New Age Islam
Thu May 30 2024, 05:58 AM

Malayalam Section ( 13 Sept 2021, NewAgeIslam.Com)

Comment | Comment

Challenging, And Shed Of Its Literary Glory in Translation വിവർത്തനത്തിൽ അതിന്റെ സാഹിത്യ മഹത്വത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചൊരിയുകയും

By Muhammad Yunus, New Age Islam

19 October, 2012

മുഹമ്മദ് യൂനസ്, ന്യൂ ഏജ് ഇസ്ലാം

19 ഒക്ടോബർ, 2012

വിവർത്തനത്തിൽ അതിന്റെ സാഹിത്യ മഹത്വത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചൊരിയുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഖുർആൻ അതിന്റെ പ്രധാന കൽപ്പനകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വ്യക്തമായ സൂചനകൾ നൽകുന്നു - എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ദ്വിതീയ ദൈവശാസ്ത്ര സ്രോതസ്സുകളാൽ അവ്യക്തവും അഴിച്ചിടപ്പെട്ടതും വികലവുമാണ്

എല്ലാ വിദ്യാസമ്പന്നരായ മുസ്ലീങ്ങളും നിർബന്ധമായും ഇത് പാലിക്കണം

കോമൺപ്ലേസ് പൊലെമിക്കൽ, ടെക്സ്റ്റുവൽ, ഓററിക്കൽ വിഷയങ്ങളുടെ വിശദീകരണവും ലിംഗ സെൻസിറ്റീവ് വാക്യങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചില പുതിയ ഉൾക്കാഴ്ചകളും.

സഹ-രചയിതാവ് (അഷ്ഫാക് ഉള്ളാ സയ്യിദിനൊപ്പം), ഇസ്ലാമിന്റെ അവശ്യ സന്ദേശം, അമാന പബ്ലിക്കേഷൻസ്, യുഎസ്എ, 2009

അറബി ഖുർആന്റെ  ഓരോ വരികളും ആദ്യമായി വായിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും ഒരു മുസ്ലീം വിശ്വാസിയും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകുകയും അന്യമാവുകയും ചെയ്താൽ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകും. അവൻ ഖുർആൻ-സംശയാലുവായ മുസ്ലീമോ അല്ലെങ്കിൽ അമുസ്ലിമോ ആണെങ്കിൽ  അയാൾക്ക് ഒരു വാക്യമോ ഖണ്ഡികയോ അടുത്ത വാക്യവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനോ, അതിന്റെ ഡിക്ഷനിൽ സൗന്ദര്യവും സമന്വയവും സൂക്ഷ്മതയും കണ്ടെത്താനോ കഴിയില്ല. ഖുർആനിക് അറബിയുടെ സൂക്ഷ്മതയെ  കുറിച്ച് അജ്ഞനായ സ്റ്റാർക്ക്, അതിന്റെ പദസമുച്ചയങ്ങളുടെയും കാവ്യാത്മകവും എസ്കറ്റോളജിക്കൽ ഇമേജറികളുടെയും അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള വിവർത്തനത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ച അദ്ദേഹം കോപിക്കുകയും നിരാശപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഖുർആനിന്റെ ചരിത്രപരവും ബൈബിൾപരവുമായ സൂചനകളെക്കുറിച്ച് യാതൊരു പശ്ചാത്തല പരിജ്ഞാനവും ഇല്ലാത്തതിനാൽ, തന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് കീഴിൽ വരുന്നവയുടെ തലയോ വാലോ ഉണ്ടാക്കാൻ അയാൾ പൂർണമായും പരാജയപ്പെടുന്നു. ഓരോ പേജും തിരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു, പലപ്പോഴും വേർതിരിക്കപ്പെടാത്തതും ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നതുമായ വിഷയങ്ങൾ, ദിവ്യ ഭീഷണികൾ, പരോപകാരപരമായ കൽപ്പനകൾ എന്നിവ രണ്ടും വിഴുങ്ങാൻ അയാൾ വെറുക്കുന്നു. തന്റെ സമ്പത്ത് പൂർണമായും തന്റേതല്ലെന്ന് ആർക്കാണ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് (4:32), അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ അവസരങ്ങളിലും (2: 274) ആവശ്യക്കാർക്കായി ചെലവഴിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാവപ്പെട്ട കടക്കാരനോടുള്ള കടം എഴുതിത്തള്ളുക (2: 278), അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനുഗ്രഹത്തിന് (74: 6) എന്തെങ്കിലും പ്രതിഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാനോ, അത്യാഗ്രഹം, അഹങ്കാരം, പുറം കടിക്കൽ, മറ്റ് പ്രലോഭനങ്ങൾ, മനസ്സിന്റെ മോഹങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയോ? താമസിയാതെ അവൻ അത് ഉപേക്ഷിക്കുന്നു.

സത്യം, അദ്ധ്യാപന വാക്യം, അറബിക് ഖുർആൻ വായിക്കുക എന്നതാണ്- അതിന്റെ വിവർത്തനം മനസ്സിനെ വല്ലാതെ അലട്ടുന്നു. ഇത് ഒരു സാഹിത്യ കലൈഡോസ്കോപ്പ് പോലെയാണ്, ഇത് തീമുകളുടെ സമഗ്രമായ ഒരു ശ്രേണി ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, ആത്മീയതയെ ലൗകികവുമായി സംയോജിപ്പിക്കുന്നു, കോൺക്രീറ്റുള്ള സംഗ്രഹം, പ്രവാചക ദൗത്യത്തിന്റെ ഒരു രേഖാചിത്രം സൂക്ഷിക്കുന്നു, തീയതികളില്ലാതെ, ആളുകളുടെയോ സ്ഥലങ്ങളുടെയോ പേരുകളില്ല, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചരിത്രപരമായ വിശദാംശങ്ങളില്ല, അതിന്റെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ക്രമരഹിതമായി അതിന്റെ വാചകത്തിൽ ചിതറിക്കിടക്കുന്നു. ഈ വിശാലമായ തീമുകൾക്കിടയിൽ, അത് അതിന്റെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തിന്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന ഘടകങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും അവയിൽ ചിലത് ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

