New Age Islam
Sun Jun 16 2024, 12:24 PM

Malayalam Section ( 29 Nov 2021, NewAgeIslam.Com)

Comment | Comment

Refutation of Sheikh Yousuf Al-Abeeri's Fatwa –Part 5 നിരപരാധികളായ സിവിലിയൻമാരുടെ കൊലപാതകത്തെ അനുകൂലിക്കുന്ന ഷെയ്ഖ് യൂസുഫ് അൽ-അബീരിയുടെ ഫത്‌വയുടെ ഖണ്ഡനം -ഭാഗം 5

By Muhammad Yunus, New Age Islam

Feb. 07, 2013

ന്യൂ ഏജ് ഇസ്‌ലാം വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിരപരാധികളായ സാധാരണക്കാരെ ബോധപൂർവം കൊലപ്പെടുത്തുന്നതിനെ പിന്തുണയ്‌ക്കുകയും അങ്ങനെ 9/11 ആക്രമണത്തെ ന്യായീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശൈഖ് യൂസുഫ് അൽ-അബീരിയുടെ ഫത്‌വ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതിന്റെ ഖണ്ഡനം - ഭാഗം-5.

മുഹമ്മദ് യൂനുസ്, ന്യൂ ഏജ് ഇസ്ലാം

(അഷ്ഫാഖ് ഉല്ലാ സയ്യിദുമായി സഹ-രചയിതാവ് സംയുക്തമായി), ഇസ്‌ലാമിന്റെ അവശ്യ സന്ദേശം, അമാന പബ്ലിക്കേഷൻസ്, യുഎസ്എ, 2009)

ഫെബ്രുവരി 07, 2013

ഒരു പോരാളിയും മറ്റു പോരാളിയും തമ്മിൽ വേർതിരിവ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തോ സാഹചര്യത്തിലോ ആയിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രം വിജാതീയർക്കിടയിലെ കുട്ടികളെയും സ്ത്രീകളെയും വൃദ്ധരെയും കൊല്ലാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു മസ്‌അല (തത്ത്വ) പ്രകാരമാണ് ഫത്‌വ  ആരംഭിക്കുന്നത് (i). ശത്രുവിന്റെ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ രാത്രികാല റെയ്ഡ് അനുവദനീയമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, 'അവർ അവരിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്' (ii) എന്ന നിഗൂഢമായ മറുപടിയാണ് അസ് സാബ് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസ് തത്വത്തെ  സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്. ഫത്‌വ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ചെറിയ വാചക പരിഷ്‌ക്കരണത്തോടെ മേൽപ്പറഞ്ഞ മസ്‌അല ആവർത്തിക്കുന്നു. ഭൂരിഭാഗം ഉലമയുടെയും വീക്ഷണം,” അസ്ഖലാനിയിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിച്ച (ബാരി വാല്യം 6 പേജ് 146) ഇമാം മാലിക്കിന്റെയും അബു ഹനീഫയുടെയും ശക്തിയെക്കുറിച്ച് ഇമാം നവവിയുടെ വിശദീകരണം ഉദ്ധരിക്കുന്നതാണ്. പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആക്രമണങ്ങളിൽ മാത്രമേ മസ്‌അല (ii) ബാധകമാകൂ. (വാല്യം 7 പേജ് 325, സഹീഹ് മുസ്ലിം).

ശരീഅത്തിന്റെ കണ്ണിൽ കുട്ടികളെയും സ്ത്രീകളെയും അവരുടെ മറ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങളെയും തുല്യനിലയിലാക്കാൻ ഇബ്‌നു അസീറിനെ (ജാമിഉൽ ഉസൂൽ വാല്യം 2 പേജ് 733) ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവാചകന്റെ നിഗൂഢമായ പരാമർശത്തിന്റെ (മുകളിൽ ii) വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഫത്‌വ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് (നിയമം) കൊണ്ടുവരുന്നുഎന്നാൽ  ഇതിനെ ഇബ്നു--ഖദാമ (അൽ മുഗ്നി, വാല്യം 10 പേജ് 153)    "രാത്രികാല ആക്രമണങ്ങളിൽ അവരുടെ വീടുകളിൽ വെച്ച് കുട്ടികളെയും സ്ത്രീകളെയും കൊല്ലുന്ന ഏതൊരു ലക്ഷ്യവും" വിലക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഉദ്ധരിച്ചത്. രാത്രികാല റെയ്ഡുകളെ ന്യായീകരിക്കാൻ ഇമാം അഹ്മദ് ബിൻ ഹൻബലിന്റെ, "റോമാക്കാർക്കെതിരായ റെയ്ഡുകൾ രാത്രികളിൽ മാത്രമാണ് നടത്തിയത്"എന്നത്  ഉദ്ധരിക്കുന്നു.

