New Age Islam
Fri Dec 02 2022, 12:08 PM

Malayalam Section ( 16 Jul 2021, NewAgeIslam.Com)

Comment | Comment

Mahmoud Taha And The Second Message Of Islam ഇസ്‌ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്നു: മഹമൂദ് താഹയും ഇസ്‌ലാമിന്റെ രണ്ടാമത്തെ സന്ദേശവും; യുദ്ധാഹ്വാന മദനിയൻ വചനങ്ങളും സമാധാന ആഹ്വാന മക്കൻ വചനങ്ങളും

By Arshad Alam, New Age Islam

28 June 2021

അർഷാദ് ആലം, ന്യൂ ഏജ് ഇസ്ലാം

28 ജൂൺ 2021

സമാധാനം, അനുനയിപ്പിക്കൽ, സമത്വവാദം എന്നിവയുടെ മക്കൻ വാക്യങ്ങൾ ഇസ്‌ലാമിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശ്യത്തെയും സന്ദേശത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു

പ്രധാന പോയിന്റുകൾ:

•             ഖുറാനിലെ പരമ്പരാഗത പ്രയോഗങ്ങൾ സമാധാനപരമായ മക്കൻ വാക്യങ്ങളെ യുദ്ധകാല മദീനൻ വാക്യങ്ങളെ അനുകൂലിക്കുന്നു.

•             ഈ തെറ്റായ തത്ത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ശരീഅത്ത് എന്ന ആശയം എല്ലായ്പ്പോഴും സ്ത്രീകളോടും അമുസ്ലിംകളോടും വിവേചനപരമായിരിക്കും. ഇസ്‌ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന പഠിപ്പിക്കലുകളെ ഇത് പൂർണമായും എതിർക്കുന്നു.

•             മുസ്‌ലിംകൾ ഊന്നിപ്പറയുകയും ഇസ്‌ലാമിന്റെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ വെളിച്ചമായി മക്കൻ വാക്യങ്ങളെ  വീണ്ടെടുക്കുകയും വേണം.

---------

Mahmoud Mohammed Taha/ Drawing by HUSSEIN MIRGHANI, Sudan

----

മിക്ക മതഗ്രന്ഥങ്ങളെയും പോലെ, ഖുറാനിൽ സമാധാനം, സഹിഷ്ണുത, ബഹുസ്വരത എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളുണ്ട്, എന്നാൽ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ അവിശ്വാസികളെ കൊല്ലാൻ വിശ്വാസികളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. നൂറ്റാണ്ടുകളായി മുസ്‌ലിംകൾ ഈ വൈരുദ്ധ്യവുമായി ഗുസ്തി പിടിക്കുന്നു. ഖുറാനിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ മുമ്പത്തെവയെ റദ്ദാക്കി (നസ്ക്) എന്ന സിദ്ധാന്തം മുന്നോട്ട് വച്ചുകൊണ്ടാണ് ആദ്യകാല എക്സിജെറ്റുകൾ ഈ വൈരുദ്ധ്യം പരിഹരിച്ചത്. സമാധാനത്തെയും അഹിംസയെയും കുറിച്ച് സാധാരണ പറയുന്ന വാക്യങ്ങൾ നേരത്തെ മക്കയിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയതിനാൽ, പിന്നീട് മദീനയിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയ വാക്യങ്ങൾ പോലെ അവ യുദ്ധത്തെ റദ്ദാക്കി. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുപകരം, ഈ റദ്ദാക്കൽ രീതി ഒരു ഇസ്‌ലാമിനെ ഉളവാക്കി, അത് മേധാവിത്വവാദിയായി. ഇത് മുസ്ലീങ്ങളെ തങ്ങളുടേതല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും വിശ്വാസ പാരമ്പര്യത്തോട് അസഹിഷ്ണുത കാണിക്കുന്നു. ബഹുരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിൽ ഖുർആൻ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ രീതി പ്രത്യേകിച്ചും പ്രശ്‌നകരമാണ്. ഖുറാനിലെ പാരമ്പര്യവായന  ഏതൊരു ബഹു സാംസ്കാരിക സമൂഹത്തിലെയും അന്തർ-കമ്മ്യൂണിറ്റി ബന്ധങ്ങൾക്ക് നേരിട്ടുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നു.