വിവർത്തനത്തിൽ സംഗതി കൂടുതൽ സങ്കീർണമാകുന്നു. ദീർഘവൃത്തവും നിഗൂഡവും പ്രഹേളികയും ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് ഖുർആൻ ഡിക്ഷൻ. പദസമുച്ചയങ്ങളും രൂപകങ്ങളും ഉപമകളും കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ്. ഇത് ഒരു ക്രിയാ രഹിതവും പരസ്പരബന്ധിതവുമായ ത്രി-വ്യഞ്ജനാത്മക നിർമ്മാണത്തെ സവിശേഷമാക്കുന്നു, കൂടാതെ സമാനതകളില്ലാത്ത മികവിന്റെ മുഖമുദ്ര വഹിക്കുന്നു [1] ഇത് വിവർത്തനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അനുകമ്പയില്ലാത്ത, അജ്ഞാതമായ മനസ്സിൽ അത് ഉണർത്താൻ കഴിയുന്ന വിദ്വേഷം ഏറ്റവും നന്നായി പ്രകടിപ്പിച്ചത് ജ്ഞാനോദയ കാലഘട്ടത്തിലെ മഹാനായ പണ്ഡിതനായ തോമസ് കാർലൈൽ ആണ്, അല്ലാത്തപക്ഷം മുഹമ്മദ് നബിയുടെ വലിയ ആരാധകൻ [2]ആണ് ; അദ്ദേഹം ഖുറാനിൽ ക്ഷീണിതൻ, ആശയക്കുഴപ്പം, അസംസ്‌കൃതം, അനിയന്ത്രിതമായ, അനന്തമായ പ്രകോപനം, നീണ്ട കാറ്റടിക്കൽ, കുരുക്ക്, ചുരുക്കത്തിൽ സഹിക്കാനാവാത്ത മണ്ടത്തരം.എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. [3]

പ്രശ്നം എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത്?

ദൈവിക സംഭാഷണം (വെളിപ്പെടുത്തൽ) മനുഷ്യ സ്കെയിലിലേക്ക് (ഖുറാനിലെ പാഠം) പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രശ്നം. സ്ഥലവും സമയവും സ്വതന്ത്രമല്ലാത്ത ഒരു വിമാനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിവരുന്ന ദൈവിക സംസാരം, മനുഷ്യന്റെ ചിന്ത, ഗ്രാഹ്യം, കാലഗണന എന്നിവയുടെ രേഖീയ മാതൃക അവഗണിക്കുന്നു - പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ സ്ഥലം, സമയം, തീം എന്നിവയിലൂടെ ചാടുന്നു. അതിന്റെ ഉടനടി പ്രേക്ഷകർ - തങ്ങളുടെ ഭാഷാപരമായ വൈദഗ്ധ്യത്തെ പരിപൂർണ്ണതയിലേക്ക് ഉയർത്തിയ അറബികൾ അതനുസരിച്ച്, വളരെക്കാലമായി വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായിരുന്നു. അവർ അത് വിചിത്രവും അവിശ്വസനീയവുമായി കണ്ടെത്തി (38: 5, 50: 2), സ്വപ്നങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടം (21: 5), പുരാതന ഇതിഹാസങ്ങൾ (6:25, 23:83, 25: 5, 27:68, 46:17) , 68:15, 83:13) എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, അതിന്റെ സന്ദർഭങ്ങളുടെ തത്സമയ പശ്ചാത്തലത്തിലും മുഹമ്മദ് നബി (സ) യുടെ നേരിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തിലും വെളിപാടിന്റെ നേരിട്ടുള്ള സാക്ഷികൾ എന്ന നിലയിൽ, അവർക്ക് അതിന്റെ സന്ദേശത്തിന്റെ വിശാലമായ അളവുകളും ചെറുതും എന്നാൽ നിർണായകവുമായ മുന്നറിയിപ്പുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ വെളിപാട് തത്സമയം വിഭജിക്കപ്പെട്ട കാലക്രമരഹിതവും ഘടനാപരമല്ലാത്തതുമായ വാചകമായി ചുരുക്കിയതിനാൽ വെളിപാടിന് ശേഷമുള്ള സാഹചര്യം മാറി. ഇത്, ഇസ്ലാമിന്റെ ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ, അതിന്റെ ദൈവശാസ്ത്ര  പരിണാമത്തിലേക്ക് നയിച്ചു, പ്രത്യേകിച്ച്, അസ്ബാബ് അൽ-നുസുൽ (വെളിപാടിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം), സിറ (പ്രവാചകന്റെ ജീവചരിത്രവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൗത്യത്തിന്റെ ചരിത്രവും), ഹദീസും ക്ലാസിക്കൽ ലോ (ശരീഅ) സ്കൂളുകളും (മതാഹബ്) പോലോത്തതിൽ. ഇസ്ലാമിന്റെ നാലാം നൂറ്റാണ്ടോടെ, ഹദീസും ക്ലാസിക്കൽ ശരീഅത്തും മുസ്ലീം സമുദായത്തിന് മതപരമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തിന്റെ ഏക വാഹനമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു; ഇത് മധ്യകാലഘട്ടത്തിന്റെ അന്ത്യം വരെ ഇസ്ലാമിൽ മാനദണ്ഡമായി തുടർന്നു. ഇത് ഖുർആനിനെ പ്രാർത്ഥനയിലും ഉത്സവങ്ങളിലും പാരായണം ചെയ്യുന്നതിനോ ദൈവാനുഗ്രഹം തേടുന്നതിനോ ഉള്ള ഒരു ദിവ്യ ആരാധന മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തി, ഹദീസും ക്ലാസിക്കൽ ശരിയയും ഖുർആൻ സന്ദേശത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രാതിനിധ്യമായി സ്ഥാപിച്ചു.

