New Age Islam
Fri May 20 2022, 09:14 AM

Malayalam Section ( 8 Feb 2022, NewAgeIslam.Com)

Comment | Comment

‘Bidding the Good and Forbidding the Evil’ മത പോലീസ് എന്ന പരമ്പരാഗത സ്ഥാപനത്തിന്റെ 'നന്മയും തിന്മയും വിലക്കലും' (അംറു ബിൽ മ'റൂഫ് വ നഹി 'അനിൽ മുൻകർ) ഇന്ന് അനിസ്ലാമികമായി നിലകൊള്ളുന്നു

By Muhammad Yunus, New Age Islam

(Co-author (Jointly with Ashfaque Ullah Syed), Essential Message of Islam, Amana Publications, USA, 2009)

September 18, 2013

മുഹമ്മദ് യൂനുസ്, ന്യൂ ഏജ് ഇസ്ലാം

(സഹ-രചയിതാവ് (അഷ്ഫാഖ് ഉല്ലാ സയ്യിദുമായി സംയുക്തമായി), ഇസ്‌ലാമിന്റെ അവശ്യ സന്ദേശം, അമാന പബ്ലിക്കേഷൻസ്, യുഎസ്എ, 2009)

സെപ്റ്റംബർ 18, 2013

ചില പുത്തൻ ഉൾക്കാഴ്‌ചകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ വിഷയത്തിൽ ഗുലാം റസൂൽ ഡെഹ്‌ൽവി പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ലേഖനത്തിന് ഇത് പൂരകമാണ്.

മഅ്‌റൂഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതിനെ ഖുറാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു - അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നതിനും സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും മാന്യവും ന്യായമായ രീതിയിൽ പെരുമാറുന്നതും അർത്ഥമാക്കുന്നു, മുൻകാറിനെ വിലക്കുന്നു: യുക്തിക്ക് വിരുദ്ധമായ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആംഗ്യങ്ങളും പെരുമാറ്റങ്ങളും. നല്ല പെരുമാറ്റത്തിന്റെ എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കും വിരുദ്ധമാണ് (3:104, 3:110, 7:157, 9:112, 22:41, 31:17). ലാളിത്യത്തിനായി, ഞങ്ങൾ ഈ പദങ്ങളെ നല്ലതും (മറൂഫ്) തിന്മയും (മുൻകാർ) ആയി വിവർത്തനം ചെയ്യും.

മദീന കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ, ഖുർആൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു:

"നല്ലതിലേക്ക് (മറ്റുള്ളവരെ) ക്ഷണിക്കുകയും നന്മ കൽപിക്കുകയും (മഅ്‌റൂഫ്), തിന്മ വിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹം നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ, അവർ വിജയിക്കും" (3:104) .

"അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മനുഷ്യരാശിക്ക് സാക്ഷികളാകാനും റസൂൽ നിങ്ങൾക്ക് സാക്ഷികളാകാനും വേണ്ടി നിങ്ങളെ നാം ഒരു സമതുലിത സമൂഹമാക്കിയിരിക്കുന്നു..." (2:143),