സുഡാനിലെ അത്തരമൊരു ബഹുമുഖ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മഹ്മൂദ് മുഹമ്മദ് താഹ (1909-1985) ഖുർആനിന്റെ സമൂലമായ പുതിയ വായനയെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. വെളിപാടിന്റെ കാലഗണന അംഗീകരിക്കുന്നതിനിടയിൽ, സമാധാനം, അനുനയിപ്പിക്കൽ, സാഹോദര്യം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന മക്കൻ വാക്യങ്ങൾ ഇസ്‌ലാമിന്റെ പ്രധാന സന്ദേശമാണെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പിന്നീടുള്ള മദീനൻ വാക്യങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാണ്, അതിനാൽ അതിന്റെ സന്ദേശം താൽക്കാലിക സ്വഭാവമായിരുന്നു. മദീനയിൽ മുസ്‌ലിംകൾ തങ്ങളെ ഒരു വിശ്വാസ സമൂഹമായി സ്ഥാപിക്കാൻ പാടുപെടുകയായിരുന്നു. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ നിലവിലില്ലാത്തതിനാൽ, മുസ്‌ലിംകൾ മക്കൻ  വാക്യങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുകയും അവയെ ഇസ്‌ലാമിന്റെ അന്തിമ സന്ദേശമായി കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് താഹ വാദിക്കുന്നു. ഇസ്‌ലാമിന്റെ ആദ്യ സന്ദേശം മക്കയിൽ അതിനാൽ അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെയും അവസാനത്തെയും സന്ദേശമാണിത്.

ഇസ്‌ലാമിന്റെ രണ്ടാമത്തെയും അവസാനത്തെയും സന്ദേശമായി മക്കയിലെ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കണമെന്ന വാദം കാലക്രമത്തിൽ മാത്രം മുഴുകുകയല്ല, മറിച്ച് ശരീഅത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും നടപ്പാക്കുന്നതിനും ഒരു ഇസ്‌ലാമിക രാഷ്ട്രം എന്താണെന്നതിന്റെ ഭാവനയ്ക്കും ആഴത്തിലുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ട്. ഇസ്‌ലാമിക ശരീഅത്ത് മദീനയിലെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലെ പാഠങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഈ ഘട്ടത്തിൽ, ചരിത്രപരമായ വികാസത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നിലവിലുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ആവശ്യങ്ങളോട് ദൈവം പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് താഹാ വാദിക്കുന്നു. അതിനായി, മുമ്പത്തെ സന്ദേശങ്ങളുടെ ചില വശങ്ങൾ നിയമപരമായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്ന് റദ്ദാക്കപ്പെട്ടു, എന്നിരുന്നാലും അതിന്റെ ധാർമ്മിക സാധുത തുടർന്നു. താഹാ വാദിക്കുന്നത് (ഇവിടെ അദ്ദേഹം പരമ്പരാഗത എക്സെജിറ്റുകളിൽ നിന്ന് അടിസ്ഥാനപരമായി വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു) നസ്ക് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു നീട്ടിവെക്കലായിരുന്നു, അന്തിമവും നിർണ്ണായകവുമായ റദ്ദാക്കലല്ല എന്നാണ്. ഈ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട്, മതം, ലിംഗം, വിശ്വാസം എന്നിവ കണക്കിലെടുക്കാതെ ഇസ്‌ലാമിന്റെ സന്ദേശം മനുഷ്യരുടെ സമ്പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യവും തുല്യതയും ഉള്ള ഒന്നാണെന്ന് താഹ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ചരിത്രപരമായ ശരീഅത്ത് മുഴുവൻ ഇസ്‌ലാമല്ല, മറിച്ച് മനുഷ്യവികസനത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഇസ്‌ലാമിക നിയമത്തിന്റെ ഒരു തലമാണ്. ആ സന്ദർഭം (മദീന സംസ്ഥാനം) ഇപ്പോൾ നിലവിലില്ലാത്തതിനാൽ, മുസ്‌ലിംകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതുപോലെ നിലവിലുള്ള ശരീഅത്ത് തികച്ചും അപ്രസക്തമാക്കണമെന്ന് അത് പിന്തുടരുന്നു. മക്കയിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയ ഇസ്‌ലാമിന്റെ യഥാർത്ഥ സന്ദേശം മുസ്‌ലിംകൾ ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ട നിലവാരമായി മാറേണ്ട ഘട്ടത്തിലേക്ക് മനുഷ്യ സമൂഹം എത്തിയിരിക്കുന്നു. താഹയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഇത് സാർവത്രിക സാഹോദര്യത്തിന്റെ സന്ദേശമാണെന്നും സ്ത്രീകൾക്കും അമുസ്‌ലിംകൾക്കും പൗരന്മാരെന്ന നിലയിൽ പൂർണ്ണ അവകാശങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്നുമെന്നാണ്.

