New Age Islam
Tue Mar 05 2024, 07:22 PM

Malayalam Section ( 15 Dec 2021, NewAgeIslam.Com)

Comment | Comment

Islam and Mysticism: Is ‘Nafs’ Soul? (Part - 1) ഇസ്ലാമും മിസ്റ്റിസിസവും: 'നഫ്സ്' ആത്മാവാണോ? (ഭാഗം 1)


By Naseer Ahmed, New Age Islam

05 July 2017

നസീർ അഹമ്മദ്, ന്യൂ ഏജ് ഇസ്ലാം

05 ജൂലൈ 2017

നിഘണ്ടു നിഗൂഢതയെ അവ്യക്തമോ തെറ്റായതോ നിർവചിക്കപ്പെട്ടതോ ആയ മതപരമോ ആത്മീയമോ ആയ വിശ്വാസമായി നിർവചിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചത് നിഗൂഢതയിലുള്ള വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഖുറാൻ സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് കിതാബുൻ മുബീൻ  എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സുവ്യക്തവും വ്യക്തമായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതുമായ ഒരു സുവ്യക്തമായ ഗ്രന്ഥം, അഥവാ  സംശയത്തിന് അതീതമായി എല്ലാം വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം എന്നാണ്. അതിനാൽ ഇസ്ലാമിക മതപരമായ അറിവ് സുവ്യക്തവും വ്യക്തവുമാണ്, അവ്യക്തമോ തെറ്റായി നിർവചിക്കപ്പെട്ടതോ ഇസ്‌ലാമല്ല. അതിനാൽ ഇസ്‌ലാമിക മിസ്റ്റിസിസം ഒരു ഓക്‌സിമോറൺ ആണ്, എന്നിരുന്നാലും മുസ്‌ലിംകൾക്കിടയിൽ മിസ്റ്റിസിസം വ്യാപകമാണെങ്കിലും ഖുർആനിന്റെ ലളിതമായ മതത്തെ പൂർണ്ണമായും വളച്ചൊടിക്കുന്നു.

നമ്മുടെ അറിവിലെ വളർച്ച രണ്ട് പാതകളെ പിന്തുടരുന്നു. അവകൾ

a) അനുഭവജ്ഞാനത്തിന്റെയും യുക്തിപരമായ ന്യായവാദത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള എക്‌സ്‌പോണൻഷ്യൽ വളർച്ച. ഇത് വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഘട്ടം തിരിച്ചുള്ള വളർച്ചയാണ്, ഇത് തുടർച്ചയായി എന്ന് കരുതാം

b) തുടർച്ചയായ വളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ പ്രചോദനത്തിലൂടെയുള്ള പെട്ടെന്നുള്ള കുതിപ്പ്.

 ഗണിതത്തിലെ പല സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെയും തെളിവുകൾ സിദ്ധാന്തം രൂപീകരിച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് വന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, രാമാനുജം നമുക്ക് സംഖ്യാസിദ്ധാന്തത്തിൽ ഉജ്ജ്വലമായ നിരവധി സിദ്ധാന്തങ്ങൾ നൽകിയപ്പോൾ, ആ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ തെളിവുകൾ നിരവധി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മറ്റ് ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞർ നൽകി. ഐൻ‌സ്റ്റൈൻ തന്റെ പൊതു ആപേക്ഷികതാ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഗണിതശാസ്ത്ര തെളിവുമായി വർഷങ്ങളോളം പോരാടി, അതേസമയം സിദ്ധാന്തം അദ്ദേഹം രൂപപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. തെളിവ് നൽകിയതിന് ശേഷവും ഒരേപോലെ മിടുക്കരായ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ ഐൻ‌സ്റ്റൈൻ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ അത്തരമൊരു വ്യത്യസ്ത മാതൃക എങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു? അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ അനുഭവപരമായ തെളിവും പിന്നീട് വളരെക്കാലം പിന്തുടർന്നു. അതിനാൽ, നിരീക്ഷിച്ച പെരുമാറ്റത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു സിദ്ധാന്തം രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് പോലുമായിരുന്നില്ല. ഉൾക്കാഴ്ചയിലൂടെയുള്ള അറിവിന്റെ അത്തരം കുതിച്ചുചാട്ടങ്ങൾ പ്രചോദനം അല്ലെങ്കിൽ അതേ കാര്യത്തിന്റെ മറ്റൊരു പദമായ അവബോധത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായി മാത്രമേ കണക്കാക്കൂ.

ധ്യാനത്തിലൂടെയും സ്വയം സമർപ്പണത്തിലൂടെയും നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന, ബുദ്ധിക്ക് അപ്രാപ്യമായ അറിവിന്റെ ആത്മീയമായ ഭയം എന്നും മിസ്റ്റിസിസം നിർവചിക്കപ്പെടുന്നു. ഖുറാൻ വെളിപാടുകളുടെ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ്, കൂടാതെ മനുഷ്യന് ആവശ്യമായ എല്ലാ 'മിസ്റ്റിക്കൽ' അറിവുകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, എന്നാൽ ദീർഘവീക്ഷണത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിക്ക് അപ്രാപ്യമാണത്. മനുഷ്യന് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഗ്രന്ഥമെന്നാണ് ഖുർആൻ സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള വെളിപാടായി വന്നതോ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടതോ ആയ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ്, അതിനാൽ അതിനെ നിഷേധിക്കുന്നവരോട് അതിലെ ഏതെങ്കിലും സൂറത്തോ അധ്യായമോ പോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഖുർആനിലെ ലളിതമായ വെല്ലുവിളിയാണ്. ഈ വെല്ലുവിളി എന്റെ ശാസ്ത്രവും മതവും എന്ന ലേഖനത്തിൽ വിശദമായി ചർച്ചചെയ്യുന്നു.