പരമ്പരാഗതമായി മുസ്‌ലിം പണ്ഡിതന്മാർ 3:104 വാക്യത്തെ 2:143 (മുകളിൽ) വാക്യത്തിന്റെ പ്രാരംഭ പ്രസ്താവനയുമായി സംയോജിപ്പിച്ച് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു, മുസ്‌ലിം സമുദായത്തിന്റെ എക്കാലത്തെയും പ്രത്യേകത അവകാശപ്പെടാൻ. ഇത് ഖുർആനിന്റെ ബഹുസ്വര സന്ദേശവുമായും (49:13, 5:48) ദൈവിക നീതിയുടെ പൊതുവായ മാനദണ്ഡങ്ങളുമായും (2:62, 4:124, 5:69, 22:17, 64:9, 65) വിരുദ്ധമാണ്. :11) ദൈവിക പദ്ധതിയിൽ മുസ്ലീങ്ങളെ അമുസ്ലിംകൾക്ക് തുല്യമായി പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു. ശ്രദ്ധേയമായി, 3:104 ന് തൊട്ടുമുൻപുള്ള വാക്യം 3:103 ഇസ്ലാമിന് മുമ്പുള്ള അറേബ്യയിലെ പുറജാതീയ ഗോത്രങ്ങളുടെ പരസ്പര ശത്രുതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു [നിങ്ങൾ പരസ്പരം ശത്രുവായിരുന്നതിനാൽ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ചേരുകയും നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളാകുകയും ചെയ്തതിനാൽ നിങ്ങളോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പ്രീതി ഓർക്കുക” ..]. അങ്ങനെ, ഒരു ഖണ്ഡികയായി വായിക്കുക, 3:103-104 വാക്യങ്ങൾ വെളിപാടിന്റെ ഉടനടി പ്രേക്ഷകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു, അതിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന 'നിങ്ങൾക്കിടയിലെ സമൂഹം' എന്നത് പ്രവാചകന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വികസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മുസ്ലീം സമുദായത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അല്ലാതെ. മുസ്ലീം സമുദായത്തിലെ ഏതെങ്കിലും 'തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഗ്രൂപ്പിലേക്ക്'. ഖുർആൻ കൂടുതൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു:

മനുഷ്യരാശിക്ക് വേണ്ടി വളർത്തിയെടുത്ത ഏറ്റവും നല്ല സമൂഹമാണ് നിങ്ങളുടേത്; നിങ്ങൾ നന്മ കൽപിക്കുകയും തിന്മ വിരോധിക്കുകയും അല്ലാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വേദക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ - അത് അവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത്: അവരിൽ ചിലർക്ക് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസമുണ്ട് (മുഅ്മിനൂൻ) അവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും വികൃതരാണ്" (3:110).

ഇപ്പോൾ അവലോകനം ചെയ്ത ഖണ്ഡിക 3:103-104 പോലെ, മുസ്‌ലിംകളെ 'മികച്ച സമൂഹം' എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഈ വാക്യം പ്രവാചകന്റെ അനുയായികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു: പ്രവാചകന്റെ നേരിട്ടുള്ള മാർഗനിർദേശത്തിന് കീഴിലായിരുന്നതിനാലും വെളിപാടിന് നേരിട്ടുള്ള സാക്ഷികളുമായും, അവർ വളരെക്കാലമായി. എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റികളിലും ഏറ്റവും മികച്ചത്. എന്നിരുന്നാലും, വാക്യം (3:110) 'ഗ്രന്ഥത്തിലെ ചിലർ' യഥാർത്ഥ വിശ്വസ്തരാണെന്ന് (മുഅ്‌മിനൂൻ) അംഗീകരിക്കുന്നു, അതേസമയം 3:113/114 ഭാഗം അവർ നന്മ കൽപ്പിക്കുകയും തിന്മ തടയുകയും തിടുക്കം കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. സൽകർമ്മങ്ങളും സജ്ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

"അവർ ഒരുപോലെയല്ല: വേദക്കാരിൽ നേരായ ഒരു സമൂഹമുണ്ട്: അവർ ദൈവസന്നിധിയിൽ കുമ്പിടുമ്പോൾ രാത്രിയുടെ സമയങ്ങളിൽ അവന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യുന്നു (3:113). അവർ ദൈവത്തിലും അന്ത്യദിനത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നു; നന്മ കൽപ്പിക്കുക, തിന്മയിൽ നിന്ന് വിലക്കുകയും സൽകർമ്മങ്ങൾക്ക് ധൃതികൂട്ടുകയും ചെയ്യുക - അവരാണ് സദ്‌വൃത്തരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളത് (114).

അതിനാൽ, ഖുർആൻ പ്രവാചകന്റെ അനുയായികളെ നന്മയുടെ ലേലം വിളിക്കുന്നവരായും തിന്മയെ തടയുന്നവരായും വേർതിരിക്കുന്നില്ല.