ക്ലാസിക്കൽ ഇസ്ലാമിക നാഗരികതയുടെ സമയത്ത് ഖുർആൻ സന്ദേശത്തിന്റെ അട്ടിമറി

ഖുറാനിലെ സാമൂഹികവും  ധാർമ്മികവുമായ മാതൃകകൾ ഭരണാധികാരികളുടെ രാഷ്ട്രീയ അഭിലാഷങ്ങളോടും സമ്പത്ത്, അധികാരം, മഹത്വം, ആഡംബര ഹറാം ജീവിതം, വ്യതിരിക്തമായ പദവികൾ എന്നിവയോടുള്ള അവരുടെ ആഗ്രഹത്തോടും പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ, ഇസ്ലാമിന്റെ ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടുകൾ മുതൽ, രാജവംശ ഭരണാധികാരികൾ ഖുറാനിലെ സമത്വം, മാനവികത, ലിംഗപരമായ നിഷ്പക്ഷത, ബഹുസ്വരത എന്നിവയെ അവ്യക്തമാക്കാൻ ഉലമകളെ നിർബന്ധിക്കുകയും സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുകയും ചെയ്തു. നിരവധി സ്രോതസ്സുകൾ അനുസരിച്ച്, ഇമാം അബു ഹനീഫയെ മതത്തിൽ ധിക്കരിച്ചതിന് ഖലീഫ അൽ മൻസൂർ (754-775) അദ്ദേഹത്തെ തടവിലാക്കി. മറ്റൊരു നിയമവിദ്യാലയത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായ ഇമാം മാലിക് ബിൻ അനസിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലത്ത് ചമ്മട്ടികൊണ്ടടിച്ചു ”[4]. കൂടാതെ, ഇസ്ലാം പുതിയ സംസ്കാരങ്ങളിലും നാഗരികതകളിലും പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ, അത് ഖുറാനിലെ മാതൃകകൾക്ക് വിരുദ്ധമായ ആചാരങ്ങളും നിയമപരമായ മാനദണ്ഡങ്ങളും നേരിട്ടു. അവരെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ - ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ചരിത്രപരമായ ആവശ്യം, നിയമ ഡോക്ടർമാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു: ഞങ്ങളുടെ യജമാനന്മാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായ ഏത് ഖുർആൻ വാക്യവും റദ്ദാക്കപ്പെട്ടതായി കണക്കാക്കപ്പെടും, അല്ലെങ്കിൽ മുൻഗണനാ നിയമം പ്രയോഗിക്കപ്പെടും അതിലേക്ക് ചുമത്തപ്പെടുമെന്ന് അവർ അവകാശപ്പെട്ടു.  ഈ വാക്യം അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിന് അനുസൃതമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് "[5]. "ദൈവത്തിന്റെ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ, (ഖുർആൻ) തെറ്റാണെങ്കിലും, അവൻ ശരിയാണെങ്കിൽ പോലും, ഒരു പാരമ്പര്യം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആനിനെക്കുറിച്ചുള്ള പെഡഗോഗിക് പഠനവും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി [6]. ഈ സംഭവവികാസങ്ങൾ ദൈവിക സംഭാഷണമായി ഖുർആനിന്റെ ബഹുമാനപൂർവ്വമായ വിദൂരതയോടൊപ്പം ഖുർആനെ തികച്ചും ആരാധനാക്രമമായ ഒരു പാഠമായി തരംതാഴ്ത്താൻ ഇടയാക്കി. കാലക്രമേണ, ഈ ആശയം ഇസ്ലാമിക സമൂഹങ്ങളിൽ സിദ്ധാന്തവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു, ഇത് ഖുർആൻ സന്ദേശത്തെ ഹദീസും ഇസ്ലാമിന്റെ ക്ലാസിക്കൽ ശരീഅത്തും സംയോജിപ്പിക്കുന്നു. പ്രവാചകന്റെ മരണത്തിന് രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് (632), മക്കയുടെ സംയോജനത്തിന് ശേഷം (632) മുസ്ലീങ്ങളുടെ മതപരമായ ബാധ്യതകൾ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആമുഖമായ അഞ്ച് സ്തംഭങ്ങളിലേക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്താനും ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഖുർആൻ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു സ്തംഭമായിരുന്നു [7]. കൂടാതെ, ഷഹാദയ്‌ക്ക് പുറമെ  മാത്രമായി ചുരുക്കുന്നത് ന്യായീകരിക്കാൻ ഖുർആൻ ഒരു അടിസ്ഥാനവും നൽകുന്നില്ല. (വിശ്വാസത്തിന്റെ ആദ്യ സ്തംഭം - വാക്കാലുള്ള പ്രഖ്യാപനം: 'Iന് പുറമെ-[ ദൈവമല്ലാതെ ഒരു ദൈവമില്ലെന്നും മുഹമ്മദ് ദൈവത്തിന്റെ ദൂതനാണെന്നും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.]