ഖുറാൻ എല്ലാ നിഗൂഢതകളും മായ്ച്ചിരിക്കുന്നു, അതിനാൽ ഖുർആനിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രം അല്ലാത്ത ഏതൊരു 'മിസ്റ്റിസിസവും' മിഥ്യകളും അസത്യങ്ങളും ഭ്രമാത്മകതയുടെ ഉൽപ്പന്നവുമാണ്.

 (5:15) വേദക്കാരേ! നമ്മുടെ ദൂതൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരുന്ന പലതും നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിത്തരികയും (അത് ഇപ്പോൾ അനാവശ്യമാണ്): അല്ലാഹുവിങ്കൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു (പുതിയ) വെളിച്ചവും സുവ്യക്തമായ ഒരു ഗ്രന്ഥവും വന്നിട്ടുണ്ട്.

(36:69) ഞങ്ങൾ (പ്രവാചകനോട്) കവിതയെക്കുറിച്ച് ഉപദേശിച്ചിട്ടില്ല, അത് അദ്ദേഹത്തിന് അനുയോജ്യവുമല്ല: ഇത് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു സന്ദേശത്തിലും ഖുർആനിലും കുറവല്ല.

ഒരാൾ കവിതയെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതുപോലെ ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടതില്ല. ഇതിലെ വാക്യങ്ങൾക്ക് കവിത പോലെ ഒന്നിലധികം അർത്ഥങ്ങളൊന്നുമില്ല, എന്നാൽ ഇവയ്ക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു അർത്ഥമേ ഉള്ളൂ. വ്യക്തമായ അർത്ഥം കണ്ടെത്തുന്നതിനും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുപകരം വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർ തത്വശാസ്ത്രത്തെയും കവിതയെയും സ്നേഹിക്കുന്നവരാവുകയാണ്, സത്യത്തിന്റെ സത്യസന്ധരായ അന്വേഷകരല്ല അവർ. അവർ ഇസ്‌ലാമിന്റെ മിസ്‌റ്റിക്‌സ് ആണ്, ഇസ്‌ലാമിന്റെ ലളിതമായ വിശ്വാസത്തെ വളച്ചൊടിക്കുന്നവരാണ്.

ഒരു "വ്യക്തമായ സന്ദേശവുമായി" അയക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകന്മാർ

വ്യക്തമായ സന്ദേശവുമായാണ് പ്രവാചകന്മാർ അയക്കപ്പെട്ടത്, അവരെ "റസൂലും മുബീൻ" അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തമായ സന്ദേശത്തിന്റെ വാഹകർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നവർ "നസീറും മുബീൻ" എന്നും വിളിക്കുന്നു: 7:184; 11:25, 22:49, 26:115; 29:50; 38:70; 43:29; 44:13; 46:9; 51:50, 51; 67:26; 71:2;

ഇസ്ലാമിലെ പ്രവാചകന്മാർക്ക് "മിസ്റ്റിക്കൽ വിജ്ഞാനം" ഉണ്ടായിരുന്നില്ല

ഇസ്‌ലാമിലെ പ്രവാചകന്മാർക്ക് പ്രചോദനത്താൽ അവതരിച്ചതിലും അപ്പുറം ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്നും അവർക്ക് അവതരിച്ചത് എല്ലാ മനുഷ്യരാശിക്കും വേണ്ടിയാണെന്നും അവർ എല്ലാവരുമായും പങ്കുവെച്ചതാണെന്നും ഖുർആൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

(46:9) (നബിയേ,) പറയുക: ഞാന്‍ (അല്ലാഹുവിന്റെ) ദൂതന്‍മാരില്‍ ഒരു പുതുമക്കാരനൊന്നുമല്ല. എന്നെക്കൊണ്ടോ നിങ്ങളെക്കൊണ്ടോ (ഇഹലോകത്ത്) എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും എന്ന് എനിക്ക് അറിയുകയുമില്ല. എനിക്ക് ബോധനം നല്‍കപ്പെടുന്നതിനെ പിന്തുടരുക മാത്രമാകുന്നു ഞാന്‍ ചെയ്യുന്നത്‌. ഞാന്‍ വ്യക്തമായ താക്കീതുകാരന്‍ മാത്രമാകുന്നു.

(7:188) (നബിയേ,) പറയുക: എന്‍റെ സ്വന്തം ദേഹത്തിന് തന്നെ ഉപകാരമോ, ഉപദ്രവമോ വരുത്തല്‍ എന്‍റെ അധീനത്തില്‍ പെട്ടതല്ല. അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിച്ചതൊഴികെ. എനിക്ക് അദൃശ്യകാര്യമറിയാമായിരുന്നുവെങ്കില്‍ ഞാന്‍ ധാരാളം ഗുണം നേടിയെടുക്കുമായിരുന്നു.  തിന്‍മ എന്നെ ബാധിക്കുകയുമില്ലായിരുന്നു. ഞാനൊരു താക്കീതുകാരനും വിശ്വസിക്കുന്ന ജനങ്ങള്‍ക്ക് സന്തോഷമറിയിക്കുന്നവനും മാത്രമാണ്‌

(11:31) അല്ലാഹുവിന്‍റെ ഖജനാവുകള്‍ എന്‍റെ പക്കലുണ്ടെന്ന് ഞാന്‍ നിങ്ങളോട് പറയുന്നുമില്ല. ഞാന്‍ അദൃശ്യകാര്യം അറിയുകയുമില്ല. ഞാൻ ഒരു മലക്കാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുമില്ല. നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകള്‍ നിസ്സാരമായി കാണുന്നവരെപറ്റി, അവര്‍ക്ക് അല്ലാഹു യാതൊരു ഗുണവും നല്‍കുന്നതേയല്ല എന്നും ഞാന്‍ പറയുകയില്ല. അല്ലാഹുവാണ് അവരുടെ മനസ്സുകളിലുള്ളതിനെപ്പറ്റി നല്ലവണ്ണം അറിയുന്നവന്‍. അപ്പോള്‍ (അവരെ ദുഷിച്ച് പറയുന്ന പക്ഷം) തീര്‍ച്ചയായും ഞാന്‍ അക്രമികളില്‍ പെട്ടവനായിരിക്കും

