New Age Islam
Sat Jun 22 2024, 07:44 AM

Malayalam Section ( 7 Jan 2021, NewAgeIslam.Com)

Comment | Comment

Assam: Abolishing Madrasas or Converting Them into Dysfunctional Government Schools? അസം: മദ്രസകൾ നിർത്തലാക്കുകയോ പ്രവർത്തനരഹിതമായ സർക്കാർ സ്കൂളുകളാക്കി മാറ്റുകയോ, എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്?


By Arshad Alam, New Age Islam

4 January 2020

അർഷാദ് ആലം, ന്യൂ ഏജ് ഇസ്ലാം

4 ജനുവരി 2020

അസം സർക്കാർ അടുത്തിടെ ഒരു നിയമം പാസാക്കി, സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ മദ്രസകളെ സാധാരണ സ്കൂളുകളാക്കി മാറ്റും. സംസ്ഥാനത്തെ തുടർന്നുള്ള എതിർപ്പ് അസം സർക്കാർ ഈ മദ്രസകളെ മൊത്തത്തിൽ അടച്ചുപൂട്ടി എന്ന ധാരണ സൃഷ്ടിച്ചു. ഇത് ശരിയല്ല. സർക്കാർ നിയന്ത്രിത മദ്രസകളെ സർക്കാർ സ്കൂളുകളാക്കി മാറ്റുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. അത്തരമൊരു മദ്രസയിലെ ഒരു അദ്ധ്യാപകനും ജോലി നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല. അവരുടെ ശമ്പളവും സേവന വ്യവസ്ഥയും ഒരു തരത്തിലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യേണ്ടതില്ല. മദ്രസകളിൽ അദ്ധ്യാപകരായിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും അസം മദ്രസ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുപകരം, ഇപ്പോൾ അവരെ നേരിട്ട് സംസ്ഥാനത്തെ സാധാരണ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുകൾ നിയന്ത്രിക്കും. ഈ പഴയ മദ്രസയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇപ്പോൾ സാധാരണ സ്കൂളുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന് വിളിക്കും.

ഈ നിയമത്തിന്റെ അനന്തരഫലമായി ചില മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും. ആദ്യത്തേത് മദ്രസ എന്ന പദം ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേരുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെടും എന്നതാണ്. രണ്ടാമതായി, നിലവിലുള്ള പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ മതപരമായ ഉള്ളടക്കം പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിക്കും. ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ തൊഴിൽ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ ദീർഘകാല ഫലം അനുഭവപ്പെടും. ഇത് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനാൽ, നിയമിച്ചയാളുടെ മതപരമായ സ്വത്വത്തിന് ചെവികൊടുക്കാതെ അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും യോഗ്യതയുള്ള അധ്യാപകനെ നിയമിക്കാൻ കഴിയും. മുസ്ലീം സ്വത്വത്തിനും സംസ്കാരത്തിനും നേരെയുള്ള ആക്രമണമാണിതെന്ന് പ്രതിപക്ഷം (മുസ്‌ലിംകളും മറ്റുള്ളവരും) വിമർശിച്ചു. അത്തരം ക്ലെയിമുകൾ നാം കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