ഇന്നത്തെ ഖുർആൻ സന്ദേശത്തിന്റെ വക്രീകരണം

ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ  അതിവേഗം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്, ഒരു വിഭാഗം വിദ്യാസമ്പന്നരായ യുവാക്കളാണ് - മിക്കവാറും സമ്പന്നരായ വരേണ്യവർഗക്കാരും ബിസിനസ്സ് മുതലാളിമാരും മതപരമായ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് സ്വയം മോചിതരാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരും അതുപോലെ തന്നെ ഉലമകൾക്കിടയിലെ തീവ്രവാദികളും (ഒരു ചെറിയ ന്യൂനപക്ഷവും) സ്വയം പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. പൊതുസ്ഥലത്ത് മനുഷ്യത്വത്തെ ഭയപ്പെടുത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മാനവികതയെ ഭയപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുക, അത്തരം പ്രവൃത്തികൾ അറിയാതെ തന്നെ അവരുടെ ദുർബലമായ ഖുറാൻ വിരുദ്ധ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ ന്യായീകരിക്കാൻ ഏറ്റവും ദുർബലമായ അക്കൗണ്ടുകളും (ഹദീസ്) ക്ലാസിക്കൽ ശരീഅത്തിന്റെ ഏറ്റവും വിചിത്രമായ വിധികളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ  അകത്തുള്ളവർ (ലിബറൽ, യുക്തിവാദ കപടവിശ്വാസികളും മതഭ്രാന്തന്മാരും വഴിതെറ്റിയ ഉലമാക്കളും) അവരുടെ പ്രവാചകനെ പൈശാചികരാക്കുകയും ഭാര്യമാരെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. (ഖുർആൻ വാക്യം 33: 6 ന്റെ ആത്മാവിൽ സ്വന്തം അമ്മമാർ), മതവിശ്വാസത്തെ വിഷലിപ്തമാക്കുകയും ഇസ്ലാമിനെ സ്വമേധയാ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചരിത്രപരമായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ, ഇസ്ലാമിലെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ സംഭവവികാസമാണ്, സമീപകാലത്ത് മുസ്ലീം രാജ്യങ്ങളിലോ കുരിശുയുദ്ധങ്ങളിലോ നടന്ന ഭീകരവിരുദ്ധ യുദ്ധങ്ങളേക്കാളും അപകടകരവും മംഗോളിയൻ ആക്രമണങ്ങളും ഏകദേശം എണ്ണൂറ് വർഷം മുമ്പ്. ഇസ്ലാമിന്റെ ഉള്ളിലെ പൈശാചികവാദികൾ അറിയാതെ തന്നെ തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെയും സഹമുസ്‌ലിംകളെയും മനുഷ്യ നാഗരികതയുടെ കനത്തതും താങ്ങാനാവാത്തതുമായ ഭാരമായി ഉയർത്തിക്കാട്ടുകയും ഇസ്ലാമിന്റെ ശക്തരായ ശത്രുക്കളായ ഇസ്ലാമോഫോബിക് തിങ്ക് ടാങ്കും സൈനിക വ്യാവസായിക സമുച്ചയവും ഒരു മാരകമായ തിരിച്ചടിക്ക് വേദിയൊരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ ലോകം കണ്ടു. അതിനാൽ, ഈ ലേഖനം ലക്ഷ്യമിടുന്നതുപോലെ സ്വതന്ത്രവും പൂർത്തിയായതും പൂർണ്ണവുമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തിന്റെ ഉറവയായി ഖുർആൻ അതിന്റെ ശരിയായ സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് തികച്ചും അനിവാര്യമാണ്.

വിവിധ തർക്ക, വാചക, പ്രഭാഷണ പ്രശ്നങ്ങളുടെ വ്യക്തത

ഇസ്ലാമിക സ്കോളർഷിപ്പ് ഫലത്തിൽ ഖുറാനിലെ കാതലായ സന്ദേശം വശത്താക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഒരു വിഭാഗത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു. ഏറ്റവും സാധാരണമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവയാണ്:

i) മാലാഖമാർ, ജിൻ, ഹർ, റൂഹ് (ദിവ്യ ചൈതന്യം), നഫ്സ് (ആത്മാവ്), പറുദീസ, നരകം, 'ലോഹെ മഹ്ഫൂസ്,' പ്രവാചകന്റെ രാത്രിയുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം എന്നിങ്ങനെ മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അതീതമായ വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള ഊഹങ്ങൾ, 'ദൂരെയുള്ള പള്ളിയിലേക്കുള്ള യാത്ര, സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കുള്ള തുടർന്നുള്ള സ്വർഗ്ഗാരോഹണം (മിരാജ്) - അത് ശാരീരികമോ നിഗൂഡമായതോ (17: 1), സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തിയും മുൻവിധിയും (ഖദർ) തമ്മിലുള്ള ധ്രുവീകരണം ഇവയെല്ലാം അത്തരത്തിലുള്ളതാണ്. അവയുടെ സാരാംശം അന്വേഷിക്കാനുള്ള ഏതൊരു ശ്രമവും ഖുർആൻ വിലക്കുന്നു.

ii) ഖുർആൻ വാക്യം 2: 106 -ന്റെ വ്യാഖ്യാനം സമകാലിക ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും ജൂതന്മാരുടെയും സംശയങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു, എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം വെളിപാടുകളുടെ ഒരു പരമ്പര അയയ്ക്കുന്നത്. വാക്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു: "നാം അതിനെക്കാൾ മികച്ചതോ അതിന് സമാനമായതോ ആയ ഒരു സന്ദേശം കൊണ്ടുവരാത്തപക്ഷം ഒരു സന്ദേശവും (അയത്) ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കുകയോ ഒഴിവാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല." പല ആദ്യകാല ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞരും 'ആയ' (ബഹുവചനം, ആയത്ത്) എന്ന വാക്കിന്റെ ഒരു നിയന്ത്രിത അർത്ഥം "ഖുറാനിലെ വാക്യം" ആയി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനെപ്പോലെ സർവ്വശക്തനായ ദൈവം തന്റെ മനസ്സ് മാറ്റിയെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ ഇത് കേവലം അംഗീകരിക്കാനാകില്ല [8].

iii) ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട കമാൻഡിന്റെ വിലാസക്കാരനെ തിരിച്ചറിയൽ - അത് ഇന്നത്തെ വായനക്കാരനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകന്റെ ഉടനടി പ്രേക്ഷകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു.

iv) ദിൻ (ധാർമ്മിക നിയമം), ഇസ്ലാം (ഏകദൈവ വിശ്വാസം), തഖ്‌വ (ധാർമ്മിക നീതി), 'വിശ്വാസി' (ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതൊരാളും) തുടങ്ങിയ സാർവത്രിക ആശയങ്ങളെ ഖുർആൻ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നു. എല്ലാ മനുഷ്യരാശിയുടെയും ജീവികളുടെയും സർവ്വശക്തനായ ദൈവത്തെ പലപ്പോഴും ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്.

v) ഒരു ഖുർആൻ വാക്യത്തിന്റെ ഒറ്റപ്പെടൽ വ്യാഖ്യാനം. അങ്ങനെ 3:85 വാക്യം, "ഇസ്ലാം അല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഒരു ദീൻ ആയി (മതം/ധാർമ്മിക നിയമം) തേടുകയാണെങ്കിൽ, അത് അവനെ അംഗീകരിക്കില്ല ..." അതിന്റെ മുൻ വാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ച് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു (3: 83/84) ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അവകാശപ്പെടാൻ. വാക്യം 9: 5, “എന്നാൽ വിശുദ്ധ മാസങ്ങൾ [9] കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, പുറജാതീയരെ നിങ്ങൾ എവിടെ കണ്ടാലും കൊല്ലുകയും അവരെ പിടികൂടുകയും അവരെ ചുറ്റിപ്പറ്റുകയും ഓരോ നോട്ടത്തിലും അവരെ നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക; ... അതിന്റെ മുൻപും തുടർന്നുള്ളതുമായ വാക്യങ്ങൾ (9: 4, 9: 6) എല്ലാ ശത്രുതയില്ലാത്ത വിജാതീയർക്കും സമാധാനവും സുരക്ഷിതത്വവും നൽകുന്നു.