പരമ്പരാഗത വ്യാഖ്യാനവും നടപ്പാക്കലും

പരമ്പരാഗതമായി, 3:110, 3:104 എന്നീ വാക്യങ്ങളുടെ പ്രാരംഭ പ്രസ്താവനകൾ ('മനുഷ്യരാശിക്ക് വേണ്ടി വളർത്തിയെടുത്ത ഏറ്റവും നല്ല സമൂഹമാണ് നിങ്ങളുടേത്,' 'നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടാകട്ടെ') ലേലത്തിൽ അനുസരിക്കുന്നതിനുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ കൂട്ടുത്തരവാദിത്തം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് പരസ്പര പൂരകമായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നു. മുസ്‌ലിംകളുടെ ഓരോ സമുദായത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു 'തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട' ആളുകളുടെ നന്മയും തിന്മയും തടയുന്നു. അതനുസരിച്ച്, മുസ്ലീം നിയമ സിദ്ധാന്തം അടിക്കുറിപ്പുള്ള കൽപ്പനയെ (നന്മയെ വിളിച്ച് തിന്മയെ വിലക്കുക) 'ഫർദ് അൽ-കിഫായ' ആയി കണക്കാക്കുന്നു - "മുസ്ലീം സമൂഹം മൊത്തത്തിൽ നിർവഹിക്കേണ്ട നിയമപരമായ ബാധ്യത; മുസ്ലീം സമുദായത്തിലെ മതിയായ അംഗങ്ങൾ ബാധ്യത നിറവേറ്റുകയാണെങ്കിൽ, ശേഷിക്കുന്ന മുസ്ലീങ്ങൾ ദൈവമുമ്പാകെയുള്ള ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാകും. അതനുസരിച്ച്, ക്ലാസിക്കൽ കാലഘട്ടത്തിൽ, ഈ സുപ്രധാന ഖുർആനിക കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ മുഹ്താസിബീൻ (ഇൻസ്പെക്ടർമാർ അല്ലെങ്കിൽ വിജിലൻസ് ഓഫീസർമാർ) എന്നറിയപ്പെടുന്ന മതപോലീസിനെ നിയമിച്ചിരുന്നു. റോഡുകൾ, പൂന്തോട്ടങ്ങൾ, പാർക്കുകൾ, മദ്രസകൾ, മാർക്കറ്റുകൾ, ആശുപത്രികൾ, കോടതികൾ, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങി എല്ലാ പൊതു സ്ഥലങ്ങളിലും അവർ പട്രോളിംഗ് നടത്തി, നിർബന്ധിത പ്രബോധനമോ ബലപ്രയോഗമോ പോലും പരാജയപ്പെട്ടാൽ അത് അനുനയിപ്പിച്ച് ഉറപ്പാക്കാൻ.

പ്രാർത്ഥന, ഉപവാസം, ഹലാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കൽ, ഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്, മദ്യപാനം, ചൂതാട്ടം, നർത്തകരുടെ അറകളിൽ പങ്കെടുക്കൽ തുടങ്ങി ഖുർആനിലെ ദൃശ്യമായ ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യരുതാത്തതുമായ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ മതപരമായ പോലീസിന് നിരീക്ഷിക്കാനാകൂ. ചൂതാട്ടം, പരസ്യമായി പരസ്യമായി അധാർമിക പെരുമാറ്റം ഉദാഹരണത്തിന്. ഇതുകൂടാതെ, മതപരമായ പോലീസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാമൂഹിക പങ്ക് വഹിച്ചു. ഇത് സമൂഹത്തിന്റെ വിശാലമായ ധാർമ്മിക സുരക്ഷാ വലയായി പ്രവർത്തിച്ചു, ലൈംഗിക സ്വാതന്ത്ര്യവും ലൈസൻസുകളും തടഞ്ഞു, അത് വ്യക്തിപരമായ അവകാശങ്ങളില്ലാത്തതും ഏതെങ്കിലും ലൈംഗിക ദുരുപയോഗത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കപ്പെടാത്തതുമായ സ്ത്രീകൾക്ക് വിനാശകരമാകുമായിരുന്നു. നിരന്തരമായ നിരീക്ഷണത്തിലായിരിക്കുമോ എന്ന ഭയം ജനിപ്പിക്കുന്ന സമാധാനത്തിനും ഐക്യത്തിനും സ്ഥിരതയ്ക്കും ഇത് സംഭാവന നൽകി.