(6:50) പറയുക: അല്ലാഹുവിന്‍റെ ഖജനാവുകള്‍ എന്‍റെ പക്കലുണ്ടെന്ന് ഞാന്‍ നിങ്ങളോട് പറയുന്നില്ല. അദൃശ്യകാര്യം ഞാന്‍ അറിയുകയുമില്ല. ഞാന്‍ ഒരു മലക്കാണ് എന്നും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നില്ല. എനിക്ക് ബോധനം നല്‍കപ്പെടുന്നതിനെയല്ലാതെ ഞാന്‍ പിന്തുടരുന്നില്ല. പറയുക: അന്ധനും കാഴ്ചയുള്ളവനും സമമാകുമോ? നിങ്ങളെന്താണ് ചിന്തിച്ച് നോക്കാത്തത്‌?

നിഗൂഢതയെ പിന്തുടരുന്നത് സാത്താന്റെയും കുഫ്റിന്റെയും ആരാധനയാണ്.

മന്ത്രവാദത്തിലോ മാന്ത്രിക ശക്തികളിലോ ഉള്ള വിശ്വാസത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, മന്ത്രവാദമോ മാന്ത്രിക ശക്തിയോ പിന്തുടരുന്നത് സാത്താനെ പിന്തുടരലാണെന്നും അതിനാൽ കുഫ്റിനും ഫിത്നക്കും ജാലവിദ്യ വാങ്ങുന്നവർക്കും പരലോകത്തിൽ  സന്തോഷത്തിൽ ഒരു പങ്കുമില്ലെന്നും ഖുർആൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

(2:102) സുലൈമാന്‍ നബിയുടെ രാജവാഴ്ചയുടെ (രഹസ്യമെന്ന) പേരില്‍ പിശാചുക്കള്‍ പറഞ്ഞുപരത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അവര്‍ (ഇസ്രായീല്യര്‍) പിന്‍പറ്റുകയും ചെയ്തു. സുലൈമാന്‍ നബി (അല്ലാഹുവിനോട്) നിഷേധം കാണിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ ജനങ്ങള്‍ക്ക് മാന്ത്രികവിദ്യ പഠിപ്പിച്ചുകൊടുത്ത് കൊണ്ട് പിശാചുക്കളാണ് നിഷേധത്തില്‍ ഏര്‍പെട്ടത്‌. ബാബിലോണില്‍ ഹാറൂത്തെന്നും മാറൂത്തെന്നും പേരുള്ള രണ്ടു മലക്കുകൾക്ക് ലഭിച്ചതിനെയും (പറ്റി പിശാചുക്കള്‍ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അവര്‍ പിന്തുടര്‍ന്നു). എന്നാല്‍ ഹാറൂത്തും മാറൂത്തും ഏതൊരാള്‍ക്ക് പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും, 'ഞങ്ങളുടേത് ഒരു പരീക്ഷണം മാത്രമാകുന്നു; അതിനാല്‍ (ഇത് ഉപയോഗിച്ച്‌) (അല്ലാഹുവിനെ) നിഷേധിക്കുന്നതിൽ ഏര്‍പെടരുത്' എന്ന് അവര്‍ പറഞ്ഞുകൊടുക്കാതിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ അവരില്‍ നിന്ന് ആളുകൾ ഭാര്യാഭര്‍ത്താക്കന്‍മാര്‍ക്കിടയില്‍ ഭിന്നതയുണ്ടാക്കുവാനുള്ള തന്ത്രങ്ങള്‍ പഠിച്ച് കൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍ അല്ലാഹുവിൻ്റെ അനുമതി കൂടാതെ അതുകൊണ്ട് യാതൊരാള്‍ക്കും ഒരു ദ്രോഹവും ചെയ്യാന്‍ അവര്‍ക്ക് കഴിയില്ല. അവര്‍ക്ക് തന്നെ ഉപദ്രവമുണ്ടാക്കുന്നതും ഒരു പ്രയോജനവും ചെയ്യാത്തതുമായ കാര്യമാണ് അവര്‍ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്‌. അത് (ആ വിദ്യ) ആര്‍ വാങ്ങി (കൈവശപ്പെടുത്തി)യോ അവര്‍ക്ക് പരലോകത്ത് യാതൊരു വിഹിതവുമുണ്ടാവില്ലെന്ന് അവര്‍ ഗ്രഹിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്‌. അവരുടെ ആത്മാവുകളെ വിറ്റ് അവര്‍ വാങ്ങിയ വില വളരെ ചീത്ത തന്നെ. അവര്‍ക്ക് വിവരമുണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍!

(103) അവര്‍ വിശ്വസിക്കുകയും ദോഷബാധയെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നാല്‍ അല്ലാഹുവിങ്കല്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലം എത്രയോ ഉത്തമമാകുന്നു. അവരത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെങ്കില്‍!

മനുഷ്യരാശിയെ നിഗൂഢവിദ്യ പഠിപ്പിച്ചത് അല്ലാഹുവിന്റെ മാലാഖമാരാണെങ്കിലും, അത് ഒരു പരീക്ഷണമായിരുന്നു, അതിന്റെ പ്രലോഭനങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങുന്നവർ സ്വയം സാത്താന് വിറ്റു, പരലോകത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ ഒരു പങ്കുമില്ല.

ഇസ്‌ലാമിൽ മിസ്റ്റിസിസത്തിന് ഒരു പരിധിയുമില്ല

ഖുറാൻ ഒരാളെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിക്കുമ്പോൾ, സാത്താന്റെ അനുയായികളല്ലാതെ ആരാണ് നിഗൂഢതയുടെ അവ്യക്തത തേടി വീണ്ടും ഇരുട്ടിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക?

