്കണം, മാത്രമല്ല ഇത് എണ്ണമറ്റ അവസരങ്ങളിൽ ചെയ്തതുപോലെ കോടതികൾ സംരക്ഷിക്കുകയും വേണം. ചില കാരണങ്ങളാൽ അവർക്ക് അജ്ഞാതമായതിനാൽ, കോടതികൾ വ്യക്തിഗത അവകാശങ്ങളെ നിയമത്തിൽ ലംഘിക്കാനാവാത്ത ഒന്നായി കണക്കാക്കുന്നതിനുപകരം നിലവിലുള്ള യാഥാസ്ഥിതിക അഭിപ്രായവുമായി പോയിരിക്കുന്നു. ലവ് ജിഹാദ് പ്രശ്നത്തിന്റെ സുരക്ഷാ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് കോടതികൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആശങ്കാകുലരായിരുന്നുവെങ്കിൽ, അവർ ഒരു മുഴുവൻ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടേണ്ടതായിരുന്നു. ഒരു കാരണവശാലും അവർ ഹാദിയയെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞുവയ്ക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു, അത് അവളുടെ നിയമപരമായ അവകാശമാണ്.

ഹാദിയ പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ സ്വയം ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പെൺകുട്ടികളുടെ ചലനത്തിന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുക, അവരുടെ ലൈംഗികതയെ തടയുക, അവരുടെ പ്രണയവും വിവാഹവും നിഷേധിക്കുക തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു സമൂഹവും സ്വതന്ത്രരല്ല. സ്ത്രീകൾ ‘വഴിതെറ്റിയവരായി’ മാറുകയും സമൂഹത്തിനും കുടുംബത്തിനും നാണക്കേടുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് കരുതുന്നതിനാൽ ജാതി, മതവിഭാഗങ്ങളെല്ലാം സ്ത്രീകളെ അപമാനിക്കുന്നതിൽ കുറ്റക്കാരാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും നടന്ന ബഹുമാന കൊലപാതകങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാത്തവയും ഒരേ പ്രശ്‌നത്തിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിയുന്നു: സ്ത്രീകളെ ചരക്കുകളായി കാണുകയും ലജ്ജയുടെ കലവറയായി കാണുകയും ചെയ്യുന്നു. ബഹുമാനം പുരുഷന്മാർക്കിടയിൽ വസിക്കുമ്പോൾ ലജ്ജ സ്ത്രീകളിൽ വസിക്കുന്നു. കുടുംബത്തിനും സമൂഹത്തിനും ബഹുമാനം കൊണ്ടുവരാൻ സ്ത്രീകൾക്ക് കഴിവുണ്ട്, അതിനാൽ അവരെ കർശനമായ ചോർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണം. ഏത് ലംഘനവും വേഗത്തിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. അവൾ വളരെ ദൂരം പോയാൽ പോലും കൊല്ലപ്പെടാം.

മുസ്‌ലിം സമുദായത്തിനും സ്ത്രീകളോട് സമാനമായ മനോഭാവമുണ്ട്. എന്നാൽ ഹാദിയ കേസ് വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇവിടെ സംശയാസ്‌പദമായ സ്ത്രീകൾ ഇസ്‌ലാം മതം സ്വീകരിച്ചു, അതിനാൽ ഉർദു പത്രങ്ങളും മറ്റുള്ളവരും ഹാദിയ കേസ് ഉദ്ധരിച്ച് ധ്രുവീകരണത്തിന്റെ ഹിന്ദുത്വ അജണ്ട ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. എന്നാൽ സംശയാസ്‌പദമായ സ്ത്രീകൾ മുസ്‌ലിംകളാണെങ്കിൽ വിവാഹശേഷം ഹിന്ദുമതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മുസ്‌ലിം സമുദായത്തിന്റെ പ്രതികരണം ഒന്നുതന്നെയായിരിക്കുമോ? ഒരു ഹിന്ദുവിനെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നത് ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കുന്നതിന്റെ പ്രതിഫലം അർഹിക്കുന്നതാണെന്നും മറ്റെല്ലാ മതങ്ങളെക്കാളും ഇസ്‌ലാമിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെക്കുറിച്ചും ഒരാൾ പറയുന്നു.

മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ച് അത്തരം നെഗറ്റീവ് ഇമേജുകൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ മുസ്ലീം കുട്ടികൾ മറ്റ് മതപാരമ്പര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്തു മതിപ്പുണ്ടാക്കുന്നു? ഒരു മുസ്‌ലിം പുരുഷൻ തങ്ങൾ മികച്ച മതത്തിൽ പെട്ടവരാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് വളരെ സ്വാഭാവികമല്ലേ, അതിനാൽ അവർ തങ്ങളുടെ മതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ആളുകളോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? എന്നാൽ ഇത് ഒരു പ്രശ്നമായി തുടരുന്നു, അത് സമൂഹത്തിനുള്ളിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ്. എന്താണ് നമ്മളെ  മികച്ച മതപാരമ്പര്യമാക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇത്രയധികം ഉറപ്പുള്ളത്? ലോകത്തിൽ വസിക്കുന്ന ഏറ്റവും മോശം സമൂഹം നമ്മളാണെന്നതിന്റെ എല്ലാ സൂചനകളും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് നാം  ഈ വിഡ്ഢിത്തത്തിൽ  തുടരുന്നത്? അത്തരം വിഡ്ഢിത്തരങ്ങളിൽ  നാം വിശ്വസിക്കുന്നതിനാൽ, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ നിയമങ്ങളും നാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

അങ്ങനെ ഒരു അമുസ്ലിം ഒരു മുസ്ലീമിനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മതം മാറണം. മുസ്ലീം പുരുഷന്മാരുമായി വിവാഹം കഴിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ, ജൂത സ്ത്രീകൾക്ക് അപവാദങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും തിരിച്ചും ശരിയല്ല. മറ്റ് സമുദായങ്ങളിൽ നിന്ന് പെൺകുട്ടികളെ ലഭിക്കുന്ന സമയം വരെ ഇത് ശരിയാണ്.

താഴ്ന്ന ജാതിയിൽ നിന്നുള്ള പെൺകുട്ടികളെ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ ഹിന്ദു ഉയർന്ന ജാതിക്കാർ വിവാഹ നിയമങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുത്തുന്നതുപോലെയാണ് ഇത്, എന്നാൽ ഉയർന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾക്ക് താഴ്ന്ന ജാതിയിൽ നിന്നുള്ള ആൺകുട്ടികളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ ഒരു മുസ്ലീം പുരുഷൻ ഹിന്ദു പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പെൺകുട്ടി ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കണം.

പ്രത്യക്ഷത്തിൽ, അന്തർ-മതവിവാഹങ്ങൾ നടക്കുന്നത് സംശയാസ്‌പദമായ കക്ഷികൾ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നതിനാലാണ്. ഇത് കുടുംബങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ല. പ്രണയ വിവാഹങ്ങളിൽ പോലും മതം ഇത്രയും വലിയ പ്രശ്നമായിത്തീരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? എല്ലാത്തിനുമുപരി, സ്നേഹം ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും അതിരുകൾക്കപ്പുറത്തായിരിക്കില്ലേ? വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് പെൺകുട്ടികളെ പരിവർത്തനം ചെയ്യാനുള്ള അവരുടെ നിർബന്ധത്തിൽ, മതത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രണയത്തിന് പോലും കാത്തിരിക്കാമെന്ന പ്രസ്താവന ഈ മുസ്ലീം പുരുഷന്മാർ നടത്തുന്നില്ലേ? വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് മറ്റുള്ളവരെ പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ മുസ്‌ലിംകൾ നിർബന്ധിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം, അത്തരം വിവാഹങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ ഉദ്ദേശ്യത്തെക്കുറിച്ച് മറ്റ് സമുദായങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കും.

Http://www.NewAgeIslam.com   ൻറെ ഒരു കോളമിസ്റ്റാണ് അർഷാദ് ആലം

English Article:  Granted that Love Jihad is a Ruse to Polarise Communities But Can We Ask What is the Need to Convert in Inter-Faith Marriages

 

URL: https://www.newageislam.com/malayalam-section/ask-need-convert-inter-faith/d/122396


New Age IslamIslam OnlineIslamic WebsiteAfrican Muslim NewsArab World NewsSouth Asia NewsIndian Muslim NewsWorld Muslim NewsWomen in IslamIslamic FeminismArab WomenWomen In ArabIslamophobia in AmericaMuslim Women in WestIslam Women and Feminism

Loading..

Loading..