മത പോലീസിന്റെ ആത്മീയ പങ്കിന്റെ പരിമിതികൾ

ഖുർആനിൽ ചെയ്യാവുന്നതും ചെയ്യരുതാത്തതുമായ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് - അദൃശ്യവും അളവറ്റതും സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതുമായ മഅ്റൂഫ്, മുൻകാർ വിഭാഗങ്ങൾ, ദാമ്പത്യ കാര്യങ്ങളിലും കുടുംബ സാഹചര്യങ്ങളിലും വ്യക്തിപരമായ പെരുമാറ്റവും പെരുമാറ്റവും പോലെ. അതിനാൽ, ഉദാഹരണത്തിന്, ഓരോ വ്യക്തിയും ഇനിപ്പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ മഅ്റൂഫ് രീതിയിൽ പെരുമാറണമെന്ന് ഖുർആൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു:

വിവാഹമോചനത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകിയ ഭാര്യയോട് പെരുമാറുമ്പോൾ (2:228- 2:229, 2:231, 65:2),

ഒരു കുട്ടിയെ മുലയൂട്ടാൻ വാടകയ്‌ക്കെടുത്ത വേലക്കാരിക്ക് കൂലി കൊടുക്കുന്നു (2:233),

രക്തപ്പണം നിശ്ചയിക്കൽ (2:178),

ഒരു വിൽപത്രം തയ്യാറാക്കൽ (2:180),

വിവാഹമോചിതയായ ഒരു സ്ത്രീ വിവാഹാലോചന നടത്തുന്നു (2:232),

ഒരു പുരുഷൻ വിധവയ്ക്ക് വിവാഹാഭ്യർത്ഥന വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു (2:235), കരാർ പ്രകാരം വിവാഹിതയായ ഒരു സ്ത്രീക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകിക്കൊണ്ട്, വിവാഹം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പുരുഷൻ വിവാഹമോചനം നേടുന്നു (2:236),

വിവാഹമോചിതയായ ഭാര്യക്ക് ജീവനാംശം നൽകുക (2:241),

സ്വത്ത് ഒരാളുടെ വിശ്വാസത്തിന് കീഴിലായേക്കാവുന്ന ദുർബലമനസ്സുകളോട് സംസാരിക്കുന്നു (4:5),

പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത അനാഥരുടെ സ്വത്ത് പരിപാലിക്കുന്നതിനുള്ള ചുമതലകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു (4:6),

ഒരു അനന്തരാവകാശം വിഭജിക്കുന്ന സമയത്ത് അനാഥനായ ഒരു പരോക്ഷ അവകാശിയോട് സംസാരിക്കുന്നു (4:8),

വേർപിരിഞ്ഞ ഭാര്യയുമായോ അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെ വിധവയുമായോ ഇടപെടൽ (4:19),

ഒരു ദാസിക്ക് സ്ത്രീധനം കൊടുക്കുന്നു (4:25).

ഈ ഖുർആനിക ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, 'മഅ്‌റൂഫ്' എന്ന വാക്കിന്റെ വിശാലമായ അർത്ഥം അന്തർ-വ്യക്തിപരവും സാമുദായികവുമായ കാര്യങ്ങളിൽ വംശപരമ്പരയും നിയമപരവും മാന്യവുമായ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അങ്ങനെ, ഇസ്‌ലാമിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ പ്രവാചകനോടുള്ള കൂറ് പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുന്ന വിജാതിയ സ്ത്രീകൾ "മഅ്‌റൂഫിൽ അദ്ദേഹത്തെ അനുസരിക്കരുത്" (60:12) ഉൾപ്പെടുന്ന നിരവധി ശപഥങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടലിന്റെയും പെരുമാറ്റത്തിന്റെയും ഈ മേഖലകളെല്ലാം മത പോലീസിന്റെ സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്ക് പുറത്താണ്, എന്നിരുന്നാലും ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ അവ പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞവയല്ല. അതിനാൽ, മതപരമായ പോലീസിന്റെ മതപരമോ ആത്മീയമോ ആയ പങ്ക് വളരെ പരിമിതമായിരുന്നു, നാമമാത്രമല്ലെങ്കിൽ. സാമൂഹിക സൗഹാർദം നിലനിറുത്തുന്നതിന് പുറമെ മത പോലീസിന്റെ യഥാർത്ഥ പങ്ക് രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിലാണ്.