vi) ഖുർആനിക് ശൈലികളുടെയും സിമിലുകളുടെയും പരമ്പരാഗത അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള വിവർത്തനം ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കും, ഈ ഉദാഹരണങ്ങളാൽ (ബോൾഡിൽ) ബ്രാക്കറ്റുകളിൽ സങ്കൽപ്പിക്കാവുന്ന വാചക അർത്ഥങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു: ഹൃദയം അടയ്ക്കുക (മനസ്സിനെ തടയുക) (2: 7); ഹൃദയത്തിൽ രോഗം (വിശ്വാസത്തിൽ അലയടിക്കാൻ) (2:10); ബധിരരും മൂകരും അന്ധരും (ധിക്കാരികളായ ധിക്കാരികൾ) (2:18) സ്വയം കൊല്ലുക ) നിങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ സീനായ് പർവ്വതം ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു '(നിങ്ങളുടെ പിന്നിൽ സീനായ് പർവ്വതം ഉയർന്നിരുന്നു) ... "(2:63), പുറകിൽ എറിയുക (അവഗണിക്കാനോ ത്യജിക്കാനോ) (2: 101), ദൈവത്തിന്റെ മുഖം (ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം) (2 : 114), ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനം (ദൈവത്തിന്റെ സർവശക്തി) (2: 255), ' വയറുകളിലേക്ക് തീ വിഴുങ്ങുക '(ഗുരുതരമായ പാപം ചെയ്യുക) (4:10), മുഖങ്ങൾ തുടച്ചുമാറ്റുകയും അവരുടെ പുറം തിരിഞ്ഞ് തിരിയുകയും ചെയ്യുക (കഠിനമായ ശിക്ഷ നൽകാൻ); ഒരു സൂചിയുടെ കണ്ണിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഒട്ടകം (ഒരു അസാധ്യത) (7:40).

vii) അതിന്റെ വാചാടോപത്തിന്റെ ഭാഗമായി, ഖുറാൻ ഇടയ്ക്കിടെ ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കളെ വ്യക്തിപരമാക്കുന്നു: "ദൈവഭയത്താൽ താഴെ വീഴുന്ന പാറകൾ ഉണ്ട്" (2:74), "ആകാശങ്ങളിലും ഭൂമിയിലുമുള്ളതെല്ലാം ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മനപൂർവ്വം" അവരുടെ നിഴലുകൾ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ചെയ്യുക "(13:15).

viii) സമകാലിക നാഗരികതയുടെ ഭൗതിക മാതൃകകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാക്യങ്ങളായ ഭൗതികമായ ശിക്ഷ, യാത്ര, ഭക്ഷണത്തിനായി പക്ഷികളെ വേട്ടയാടൽ, ചരക്കുകളുടെ തൂക്കം മുതലായവ ഖുറാൻ പോലെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ശാശ്വതമായി ബാധകമല്ല. 'അനിക് സന്ദേശം മിൻഹാജിന്റെ തത്ത്വത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു (ദൈവിക മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ പരിധിക്കുള്ളിലെ ജീവിത സംഹിതയിലെ ചലനാത്മകത - 5:48).

ix) യുദ്ധ വാക്യങ്ങൾ: മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ചിത്രീകരണങ്ങളും നൽകുന്നതിനു പുറമേ, നുണകളും മന്ത്രവാദവും (34:43, 38: 4) വ്യാജമായി ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ആരോപിച്ച തന്റെ ശക്തനായ അറബ് ശത്രുക്കളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനും ഖുർആൻ പ്രവാചകനെ നയിച്ചു. ദൈവത്തിനെതിരെ, വ്യാജവും കെട്ടുകഥകളും (11:13, 32: 3, 38: 7, 46: 8), മന്ത്രവാദം (21: 3, 43:30, 74:24), വ്യക്തമായ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന മന്ത്രവാദം (10: 2, 37) : 15, 46: 7), മോഹിപ്പിക്കപ്പെടുകയോ കൈവശപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുക (17:47, 23:70, 34: 8). അതിനാൽ, വിജാതീയരെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വാക്യങ്ങളും യുഗത്തിന് പ്രത്യേകമായിരുന്നു. ചരിത്രത്തിന്റെ പൂർണ്ണ വെളിച്ചത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട അവർ പ്രവാചക ദൗത്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധ സ്വഭാവം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു, അവനും അവന്റെ അനുയായികളും അനുദിനം ജീവിച്ചിരുന്ന വേദനയും ആഘാതവും, ചിലപ്പോഴൊക്കെ അവരുടെ ആക്രമണകാരികളുടെ നാശത്തെ ഭയന്ന്, നിമിഷംതോറും, മദീനയിലെ കപടവിശ്വാസികളുടെയും അവരുടെ നാശത്തിനായി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന തദ്ദേശീയ ജൂത ഗോത്രങ്ങളുടെയും ഗൂഡാലോചനകളുടെ ദുഷിച്ച നിഴലിൽ പണമിച്ചത് കൊണ്ടാണിത്.

ചില ഖുർആൻ വാക്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പുതിയ ഉൾക്കാഴ്ച ആവശ്യമാണ്.