(2:257) വിശ്വസിച്ചവരുടെ രക്ഷാധികാരിയാകുന്നു അല്ലാഹു. അവന്‍ അവരെ ഇരുട്ടുകളില്‍ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടു വരുന്നു. എന്നാല്‍ സത്യനിഷേധികളുടെ രക്ഷാധികാരികള്‍ ദുര്‍മൂര്‍ത്തികളാകുന്നു. വെളിച്ചത്തില്‍ നിന്ന് ഇരുട്ടുകളിലേക്കാണ് ആ ദുര്‍മൂര്‍ത്തികള്‍ അവരെ നയിക്കുന്നത്‌. അവരത്രെ നരകാവകാശികള്‍. അവരതില്‍ നിത്യവാസികളാകുന്നു.

നമുക്ക് ആത്മാവുണ്ടോ?

ആത്മാവില്ലാതെ എന്താണ് മിസ്റ്റിസിസം? എന്നാൽ നമുക്ക് ആത്മാവുണ്ടോ? എല്ലാ മതങ്ങളിലും സംസ്‌കാരങ്ങളിലും "ആത്മാവ്" എന്നതിന്റെ പ്രാഥമിക അർത്ഥം, നമ്മുടെ ശരീരമില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കമില്ലെങ്കിലും, സ്വന്തമായ ഒരു ബോധവും ബുദ്ധിയും ഉള്ള നമ്മുടെ "യഥാർത്ഥ-സ്വയം" എന്നതിന്റെ ഭൗതികമല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ "ആത്മീയ" ഭാഗമാണ് എന്നാണ്. നമ്മുടെ ശരീരം മരിക്കുമ്പോൾ മരിക്കരുത്, ഒരുപക്ഷേ നാം ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം. അങ്ങനെയൊന്നും നിലവിലില്ല, ശാസ്ത്രമോ ഖുർആനോ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. ആത്മാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള അത്തരമൊരു സങ്കൽപ്പം യുക്തിരഹിതവും അശാസ്ത്രീയവുമാണെങ്കിലും, നമ്മുടെ ഉള്ളിലോ മറ്റുള്ളവരുടെ ഉള്ളിലോ അതിന്റെ അസ്തിത്വത്തിന് അനുഭവപരമായ തെളിവുകൾ ഇല്ലെങ്കിലും, മുസ്ലീങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ മതങ്ങളിലും സംസ്കാരങ്ങളിലും അത്തരമൊരു ആത്മാവ് ഉണ്ടെന്ന വിശ്വാസം വളരെ ശക്തമാണ്. അതിനാൽ ഖുർആനിൽ ആത്മാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള അത്തരമൊരു ആശയം ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നത് മിക്ക ആളുകളെയും ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരിക്കും, എന്നാൽ നമ്മൾ അത്  കാണും.

ഖുർആനിലെ രണ്ട് വാക്കുകൾ പലപ്പോഴും "ആത്മാവ്" എന്ന് തെറ്റായി വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അവ ഇവയാണ്:

1. റൂഹ്

2. നഫ്സ്

ഈ രണ്ട് വാക്കുകളും പര്യായപദങ്ങൾ പോലുമല്ല എന്നതാണ് വിരോധാഭാസം. അതിനാൽ, ആത്മാവ് എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്ന ഒരു പദവും ഖുർആനിൽ ഇല്ലെന്നും പര്യായപദങ്ങൾ പോലുമില്ലാത്ത രണ്ട് പദങ്ങൾ "ആത്മാവ്" എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാണ്. ഖുർആനിൽ ആത്മാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സങ്കൽപ്പവുമില്ല, മരണമോ പുനരുത്ഥാനമോ പ്രതിപാദിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളിലൊന്നും രണ്ട് പദങ്ങളിൽ ഒന്നുമില്ല.

നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരവും തലച്ചോറും കൂടാതെ നമുക്ക് എന്താണ് ഉള്ളത്? നമ്മുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ഓർമ്മകൾ, നേടിയ അറിവുകൾ, ചിന്താരീതികൾ, സ്വയം ബോധവും ധാർമ്മിക മനഃസാക്ഷിയും അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം നിന്ദിക്കുന്നതും നമ്മുടെ മതപരമായ ധാർമ്മിക പഠിപ്പിക്കലുകളുടെയോ മതേതര ധാർമ്മികതയുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മെ നയിക്കുന്ന പ്രലോഭനങ്ങളും അധാർമ്മികമോ ധാർമ്മികമോ ആയി കണക്കാക്കാൻ നാം പഠിച്ച ആഹ്ലാദങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മെ തടയുന്ന നിയന്ത്രിത സ്വയവും നമുക്കുണ്ട്. എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ആധുനിക വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അറിവ് നമുക്കുണ്ട്. ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നിനെയും "ആത്മാവ്" എന്ന് വിളിക്കാനാവില്ല. ഖുർആനിലെ നഫ്സിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ വിവരിച്ചത് ഇപ്പോഴാണ്. നാം ഉറങ്ങുമ്പോഴും മരിക്കുമ്പോഴും നമ്മെ വിട്ടുപോകുന്ന ഉണർവിന്റെ അവസ്ഥയിലുള്ള ബോധമാണ് നഫ്സ്. ശരീരം, മസ്തിഷ്കം, ഓർമ്മകൾ, ചിന്താ രീതികൾ അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക പ്രക്രിയകൾ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, നാഡീവ്യൂഹം, അവയവങ്ങൾ എന്നിവയില്ലാതെ എന്താണ് നഫ്സ്? ശരീരം മരിക്കുമ്പോൾ നഫ്‌സും മരിക്കുന്നു, ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളില്ലാതെ നഫ്‌സ് ഉണ്ടാകില്ല. നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരം, മാനസിക പ്രക്രിയകൾ, മെമ്മറി, വികാരങ്ങൾ മുതലായവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാം വിവരങ്ങളായി കണക്കാക്കാം, വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ നമ്മുടെ "നഫ്സ്" ഉൾപ്പെടെ, ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ നമ്മെ പുനർനിർമ്മിക്കാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. ശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ജീവനുള്ള ശരീരമില്ലാതെ നഫ്സിന്റെ സ്വതന്ത്രമായ അസ്തിത്വമില്ല, കൂടാതെ നാം കാണാൻ പോകുന്ന ഖുർആനെ സംബന്ധിച്ചും.

