New Age Islam
Mon Dec 04 2023, 03:06 PM

Malayalam Section ( 15 Feb 2022, NewAgeIslam.Com)

Comment | Comment

How Madrasas Obliterate Muslim Educational Futures മുസ്ലീം വിദ്യാഭ്യാത്തെ മദ്രസകൾ ഭാവിയിൽ എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു

By Arshad Alam, New Age Islam

14 ഫെബ്രുവരി 2022

അവരുടെ കുട്ടികൾ ഒരു മധ്യകാല ചിന്താഗതിയിലേക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നത് തുടരണമോ എന്ന് സമൂഹം തീരുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട്

പ്രധാന പോയിന്റുകൾ:

1. 2009ലെ വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമത്തിൽ നിന്ന് മദ്രസകളെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

2. അവിടെ പഠിക്കുന്ന മുസ്ലീം കുട്ടികൾക്ക് പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ആവശ്യപ്പെടാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം.

3. ഏകദേശം 10% കുട്ടികൾ ആധുനിക വിഷയങ്ങളൊന്നും പഠിക്കാത്ത ഏക സമുദായമാണ് മുസ്ലീങ്ങൾ.

4. വിവിധ ഗവൺമെന്റുകളെ അതിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ വൈകല്യങ്ങളുടെ പേരിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു ലക്ഷ്യവും നിറവേറ്റുന്നില്ല.

----

വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ മദ്രസകളും വേദപാഠശാലകളും കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി കേൾക്കാൻ ഫെബ്രുവരി 11ന് രാജ്യത്തെ പരമോന്നത കോടതി വിസമ്മതിച്ചു. ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ആർടിഇയിൽ സങ്കൽപിച്ച വിദ്യാഭ്യാസം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും അതിനാൽ ഇത് അവരുടെ മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്നും പ്രാർത്ഥനയിൽ പ്രത്യേകം പരാമർശിച്ചു. 2009ലെ ആർടിഇ നിയമം പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത വിദ്യാഭ്യാസം മൗലികാവകാശമാക്കിയെങ്കിലും 2012ൽ വരുത്തിയ ഭേദഗതികളിലൂടെ മദ്രസകളെയും മറ്റ് മതസ്ഥാപനങ്ങളെയും ഈ വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി എന്നത് വിലപ്പോവില്ല. വ്യക്തമായ ഇളവ് ഉള്ളതിനാൽ ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വാദിച്ചു. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് കുട്ടികളുടെ മൗലികാവകാശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന വിഷയമായതിനാൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഈ മനോഭാവം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് പറയാൻ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നതാണ്.

മദ്രസ പോലുള്ള മുസ്ലീം മത സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല, വേദപാഠശാലകൾക്കും മറ്റ് ന്യൂനപക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഈ ഇളവ് ഉണ്ടെന്നത് തീർച്ചയാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഈ ലേഖകൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, മദ്രസകളുടെ അവസ്ഥയെ മറ്റ് മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ആര്യസമാജികൾ മുതൽ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറിമാർ വരെ അവരവരുടെ സ്കൂളുകളുടെ ശൃംഖല സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത്തരം സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അവർ ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം നിഷേധിക്കുന്നില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. മദ്രസകളുടെ സ്ഥിതി തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇവിടെ സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള മദ്രസകളിലൊഴികെ വിദ്യാർഥികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസമില്ല. ദയൂബന്ദ് അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്ത ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ പോലെയുള്ള മത സംഘടനകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മദ്രസകൾ അതിലെ ധാരാളം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സമകാലികമായ ഒരു വിഷയവും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, ഇത്തരം മദ്രസകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളവയിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നതാണ്.

ഈ മദ്രസകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ദിശാബോധം "ശവക്കുഴിക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ജീവിതത്തിന്" വിദ്യാർത്ഥികളെ സജ്ജമാക്കുക എന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള മതവിദ്യാഭ്യാസം ഈ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഒരു അർത്ഥവത്തായ വിധത്തിലും സജ്ജരാക്കുന്നില്ല, അതുവഴി അവർക്ക് ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ ഘടനയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ കഴിയും. അത്തരം വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഭൂരിഭാഗത്തിനും ചരിത്രമോ ശാസ്ത്രമോ ഭൂമിശാസ്ത്രമോ ഒന്നും അറിയില്ല. വിദ്യാഭ്യാസമെന്നു മനസ്സിലാക്കുന്ന കാലഹരണപ്പെട്ട മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ കുത്തിനിറയ്ക്കാൻ അവർ നിർബന്ധിതരാകുന്നു. ചിലർ സ്വന്തം മദ്രസകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ സംരംഭകരാണ്, എന്നാൽ ഈ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും അവരുടെ കുടുംബ കോളിംഗിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു. അതിനാൽ, മദ്രസ വിദ്യാഭ്യാസം അർത്ഥവത്തായ ഒരു സാമൂഹിക ചലനത്തിനും വഴിവെക്കുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവരുടെ ചിന്തയിൽ യാഥാസ്ഥിതികതയുടെ ഒരു അധിക പാളി മാത്രമേ കൊണ്ടുവരൂ. ഉദാഹരണത്തിന്, അത്തരം മദ്രസകളിൽ നിന്നുള്ള ബിരുദധാരികളായിരിക്കും അവരുടെ കുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീകളിൽ ആദ്യമായി ഹിജാബ് നിർബന്ധിക്കുന്നത്. അവരുടെ ദേശീയ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണഘടന, ഹിന്ദുമതത്തെയും മറ്റ് മതങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിലമതിപ്പ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള യാതൊന്നും അവർ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല. അവർ പഠിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് യഥാർത്ഥ പ്രസക്തിയില്ലാത്ത ഒരു നിഗൂഢ ഇസ്ലാമിനെക്കുറിച്ചാണ്. ഹദീസുകളും ഖുറാൻ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും അവരെ 7-8 നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ അറേബ്യയായ "യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിന്റെ" ഒരു സമയത്തിലേക്കും സ്ഥലത്തേക്കും കൊണ്ടുപോകുന്നു.