പുതുതായി ഉയർന്നുവന്ന ഇസ്ലാമിക നാഗരികത ഉൾപ്പെടെ ലോകത്തിലെ എല്ലാ പ്രധാന നാഗരികതകളിലും പുരുഷാധിപത്യം  സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ ഇസ്ലാമിന്റെ ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ തഫ്‌സീർ ശാസ്ത്രങ്ങൾ (വ്യാഖ്യാനം) പരിണമിച്ചു. സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം, കുടുംബ നിയമങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഖുർആൻ വാക്യങ്ങൾ ലിംഗപരമായ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടു. പിന്നീടുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ അവരുടെ മുൻഗാമികളുടെ കൃതികൾ മതപരമായി സ്വീകരിക്കുകയും അലങ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ, പ്രായോഗികമായി എല്ലാ ലിംഗ സംവേദനക്ഷമതയുള്ള വാക്യങ്ങളും - 2: 223, 2: 229, 4:34, 23: 6, 24:31, 70: 29/30 ഉദാഹരണമായി പരമ്പരാഗതമായി ഒരു പുരുഷാധിപത്യ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ/ അത്തരം വാക്യങ്ങളുടെ മുഹമ്മദ് അസദിന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ലിംഗപരമായ ചലനാത്മകതയുമായി പരമ്പരാഗത/ മുൻകാല പ്രഭാഷകരുടേതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. കൂടാതെ, ഖുർആൻ സന്ദേശത്തിന് വിരുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ (ഹദീസ്, ക്ലാസിക്കൽ നിയമം, സിറ) ഏതെങ്കിലും അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് ഖുറാനിലെ വ്യക്തമായതും സമഗ്രവുമായ പിന്തുണയുള്ള സന്ദേശത്തിന് വിരുദ്ധമാകരുത്. മനുഷ്യന്റെ വാക്കുകളാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം. ഖുർആൻ പറയുന്നതുപോലെ, ‘ദൈവത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളെ (വാക്യങ്ങൾ) പരിഹസിക്കരുത് (2: 231).

സംഗ്രഹം: അറബി ഇതര വായനക്കാരനെ ഒരു വിവർത്തനം ചെയ്ത ഖുർആന്റെ പേജുകളിലൂടെ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അതിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രധാന സൂറ അൽ-ബഖറയുടെ അധ്യായ ചിഹ്നം, വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഖുർആൻ ഒരു വ്യക്തി കൈ വെച്ചിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. ആദ്യകാല അറബ് ശൈഖുകൾ അവരുടെ അഗാധമായ ജ്ഞാനത്തിൽ വിവർത്തനത്തിന്റെ അവ്യക്തമായ പ്രഭാവം തിരിച്ചറിഞ്ഞു - ദൈവികതയെ മനുഷ്യ തലത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുക - അവനുമായി പൊതുവായ അതിരുകളില്ലാത്തവന്റെ വക്താവായി ഒരു മനുഷ്യൻ സത്യസന്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു അന്തർലീനമായ തെറ്റായതും അപകടകരവുമായ ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. പക്ഷേ, അങ്ങനെയായിട്ടും, മനുഷ്യരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു കൂട്ടുകെട്ടിനും അതീതനായ ഒരാൾ, ഒരു സിംഹം കഴുതയെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതുപോലെ അതിനെ ഭയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, അതിന്റെ ഉടനടി പ്രേക്ഷകരെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു സംഭാഷണത്തിൽ അതിന്റെ പ്രസംഗം രൂപപ്പെടുത്തി (74: 49- 51). യൂറോപ്യൻ വിവർത്തകരെ അര സഹസ്രാബ്ദത്തിലധികം [10] പരിഭ്രാന്തരാക്കി, അതിന്റെ ദൈവികതയെ സംശയിക്കുന്നവരെല്ലാം ആശയക്കുഴപ്പത്തിലും കോപത്തിലും തുടരുന്നു. എന്നാൽ ദൈവിക പദ്ധതി മനുഷ്യരാശിയെ, പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലീങ്ങളെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. അതിൽ നിന്നും വളരെ അകലെയാണ്!

വാചകവൽക്കരിച്ച രൂപത്തിന്റെ അപാരമായ സങ്കീർണ്ണതയെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതുപോലെ, ഖുർആൻ മാനവികതയ്ക്ക് അതിന്റെ വാചക സങ്കീർണ്ണതയെ മറികടന്ന് അതിന്റെ സന്ദേശത്തിന്റെ കാതലായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ നേടാൻ ഒരു കൂട്ടം സൂചനകൾ നൽകുന്നു. അങ്ങനെ, മാനവരാശിയോട് അതിന്റെ വാക്യങ്ങൾ (38:29, 47:24) ഒരു നല്ല മാനസികാവസ്ഥയോടെ (56:79) അന്വേഷിക്കാൻ അത് കൽപ്പിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും അവ്യക്തതയിൽ നിന്നോ ആശയക്കുഴപ്പത്തിൽ നിന്നോ (മൂതാശബിഹത്ത്) (3: 7) നിർണായകമായ വാക്യങ്ങളിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ഇത് ആവശ്യപ്പെടുന്നു (39:18, 39:55). ഇത് ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു പുസ്തകമാണെന്നും അവകാശപ്പെടുന്നു (10: 1, 31: 2, 43: 4, 44: 4) വ്യക്തവും വ്യത്യസ്തവുമായ (12: 1, 15: 1, 16:64, 26: 2, 27: 1 , 36:69, 43: 2, 44: 2) എല്ലാത്തരം ചിത്രീകരണങ്ങളോടും കൂടി (17:89, 18:54, 30:58, 39:27), അതിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച വ്യാഖ്യാനമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു (25:33), സ്വന്തം പൂർത്തീകരണവും പൂർണതയും (5: 3).