മത പോലീസിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പങ്ക്

ശിക്ഷയുടെ നിരന്തരമായ ഭീഷണി - ഭൂമിയിൽ ചൂരൽ പ്രയോഗവും ഇസ്ലാമിക ആചാരങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ നാശവും ഒരു റെജിമെന്റ് സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു. അങ്ങനെ, രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് മുതൽ രാത്രി തിരിയുന്നത് വരെ, മുസ്‌ലിം അവന്റെ / അവളുടെ ദൈനംദിന ജോലിയുടെ ഓരോ ഘടകങ്ങളും മതപരമായി നിർദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ സന്ദർഭത്തിന് അനുയോജ്യമായ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകളോടെ ചെയ്തു. മതം മുസ്ലീം മനസ്സിനെ കീഴടക്കി, ആത്മീയത ദരിദ്രർക്കും അധഃസ്ഥിതർക്കും കറുപ്പായി മാറി, ധനികർക്കും പ്രഭുക്കന്മാർക്കും രാജകുടുംബത്തിനും ആഡംബരത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള ലൈസൻസും (മതപരമായ പോലീസ് അവരുടെ അതിരുകടന്നതിന് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകിയത്), ദൈവിക നിയോഗവും. കഴിവുകെട്ടവനും നീതികെട്ടവനും സ്വേച്ഛാധിപതിയും ആണെങ്കിലും ഭരിക്കാൻ ഖലീഫയോട്. മതപരമായ പോലീസിന്റെ ഏജൻസി മുഖേനയുള്ള ഈ സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ ക്രമത്തിന്റെ സ്ഥാപനവൽക്കരണം, പരിഷ്കരണത്തിനോ ബൗദ്ധിക പ്രവർത്തനത്തിനോ മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും സാമൂഹിക അവബോധം, രാഷ്ട്രീയ വിയോജിപ്പ്, സ്വതന്ത്ര ചിന്തകൾ എന്നിവയുടെ ആവിർഭാവത്തെ തടയുകയും ഇസ്ലാമിക സമൂഹങ്ങളുടെ ബൗദ്ധിക സ്തംഭനത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്തു, ഇത് ഏകീകരണത്തിനും സുഗമമായ ഭരണത്തിനും സഹായിച്ചു. ഇസ്ലാമിക ഖിലാഫത്തിന്റെ. അങ്ങനെ, ഇസ്‌ലാമിക സമൂഹങ്ങളുടെ ഫ്യൂഡലിസം ക്രമത്തിനും ബൗദ്ധിക സ്തംഭനത്തിനും മതപരമായ മേൽവിലാസം നൽകുന്നതിനുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഏജന്റുമാരായി മത പോലീസ് പ്രവർത്തിച്ചു.