'അവർ അവരിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്' എന്ന പ്രവാചകന്റെ നിഗൂഢമായ പരാമർശത്തിന്റെ ആധികാരികത സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി അതിന്റെ പൂർണ്ണമായ ഇസ്‌നാദ് സജ്ജീകരിച്ച് അസ് സാബ് (മുകളിൽ ii) നിന്നുള്ള ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ച് അഹ്മദ് ബിൻ ഹൻബൽ ഉദ്ധരിക്കുകയും മസ്‌അല (i) വായിക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.  "ആരെങ്കിലും കുട്ടികളെയും സ്ത്രീകളെയും പ്രത്യേകമായി കൊല്ലാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് അനുവദിക്കില്ല" എന്നായിരുന്നു അത്.

"സ്ത്രീകളെ കൊല്ലുന്നത് വിലക്കുക" എന്ന പ്രവാചകന്റെ മുമ്പ് യോഗ്യതയില്ലാത്ത നിർദ്ദേശത്തെ ഫത്വ പരാമർശിക്കുന്നു, കൂടാതെ അസ് സാബ് (മുകളിൽ ii) വിവരിച്ച ഹദീസ് ഹദീസിന് ശേഷം വന്നതാണെന്ന് അഹ്മദ് ബിൻ ഹൻബലിന്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്നു. അങ്ങനെ അതിന്റെ അനിഷേധ്യമായ സാധുത സ്ഥാപിച്ചു.

ആക്രമണത്തിൽ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും കൊല്ലാൻ അനുവദിക്കുന്ന പൊതുതത്ത്വത്തിന്റെ ഫത്വയുടെ കിഴിവ്

സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കുന്ന രാത്രികാല ആക്രമണത്തിന് ആവശ്യമായ നിർബന്ധിത സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രവാചകൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാകുന്നതിനാൽ, "എല്ലാ തന്ത്രപ്രധാനമായ സാഹചര്യങ്ങൾക്കും മസ്‌അല (i) ബാധകമാണെന്ന് കണക്കാക്കാം" എന്ന് ഫത്വ വാദിക്കുന്നു. "അടിയന്തരമായ റെയ്ഡ് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽപ്പോലും, പ്രക്രിയയിൽ കുട്ടികളെയും സ്ത്രീകളെയും വൃദ്ധരെയും കൊല്ലുന്നത് മനസ്സിലാവാതെ, അനിവാര്യമാണെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിക സൈന്യത്തിന് പെട്ടെന്ന് ആക്രമണം നടത്തുന്നത് അനുവദനീയമാണ്" എന്ന് അനുമാനിക്കാൻ സാദിക്കും.  "രാത്രി ആക്രമണങ്ങളിൽ കുട്ടികളെയും സ്ത്രീകളെയും കൊല്ലാനുള്ള അനുമതി ശത്രുവിനെ ദുർബലപ്പെടുത്താനും അവരുടെ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ തകർക്കാനും രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനാൽ, പ്രക്രിയയിൽ പോരാളികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടാലും അവരുടെ 'കൊട്ടാരങ്ങൾ' നശിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്ന് അത് വാദിക്കുന്നു.

9/11 ആക്രമണത്തെ ന്യായീകരിക്കാനുള്ള ഫത്വയുടെ അവസാന വാദപ്രതിവാദം

അതിന്റെ സമാപന ഭാഗത്ത്, ഫത്‌വ ശത്രുവിന്റെ 'കൊട്ടാരങ്ങളെ' തന്ത്രപ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളുമായി സമാന്തരമാക്കുന്നു, അങ്ങനെ ശത്രുവിന്റെ തന്ത്രപ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള പെട്ടെന്നുള്ള ആക്രമണത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്നു. ഫത്വ പിന്നീട് വാദത്തിൽ വന്യമായ കുതിച്ചുചാട്ടം നടത്തുകയും 9/11 ലെ കേവലം സിവിലിയൻ ഇരകളെ ഇരുപതിനായിരത്തിലധികം യോദ്ധാക്കളുമായി തുല്യമാക്കുകയും യോദ്ധാക്കളിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ കാരണം നിരപരാധികളെ കൊല്ലാൻ അനുവദിച്ച പ്രവാചകൻ നിഗമനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. 9/11 ആക്രമണത്തിന്റെ ഫലമായി കൊല്ലപ്പെട്ടവരെ കൊല്ലാൻ അനുവദിക്കുക, കാരണം അവരെയും താരതമ്യേന പോരാളികളേക്കാൾ പ്രാധാന്യമുള്ള തന്ത്രപ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ തിരിച്ചറിയാനും ഒറ്റപ്പെടുത്താനും കഴിഞ്ഞില്ല.