സോൾ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദം ഒരു വ്യക്തി, സ്വയം, ആന്തരിക-സ്വയം, ഉള്ളിലുള്ള വ്യക്തി, മനസ്സാക്ഷി എന്നീ അർത്ഥങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, അതിനർത്ഥം നഫ്സ് എന്നാൽ "നമ്മുടെ ജീവനുള്ള ശരീരമില്ലാതെ നിലനിൽക്കാൻ കഴിവുള്ള നാശമില്ലാത്ത യഥാർത്ഥ സ്വയം" എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിൽ നമുക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ളതിനാൽ, ഖുർആൻ വിവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഒഴികെയുള്ള ആത്മാവിന്റെ മറ്റെല്ലാ അർത്ഥങ്ങളും നാം അവഗണിക്കും. ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള നാൽപത് വിവർത്തകരുടെ വിവർത്തനങ്ങൾ ഞാൻ പരിശോധിച്ചു, അവർ എങ്ങനെ വിവർത്തനം ചെയ്തു എന്നതിന്റെ ഹ്രസ്വ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ  ഞാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

നഫ്സ് മരിക്കുന്നു

യൂസുഫ് അലി (3:145) അല്ലാഹുവിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ ഒരു ആത്മാവിനും (ലിനഫ്സിൻ) മരിക്കാനാവില്ല.

പദാനുപദ വിവർത്തനം: അല്ലാഹുവിന്റെ അനുമതി പ്രകാരമല്ലാതെ ഒരാൾ മരിക്കാനുള്ളതല്ല

ലിനഫ്സിൻ യൂസഫ് അലി "ഒരു ആത്മാവ്" എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്തപ്പോൾ "ഒരു വ്യക്തിക്ക്" എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. മുപ്പത്തിയൊന്ന് വിവർത്തകർ ഈ വാക്യത്തിൽ ആത്മാവ് എന്ന് സമാനമായി വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു. ആത്മാവ് മരിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ആത്മാവിന്റെ സങ്കൽപ്പം എന്നതിനാൽ, ഈ വാക്യത്തിൽ നഫ്സിനെ "വ്യക്തി" എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്, കാരണം അത് മരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അവന്റെ നഫ്സിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്താൻ കഴിയില്ല, കൂടാതെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി നഫ്സിന് ഒരു അസ്തിത്വവുമില്ല, അത് ഒരു വ്യക്തി മരിക്കുമ്പോൾ മരിക്കുന്നു. ഖുർആനിൽ, നഫ്സു മരിക്കാത്ത ഒരു ആശയവുമില്ല, അതിനാൽ അതിന്റെ പ്രാഥമിക അർത്ഥത്തിൽ അത് "ആത്മാവ്" എന്നല്ല അർത്ഥമാക്കുന്നത്. എട്ട് വിവർത്തകർ ലിനഫ്‌സിനെ വ്യക്തി, മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം എന്ന് ശരിയായി വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ 529:57,21:35,3:18

ഓരോ നഫ്‌സിനും മരണത്തിന്റെ രുചിയുണ്ടാകും

വ്യക്തമായും നഫ്‌സി എന്നാൽ വ്യക്തിയെ അർത്ഥമാക്കുന്നു, അല്ലാതെ നശിപ്പിക്കാനാവാത്ത "ആത്മാവ്" എന്നല്ല.

(മുപ്പത്തിമൂന്ന് വിവർത്തകർ നഫ്‌സിൻ ആത്മാവ് എന്നും ഏഴ് പേർ വ്യക്തി, മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ജീവജാലം എന്നും വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്).

63:11 وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاء أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

അക്ഷരീയ വിവർത്തനം: എന്നാൽ (നഫ്‌സൻ ) ഒരു വ്യക്തിക്കും നിശ്ചയിച്ച സമയം വന്നാൽ അല്ലാഹു സമയം അനുവദിക്കുകയില്ല; നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി അല്ലാഹു സൂക്ഷ്മമായി അറിയുന്നവനാകുന്നു.

"നഫ്സ്" മരിക്കുന്നുവെന്നും അതിനാൽ നമ്മുടെ മരണശേഷം ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും നാം സ്ഥാപിച്ചു. അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം. പ്രാഥമിക അർത്ഥത്തിൽ അത് ആത്മാവല്ല. വാക്യത്തിൽ നഫ്സിന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും വിവർത്തകർ നഫ്സിനെ ആത്മാവായി വിവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ, വ്യക്തിയെ അർത്ഥമാക്കാൻ അവർ ആത്മാവിനെ ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന് വ്യക്തമാണ്.

പ്രലോഭനങ്ങളും വികാരങ്ങളും ആയി നഫ്‌സ്

നഫ്സ് അൽ-അമ്മാറ ബിസ്സുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ നഫ്സ് തിന്മയുടെ നിർദ്ദേശമാണ്

ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രലോഭനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, യൂസുഫ് (അ) ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ ദത്തെടുത്ത അസീസിന്റെ ഭാര്യ പ്രായപൂർത്തിയായപ്പോൾ വശീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. യൂസുഫ് (അ ) പറയുന്നത് മനുഷ്യനായതിന്റെ പേരിൽ താൻ കുറ്റവിമുക്തനാക്കുന്നില്ല എന്നാണ്; അത്തരം ആഗ്രഹം നിയമവിരുദ്ധമായിരിക്കുമ്പോഴും അവന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രലോഭനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ്. ഒരു ദുഷ്പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് അവനെ നയിച്ചേക്കാവുന്ന പ്രലോഭനങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വയം രക്ഷിക്കാൻ ദൈവത്തിന്റെ കരുണയാൽ മാത്രമേ കഴിയൂ.