ഖുർആനിക വിധിയുടെ വ്യക്തിഗത മാനം

ഖുറാൻ അവതരിപ്പിച്ച മതചിന്തയിലെ പ്രധാന മാതൃകാ വ്യതിയാനങ്ങളിലൊന്ന് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും അവന്റെ/അവളുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കും ധാർമികമായ സത്യസന്ധതയ്ക്കും (തഖ്വ) വ്യക്തിപരമായ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അതനുസരിച്ച്, വ്യക്തികളോട് സൽകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനും സകാത്തും തഖ്‌വയും ശീലിക്കാനും അതിന്റെ സാമൂഹികവും ധാർമ്മികവും ധാർമ്മികവുമായ തത്വങ്ങളും പെരുമാറ്റ മാതൃകകളും (അത്യാഗ്രഹം, അഹങ്കാരം, പരദൂഷണം, അപവാദം, അസഭ്യം, പരദൂഷണം എന്നിവ ഒഴിവാക്കാനും) ഖുറാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു. ഖുറാൻ വാക്യങ്ങൾ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് മേൽപ്പറഞ്ഞവയിൽ കാണിച്ചതുപോലെ, ദൈനംദിന കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും മാന്യമായ (മഅ്‌റൂഫ്) രീതിയിൽ പെരുമാറാൻ അത് മുസ്‌ലിംകളോട് കൽപ്പിക്കുന്നു, കൂടാതെ ജ്ഞാനിയായ ഒരു മനുഷ്യനെ ഉദ്ധരിച്ച് ലുഖ്മാൻ തന്റെ മകനോട് നന്മ കൽപ്പിക്കാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. (മഅ്‌റൂഫ്) തിന്മ വിരോധിക്കുക” (31:16), അനുസരണത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായ ബാധ്യതയിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു. നിരവധി ഖുർആനിക വാക്യങ്ങൾ ഈ ധാരണയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു: "ഭാരം വഹിക്കുന്ന ആരും മറ്റൊരാളുടെ ഭാരം വഹിക്കില്ല (6:164, 17:15, 35:18, 39:07, 53:38)." മാത്രമല്ല, മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തിലും കൂട്ടുത്തരവാദിത്തത്തെക്കുറിച്ച് ഖുറാനിൽ പ്രായോഗികമായി ഒരിടത്തും ഒരു വാക്കുമില്ല.

അതിനാൽ, ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ സെലക്ടീവ് ഗ്രൂപ്പോ മൂപ്പന്മാരോ മത പോലീസോ മുഴുവൻ സമൂഹത്തിനും വേണ്ടി മഅ്‌റൂഫിനെ ലേലം വിളിക്കുന്നു എന്ന ആശയം ഖുർആനിക സന്ദേശവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതായി തോന്നുന്നില്ല.

നല്ലതിലേക്ക് (മഅ്‌റൂഫ്) ലേലം വിളിക്കുന്നത് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണോ അതോ നിർബന്ധിതമാണോ?

'വ്യക്തിപരമായ പെരുമാറ്റത്തിന്റെയും ഇടപാടുകളുടെയും' ഗുണപരമായ വശങ്ങൾ, എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കും ലേലം വിളിക്കുന്നതിൽ നിർബന്ധിതത്വം എന്ന ആശയത്തെ നിരാകരിക്കുന്നു (മഅ്റൂഫ്). ഉദ്ധരിച്ച ഖുർആനിക വാക്യങ്ങൾ എടുത്താൽ, വേർപിരിഞ്ഞ ഭാര്യയുമായോ അടുത്ത ബന്ധുവിന്റെ വിധവയുമായോ ഇടപെടുന്നത് വഴി വിവാഹമോചനത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാര്യയോട് നീതിയും ന്യായവും ന്യായയുക്തവും (മഅ്റൂഫ്) ആയി പെരുമാറാൻ മറ്റൊരാളെ നിർബന്ധിക്കാനാവില്ല. 'യുക്തിസഹമായ' (മഅ്‌റൂഫ്) എന്ന പദം ആത്മനിഷ്ഠവും സ്ഥിരീകരിക്കാനാവാത്തതുമാണ്, വ്യത്യസ്ത ആളുകൾക്ക് വ്യത്യസ്ത കാര്യങ്ങൾ അർത്ഥമാക്കാം. പ്രവാചകന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മുസ്‌ലിം സമുദായത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത 3:104, 3:110 (ഓപ്പണിംഗ് പാരാ) വാക്യങ്ങളിലെ മഅ്‌റൂഫ് എന്ന പദത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിലും ഇതേ ആത്മനിഷ്ഠത ബാധകമാണ്. അതനുസരിച്ച്, അതിശക്തമായ ഒരു സൈന്യത്തിന്റെ ആക്രമണത്തിനിരയായ സമുദായത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, പ്രവാചകനെപ്പോലും ഒരു കാര്യത്തിലും അനുയായികളെ നിർബന്ധിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയോ ആവശ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്തില്ല. മദിനൈറ്റ് കാലഘട്ടത്തിൽ (622-632 C.E.) പ്രവാചക ദൗത്യത്തിന്റെ നിർബന്ധിത സൈനിക കമാൻഡുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിന് നിരവധി അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ പ്രവാചകൻ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല.