മാത്രമല്ല, ‘മക്കൻ മദനിയൻ  വാക്യങ്ങളിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്, അവയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളുടെ സമയവും സ്ഥലവും കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് പ്രധാനമായും പ്രേക്ഷകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനാലാണ്’. ‘ഓ വിശ്വാസികളെ’ (മദനീയൻ  പശ്ചാത്തലത്തിൽ) എന്ന വാചകം ഒരു പ്രത്യേക സമൂഹത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ ഓ മാൻകൈൻഡ്എന്നത്  (മക്കൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ) എല്ലാ ആളുകളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ കഷ്ടതയാൽ അത്യന്തം ദുഖിതനായ, നിങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്ന, അവൻ വിശ്വാസികളോട് ആർദ്രനും കരുണയുള്ളവനുമായ ഒരു ദൂതനെ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു’ (9: 128) എന്ന വാക്യത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് ദൈവം യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യരോട് ദയയും കരുണയും ഉള്ളവനാണ് (2: 143) എന്നത്. ഇതിനുള്ള കാരണം, ഈ സന്ദേശങ്ങൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ പ്രേക്ഷകർക്കുള്ളതാണ് എന്നാണെന്ന് താഹ വാദിക്കുന്നത്. മുൻ ദൈവം ഒരു പ്രത്യേക സമൂഹത്തെ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു, രണ്ടാമത്തേതിൽ, അവൻ മുഴുവൻ മനുഷ്യരേയും അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ, താഹാ വാദിക്കുന്നത്, വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ പത്തുവർഷത്തിനിടയിലാണ് കപടവിശ്വാസികളെ ആദ്യമായി മദീനയിൽ പരാമർശിച്ചത്, എന്നാൽ മക്കയിൽ പതിമൂന്ന് വർഷത്തെ വെളിപ്പെടുത്തലിൽ ഒരിക്കലും അവിടെ കപടവിശ്വാസികളില്ലായിരുന്നു.