മദ്രസാസ് എന്നതിനർത്ഥം വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയ എന്നാണ്. കാലക്രമേണ, ഈ പ്രക്രിയ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തി, ഇപ്പോൾ മദ്രസ എന്നാൽ ഒരു പഠനസ്ഥലം എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ, ആധുനിക ഭാഷയിൽ, മദ്രസയും സ്കൂളും ഒരേ കാര്യം തന്നെയാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, ഒരു സ്ഥാപനത്തെ മദ്രസയാണോ സ്കൂളാണോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അർത്ഥശൂന്യമാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കവും ഗുണനിലവാരവും രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലും താരതമ്യപ്പെടുത്താമെങ്കിൽ. കാലങ്ങളായി മുസ്‌ലിംകൾ മദ്രസകളെ മതപഠനത്തിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളായി കണക്കാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് ശരിയല്ല. ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് മതം എന്ന് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ചരിത്രം പറയുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മദ്രസ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഖുറാനും ഹദീസും പഠിക്കുന്നത് ബാഹ്യമായിരുന്നു, അതേസമയം ജ്യാമിതി, വൈദ്യം, തത്ത്വചിന്ത തുടങ്ങിയ ശാസ്ത്രങ്ങൾ കൂടുതൽ വിശദമായി പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇസ്‌ലാമിക മതം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് മദ്രസകൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദിയോബന്ദിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക സംഭാവനയാണ്, ഇത് മദ്രസകളിലെ അധ്യാപനത്തെയും പാഠ്യപദ്ധതിയെയും അടിസ്ഥാനപരമായി മാറ്റിമറിച്ചു. ദിയോബന്ദിന് ശേഷം സ്ഥാപിതമായ മിക്ക മദ്രസകളും ഈ മാതൃക പിന്തുടർന്ന് ആധുനിക വിഷയങ്ങളുടെ പഠിപ്പിക്കലിനെ അവഗണിച്ചു. സാധാരണ സ്കൂളുകളിൽ മതവിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ മണ്ഡലത്തിന്റെ സമ്പന്നമാണ്.

ചില ഇസ്ലാമിക ദൈവശാസ്ത്രത്തോടൊപ്പം അസമിലെ സംസ്ഥാന മദ്രസകൾ സർക്കാർ വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു. ഇസ്ലാമിക ദൈവശാസ്ത്രത്തിന്റെ പഠിപ്പിക്കലിനെ പുറത്താക്കുകയും മദ്രസകളെ സ്കൂളുകളായി പുനർനാമകരണം ചെയ്യുകയുമാണ് സമീപകാലത്തെ നിയമം. മതപരമായ ഉള്ളടക്കത്തിനൊപ്പം സർക്കാർ സിലബസും പഠിക്കേണ്ടതിനാൽ സംസ്ഥാന മദ്രസ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അമിതഭാരമുണ്ടെന്ന് പഠനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. നിർദ്ദിഷ്ട സർക്കാർ സിലബസിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സാധാരണ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു പോരായ്മയുണ്ടെന്നാണ് ഈ അമിതഭാരം അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഈ മദ്രസകളിലെ (ഇപ്പോൾ സ്കൂളുകൾ) വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്, അവർ ഇപ്പോൾ മറ്റ് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി തുല്യരാണെന്നത് ഒരു വലിയ ആശ്വാസമായിരിക്കണം.

എന്നിരുന്നാലും, എ..യു.ഡി.എഫ് പോലുള്ള പുരോഹിതന്മാർ നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് ഇത് ഒരു പ്രശ്നമായി മാറിയിരിക്കുന്നു, ഇത് സർക്കാരിൻറെ നീക്കമാണ്. മെച്ചപ്പെട്ട ബോധം അവർക്കിടയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുവെന്ന് ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ പ്രതീക്ഷിക്കാനാകൂ, മതപരമായ സ്വത്വത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിവാഹമോചനം നേടേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കണം. കൂടാതെ, എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും മികച്ച മത അധ്യാപകരെ ആവശ്യമുണ്ട്, അവർ ഏത് മതവിഭാഗത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിലും. കാലങ്ങളായി, മുസ്ലീങ്ങൾ അവരുടെ സർക്കാർ പിന്തുണയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളായ സംസ്ഥാന മദ്രസകളെപ്പോലും വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങളായും കൂടുതൽ തൊഴിൽ സ്രോതസ്സുകളായും കാണുന്നു. സമൂഹം വിദ്യാഭ്യാസപരമായി മുന്നേറണമെങ്കിൽ ഈ മനോഭാവം മാറേണ്ടതുണ്ട്.