ഐ. വിവാഹനിശ്ചയത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന ശക്തരായ മക്കൻ സൈന്യത്തെ നേരിടാൻ ഉഹദ് (സി.ഇ. 625) വിമാനങ്ങളിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ, തനിക്കല്ലാതെ മറ്റാരുടെയും മേൽ ധാർമ്മിക ഭാരം ചുമത്തരുതെന്ന് ഖുർആൻ കൽപ്പിക്കുന്നു (ല തുകല്ലിഫോ ഇല്ലാ നഫ്സുക) ( 4:84).

ii. അദ്ദേഹം തന്റെ അനുയായികളോടൊപ്പം ഉഹ്ദ് യുദ്ധഭൂമിയിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ, കപടവിശ്വാസികൾ പിൻവാങ്ങി, യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അറിയാമെങ്കിൽ അവർ പ്രവാചകനെ പിന്തുടരുമായിരുന്നു (3:167).

iii. ഉഹ്ദ് പര്യവേഷണത്തിലെ വിയോജിപ്പുള്ളവരോട് പ്രവാചകൻ നിർബന്ധിതനാകുന്നതിനുപകരം സൗമ്യനായിരുന്നു. അവരെ ശാസിക്കുന്നതിനോ ശിക്ഷിക്കുന്നതിനോ പകരം അവരുമായി കൂടിയാലോചിക്കാൻ അവനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു (3:159).

iv. നിരായുധരായ തീർത്ഥാടന യാത്രാസംഘത്തിൽ നിന്ന് ശത്രുതയുള്ള മക്കയിലേക്കുള്ള (628) ഇളവ് ആഗ്രഹിച്ച നാടോടികളായ അറബികളെ ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരാൻ നിർബന്ധിച്ചില്ല. പ്രവാചകനും വിശ്വാസികൾക്കും ഒരിക്കലും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അവർ കരുതി (48:11-12).

v. തബൂക്ക് പര്യവേഷണം (630) - പ്രവാചകന്റെ പര്യവേഷണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അപകടകരവും അപകടകരവുമായ ഒരു വിഭാഗം കപടവിശ്വാസികൾ ഇളവ് തേടുന്നതും നിർബന്ധിത സൈനിക ചുമതലകൾക്ക് വിധേയരാകാതെ പിന്തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതും കണ്ടു (9:90).

പ്രാർത്ഥനയെക്കാളും മതപരമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളേക്കാളും ഗുരുതരമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിർബന്ധിത പ്രബോധനമോ നിർബന്ധമോ ഒഴിവാക്കുക എന്ന പ്രവാചകന്റെ നയം ഈ ഉദാഹരണങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു.

ഉപസംഹാരം

ഖുർആനിലെ വിവിധ സാമൂഹികവും ധാർമ്മികവും ധാർമ്മികവുമായ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കാൻ മുസ്ലീങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുകയോ അമുസ്ലിംകളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക എന്ന ആശയം ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശത്തിന് വിരുദ്ധമാണ്. പരമ്പരാഗതമായി മതപരമായ പോലീസ് ഇസ്‌ലാമിന്റെ ദൃശ്യമായ ആചാരങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു, അത് ബൗദ്ധിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ സ്തംഭിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു റെജിമെന്റേഷൻ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയും ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ എതിർപ്പിനെയോ വിയോജിപ്പുകളെയോ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇസ്‌ലാമിന്റെ ക്ലാസിക്കൽ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് സമൂഹത്തിൽ ഒരു ധാർമ്മിക-ധാർമ്മിക സുരക്ഷാ വലയായി വർത്തിച്ചു, എന്നാൽ മാറിയ ലിംഗപരമായ ചലനാത്മകത, ആളുകളുടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ജനാധിപത്യ അഭിലാഷങ്ങൾ, വ്യക്തിഗത അവകാശങ്ങളെയും വിയോജിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെയും കുറിച്ചുള്ള അവബോധം, ആശയങ്ങൾ വിശാലമാക്കൽ എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം. ധാർമ്മികതയിൽ, മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അമുസ്‌ലിംകളെ ഇസ്‌ലാമിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്‌ലാമിൽ നിഷിദ്ധമായത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനോ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും നിർബന്ധം അനിസ്‌ലാമികവും ഹറാമും ആണ് - ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും നന്നായി അറിയാം, ശരിയായ മാർഗനിർദേശം ഉള്ളവരെ അവനു മാത്രമേ അറിയൂ (6:117 , 17:84, 28:56, 28:85 കൂടാതെ 68:7).