അതിനാൽ, ഖുർആൻ അതിരുകടന്നതും സന്ദർഭോചിതവുമാണ്. ഇസ്‌ലാമിന്റെ മുൻ സന്ദേശമാണ് മുസ്‌ലിംകൾ ഇപ്പോൾ അന്തിമ സന്ദേശമായി വീണ്ടെടുക്കേണ്ടത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ, താഹ അൽ മുസ്‌ലിമീനും അൽ മുമീനീനും (സമർപ്പിക്കുന്നവർ) തമ്മിൽ വേർതിരിവ് കാണിക്കുന്നു, മാത്രമല്ല ഖുറാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തേത് (സമർപ്പിക്കുന്നവരായി) വാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. താഹാ അടിസ്ഥാനപരമായി വാദിക്കുന്നത് മുസ്‌ലിംകൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സ്വത്വമായി നിലകൊള്ളണമെന്നും ദൈവത്തിന് കീഴ്‌പെടുന്നതിന്റെ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു സാർവത്രിക സ്വത്വത്തോടെ മാത്രമേ നിലനിൽക്കാവൂ എന്നും ആണ്. സുന്നയെ പിന്തുടരുന്നതിനുപകരം, ദൈവത്തിന് കീഴ്‌പെടുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ഒരു മുസ്ലീം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാൻ അർഹതയുണ്ട്, അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത മത സ്വത്വങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മായ്‌ക്കുന്നു. പ്രാദേശികമായതിനുപകരം, മക്കൻ കാലഘട്ടത്തിൽ സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ഇസ്‌ലാമിന്റെ സാർവത്രിക സന്ദേശം വീണ്ടെടുക്കുക എന്നതാണ് ഈ സമയത്തിന്റെ ആവശ്യം.

ഇന്നത്തെ മുസ്‌ലിംകൾ, പ്രത്യേകിച്ചും സമയവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, ആഴത്തിലുള്ള ധർമ്മസങ്കടത്തിലാണ്. ഒന്നുകിൽ അന്തർലീനമായി വിവേചനപരമായ ശരീഅത്ത് നടപ്പാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിക്കാനോ മതേതര രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കാനോ അവർക്ക് തീരുമാനമുണ്ട്. തങ്ങളുടെ മതം ഉപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത, എന്നാൽ അതേ സമയം അതിന്റെ പ്രബലമായ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ സന്തുഷ്ടരല്ലാത്ത പല മുസ്‌ലിംകൾക്കും ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകളും അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. മഹമൂദ് താഹ മുന്നോട്ടുള്ള ഒരു വഴി കാണിക്കുന്നത്: ഇസ്ലാമിക നിയമം ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിന് വിവേചനപരമായ സവിശേഷതകൾ സ്വയമേവ അനാവശ്യമായി മാറുന്നു എന്നാണ്.

നിർഭാഗ്യവശാൽ, മുസ്‌ലിംകൾ ഈ സന്ദേശത്തിന് തയ്യാറായില്ല, വിശ്വാസത്യാഗത്തിന് താഹയെ വധിച്ചു. അൽ-അസ്ഹർ, സൗദി ധനസഹായമുള്ള മുസ്ലീം വേൾഡ് ലീഗ് എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള വിധിന്യായങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജഡ്ജി ഉത്തരവുമിറക്കി. മുസ്ലീങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും തമ്മിലുള്ള സുഡാനിലെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധി ആരംഭിച്ചത് 1983-ൽ ശരീഅത്ത് അടിച്ചേൽപ്പിച്ചതോടെയാണ്, താഹാ എതിർത്തത് ഇതാണ്. ലോകത്തെ മാറ്റാൻ സാധ്യതയുള്ള ആശയങ്ങളുള്ള മറ്റൊരു യഥാർത്ഥ മനസ്സുമായി ഇടപഴകാനുള്ള മറ്റൊരു അവസരം മുസ്‌ലിം ലോകത്തിന് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു.

---------

ന്യൂ ഏജ് ഇസ്‌ലാം ഡോട്ട് കോമിന്റെ കോളമിസ്റ്റാണ് അർഷാദ് ആലം

------------

Related Article:

Critiquing Islam: Mahmoud Taha And The Second Message Of Islam; Makkan Verses Of Peace Versus Madinan Verses Of War

URL: https://www.newageislam.com/malayalam-section/mahmoud-taha-makkan-peace-madinan-war-verses/d/125092


New Age IslamIslam OnlineIslamic WebsiteAfrican Muslim NewsArab World NewsSouth Asia NewsIndian Muslim NewsWorld Muslim NewsWomen in IslamIslamic FeminismArab WomenWomen In ArabIslamophobia in AmericaMuslim Women in WestIslam Women and Feminism


Loading..

Loading..