ഖുർആൻ സന്ദേശത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗ്ഗം i) അതിന്റെ വ്യക്തതയിൽ വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതും വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ വാക്യങ്ങൾ, ii) അതിന്റെ പദാവലി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് - വാചകത്തിലുടനീളം ഒരു വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് മുൻപറഞ്ഞ വിജ്ഞാനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു; iii) ഖുറാനിലെ വ്യത്യസ്ത സൂറകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനിടയുള്ള സമാന അല്ലെങ്കിൽ സമാനമായ തീമുകൾ ഉള്ള വാക്യങ്ങൾ ക്രോസ് റഫറൻസ് ചെയ്യാൻ; കൂടാതെ iv) ഖുറാനിലെ പ്രമേയങ്ങളും ചിത്രീകരണങ്ങളും ഒറ്റപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും വാക്യമോ ഖണ്ഡികയോ ഉദ്ധരിക്കുന്നതിനുപകരം അതിന്റെ വിശാലമായ സന്ദേശത്തെ പുറത്തെടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുക. ഖുർആൻ ഖുർആൻ വിശദീകരിക്കുന്നത് - ഖുർആൻ ഖുർആൻ വിശദീകരിക്കുന്നത് - [11] അറബിയിലോ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ ഖുർആനിലോ ഉള്ള ഏതൊരു അനുഭാവിയായ വായനക്കാരനും അതിന്റെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തിന്റെ വിശാലമായ പാത മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നു. അതിന്റെ ആവിർഭാവത്തിനും ഈ ദിവസത്തിനുമിടയിലുള്ള ഏതാണ്ട് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ചരിത്രപരമായ വിടവും അതിന്റെ മുഴുവൻ വരികളും വരികളായി വായിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വാചകത്തിന്റെ അപാരമായ സങ്കീർണ്ണതയും. ഈയിടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു മികച്ച കൃതി [12] മേൽപ്പറഞ്ഞ ഖുർആൻ സൂചനകളെ തുടർന്ന് ഖുർആനിലെ വാക്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

ഇസ്ലാമിക സ്കോളർഷിപ്പിനുള്ള ജാഗ്രതയുടെ കുറിപ്പ്

ഇസ്ലാമിക സ്കോളർഷിപ്പ് ഖുർആൻ എന്താണ് വിലക്കുന്നത് എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ ചുരുങ്ങിയ സമയം അനുവദിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും - അതിന്റെ അവ്യക്തമായ (മുതാഷാബിഹത്ത്) വാക്യങ്ങൾ, സജീവമായി അന്വേഷിച്ച് അതിന്റെ നിർണായകമായ (മുഹ്കമത്) കൽപ്പനകൾ (3: 7) - അതിന്റെ സാമൂഹികവും ധാർമ്മികവുമായ മാതൃകകൾ, അതിന്റെ പ്രവർത്തനപരവും വ്യക്തിപരവുമായ തത്ത്വങ്ങൾ-നല്ല പ്രവൃത്തികൾ, ദരിദ്രരുമായി സമ്പത്ത് പങ്കിടൽ, നല്ല അയൽക്കാരൻ, പരസ്പര വിശ്വാസങ്ങൾ, ദാനം, ഉദാരത, നീതി, സമത്വം; കരുണ, അനുകമ്പ, ക്ഷമ, സഹിഷ്ണുത; സമാധാനപരമായ സംഘട്ടന പരിഹാരം, നന്മയിലും നിയമപരമായ പരിശ്രമങ്ങളിലും പരസ്പരം മത്സരിക്കുക, യുക്തിയുടെയും വിവേകത്തിന്റെയും ഉപയോഗം, എല്ലാ നിഷേധാത്മക ചിന്തകളെയും അകറ്റുക, പുരോഗതിക്കായുള്ള അശ്രാന്ത പരിശ്രമം - ഖുർആനിന്റെ നിശ്ചിത തത്വങ്ങളുടെ വിശാലമായ ഒരു ഭാഗം ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവകൾ. ഇസ്ലാമിക ദൈവശാസ്ത്ര സ്രോതസ്സുകളുമായി അന്വേഷണവും അനുബന്ധ ചർച്ചകളും നടത്തരുതെന്ന് വിശ്വാസികളോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന ഖുർആനിന്റെ ആ വശങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നവർ ഖുർആനിന്റെ നിർണായകമായ കൽപനകൾ മാറ്റി - അതിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ കാതൽ (ഉമ്മുൽ കിതാബ്) അതിന്റെ സന്ദേശത്തിന്റെ അവ്യക്തമായ വശങ്ങൾ മനസിലാക്കണം. ഖുർആൻ പറഞ്ഞതുപോലെ, "അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വക്രതയുണ്ട്, അവർ ഫിത്ന മാത്രമാണ് (ആശയക്കുഴപ്പം, രാജ്യദ്രോഹം, കുഴപ്പം) തേടുന്നത്" (3: 7), അവർ മുസ്ലീങ്ങളെയും ഇസ്ലാമിന്റെയും നാഗരികതയുടെ പാതയിൽ സ്തംഭിപ്പിക്കുകയും അതിന്റെ പാണ്ഡിത്യം തടവിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു അടഞ്ഞ മധ്യകാല ഡൊമെയ്നിൽ, ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ദുഖകരമായ എപ്പിസോഡ് ആയ ഖുർആൻ സന്ദേശത്തിന്റെ സാരാംശത്തിൽ നിന്ന് മുസ്ലീങ്ങളെ അകറ്റിനിർത്തുന്നതിന്റെ വിധി എന്താണെന്ന് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അറിയൂ.

കുറിപ്പുകൾ

1. ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖരായ മുസ്ലീം ഇതര അറബി പണ്ഡിതരിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ധരണികളെത്തുടർന്ന്, ഖുർആനിന്റെ അസാധാരണമായ സാഹിത്യസൗന്ദര്യം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു:

        "ഇത് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന അറബി ഗദ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച കൃതിയാണ്" - അലൻ ജോൺസ്, (ദി ഖുറാൻ, ലണ്ടൻ 1994, ഓപ്പണിംഗ് പേജ്.

        "അറബിക് ഖുറാനിലെ ഉദാത്തമായ വാചാടോപങ്ങൾ ... അതിന്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രാസങ്ങൾ ... മനുഷ്യരാശിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സാഹിത്യ മാസ്റ്റർപീസുകളിൽ ഒന്നാമതെത്താനുള്ള ഖുറാനിന്റെ നിഷേധിക്കാനാവാത്ത അവകാശവാദമാണ്." - ആർതർ അർബെറി, ദി ഖുറാൻ വ്യാഖ്യാനിച്ചു, ലണ്ടൻ 1956, പേ. x

 

        (അതിന്റെ ഭാഷ) "ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നവും ഏറ്റവും യോജിപ്പും" ആണ്. - സവാരി. എക്‌സ്‌ട്രാക്റ്റുചെയ്‌തത്: സ്ലിമാൻ ബിൻ ഇബ്രാഹിമും എറ്റിയെൻ ഡിനറ്റും, മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതം, ലണ്ടൻ 1990, പേ. 71.