(12:53) ഞാന്‍ എന്‍റെ മനസ്സിനെ കുറ്റത്തില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നില്ല. തീര്‍ച്ചയായും മനസ്സ് ദുഷ്പ്രവൃത്തിക്ക് ഏറെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെയാകുന്നു. എന്‍റെ രക്ഷിതാവിന്‍റെ കരുണ ലഭിച്ച മനസ്സൊഴികെ. തീര്‍ച്ചയായും എന്‍റെ രക്ഷിതാവ് ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനും കരുണചൊരിയുന്നവനുമാകുന്നു.

(ഇരുപത്തിയെട്ട് വിവർത്തകർ നഫ്സിനെ ആത്മാവ് എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മറ്റ് പന്ത്രണ്ട് പേർ അത് സ്വയം, ആന്തരികം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.)

20: 96 قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي

അക്ഷരീയ വിവർത്തനം: അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞു: "അവർ കാണാത്തത് ഞാൻ കണ്ടു: അതിനാൽ ഞാൻ ദൂതന്റെ കാൽപ്പാടിൽ നിന്ന് ഒരു പിടി (പൊടി) എടുത്ത് (കാളക്കുട്ടിയിലേക്ക്) എറിഞ്ഞു: അങ്ങനെ എന്റെ ഉള്ളം (നഫ്സി) എന്നോട് നിർദ്ദേശിച്ചു. ."

(30 വിവർത്തകർ നഫ്സിനെ ആത്മാവ് എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മൂന്ന് വിവർത്തകർ മനസ്സ്, മറ്റ് എട്ട് പേർ സ്വയം/ആന്തരികം/താഴ്ന്നത്/സ്വന്തം എന്നും).

4:128     وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ

അൻ നഫുസുമാർ അത്യാഗ്രഹത്താൽ വലയുന്നു

(മുപ്പത് വിവർത്തകർ അൻ നഫുസുവിനെ ആത്മാവ് എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് പത്ത് പേർ വ്യക്തികളോ ആളുകളോ ആയി വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്).

فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ

(5:30) എന്നിട്ട് തന്‍റെ സഹോദരനെ കൊല്ലുവാന്‍ അവന്‍റെ മനസ്സ് അവന്ന് പ്രേരണ നല്‍കി. അങ്ങനെ അവനെ കൊലപ്പെടുത്തി. അതിനാല്‍ അവന്‍ നഷ്ടക്കാരില്‍പെട്ടവനായിത്തീര്‍ന്നു.

ഇവിടെ നഫ്സു അതിന്റെ ചായ്‌വുകൾ, പ്രലോഭനങ്ങൾ, അസൂയ, ഭയം, അത്യാഗ്രഹം മുതലായവ കൊണ്ട് "അവന്റെ സ്വയം തോന്നൽ" ആണ്.

(ഇരുപത്തിയൊൻപത് വിവർത്തകർ നഫ്സുവിനെ ആത്മാവായി വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് പതിനൊന്ന് പേർ അത് സ്വയം, സ്വാർത്ഥത, താഴ്ന്ന-സ്വയം, അഭിനിവേശം, മനസ്സ്, ദുഷിച്ച ചിന്ത, ഈഗോ എന്നിങ്ങനെ വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്).

നഫ്സ് അൽ-ലവ്വാമ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം നിന്ദിക്കുന്ന മനസ്സാക്ഷി

(75:1) ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേല്‍പിന്‍റെ നാളുകൊണ്ട് ഞാനിതാ സത്യം ചെയ്യുന്നു.

(2) കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന മനസ്സിനെക്കൊണ്ടും ഞാന്‍ സത്യം ചെയ്തു പറയുന്നു.

(3) മനുഷ്യന്‍ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ; നാം അവന്‍റെ എല്ലുകളെ ഒരുമിച്ചുകൂട്ടുകയില്ലെന്ന്‌?

(4) അതെ, നാം അവന്‍റെ വിരല്‍ത്തുമ്പുകളെ പോലും ശരിപ്പെടുത്താന്‍ കഴിവുള്ളവനായിരിക്കെ

(5) പക്ഷെ (എന്നിട്ടും) മനുഷ്യന്‍ അവന്‍റെ ഭാവി ജീവിതത്തില്‍ തോന്നിവാസം ചെയ്യാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.

നാം ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിന് വിരുദ്ധമാകുമ്പോൾ നാം അനുഭവിക്കുന്ന വൈജ്ഞാനിക വൈരുദ്ധ്യം എന്ന് നഫ്സ് അൽ-ലവ്വാമയെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. ശരിയും തെറ്റും സംബന്ധിച്ച നമ്മുടെ ബോധം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ, നാം നമ്മുടെ മാതൃഭാഷ പഠിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കപ്പെടുന്നു. ആശയവിനിമയം നടത്താൻ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൂല്യങ്ങളും ശരിയും തെറ്റും നാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, കാരണം ആശയവിനിമയത്തിലൂടെ നാം പഠിക്കുന്നത് ഭാഷ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഇടപഴകുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങളും കൂടിയാണ്. ഒരു ധാർമ്മിക ജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ അറിവ് നേടുന്നതിനുള്ള നമ്മുടെ ശ്രമങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇത് കൂടുതൽ പരിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നു. നാം ശരിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ മാറ്റുന്നതിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രലോഭനങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങി ദുഷ്പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെയോ വൈജ്ഞാനിക വൈരുദ്ധ്യത്തെ സത്യസന്ധമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാം. അത്തരം പെരുമാറ്റങ്ങളെ നമുക്ക് യുക്തിസഹമാക്കാം.