ലേഖനത്തെ യുഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്, ഈ വിഷയത്തിൽ [1] പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു ലേഖനത്തിന്റെ ഇനിപ്പറയുന്ന ഉപസംഹാര പരാമർശം ഉദ്ധരിക്കാൻ എഴുത്തുകാരൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു:

ഇന്നത്തെ തീവ്രവാദികളായ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളും ജിഹാദികളും സൈനികേതര സാധാരണക്കാരെ കൊല്ലുന്നു, നിരപരാധികളെ കൊന്നൊടുക്കുന്നു, അക്രമം നടത്തുന്നു, വിഭാഗീയ കലഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, മറ്റെല്ലാ (വഹാബികളല്ലാത്ത) മുസ്ലീങ്ങളെയും കാഫിർ ആയും കൊല്ലപ്പെടാൻ യോഗ്യരുമായും പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് പോകുന്നു. സർവ്വശക്തനായ അള്ളാഹുവിനെ പൂർണമായി അനുസരിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സംഘം അവരുടെ സ്വന്തം അനുമാനത്തിൽ ശരി കൽപ്പിക്കുകയും തിന്മ തടയുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. അവർ അവന്റെ അതിരുകൾ അതിരുകടക്കുന്നവരാണ് എന്നതാണ് വസ്തുത.

കുറിപ്പ്:

നന്മ കൽപ്പിക്കുകയും തിന്മ വിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനോഹരമായ ഇസ്‌ലാമിക സിദ്ധാന്തം: ഇസ്‌ലാമിനെ ആത്മീയ പാതയിൽ നിന്ന് ഒരു സവർണ്ണ രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ വഹാബി ആശയക്കാർ അത് ദുരുപയോഗം ചെയ്തതെങ്ങനെ

ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്‌നോളജിയിൽ നിന്ന് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദധാരിയും വിരമിച്ച കോർപ്പറേറ്റ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവുമായ മുഹമ്മദ് യൂനുസ് 90-കളുടെ തുടക്കം മുതൽ ഖുർആനിന്റെ കാതലായ സന്ദേശത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള പഠനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. 2002-ൽ കെയ്‌റോയിലെ അൽ-അസ്ഹർ അൽ-ഷെരീഫിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ച, റഫർ ചെയ്‌ത എക്‌സ്‌ജെറ്റിക് കൃതിയുടെ സഹ-രചയിതാവാണ് അദ്ദേഹം, പുനഃക്രമീകരണത്തിനും പരിഷ്‌ക്കരണത്തിനും ശേഷം യു‌സി‌എൽ‌എയിലെ ഡോ. ഖാലിദ് അബൂ എൽ ഫാദൽ അംഗീകരിക്കുകയും ആധികാരികമാക്കുകയും ചെയ്‌ത് അമാന പബ്ലിക്കേഷൻസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. , മേരിലാൻഡ്, യുഎസ്എ, 2009.

----

English Article:  ‘Bidding the Good and Forbidding the Evil’ (Amr Bil Ma‘Ruf Wa Nahi ‘Anil Munkar) By The Traditional Institution Of Religious Police Stands Un-Islamic Today

URL:  https://www.newageislam.com/malayalam-section/amr-bil-maruf-wa-nahi-anil-munkar-traditional-religious-islamic/d/126331

New Age IslamIslam OnlineIslamic WebsiteAfrican Muslim NewsArab World NewsSouth Asia NewsIndian Muslim NewsWorld Muslim NewsWomen in IslamIslamic FeminismArab WomenWomen In ArabIslamophobia in AmericaMuslim Women in WestIslam Women and Feminism

  

Loading..

Loading..