മതനിരപേക്ഷതയുടെ പേരിലാണ് മദ്രസകളെ സ്കൂളുകളാക്കി മാറ്റുന്നത്. ഒരു പ്രത്യേക സമൂഹത്തിന്റെ മതവിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഒരു മതേതര രാഷ്ട്രത്തിന് ധനസഹായം നൽകാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ് സർക്കാരിന്റെ വാദം. സാങ്കേതികമായി, ഈ വാദം ശരിയാണ്, എന്നാൽ ഇതുവരെ മതേതരത്വത്തിന്റെ ഇന്ത്യൻ രീതി വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. BHU, AMU എന്നിവ രണ്ടും സർക്കാർ ധനസഹായമുള്ള സർവ്വകലാശാലകളാണ്, രണ്ടിനും മതം പഠിപ്പിക്കുന്ന വകുപ്പുകളുണ്ട്. മാത്രമല്ല, മൻസരോവർ തീർത്ഥാടനം, കുംഭം തുടങ്ങി നിരവധി മത പരിപാടികൾ സർക്കാർ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ധനസഹായം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു ഹിന്ദു പാർട്ടിയായി സ്വയം നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു ബിജെപി സർക്കാരിൽ നിന്ന് വരുന്ന മതേതരത്വത്തിലെ ഈ പ്രഭാഷണത്തിന് തീർച്ചയായും ഹിന്ദു സമൂഹത്തിനുള്ളിൽ പോലും വളരെയധികം ആളുകളുണ്ടാകില്ല. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി, അസമിലെ മുസ്‌ലിംകൾക്ക് ഇത് എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. എൻ‌ആർ‌സിയുടെ തെറ്റായ നടപ്പാക്കൽ മുസ്‌ലിം സമുദായത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഹിന്ദു സംസ്കാരത്തിനും നാഗരികതയ്‌ക്കുമെതിരെ മുസ്‌ലിംകൾ യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും മദ്രസ ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചവനുമായ ഹിമാന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ സൂചിപ്പിച്ചു. അതിനാൽ മുസ്‌ലിംകൾ സ്വന്തം സർക്കാരിനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്നും മദ്രസകളെ സ്‌കൂളുകളാക്കി മാറ്റുന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് സംശയമുണ്ടെന്നും അതിശയിക്കാനില്ല.

എന്നിരുന്നാലും, ബിജെപി സർക്കാരിനോട് നീതി പുലർത്താൻ, ഈ നിയമം ബാധകമാകുന്നത് സംസ്ഥാന ധനസഹായമുള്ള മദ്രസകൾക്ക് മാത്രമാണ്, അല്ലാതെ സമൂഹം ധനസഹായം നൽകുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവയല്ല. ഇക്കാരണത്താൽ, ഇത് മുസ്‌ലിം സ്വത്വത്തിന് എതിരായ ആക്രമണമാണെന്ന വാദം ബോധ്യപ്പെടുന്നില്ല, കാരണം സ്വകാര്യ മദ്രസകൾക്ക് അവരുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ഏതെങ്കിലും പാഠ്യപദ്ധതി പഠിപ്പിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്.

പക്ഷേ അത് മുസ്‌ലിംകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വലിയ പ്രശ്‌നമായിരിക്കാം. സർക്കാർ മദ്രസകളിലെങ്കിലും ആധുനിക വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് പതിവായി പഠിപ്പിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ഭൂരിഭാഗം സമുദായ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മദ്രസകളിലും പരമ്പരാഗത മതവിഷയങ്ങൾ മാത്രമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. തൽഫലമായി, ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ബിരുദധാരികൾക്ക് ആധുനിക തൊഴിൽ വിപണിയിൽ തൊഴിൽ ലഭിക്കുന്നില്ല, മാത്രമല്ല പുരോഹിതരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല, സർക്കാർ മദ്രസകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ മദ്രസകളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ, കമ്മ്യൂണിറ്റി നിയന്ത്രിത മദ്രസകൾക്ക് പരിഷ്കരണത്തിന്റെ ആവശ്യകതയുണ്ട്. കാലാകാലങ്ങളിൽ, ഈ മദ്രസകളിൽ ആധുനിക വിഷയങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഗവൺമെന്റുകൾ നയങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പുരോഹിതരുടെ എതിർപ്പ് കാരണം കാര്യമായ പ്രയോജനമുണ്ടായില്ല.

ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ധനസഹായമുള്ള മദ്രസകളെക്കുറിച്ച് ബിജെപി സർക്കാരിന് പ്രത്യേകിച്ചും സംശയമുണ്ട്, കൂടുതൽ തെളിവുകളില്ലാതെ ഇടയ്ക്കിടെ അവയെ തീവ്രവാദത്തിന്റെ സാന്ദ്രത എന്ന് മുദ്രകുത്തുന്നു. സമുദായ ധനസഹായമുള്ള മദ്രസകളെ അതിന്റെ പരിഷ്കരണവാദ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്നതിന്, മുസ്ലീങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസപരമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കണമെന്ന് അസം സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും, ഈ പ്രക്രിയയെ മുസ്ലീം പുരോഹിതന്മാർ മനപൂർവ്വം സഹായിക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവർ മാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെയും മദ്രസയുടെ അവസ്ഥ മാറ്റാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല.

രാജ്യത്തെ മറ്റെവിടെയും പോലെ അസമിലെ സർക്കാർ സ്കൂളുകളുടെ അവസ്ഥ അനുകരിക്കേണ്ട ഒരു മാതൃകയല്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടണം. അധ്യാപകരുടെ അഭാവം വ്യാപകമാണ്, സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രേത വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സാന്നിധ്യം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. കുറഞ്ഞത് സംസ്ഥാന നിയന്ത്രിത മദ്രസകൾക്കുള്ളിൽ, ചില കമ്മ്യൂണിറ്റി മേൽനോട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു, കാരണം ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ചിലത് ന്യൂനപക്ഷ ട്രസ്റ്റുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ കാലാകാലങ്ങളിൽ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കാൻ ഈ മദ്രസകളുടെ നടത്തിപ്പിന്മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താൻ സമൂഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. ഈ മേൽനോട്ടം ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ, ഈ മുൻ മദ്രസകളിലെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ബാധിക്കുമെന്ന ഭയമുണ്ട്. ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെ പോകുമെന്ന് മുസ്‌ലിം സമുദായത്തോട് തെളിയിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ അസം സർക്കാരാണ്.

സർക്കാർ മദ്രസകളിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ കേവലം ടോക്കണിസമാണ്: ഇത് നാമകരണത്തിലെ മാറ്റം മാത്രമാണ്. മദ്രസകളുടെ ഘടനയെ സർക്കാർ അടിസ്ഥാനപരമായി മാറ്റുന്നു എന്ന ഹിന്ദു വലതുപക്ഷ വോട്ടർമാർക്ക് മനോഹരമായ സൂചന അയയ്ക്കുന്നതിലാണ് ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശ്യം. അതേസമയം, ഈ നീക്കത്തിനെതിരായ മുസ്‌ലിം എതിർപ്പ് എളുപ്പമാണ്. പേരുമാറ്റത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച് അവരുടെ ഊർജ്ജം പാഴാക്കുന്നതിനുപകരം, സംസ്ഥാനത്ത് മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് അവരുടെ ഊർജ്ജം നന്നായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം.

----

ന്യൂ ഏജ് ഇസ്‌ലാം ഡോട്ട് കോമിന്റെ കോളമിസ്റ്റാണ് അർഷാദ് ആലം

English Article:  Assam: Abolishing Madrasas or Converting Them into Dysfunctional Government Schools?

URL:  https://www.newageislam.com/malayalam-section/assam-abolishing-madrasas-converting-them/d/124001
New Age IslamIslam OnlineIslamic WebsiteAfrican Muslim NewsArab World NewsSouth Asia NewsIndian Muslim NewsWorld Muslim NewsWomen in IslamIslamic FeminismArab WomenWomen In ArabIslamophobia in AmericaMuslim Women in WestIslam Women and Feminism

Loading..

Loading..