വിരോധാഭാസമെന്നു പറയട്ടെ, രാത്രികാല റെയ്ഡുകളിൽ ( മുകളിൽ i ) സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും പ്രായമായവരെയും കൊല്ലുന്നതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ ഉദ്ധരിച്ച പ്രവാചകന്റെ നിഗൂഢമായ പരാമർശം (മുകളിൽ ii) അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശമായും വ്യാഖ്യാനിക്കാം. സായുധ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ അകപ്പെട്ട ശത്രുക്യാമ്പിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് സിവിലിയന്മാരെ എത്തിക്കാനുള്ള ഖുർആനിന്റെ കൽപ്പനയുമായി അത്തരമൊരു വ്യാഖ്യാനം പൊരുത്തപ്പെടും (9:6), പക്ഷെ പരിധി ലംഘിക്കരുത് (2:190):

വിജാതിയരിൽ ആരെങ്കിലും അങ്ങയുടെ സംരക്ഷണം തേടുകയാണെങ്കിൽ* (മുഹമ്മദ്), അല്ലാഹുവിന്റെ വചനങ്ങൾ കേൾക്കത്തക്കവിധം അവന് സംരക്ഷണം നൽകുക; എന്നിട്ട് അവനെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കുക. അവർ അറിവില്ലാത്ത ഒരു ജനമായതുകൊണ്ടാണ് അപ്രകാരം ആവശ്യമായത്” (9:6) *[ലിറ്റ്., നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാരനാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.’]

നിങ്ങൾക്കെതിരെ പോരാടിയവരോട് ദൈവത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുക, എന്നാൽ പരിധി ലംഘിക്കരുത്. നിശ്ചയമായും അല്ലാഹു പരിധി കവിയുന്നവരെ സ്നേഹിക്കുകയില്ല (2:190).

ഫത്വയുടെ ഖണ്ഡനം

1. പോരാളികളല്ലാത്തവരെ സംരക്ഷിക്കാനും അവരെ സുരക്ഷിത താവളങ്ങളിൽ എത്തിക്കാനുമുള്ള ഖുർആനിക ഉത്തരവിന് വിരുദ്ധമാണ് (9:6), പോരാളികളല്ലാത്തവരെ ഒഴിവാക്കുക എന്ന ഇസ്‌ലാമിക പൂർവ പാരമ്പര്യം അറിയിച്ചിട്ടുള്ള പരിധികൾ ലംഘിക്കാതിരിക്കുക (2:190) എന്ന വാക്യം.

2. കുട്ടികളെയും സ്ത്രീകളെയും പ്രായമായവരെയും കൊല്ലാൻ പ്രവാചകൻ അധികാരപ്പെടുത്തിയതായി ഇത് കാണിക്കുന്നു, ഇത് 'എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും കാരുണ്യം' എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖുർആനിക തലക്കെട്ടിന് വിരുദ്ധമാണ് - റഹ്മത്ത് അൽ അലമീൻ (21:107) എന്നത് കൂടാതെ ഖുർആനിക തെളിവുകൾക്കെതിരെ പോരാടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉഹദ് പര്യവേഷണത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിനുശേഷവും (3:159) പ്രവാചകൻ തബൂക്ക് പര്യവേഷണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമാപണം നടത്തുകയും ചെയ്തു (9:43) എന്ന ചരിത്രത്തിന്റെ മുഴുവൻ വെളിച്ചവും നൽകുന്നു.

3. 'അവർ അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്' എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്ത പ്രവാചകന്റെ വളരെ നിഗൂഢമായ പ്രതികരണത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് ഇത് പ്രധാനമായും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്- പോരാളികളല്ലാത്തവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശമായി ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം.

4. അസംബന്ധമായ ഒരു സാമ്യത്തിൽ, 9/11 ആക്രമണങ്ങളിലെ സിവിലിയൻ അപകടങ്ങളെ അത് പോരാളികളേക്കാൾ പ്രാധാന്യമുള്ളതായി കണക്കാക്കുന്നു.