(മുപ്പത്തി നാല് വിവർത്തകർ നഫ്സിനെ ആത്മാവായി വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആറ് പേർ മാത്രമാണ് മനസ്സാക്ഷി എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്തത്.)

നഫ്‌സ് അൽ-മുത്മഇന്ന അല്ലെങ്കിൽ സംതൃപ്തവും സമാധാനവുമുള്ള നഫ്‌സ്

പരലോകത്ത് വിജയിക്കുന്നവരെ നഫ്‌സുൽ മുത്‌മഇന്ന അഥവാ മനസ്സാക്ഷി സ്വയമേവ സമാധാനത്തോടെ കഴിയുന്നവരെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു.

(89:27) ഹേ; സമാധാനമടഞ്ഞ ആത്മാവേ,

(28) നീ നിന്‍റെ രക്ഷിതാവിങ്കലേക്ക് തൃപ്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ടും, തൃപ്തി ലഭിച്ചു കൊണ്ടും മടങ്ങിക്കൊള്ളുക.

(29) എന്നിട്ട് എന്‍റെ അടിയാന്‍മാരുടെ കൂട്ടത്തില്‍ പ്രവേശിച്ചു കൊള്ളുക.

(30) എന്‍റെ സ്വര്‍ഗത്തില്‍ പ്രവേശിച്ചു കൊള്ളുക.

ആരുടെ നഫ്സ് പൂർണ്ണമായും സംതൃപ്തരും സമാധാനവും ആയിരിക്കും? തങ്ങളുടെ വൈജ്ഞാനിക വൈരുദ്ധ്യത്തെ സത്യസന്ധമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ശരിയെന്ന് അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വസിച്ചതിന് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തവർ. അത്യാഗ്രഹം, അസൂയ, വെറുപ്പ്, കോപം, ജഡമോഹങ്ങൾ എന്നിവയ്‌ക്ക് വഴങ്ങാതെ എല്ലാ വിധത്തിലും തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംതൃപ്തരായവർ, ലഭിച്ച എല്ലാത്തിനും ദൈവത്തോട് നന്ദിയുള്ളവർ.

തങ്ങളോടും ദൈവത്തോടും സമാധാനത്തിൽ കഴിയുന്ന അത്തരം വ്യക്തികൾ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. അള്ളാഹുവിന്റെ കൃപയും കാരുണ്യവും കൂടാതെ യൂസുഫ് (അ) പറയുന്നത് പോലെ അത്തരമൊരു അവസ്ഥ സാധ്യമല്ല. ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ, ആളുകൾ അവരുടെ വൈജ്ഞാനിക വൈരുദ്ധ്യത്തെ യുക്തിസഹമായി അടിച്ചമർത്താൻ പ്രവണത കാണിക്കുന്നു, അവരുടെ താഴ്ന്ന ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങുന്നു, എല്ലാറ്റിനും കൂടുതൽ അത്യാഗ്രഹിക്കും, മെച്ചപ്പെട്ടവരോട് അസൂയപ്പെടും, മറ്റുള്ളവരെ അവർ വെറുക്കും, അരക്ഷിതാവസ്ഥ അനുഭവിക്കും, അവരെ പ്രതിരോധിക്കും. തെറ്റുകൾ / തെറ്റുകൾ. പൂർണ്ണമായി തൃപ്തരല്ലാത്ത നഫ്‌സ്, കൂടുതൽ കാലം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച് മരിക്കുന്നവരാണ്, തങ്ങൾക്ക് നേടാൻ കഴിയുന്നതിൽ അതൃപ്തിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങളിൽ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഏറ്റവും മികച്ചത് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ അവസരങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച്, തങ്ങളുടെ സ്വന്തം വിശ്വാസങ്ങളിലും അവരുടെ അറിവിലും ഉറച്ചുനിൽക്കുന്ന, ഏറ്റവും മികച്ച ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് തങ്ങളാൽ കഴിയുന്നത് ചെയ്തതെന്ന് അറിയുന്നവരായിരിക്കും നഫ്‌സ്.

നഫ്‌സുൽ മുത്‌മഇന്ന എന്ന പദവി എത്രത്തോളം നേടിയെന്ന് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം. അത്തരമൊരു നഫ്സ് നിർഭയനും ശുഭാപ്തിവിശ്വാസമുള്ളതും വിദ്വേഷമില്ലാത്തതും തീർച്ചയായും ഭ്രാന്തനുമല്ല. പരിഭ്രാന്തി എന്നത് ഒരു നഫ്സിന്റെ ലക്ഷണമാണ്, അത് സ്വയവും പരിസ്ഥിതിയുമായി സുഖമായി കഴിയുന്നു.

(മുപ്പത്തി നാല് വിവർത്തകർ നഫ്സിനെ ആത്മാവ് എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആറ് പേർ മാത്രമാണ് മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്തത്.)

16:7 وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُواْ بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

അക്ഷരീയ വിവർത്തനം: അവർ (മൃഗങ്ങൾ) നിങ്ങളുടെ ഭാരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുതന്നെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോടെയല്ലാതെ എത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു ദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു (അലൻഫ്യൂസി). തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് അത്യധികം ദയാലുവും കരുണാനിധിയുമാകുന്നു.

യൂസുഫ് അലി: (16:7) നിങ്ങളുടെ ഭാരമേറിയ ഭാരങ്ങൾ അവർ ചുമന്നുകൊണ്ടുപോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് (മറ്റൊരുവിധത്തിൽ) എത്തിച്ചേരാനാകാത്ത വിധത്തിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ആത്മാക്കൾക്കൊപ്പമാണ്. തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് ദയാലുവും കരുണാനിധിയുമാകുന്നു.

കുഴപ്പം ശരീരത്തിനാണ്, "ആത്മാവ്" അല്ല.