        ".. വായിച്ച ഖുർആൻ വാക്കാലുള്ള ആവിഷ്കാരത്തിന്റെ ഒരു ശ്രദ്ധേയമായ ഉദാഹരണമാണ്." - മൈക്കൽ സെൽസ്, ഖുർആനെ സമീപിക്കുന്നു, രണ്ടാം പതിപ്പ്, ഒറിഗോൺ 2007, പേ. 2

2. തോമസ് കാർലൈൽ (1795-1881), പ്രവാചകന്മാർക്കിടയിലെ വീരന്മാരെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു: ലോകം സൃഷ്ടിച്ചതുമുതൽ മരുഭൂമിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ അലഞ്ഞുനടക്കുന്ന ഒരു പാവം ഇടയൻ ജനത: ഒരു ഹീറോ-പ്രവാചകനെ അവർക്ക് അയച്ചു അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് ... ഒരു തീപ്പൊരി വീണത് പോലെ, ഒരു തീപ്പൊരി, കറുത്ത ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത മണലിന്റെ ലോകത്ത്; പക്ഷേ, മണൽ സ്ഫോടനാത്മക പൊടി തെളിയിക്കുന്നു, ഡൽഹി മുതൽ ഗ്രെനഡ വരെ ആകാശം മുഴുവൻ ജ്വലിക്കുന്നു! ഞാൻ പറഞ്ഞു, മഹാനായ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് മിന്നൽ പോലെയായിരുന്നു; ബാക്കിയുള്ളവർ അവനുവേണ്ടി ഇന്ധനം പോലെ കാത്തിരുന്നു, അപ്പോൾ അവരും ജ്വലിക്കും. [http://www.scribd.com/doc/12685866/Hero-as-a-Prophet-by-Thomas-Carlyle]

3. കാരെൻ ആംസ്ട്രോംഗ്, മുഹമ്മദ് - ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു പാശ്ചാത്യ ശ്രമം, ലണ്ടൻ, 1991. പേ. 38

4. http://en.wikipedia.org/wiki/Al-Mansur.

5. അഹമ്മദ് ഹുസൈൻ, ഇസ്ലാമിലെ ഇജ്മാ സിദ്ധാന്തം, ന്യൂഡൽഹി, 1992, പേ .16.

6. സനൻ അബു ദൗദ്, വാഹിദുസ് സമാന്റെ ഉറുദു പരിഭാഷ, വാല്യം .3, Acc. 253, പി. 118.

7. സഹിഹ് അൽ ബുഖാരി, മൊഹ്‌സിൻ ഖാന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം, ന്യൂഡൽഹി 1984, വാല്യം .1, ചാപ്. 42, ‘വിശ്വാസത്തിന്റെ പുസ്തകം.

8. മുഹമ്മദ് അസദ്, ഖുർആനിന്റെ സന്ദേശം, ജിബ്രാൾട്ടർ 1980, അധ്യായം. 2, കുറിപ്പ് 87.

9. "അറേബ്യയിൽ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇസ്ലാമിക ആചാരമനുസരിച്ച്, മുഹറം, റജബ്, ധുൽ-ഖഅദ, ധുൽ-ഹിജ എന്നീ മാസങ്ങൾ പവിത്രമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു, എല്ലാ ഗോത്ര യുദ്ധങ്ങളും ആ മാസങ്ങളിൽ അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ. ഈ സന്ധി കാലഘട്ടം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും അങ്ങനെ പതിവായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഗോത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ സമാധാനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഖുർആൻ പിൻവലിക്കാത്തത്, പകരം ഈ പുരാതന ആചാരം സ്ഥിരീകരിച്ചു. കുറിപ്പ് 4, അധ്യായം 9, ഐബിഡ്.

10. ഖുർആൻ ആദ്യമായി ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ 1143 ൽ വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടു, 1543 ൽ പുനubപ്രസിദ്ധീകരിച്ചു, അതിനുശേഷം ഈ ലാറ്റിൻ പതിപ്പ് വിവിധ യൂറോപ്യൻ ഭാഷകളിൽ വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടു.

11. അഹമ്മദ് വോൺ ഡെൻഫർ, ഉലും അൽ-ഖുറാൻ, ഇസ്ലാമിക് ഫൗണ്ടേഷൻ, യുകെ 1983, പേ. 125.

12. മുഹമ്മദ് യൂനുസ്, അഷ്ഫാക് ഉള്ളാ സയ്ദ്, ഇസ്ലാമിന്റെ അവശ്യ സന്ദേശം, അമാന പബ്ലിക്കേഷൻസ്, യുഎസ്എ 2009.

13. ഖുർആൻ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തെയും അതിന്റെ ഭീമമായതും ആവർത്തിച്ചുള്ളതുമായ ചിലവുകളുടെ മുസ്ലീങ്ങളുടെ അജ്ഞത /അവഗണന.

ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിൽ നിന്ന് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദധാരിയായ മുഹമ്മദ് യൂനുസും ഒരു വിരമിച്ച കോർപ്പറേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവും 90-കളുടെ ആരംഭത്തിൽ ഖുർആനിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള പഠനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. 2002-ൽ കെയ്‌റോയിലെ അൽ-അസ്ഹർ അൽ-ഷെരീഫിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ച റഫർ ചെയ്ത എക്സിക്റ്റിക്ക് വർക്കിന്റെ സഹ-രചയിതാവായ അദ്ദേഹം, പുന സംഘടനയും പരിഷ്കരണവും പിന്തുടർന്ന്, യുസിഎൽഎയിലെ ഡോ.മേരിലാൻഡ്, യുഎസ്എ, 2009.

English Article:    Challenging, And Shed Of Its Literary Glory in Translation, the Qur'an Offers Clear Clues to Exploring Its Core Commandments - Now Obscured, Corrupted and Distorted By Secondary Theological Sources

URL: 

New Age IslamIslam OnlineIslamic WebsiteAfrican Muslim NewsArab World NewsSouth Asia NewsIndian Muslim NewsWorld Muslim NewsWomen in IslamIslamic FeminismArab WomenWomen In ArabIslamophobia in AmericaMuslim Women in WestIslam Women and Feminism

 

Loading..

Loading..