ഉപസംഹാരം:

കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും പ്രായമായവരും കൊല്ലപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള രാത്രിയിൽ ആക്രമണം നടത്താനുള്ള അനുവാദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവാചകന്റെ നിഗൂഢമായ പ്രതികരണം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഹദീസിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് ഫത്വ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഖുർആനിനു ശേഷമുള്ള രണ്ടാമത്തെ നിയമ സ്രോതസ്സായി പരമ്പരാഗതമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഹദീസിന്റെ പയനിയർ കംപൈലർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിയമജ്ഞർ തങ്ങളുടെ സമാഹാരങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഹദീസുകളുടെ സാങ്കേതിക ആധികാരികതയെക്കുറിച്ച് ശക്തമായ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് [1] അതിനാൽ, ഏത് ഫത്‌വയും നിലനിൽക്കുന്നു. പൂർണ്ണമായി ഹദീസുകളിലും നിയമപരമായ അഭിപ്രായങ്ങളിലും ഖുറാൻ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല, കാരണം അവലോകനത്തിലുള്ള ഫത്വ വളരെ ജാഗ്രതയോടെ കാണേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഖുർആനിന് വിരുദ്ധമായതോ അതിലെ ഏതെങ്കിലും പ്രഖ്യാപനങ്ങളെ പരിഹസിക്കുന്നതോ ആയ ഒരു ഫത്‌വ (കുട്ടികളെയും സ്ത്രീകളെയും പ്രായമായവരെയും കൊല്ലാൻ അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മനുഷ്യരാശിക്ക് കാരുണ്യമെന്ന് ദൈവിക പ്രസംഗം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളെ കാണിച്ചുകൊണ്ട്) ഫത്‌വ (ഭാഗം-5) ചെയ്യേണ്ട ഉദ്ദേശങ്ങൾ കേവലം അസംബന്ധമാണ്, അതിനാൽ അത് നിഷേധിക്കാനാവാത്തവിധം നിരാകരിക്കപ്പെടുന്നു.

സഞ്ചിത അവലോകനം:

ഖുർആനിൽ നിന്ന് ഒരു നിയമസാധുതയും എടുക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിനും ഖുർആനിക സന്ദേശത്തിന് വിരുദ്ധമായതിനും ആദ്യ നാല് ഭാഗങ്ങളുടെ സഞ്ചിത നിരാകരണത്തോടെയാണ് ഫത്വയുടെ ഭാഗം-4 അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഭാഗം ഖുർആനെക്കുറിച്ച് ഒരു പരാമർശവും നടത്തിയിട്ടില്ല, മുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നിർണായകമായി നിരാകരിക്കപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ ഫത്വയുടെ ആദ്യ അഞ്ച് ഭാഗങ്ങൾ വ്യക്തിഗതമായും സഞ്ചിതമായും നിരാകരിക്കപ്പെട്ടു.

കുറിപ്പ്: 1

ഹദീസിനെയും അതിന്റെ സമാഹരണക്കാരെയും പ്രതിരോധിക്കുക - ചിലപ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുകയും നിന്ദിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ മഹാന്മാരായ ഇമാമുമാരെ.

ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്‌നോളജിയിൽ നിന്ന് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദധാരിയും വിരമിച്ച കോർപ്പറേറ്റ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവുമായ മുഹമ്മദ് യൂനുസ് 90-കളുടെ തുടക്കം മുതൽ ഖുർആനിന്റെ കാതലായ സന്ദേശത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള പഠനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. 2002- കെയ്‌റോയിലെ അൽ-അസ്ഹർ അൽ-ഷെരീഫിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ച, റഫർ ചെയ്‌ത എക്‌സ്‌ജെറ്റിക് കൃതിയുടെ സഹ-രചയിതാവാണ് അദ്ദേഹം, പുനഃക്രമീകരണത്തിനും പരിഷ്‌ക്കരണത്തിനും ശേഷം യു‌സി‌എൽ‌എയിലെ ഡോ. ഖാലിദ് അബൂ എൽ ഫാദൽ അംഗീകരിക്കുകയും ആധികാരികമാക്കുകയും ചെയ്‌ത് അമാന പബ്ലിക്കേഷൻസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. , മേരിലാൻഡ്, യുഎസ്എ, 2009.

English Article:   Refutation of Sheikh Yousuf Al-Abeeri's Fatwa Supporting Wanton Killing of Innocent Civilians –Part 5

URL:  https://www.newageislam.com/malayalam-section/refutation-sheikh-yousuf-abeerifatwa/d/125862

New Age IslamIslam OnlineIslamic WebsiteAfrican Muslim NewsArab World NewsSouth Asia NewsIndian Muslim NewsWorld Muslim NewsWomen in IslamIslamic FeminismArab WomenWomen In ArabIslamophobia in AmericaMuslim Women in WestIslam Women and Feminism

Loading..

Loading..