(ആറ് വിവർത്തകർ അലൻഫ്യൂസിയെ ആത്മാവ് എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇരുപത്തിനാല് പേർ നിങ്ങളുടേത് എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്)

39:42 اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

യൂസഫ് അലി (39:42) മരണസമയത്ത് ആത്മാക്കളെ (എൽ-അൻഫുസ) എടുക്കുന്നത് അല്ലാഹുവാണ്; ഉറക്കത്തിൽ മരിക്കാത്തവർ (അവൻ എടുക്കുന്നു): അവൻ മരണത്തിന്റെ വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചവരെ, അവൻ (ജീവനിലേക്ക് മടങ്ങിവരുന്നതിൽ നിന്ന്) പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നു, എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ളവരെ അവൻ (അവരുടെ ശരീരത്തിലേക്ക്) നിശ്ചിതമായ ഒരു കാലയളവിലേക്ക് അയക്കുന്നു. ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാകുന്നു.

നമ്മുടെ ഉറക്കത്തിൽ എടുത്തുകളയുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മാവല്ല, നമ്മുടെ ബോധമാണ്. നമ്മുടെ മരണത്തിലും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ സ്വബോധമാണ്. ഉറക്കത്തിലും മരണത്തിലും എടുത്തുകളഞ്ഞത് മരിക്കാത്തവർക്കുവേണ്ടി മടങ്ങിവരുന്ന ബോധമാണ്, എന്നാൽ മരിക്കുന്നവർക്കായി മടങ്ങിവരില്ല. അതിനാൽ ആത്മാവല്ല, ബോധം എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഈ സൂക്തം നഫ്സിന്റെ അർത്ഥം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ജീവനുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഉള്ളത് അതാണ്. ഉറക്കത്തിലോ കോമയിലോ മരണത്തിലോ ഉള്ളതല്ല. ഉണർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായ അസ്തിത്വവും അതിന് ഇല്ല

(മുപ്പത് വിവർത്തകർ അലൻഫ്യൂസയെ ആത്മാവ് എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റെല്ലാവരും ശരിയായ അർത്ഥവുമായി മല്ലിടുകയും ഉറക്കത്തെ മരണവുമായി ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുകയും ചെയ്തു. ഉറങ്ങുമ്പോൾ "സ്വയം" എന്ന് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി, മരിക്കാത്തവർക്കും ഉണരാത്തവർക്കും തിരിച്ചയച്ചു. ശരിയാണ് അതായത് ഉറങ്ങുമ്പോൾ എടുത്തുകളയുന്നതും ഉണരുമ്പോൾ തിരികെ നൽകുന്നതും എന്നാൽ മരിക്കുന്നവരിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാത്തതും നമ്മുടെ ബോധമാണ്.മരണത്തെ വളരെ ലളിതമായ വാക്കുകളിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് ജീവന് അല്ലെങ്കിൽ സ്വബോധം എന്നെന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഉറക്കം താൽക്കാലിക നഷ്ടമാണ്. ഷബീർ അഹമ്മദ് എന്ന ഒരു വിവർത്തകൻ മാത്രം അടുത്തു വരുന്നു)

ഈ ഭാഗത്ത് നഫ്സ് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, എന്താണ് അനർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. അത് തീർച്ചയായും മരണാനന്തരം നിലനിൽക്കുന്ന അവിനാശിയായ ആത്മാവിനെ അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ വികാരങ്ങൾ, ചിന്തകൾ, വിവേചനാധികാരം, പ്രലോഭനങ്ങൾക്ക് വിധേയരാകുക, സ്വയം യുക്തിസഹമാക്കുക, ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ബോധാവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ മനഃസാക്ഷിയെ നിന്ദിക്കുകയും തിരുത്തുകയും ചെയ്യുകഅല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കുകയും ആത്യന്തികമായി മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അതുല്യ വ്യക്തി ആവുക, അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം നാം തന്നെ നന്നാവുക. മരണം ശരീരത്തിനും നഫ്സിനും വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. പല വിവർത്തകരും നഫ്സിനെ ആത്മാവ് എന്ന് സ്വതന്ത്രമായി വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഒരു വാക്യത്തിലും നഫ്സ് "ആത്മാവ്" എന്നതിന്റെ പ്രാഥമിക അർത്ഥം എടുക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് ദ്വിതീയ അർത്ഥങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഖുർആനിലെ ഏതെങ്കിലും വാക്യത്തിൽ "നമ്മുടെ മരണശേഷവും ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ നശിപ്പിക്കാനാവാത്ത സ്വയം" എന്നതിന്റെ പ്രാഥമിക അർത്ഥത്തിൽ നഫ്സ് "ആത്മാവ്" അല്ലെന്ന് നമുക്ക് നിഗമനം ചെയ്യാം. അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ, 'റൂഹ്' എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം.

----

ഐഐടി കാൺപൂരിൽ നിന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദധാരിയായ നസീർ അഹമ്മദ് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി പൊതുമേഖലയിലും സ്വകാര്യമേഖലയിലും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ശേഷം ഒരു സ്വതന്ത്ര ഐടി കൺസൾട്ടന്റാണ്. ന്യൂ ഏജ് ഇസ്‌ലാം ഡോട്ട് കോമിൽ അദ്ദേഹം പതിവായി സംഭാവന ചെയ്യുന്നയാളാണ

English Article:   Islam and Mysticism: Is ‘Nafs’ Soul? (Part - 1)

URL:      https://www.newageislam.com/malayalam-section/islam-mysticism-soul-nafs/d/125964


New Age IslamIslam OnlineIslamic WebsiteAfrican Muslim NewsArab World NewsSouth Asia NewsIndian Muslim NewsWorld Muslim NewsWomen in IslamIslamic FeminismArab WomenWomen In ArabIslamophobia in AmericaMuslim Women in WestIslam Women and Feminism

Loading..

Loading..