ഇത് ദൈവം ഉറപ്പുനൽകിയ മറ്റ് മതങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠത കൈക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഇസ്‌ലാമാണ്, അതിനാൽ അതിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രം ഇന്ത്യയെപ്പോലുള്ള ഒരു ജനാധിപത്യത്തിന് വളരെ അനുയോജ്യമല്ല. രാജ്യത്തിന്റെ നാഗരിക പൈതൃകത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനുപകരം, അവർക്കറിയുന്നതും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും അനുകരണീയമെന്ന് കരുതുന്ന അറേബ്യൻ ഇസ്ലാമിക മാതൃക അടിച്ചേൽപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. ഇത് അന്യമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് മാത്രമേ നയിക്കൂ. അതിനാൽ, അത്തരം മുസ്ലീങ്ങൾ ദേശീയ സമൂഹത്തിന്റെ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ നിന്നും അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഏതാണ്ട് ഛേദിക്കപ്പെടുന്നതിൽ അതിശയിക്കാനില്ല.

ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന മുസ്‌ലിംകൾ ഒരിക്കലും സ്വന്തം കുട്ടികളെ അതിൽ പഠിക്കാൻ അയക്കാറില്ല. വിദ്യാർത്ഥികളെ കുറിച്ച് വളരെ താഴ്ന്ന അഭിപ്രായമുള്ള ഒട്ടനവധി മദ്രസ നടത്തിപ്പുകാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ദരിദ്രരും താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരായ മുസ്ലീങ്ങളുമാണ്, അവർക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ഇത് ആദ്യ അവസരമാണ്. മക്കളെ മദ്രസകളിലേക്ക് അയക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളിൽ പലർക്കും ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസവും മതപഠനവും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല. പലരും തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ഈ ഇടങ്ങളിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്നത് മതപരമായ യോഗ്യത നേടുന്നതിനും ചില സമയങ്ങളിൽ അവർക്ക് ശരിയായ ഭക്ഷണം നൽകുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമാണ്. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് മുസ്ലീം കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ഭാവി കവർന്നെടുക്കുന്നതിൽ മദ്രസകൾക്ക് ഫണ്ട് നൽകുന്നവരും ഭരണം നടത്തുന്നവരും കുറ്റക്കാരാണ്.

മദ്‌റസാ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങളെ കുറിച്ച് മുസ്‌ലിം സമൂഹത്തിൽ ഒരു ചർച്ചയും നടക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് കുഴപ്പം. വിവിധ സർക്കാരുകൾ തങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്താത്തതിനാൽ മുസ്‌ലിംകൾ "വിദ്യാഭ്യാസപരമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷമായി" മാറിയെന്ന് പലപ്പോഴും പരാതിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, സമുദായം തന്നെ മദ്രസകളെ അവയുടെ മതപരമായ സ്വത്വവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. മദ്രസകളെ നവീകരിക്കാനുള്ള ഏതൊരു ശ്രമവും തങ്ങളുടെ മതത്തിനും സംസ്‌കാരത്തിനും നേരെയുള്ള കടന്നാക്രമണമാണെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. ഭാഗികമായി ഈ പിന്നോക്കാവസ്ഥ സ്വന്തം സൃഷ്ടിയാണെന്ന് അവർ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. ആധുനിക ജീവിതത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമായി ഏകദേശം 10% കുട്ടികളും വിവാഹമോചനം നേടിയാൽ ഒരു സമൂഹം എങ്ങനെ പുരോഗമിക്കണം? മുസ്‌ലിം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ വിദ്യാഭ്യാസ-തൊഴിൽ വിപണിയിൽ നിന്ന് സ്വയം ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ തയ്യാറാവുന്ന സ്വയം-ഒഴിവാക്കലിന്റെ ഒരു ക്ലാസിക് സംഭവമാണിത്. എന്നാൽ ചരിത്രപരമായ തെറ്റുകൾ ആത്മപരിശോധന നടത്തുന്നതിനുപകരം സർക്കാരിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് എളുപ്പമാണ്.

മുസ്‌ലിം കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ഭാവി ഇല്ലാതാക്കുന്നതിൽ സമൂഹത്തിന് പശ്ചാത്താപമില്ലെങ്കിൽ, എന്തിന് ഏതെങ്കിലും കോടതി അവരെ രക്ഷിക്കണം?

----

ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ ഇസ്ലാമിനെയും മുസ്ലീങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള എഴുത്തുകാരനും ഗവേഷകനുമാണ് അർഷാദ് ആലം.

English Article: How Madrasas Obliterate Muslim Educational Futures

URL:    https://www.newageislam.com/malayalam-section/madrasas-muslim-educational-medievalist-mindset/d/126371

New Age IslamIslam OnlineIslamic WebsiteAfrican Muslim NewsArab World NewsSouth Asia NewsIndian Muslim NewsWorld Muslim NewsWomen in IslamIslamic FeminismArab WomenWomen In ArabIslamophobia in AmericaMuslim Women in WestIslam Women and Feminism

Loading..

Loading..